Thứ Năm, 21 tháng 6, 2018

Vừa qua, vào ngày 20/6/2018, tổ chức Phóng viên không biên giới (RSF) và tổ chức khủng bố "Việt Tân" đã công khai báo chí tuyên truyền xuyên tạc về vấn đề tự do Internet tại Việt Nam. Trong đó, tổ chức khủng bố Việt Tân cho rằng: "Luật An ninh mạng mới của Việt Nam càng làm thu hẹp tự do phát biểu trên internet và áp đặt những hạn chế gây phiền toái đối với các doanh nghiệp nước ngoài bằng cách cho phép chính quyền yêu cầu các công ty công nghệ và các nhà cung cấp dịch vụ phải chia sẻ dữ liệu về thông tin cá nhân của người dùng, từ chối cung cấp dịch vụ và kiểm duyệt bài đăng của người dùng mà không cần đến quyết định của tòa án. Luật an ninh mạng có thể được chính quyền sử dụng để đàn áp những tiếng nói bất đồng. Bộ luật này chứa đựng những điều khoản đi ngược lại với những cam kết của Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR) mà Việt Nam đã ký. Đây là những luận cứ hết sức lố bịch, xuyên tạc, vu cáo về vấn đề tự do ngôn luận, tự do báo chí ở Việt Nam. 
RFS và Việt Tân lại xuyên tạc Luật An ninh mạng
Chúng ta có thể thấy rằng, hiện nay Việt Nam là quốc gia bị tấn công mạng nhiều nhất trong khu vực. Từ năm 2016 đến nay, có hàng chục nghìn cuộc tấn công mạng nhằm vào hệ thống thông tin nước ta. Đấy là chưa kể mạng Internet bị lợi dụng để tuyên truyền, xuyên tạc, kích động các hoạt động chống phá Nhà nước, xúc phạm nhân phẩm cá nhân, bịa đặt thông tin gây hại về kinh tế, tài chính. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch, tội phạm triệt để lợi dụng tiện ích của internet, đặc biệt là mạng xã hội để tiến hành hoạt động xâm phạm an ninh trật tự, gây bất ổn trong xã hội. Trong khi đó hiện nay chưa có văn bản pháp luật quy định về công tác an ninh mạng; các quy định hiện có về an toàn thông tin mạng chưa đủ sức răn đe, ngăn chặn các hành vi vi phạm trên không gian mạng, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của công tác an ninh mạng. Vì vậy, xây dựng và ban hành Luật An ninh mạng là nhiệm vụ cấp bách làm cơ sở pháp lý để đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Đây là điều hoàn toàn phù hợp với thế giới, qua đó góp phần đắc lực giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong triển khai đảm bảo an ninh mạng.
Bên cạnh đó, tổ chức khủng bố "Việt Tân" còn kêu gọi hai công ty Facebook và Google ủng hộ tự do internet tại Việt Nam thông qua các biện pháp được đề nghị gồm không lưu trữ cơ sở dữ liệu trong lãnh thổ Việt Nam, nơi mà Bộ Công an có thể thu giữ dữ liệu bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy rằng đây là vấn đề hết sức cần thiết, góp phần làm cho các tài khoản cá nhân được bảo vệ tốt hơn. Trong đó, Luật An ninh mạng Việt Nam gồm 7 Chương, 43 điều sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng, giúp lực lượng chuyên trách xử lý những nguy cơ, thách thức từ không gian mạng một cách kịp thời và hiệu quả. Quá trình xây dựng Luật đã được tiếp thu ý kiến xây dựng của các chuyên gia, tổ chức và doanh nghiệp để đảm bảo tính chặt chẽ và thống nhất với các bộ luật khác.
Vừa qua, vào ngày 20/6/2018, tổ chức Phóng viên không biên giới (RSF) và tổ chức khủng bố "Việt Tân" đã công khai báo chí tuyên truyền xuyên tạc về vấn đề tự do Internet tại Việt Nam. Trong đó, tổ chức khủng bố Việt Tân cho rằng: "Luật An ninh mạng mới của Việt Nam càng làm thu hẹp tự do phát biểu trên internet và áp đặt những hạn chế gây phiền toái đối với các doanh nghiệp nước ngoài bằng cách cho phép chính quyền yêu cầu các công ty công nghệ và các nhà cung cấp dịch vụ phải chia sẻ dữ liệu về thông tin cá nhân của người dùng, từ chối cung cấp dịch vụ và kiểm duyệt bài đăng của người dùng mà không cần đến quyết định của tòa án. Luật an ninh mạng có thể được chính quyền sử dụng để đàn áp những tiếng nói bất đồng. Bộ luật này chứa đựng những điều khoản đi ngược lại với những cam kết của Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR) mà Việt Nam đã ký. Đây là những luận cứ hết sức lố bịch, xuyên tạc, vu cáo về vấn đề tự do ngôn luận, tự do báo chí ở Việt Nam.
Chúng ta có thể thấy rằng, hiện nay Việt Nam là quốc gia bị tấn công mạng nhiều nhất trong khu vực. Từ năm 2016 đến nay, có hàng chục nghìn cuộc tấn công mạng nhằm vào hệ thống thông tin nước ta. Đấy là chưa kể mạng Internet bị lợi dụng để tuyên truyền, xuyên tạc, kích động các hoạt động chống phá Nhà nước, xúc phạm nhân phẩm cá nhân, bịa đặt thông tin gây hại về kinh tế, tài chính. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch, tội phạm triệt để lợi dụng tiện ích của internet, đặc biệt là mạng xã hội để tiến hành hoạt động xâm phạm an ninh trật tự, gây bất ổn trong xã hội. Trong khi đó hiện nay chưa có văn bản pháp luật quy định về công tác an ninh mạng; các quy định hiện có về an toàn thông tin mạng chưa đủ sức răn đe, ngăn chặn các hành vi vi phạm trên không gian mạng, chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của công tác an ninh mạng. Vì vậy, xây dựng và ban hành Luật An ninh mạng là nhiệm vụ cấp bách làm cơ sở pháp lý để đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Đây là điều hoàn toàn phù hợp với thế giới, qua đó góp phần đắc lực giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong triển khai đảm bảo an ninh mạng.
Bên cạnh đó, tổ chức khủng bố "Việt Tân" còn kêu gọi hai công ty Facebook và Google ủng hộ tự do internet tại Việt Nam thông qua các biện pháp được đề nghị gồm không lưu trữ cơ sở dữ liệu trong lãnh thổ Việt Nam, nơi mà Bộ Công an có thể thu giữ dữ liệu bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy rằng đây là vấn đề hết sức cần thiết, góp phần làm cho các tài khoản cá nhân được bảo vệ tốt hơn. Trong đó, Luật An ninh mạng Việt Nam gồm 7 Chương, 43 điều sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng, giúp lực lượng chuyên trách xử lý những nguy cơ, thách thức từ không gian mạng một cách kịp thời và hiệu quả. Quá trình xây dựng Luật đã được tiếp thu ý kiến xây dựng của các chuyên gia, tổ chức và doanh nghiệp để đảm bảo tính chặt chẽ và thống nhất với các bộ luật khác.
Ngoài ra, khi nói về Luật An ninh mạng không tác động, không ảnh hưởng tới quyền lợi ích của các tổ chức, chủ thể thì không đúng mà nó chắc chắn sẽ có ảnh hưởng nhất định, sẽ phát sinh thêm các thủ tục. Tuy nhiên, chúng ta cần phải nhớ rằng, Hiến pháp Việt Nam năm 2013 đã quy định quyền con người, quyền công dân có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. Và ở đây, chúng ta phải có sự lựa chọn, giữa một bên là lợi ích an ninh quốc gia, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người dân với quyền tự do, quyền kinh doanh, quyền được sử dụng không gian mạng. Đây là sự cần thiết và cũng tạo điều kiện thuận lợi để cho các doanh nghiệp có hoạt động trong lĩnh vực này được an toàn; nếu hoạt động không an toàn thì hậu quả xảy ra còn có thể nghiêm trọng hơn là mất mát do chi phí ban đầu. Trong những trường hợp cần hạn chế, quy định cụ thể tại điều 9 dự thảo Luật là những doanh nghiệp trong hệ thống an ninh an toàn quốc gia, có danh mục rồi. Hệ thống chủ yếu thuộc nhà nước như: an ninh của quốc phòng, hệ thống ngân hàng nhà nước, điện lực, hóa chất,… mới phát sinh thủ tục hành chính chứ không thuộc các doanh nghiệp khác. Và điều này cũng được Giáo sư Vladimir Kolotov – Giám đốc Viện Nghiên cứu Hồ Chí Minh thuộc Đại học Tổng hợp Saint Peterburg của Nga khẳng định: "Việc Việt Nam thông qua luật an ninh mạng là động thái cần thiết giúp bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trong không gian mạng cũng như giúp bảo đảm an toàn cho người dùng trước những nguy cơ tiềm ẩn trong môi trường mạng internet hiện nay". Vì vậy, việc tổ chức Phóng viên không biên giới (RSF) và tổ chức khủng bố Việt Tân đã công khai báo chí tuyên truyền xuyên tạc về vấn đề tự do Internet tại Việt Nam là hành động đi ngược lại lợi ích chung của dân tộc và đáng bị toàn xã hội lên án.

Loa phường

73 nhận xét:

 1. Chính Việt Tân đang tự đi khóc mướn cho những ông lơn đây mà, bọn này lợi dụng tâm lý phụ thuộc vào mạng xã hội của người dân Việt Nam để xuyên tạc khiến cộng đồng hoang mang là không thể chấp nhận được.

  Trả lờiXóa
  Trả lời

  1. Ngày 5/5/2018, trên trang mạng VOA đã đăng tải bài viết "Luật an ninh mạng sẽ siết chặt tự do ngôn luận?". Trong đó, VOA cho rằng: "Nếu được ban hành, luật này được cho là sẽ thắt chặt thêm việc khống chế những ý kiến bất đồng đối với chính phủ và Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời một số nội dung của dự thảo chưa tách bạch rõ ràng giữa an ninh mạng với an toàn thông tin mạng và một số nội dung liên quan đến việc hạn chế quyền con người và quyền công dân". Đây là những nhận định thể hiện cái nhìn chủ quan, phiến diện về sự cần thiết của việc ban hành Luật An ninh mạng tại Việt Nam hiện nay.

   Xóa
 2. Việc tổ chức Phóng viên không biên giới (RSF) và tổ chức khủng bố Việt Tân đã công khai báo chí tuyên truyền xuyên tạc về vấn đề tự do Internet tại Việt Nam là hành động đi ngược lại lợi ích chung của dân tộc và đáng bị toàn xã hội lên án.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Trong thời buổi bùng nổ khoa học công nghệ, cuộc cách mạng 4.0 đang phát triển mạnh mẽ, rất nhiều các quốc gia trên thế giới đã thừa nhận an ninh mạng là một vấn đề nóng bỏng, cấp bách, đòi hỏi các quốc gia cần thiết phải xây dựng và công bố luật an ninh mạng của riêng mình. Điển hình như, vào năm 2009, Tổng thống Mỹ Obama đã tuyên bố hệ thống cơ sở “hạ tầng mạng là tài sản chiến lược cấp quốc gia”. Sau đó, Thượng viện Mỹ đã chính thức thông qua dự luật An ninh mạng nhằm tạo hệ thống phòng thủ vững chắc không gian mạng.

   Xóa
 3. Chúng ta có thể thấy rằng, hiện nay Việt Nam là quốc gia bị tấn công mạng nhiều nhất trong khu vực. Từ năm 2016 đến nay, có hàng chục nghìn cuộc tấn công mạng nhằm vào hệ thống thông tin nước ta. Đấy là chưa kể mạng Internet bị lợi dụng để tuyên truyền, xuyên tạc, kích động các hoạt động chống phá Nhà nước, xúc phạm nhân phẩm cá nhân, bịa đặt thông tin gây hại về kinh tế, tài chính. Bên cạnh đó, các thế lực thù địch, tội phạm triệt để lợi dụng tiện ích của internet, đặc biệt là mạng xã hội để tiến hành hoạt động xâm phạm an ninh trật tự, gây bất ổn trong xã hội.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ngoài ra, Nga cũng đã ban hành Luật An ninh mạng và sẽ có hiệu lực vào ngày 1/1/2018. Ngay cả quốc gia láng giềng với Việt Nam là Trung Quốc, dự thảo Luật an ninh mạng cũng được đưa ra vào tháng 11/2016 và sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/6/2017. Điều đó đã cho thấy việc chính quyền Việt Nam đưa ra dự thảo Luật An ninh mạng trong thời điểm này là hoàn toàn cần thiết, phù hợp với Hiến pháp Việt Nam và các điều ước quốc tế. Theo đó, Dự thảo Luật An ninh mạng đã được trình Quốc hội xem xét và thảo luận từ kỳ họp cuối năm 2017. Luật này nằm trong số 07 dự án luật dự kiến được xem xét và thông qua tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIV sẽ khai mạc ngày 21/5/2018 tại Hà Nội sắp tới.

   Xóa
 4. Chính Việt Tân đang tự đi khóc mướn cho những ông lơn đây mà, bọn này lợi dụng tâm lý phụ thuộc vào mạng xã hội của người dân Việt Nam để xuyên tạc khiến cộng đồng hoang mang là không thể chấp nhận được.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Bên cạnh đó, Luật An ninh mạng cũng quy định cụ thể về việc các doanh nghiệp nước ngoài khi cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet tại Việt Nam phải tuân thủ pháp luật, tôn trọng chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia Việt Nam, có giấy phép hoạt động, đặt cơ quan đại diện, máy chủ quản lý dữ liệu người sử dụng Việt Nam trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam...”. Đây là điều hết sức bình thường, dễ hiểu, bởi lẽ không có quốc gia nào trên thế giới lại chấp nhận cho các công ty, tổ chức, cá nhân nước ngoài sử dụng mạng Internet, mạng xã hội, lợi dụng vấn đề "tự do", “dân chủ”, “nhân quyền”, “tự do" ngôn luận, “tự do" báo chí để tiến hành các hoạt động vi phạm pháp luật, gây phương hại đến An ninh quốc gia của họ.

   Xóa
 5. kêu gọi suống như việt tân thì mơ đời thằng google với facebook nó gnhe cho ấy, thì trường việt nam bao nhiêu là người sử dụng mạng, chỉ cần hợp tác với chính quyền tí là bao nhiêu lợi nhuận rồi, với lại đâu chỉ có việt nam yêu cầu fb lưu trữ tại chỗ đâu, nhiều quốc gia làm vậy rồi.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. tại khoản 4 Điều 15 Hiến pháp Việt Nam năm 2013 đã quy định: “Việc thực hiện quyền con người, quyền công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác”. Điều đó cho thấy Chính phủ Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các cá nhân, tổ chức có thể thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình trong khuôn khổ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước ta đã tham gia kí kết. Và điều này đã làm cho đám "dân chủ" trong nước cảm thấy khó chịu bởi lẽ chính chúng là những kẻ thường xuyên lợi dụng vấn đề "dân chủ", "nhân quyền" để chống phá chính quyền nhân dân.

   Xóa
 6. Tổ chức Việt Tân không ngừng xuyên tạc vê luật an ninh mạng vì bởi vì nếu khi luật an ninh mạng được thực thi thì chúng sẽ không thể tiến hành các hoạt động tuyên truyền các luận điệu, xuyên tạc để chống chính quyền ta nữa. Điều này đối với nhân dân thì thực sự là tin mừng bởi lẽ trong thơi gian vừa qua không ít người dân đã bị ảnh hưởng, tác động xấu từ các thông tin do lũ này đăng tải trên internet

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hiện nay, Bộ Công an Việt Nam cũng đăng tải công khai nội dung dự thảo Luật An ninh mạng trên Cổng thông tin điện tử để lấy ý kiến góp ý của quần chúng nhân dân. Đây là hành động cho thấy Việt Nam luôn luôn tôn trọng ý kiến của người dân, phát huy tinh thần làm chủ của nhân dân. Luật An ninh mạng ra đời sẽ là điều cần thiết giúp Việt Nam tăng cường, chủ động bảo vệ an ninh mạng trong hệ thống cơ quan nhà nước từ Trung ương đến địa phương, các ngân hàng, doanh nghiệp trước các hoạt động tấn công mạng,…

   Xóa
 7. Việc Việt Nam thông qua luật an ninh mạng là động thái cần thiết giúp bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trong không gian mạng cũng như giúp bảo đảm an toàn cho người dùng trước những nguy cơ tiềm ẩn trong môi trường mạng internet hiện nay. Vì vậy, việc tổ chức Phóng viên không biên giới (RSF) và tổ chức khủng bố Việt Tân đã công khai báo chí tuyên truyền xuyên tạc về vấn đề tự do Internet tại Việt Nam là hành động đi ngược lại lợi ích chung của dân tộc và đáng bị toàn xã hội lên án.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Có thể thấy rằng việc Việt Nam ban hành Luật An ninh mạng là hoàn toàn cần thiết, vừa để bảo vệ An ninh quốc gia, đồng thời thể hiện trách nhiệm của Việt Nam trong hợp tác giải quyết các vụ việc sử dụng không gian mạng để khủng bố, phá hoại an ninh, hòa bình thế giới, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

   Xóa
  2. Việc đám dân chủ đưa ra nhận định Luật An ninh mạng sẽ thắt chặt thêm việc khống chế những ý kiến bất đồng đối với chính phủ và Đảng Cộng sản Việt Nam là luận cứ không có cơ sở, tạo điều kiện cho các tổ chức phản động trong và ngoài nước lợi dụng để chống phá Việt Nam. Vì vậy, chúng ta cần tỉnh táo, nhìn nhận vấn đề một cách khách quan, không để kẻ xấu lợi dụng để chống phá Đảng, Nhà nước.

   Xóa
 8. Mấy dài báo phản động như RFA hay Việt Tân luôn tìm cách bóp méo sự thật với việc đưa ra những thông tin hết sức ló bịch. Chẳng lẽ mặt của bọn này dày đến mức như thế hay sao.TỰ do internet được nhà nước ta đảm bảo thực hiện nhưng cũng kiên quyết những hành vi lợi dụng nó để chống phá ĐẢng và nhà nước này.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thời gian vừa qua, dự thảo Luật an ninh mạng đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi tại các diễn đàn trên mạng Internet, trong đó tập trung vào khoản 4 Điều 34 về Bảo đảm an ninh mạng, trong đó viết “Các doanh nghiệp nước ngoài khi cung cấp dịch vụ viễn thông, internet tại Việt Nam phải tuân thủ pháp luật, tôn trọng chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia Việt Nam, có giấy phép hoạt động, đặt cơ quan đại diện, máy chủ quản lý dữ liệu người sử dụng Việt Nam trên lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam; bảo mật thông tin người dùng và thông tin tài khoản của người dùng; xử lý nghiêm các hành vi sai phạm theo quy định của pháp luật”. Theo như quy định tại điều này, các nhà cung cấp dịch vụ như Facebook, Google,… khi hoạt động ở Việt Nam phải xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng: cơ quan đại diện, máy chủ,… ở Việt Nam và cam kết tôn trọng pháp luật và lợi ích của Việt Nam.

   Xóa
 9. Bọn RFA, Việt Tân đang ghèo thét, van khóc một cách thảm thiết bất lực khi mà luật an ninh mạng được thông qua. BỌn chúng sẽ không thể dùng internet vào âm mưu mị dân, viết bài chống phá đất nước này nữa. NHững người truy cập internet với mục đích chính đáng thì không cần phải lo lắng như bọn này.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Sự phát triển của Internet hay công nghệ 4.0 đang thực sự cần thiết. Nhưng càng hiện đại thì càng nguy hiểm, đó là điều kiện kèm theo. Không thể để để cho sự phát triển của công nghệ tạo điều kiện cho bọn tội phạm lộng hành qua mạng được. VOA từ xưa đến nay cũng chỉ thế thôi, giỏi xuyên tạc chứ chả mang được thông tin gì có ích cả.

   Xóa
 10. Tổ chức Việt Tân không ngừng xuyên tạc vê luật an ninh mạng vì bởi vì nếu khi luật an ninh mạng được thực thi thì chúng sẽ không thể tiến hành các hoạt động tuyên truyền các luận điệu, xuyên tạc để chống chính quyền ta nữa. Điều này đối với nhân dân thì thực sự là tin mừng bởi lẽ trong thơi gian vừa qua không ít người dân đã bị ảnh hưởng, tác động xấu từ các thông tin do lũ này đăng tải trên internet.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Dự thảo này là sự phát triển từ Điều 24, Nghị định 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, quy định các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội phải đặt máy chủ tại Việt Nam. Trong dự thảo luật, không chỉ các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội mà các dịch vụ viễn thông, Internet… của nước ngoài hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam đều phải tuân thủ quy định này.

   Xóa
 11. việt taan là từ trước đến nay vẫn luôn là một tổ chức muốn phá hoại nhà nước ta bằng mọi cách hết lần này đến lần khác chúng xuyên tạc về nhà nước ta chia rẽ sự đoàn kết khối đại dân tộc, và tôi tin rằng nhất định chúng sẽ phải trả giá cho hành vi bẩn thỉu của chúng mà thôi.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Luật An ninh mạng có yêu cầu “Các doanh nghiệp nước ngoài khi cung cấp dịch vụ viễn thông, internet tại Việt Nam phải tuân thủ pháp luật, tôn trọng chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia Việt Nam, có giấy phép hoạt động, đặt cơ quan đại diện, máy chủ quản lý dữ liệu người sử dụng Việt Nam trên lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam; bảo mật thông tin người dùng và thông tin tài khoản của người dùng; xử lý nghiêm các hành vi sai phạm theo quy định của pháp luật”. Báo chí trong nước đã có những bài phát biểu khiến người đọc hiểu lầm về quy định này. Quy định này nhằm bảo vệ an ninh quốc gia ở Việt Nam chứ không hề có mục đích là rào cản đối với các doanh nghiệp. Cac doanh nghiệp hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam thì phải có trách nhiệm bảo vệ An ninh quốc gia Việt Nam.

   Xóa

 12. Vừa qua, vào ngày 20/6/2018, tổ chức Phóng viên không biên giới (RSF) và tổ chức khủng bố "Việt Tân" đã công khai báo chí tuyên truyền xuyên tạc về vấn đề tự do Internet tại Việt Nam.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Xét về khía cạnh an ninh, chúng ta thấy rằng, thời gian vừa qua, tội phạm mạng, đặc biệt là lừa đảo, tấn công mạng, lợi dụng Internet xâm phạm ANQG ở Việt Nam phát triển mạnh mẽ, đặc biệt chúng lợi dụng mạng xã hội, các ứng dụng, dịch vụ Internet là môi trường hoạt động cho mình.

   Xóa
 13. Vì vậy, xây dựng và ban hành Luật An ninh mạng là nhiệm vụ cấp bách làm cơ sở pháp lý để đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Đây là điều hoàn toàn phù hợp với thế giới, qua đó góp phần đắc lực giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong triển khai đảm bảo an ninh mạng.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mượn gió bẻ măng, không ít cá nhân, tổ chức thù địch hải ngoại với sự “hà hơi” của đối tượng chống phá trong nước liên tục khuấy đảo thông tin, bôi nhọ, xuyên tạc, cho rằng Nhà nước Việt Nam o ép thông tin, gây khó khăn cho nhà mạng...

   Xóa
 14. Chúng ta có thể thấy rằng, hiện nay Việt Nam là quốc gia bị tấn công mạng nhiều nhất trong khu vực. Từ năm 2016 đến nay, có hàng chục nghìn cuộc tấn công mạng nhằm vào hệ thống thông tin nước ta. Đấy là chưa kể mạng Internet bị lợi dụng để tuyên truyền, xuyên tạc, kích động các hoạt động chống phá Nhà nước, xúc phạm nhân phẩm cá nhân, bịa đặt thông tin gây hại về kinh tế, tài chính.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ngay khi Bộ Công an trình Quốc hội dự thảo Luật An ninh mạng, báo chí trong nước lập tức nhảy vào mổ xẻ, phân tích; trong đó, định hướng dư luận theo cách quy định này của Dự thảo là ảnh hưởng tới lợi ích của các công ty nước ngoài, Facebook, Google có thể rút khỏi Việt Nam, đe dọa tự do ngôn luận, tự do thông tin,… Điển hình như trang ictnews.vn giật tít “Dự thảo Luật An ninh mạng sẽ là rào cản cho nền kinh tế” trích nguyên lời của ông giám đốc điều hành AmCham tại Hà Nội, báo Tuổi trẻ có bài “Facebook và Google có thể rút khỏi Việt Nam”… Những thông tin trên gây ảnh hưởng dư luận, thậm chí, khiến Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khi đăng đàn tại quốc hội cũng bàn về vấn đề này? Vậy cách tiếp cận vấn đề của báo chí như vậy là đúng hay sai?

   Xóa
 15. Còn về vấn đề lo ngại Facebook và Google sẽ rời khỏ Việt Nam vì Luật an ninh mạng thì câu trả lời đã rất rõ rồi. Họ không rút khỏi Việt Nam cũng giống như họ không rút khỏi các quốc gia khác đã ban hành Luật An ninh mạng trước Việt Nam như Mỹ, Đức, Úc, Pháp… Thế nên nếu nói rằng các doanh nghiệp khởi nghiệp gặp khó khăn vì Google và facebook rời khỏi Việt Nam là hoàn toàn không có cơ sở.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Một số báo khi đưa tin về quy định này đã viện dẫn Google và Facebook, là hai trang mạng xã hội được nhiều người sử dụng ở Việt Nam (thực tế, ở Việt Nam còn có nhiều trang mạng tìm kiếm lớn khác như Yahoo, Cốc Cốc (nội địa), Amazon, Viber, Zalo… và nhiều trang mạng chuyên đề như Wikipedia, Wikileak, Youtube). Điều này tác động lo lắng cho người dân đang sử dụng những dịch vụ phổ biến là Google và Facebook, từ đó gây ra làn sóng chỉ trích, phản ứng quy định mà dự thảo Luật An ninh mạng đưa ra.

   Xóa
 16. Cần câu cơm của chúng chắc không phải nói mấy vị cũng hiểu, đó chính là đăng tải các thông tin trên trang Web, Blog, mạng xã hội với nội dung xuyên tạc, kích động biểu tình trong nước, phủ nhận thành quả mà thế hệ cha ông đi trước đã phải đánh đổi xương máu để có được.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Phòng, chống chiến tranh mạng; tình huống khẩn cấp về an ninh mạng; các biện pháp áp dụng khi gia tăng nguy cơ xảy ra tình huống khẩn cấp về an ninh mạng; bảo đảm nguồn nhân lực tham gia bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia trên không gian mạng.

   Xóa
 17. Như một chiến dịch có sự sắp đặt trước, Quốc Hội chưa kịp thảo luận, mạng xã hội đã đỏ rực "cơn lũ chia sẻ" những khẩu hiệu phản đối "Dự luật bán nước", "nhượng địa cho Trung Quốc", những con số 99 với nguy cơ đẻ đái của người Tàu ở các đặc khu...

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Trước hết, xét về khía cạnh kinh tế đơn thuần, việc báo chí trong nước bênh vực cho các công ty Facebook và Google là làm thiệt hại lớn tới lợi ích kinh tế của đất nước. Chúng ta biết rằng, Facebook và Google xét về thực chất không phải là các dịch vụ Free như mọi người lầm tưởng và không phải đơn giản mà chúng là một trong những công ty lớn nhất trên thế giới. Doanh thu chính của các công ty này đến từ quảng cáo và hàng năm, lợi nhuận thu được từ quảng cáo lên tới hàng chục tỷ USD. Ở Việt Nam, với số lượng 65% dân số sử dụng Internet, trong đó, hầu hết người sử dụng Internet dùng ứng dụng của Facebook và Google nên số tiền lợi nhuận thu được từ quảng cáo rất lớn (theo ước tính lên tới 350 triệu USD).

   Xóa
 18. Sẽ qua cái thời các nhà rận chủ chỉ ngồi điều hòa, lên mạng góp nhặt thông tin từ đó chế biến, bịa đặt là có thể kiếm tiền. Các rận muốn có đô la gửi về thì chỉ có quay lại trò cũ là rạch mặt ăn vạ mà thôi…

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Báo chí có nhiệm vụ đưa tin và định hướng dư luận nhưng nếu xét thấy đối với dự thảo Luật An ninh mạng này thì nhiều người vẫn đang hiểu lầm bởi lẽ ban hành luật An ninh mạng là cần thiết và phù hợp trong tình hình phức tạp về tội phạm mạng ở Việt Nam hiện nay, giúp ích cho việc phát triển kinh tế, góp phần tạo nên một môi trường mạng trong sạch, phục vụ công cuộc phát triển và hội nhập kinh tế ở Việt Nam.

   Xóa
 19. Đơn giản vì khi Luật An ninh mạng được thông qua thì người dân họ được bảo vệ trước các hành vi xấu còn đám dân chủ, phản động thì bị hạn chế các hành vi lợi dụng không gian mạng để hoạt động, xâm phạm an ninh quốc gia nên chúng rất bức xúc. Nhưng điều bức xúc này không chính đáng và tất nhiên không được các cơ quan chức năng chấp thuận, xem xét đâu.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Rất nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân bị thiệt hại nặng nề từ những hành động tội phạm trên. Trong thời gian vừa qua, xảy ra hàng loạt các vụ việc tung tin đồn thất thiệt, gây thiệt hại về vật chất, uy tín của nhiều cá nhân, tổ chức như vụ nước đóng chai của Tân Hiệp Phát, nước mắm nhiễm Asen hay vừa qua liên quan tới tin đồn ông Trần Bắc Hà bị bắt gây thiệt hại 2 tỷ USD cho thị trường chứng khoán ở Việt Nam chỉ trong thời gian 2 ngày…

   Xóa
 20. cần thiết để bảo vệ những mối quan hệ xã hội phát sinh từ mạng và thế giới số. Tuy nhiên, thời điểm mà dự thảo Luật An ninh mạng đang sắp được thông qua thì với nhiều kẻ, đó lại là hiểm họa, là sự đe dọa đến chúng. Chúng ở đây thường tự nhận mình là những nhà “bất đồng chính kiến”, những nhà hoạt động dân chủ,

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Thậm chí, có thông tin “câu view” bằng nhận định gây sốc và rất chủ quan như: Google và Facebook sẽ rút khỏi Việt Nam một khi bị yêu cầu phải đặt máy chủ quản lý người sử dụng tại Việt Nam!

   Xóa
 21. Bên cạnh đó, tổ chức khủng bố "Việt Tân" còn kêu gọi hai công ty Facebook và Google ủng hộ tự do internet tại Việt Nam thông qua các biện pháp được đề nghị gồm không lưu trữ cơ sở dữ liệu trong lãnh thổ Việt Nam, nơi mà Bộ Công an có thể thu giữ dữ liệu bất kỳ lúc nào.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hiện nay, hoạt động tấn công mạng nhằm vào hệ thống thông tin Việt Nam gia tăng về số lượng và mức độ nguy hiểm. Hàng năm, hệ thống mạng thông tin nước ta phải chịu hàng ngàn cuộc tấn công mạng, gây thiệt hại nghiêm trọng tới an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, làm thất thoát hàng ngàn tỷ đồng mỗi năm và là tiền đề để thực hiện các hành vi xâm nhập, thu thập thông tin, tài liệu trái pháp luật.

   Xóa
 22. xây dựng và ban hành Luật An ninh mạng là nhiệm vụ cấp bách làm cơ sở pháp lý để đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật. Đây là điều hoàn toàn phù hợp với thế giới, qua đó góp phần đắc lực giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong triển khai đảm bảo an ninh mạng.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Trong khi đó, bằng các thủ đoạn khác nhau, các công ty này không phải nộp một khoản thuế nào liên quan đến lợi nhuận khổng lồ kia, đồng nghĩa với việc số tiền lên tới hàng trăm triệu USD kia cứ chảy ra bên ngoài trong khi đất nước chúng ta còn gặp rất nhiều khó khăn. Vậy, việc doanh nghiệp phải đặt cơ quan đại diện, máy chủ ở Việt Nam để chịu nghĩa vụ thuế ở Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn, là công bằng đối với các công ty khác ở Việt Nam. Xét cho cùng, đây chỉ là việc một công ty khi đến làm ăn ở Việt Nam phải xây dựng cơ sở hạ tầng, thuê nhân công mà thôi. Mặt khác, nếu phía Facebook, Google đặt trụ sở, máy chủ ở Việt Nam còn góp phần tạo ra công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động ở Việt Nam, là điều hoàn toàn tích cực với kinh tế Việt Nam.

   Xóa
 23. Bên cạnh đó, tổ chức khủng bố "Việt Tân" còn kêu gọi hai công ty Facebook và Google ủng hộ tự do internet tại Việt Nam thông qua các biện pháp được đề nghị gồm không lưu trữ cơ sở dữ liệu trong lãnh thổ Việt Nam, nơi mà Bộ Công an có thể thu giữ dữ liệu bất kỳ lúc nào.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Xét về khía cạnh an ninh, chúng ta thấy rằng, thời gian vừa qua, tội phạm mạng, đặc biệt là lừa đảo, tấn công mạng, lợi dụng Internet xâm phạm ANQG ở Việt Nam phát triển mạnh mẽ, đặc biệt chúng lợi dụng mạng xã hội, các ứng dụng, dịch vụ Internet là môi trường hoạt động cho mình. Rất nhiều cơ quan, tổ chức, cá nhân bị thiệt hại nặng nề từ những hành động tội phạm trên. Trong thời gian vừa qua, xảy ra hàng loạt các vụ việc tung tin đồn thất thiệt, gây thiệt hại về vật chất, uy tín của nhiều cá nhân, tổ chức như vụ nước đóng chai của Tân Hiệp Phát, nước mắm nhiễm Asen hay vừa qua liên quan tới tin đồn ông Trần Bắc Hà bị bắt gây thiệt hại 2 tỷ USD cho thị trường chứng khoán ở Việt Nam chỉ trong thời gian 2 ngày…

   Xóa
 24. chúng ta cần phải nhớ rằng, Hiến pháp Việt Nam năm 2013 đã quy định quyền con người, quyền công dân có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng. Và ở đây, chúng ta phải có sự lựa chọn, giữa một bên là lợi ích an ninh quốc gia, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của người dân với quyền tự do, quyền kinh doanh, quyền được sử dụng không gian mạng.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Những vụ việc trên nếu không có sự phối hợp, kiểm soát của công ty cung cấp dịch vụ như Facebook và Google thì làm sao có thể giải quyết hiệu quả. Việc khác, trong trường hợp các công ty nước ngoài này đặt trụ sở và máy chủ ở Việt Nam, chúng ta sẽ có cơ sở pháp lý và thực tiễn để yêu cầu họ chịu trách nhiệm trong việc giải quyết, kiểm soát các thông tin sai trái, vi phạm pháp luật ở Việt Nam, đảm bảo môi trường thông tin mạng được trong sạch, khách quan. Có thể thấy, dự thảo Luật An ninh mạng là cần thiết và phù hợp trong tình hình phức tạp về tội phạm mạng ở Việt Nam hiện nay, góp phần tạo nên một môi trường mạng trong sạch, phục vụ công cuộc phát triển và hội nhập kinh tế ở Việt Nam.

   Xóa
 25. việc tổ chức Phóng viên không biên giới (RSF) và tổ chức khủng bố Việt Tân đã công khai báo chí tuyên truyền xuyên tạc về vấn đề tự do Internet tại Việt Nam là hành động đi ngược lại lợi ích chung của dân tộc và đáng bị toàn xã hội lên án.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Làm ăn kinh doanh không có gì là miễn phí cả và các ông Google và Facebook cũng vậy. Họ không bao giờ tốt bụng tới mức cho mọi người dùng free, để mọi người dùng free chắc chắn nhà nước ta đã phải trả một khoản phí nào đó. Vì vậy với Luật An mạng, Nhà nước ta đã có những qui định chặt chẽ để đảm bảo an ninh trật tự quốc gia là quá hợp lý. Có thể thấy nỗi sợ của các đối tượng được thể hiện rõ. Vì quá sợ Dự thảo Luật An ninh mạng được thông qua nên chúng mới gào thét, phản đối đối với Luật. Từ chê bai, dè bỉu đến xuyên tạc. Tất cả điều đó càng chứng tỏ chúng sợ Luật An ninh mạng được thông qua khiến chúng không còn đất để hoạt động và nhanh chóng bị xử lý khi có nhiều hành vi được quy định trong Luật.

   Xóa
 26. Mạng internet hay các mạng xã hội thì đều là những con dao 2 lưỡi. Nếu các cá nhân biết kiểm soát, biết khai thác thông tin thì nó rất là có lợi. Tuy nhiên, việc các cá nhân sa đà vào các trang mạng xã hội ngày càng nhiều, và thậm chí, họ còn không dứt ra được. Chính điều này mà các tổ chức chống phá đã lợi dụng để xuyên tạc, bôi xấu Đảng và Nhà nước ta. Chúng đưa ra các thông tin thất thiệt, làm ảnh hưởng đến nhiều cá nhân,tổ chức. Cho nên tôi nghĩ, việc kiểm soát internet là điều hết sức cần thiết.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Việc Dự thảo Luật an ninh mạng có yêu cầu “Các doanh nghiệp nước ngoài khi cung cấp dịch vụ viễn thông, internet tại Việt Nam phải tuân thủ pháp luật, tôn trọng chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia Việt Nam, có giấy phép hoạt động, đặt cơ quan đại diện, máy chủ quản lý dữ liệu người sử dụng Việt Nam trên lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam; bảo mật thông tin người dùng và thông tin tài khoản của người dùng; xử lý nghiêm các hành vi sai phạm theo quy định của pháp luật” là điều hoang toàn hợp lý. Hợp lý bởi lẽ, dù phát triển kinh tế ở mức độ nào đó thì mục đích cuối cùng cũng là bảo vệ vững chắc An ninh quốc gia. Không chỉ ở Việt Nam mà điều này ở tất cả các nước trên thế giới. Vậy theo tôi, đây không là rào cản đối với các doanh nghiệp mà nó là yêu cầu để các doanh nghiệp tôn trọng pháp luật Việt Nam góp phần bảo vệ ANQG của Việt Nam.

   Xóa
 27. Tôi ủng hộ việc kiểm duyệt internet! Các bạn thấy trong thời gian vừa rồi ấy, có nhiều kẻ lợi dụng sự lỏng lẻo trong khâu kiểm duyệt internet mà đưa ra rất nhiều thông tin sai lệch,thất thiệt, gây ảnh hưởng rất lớn đến các cá nhân, tổ chức. Nhiều người chết oan vì những tin đồn cho lên mạng xã hội. Nhiều kẻ lợi dụng để làm những việc trái với luân thường đạo lý. Cho nên kiểm duyệt internet là điều cần thiết. còn ai nói gì mặc họ.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Vấn đề được quan tâm trong dự thảo Luật An ninh mạng (đã trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 4) là quy định các nhà cung cấp dịch vụ mạng phải có máy chủ quản lý dữ liệu người dùng đặt tại Việt Nam. Một số thông tin khi đưa vấn đề đã trích dẫn không đầy đủ, dễ gây hiểu lầm trong dư luận. Lợi dụng việc này, nhiều tổ chức, cá nhân thù địch tìm cách chống phá, “mổ xẻ” những quy định trong dự luật để quy kết rằng Nhà nước Việt Nam soạn luật để siết, “đuổi” những nhà mạng lớn như Facebook, Youtube… ra khỏi Việt Nam.

   Xóa
 28. hiện nay, số người dùng internet càng ngày một tăng, trong đó có đủ các lứa tuổi, từ già đến trẻ, từ trai đến gái, ai ai cũng biết dùng mạng, nhà nhà dùng mạng, người người dùng internet, vì vậy, chúng ta cần phải biết cách thanh lọc thông tin trên mạng cho đúng, phù hợp với mình.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Liên quan việc bắt buộc các nhà cung cấp hạ tầng, mạng xã hội phải đặt máy chủ ở Việt Nam để dễ quản lý có phù hợp với luật pháp quốc tế, ông Thuận cho rằng hiện nay trên thế giới nhiều quốc gia ban hành chính sách quản lý địa phương hóa dữ liệu. Tức là các doanh nghiệp nước ngoài muốn kinh doanh, khai thác phải đặt máy chủ ở nước sở tại. Đài Loan, Nhật Bản và nhiều nước khác đã thực hiện điều này. Lý do thứ tư mà Bộ Công an đưa ra là việc ban hành Luật An ninh mạng nhằm bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia theo cấp độ và áp dụng các biện pháp bảo đảm cần thiết.

   Xóa
 29. Hiện nay, hoạt động tấn công mạng nhằm vào hệ thống thông tin Việt Nam gia tăng về số lượng và mức độ nguy hiểm. Hàng năm, hệ thống mạng thông tin nước ta phải chịu hàng ngàn cuộc tấn công mạng, gây thiệt hại nghiêm trọng tới an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, làm thất thoát hàng ngàn tỷ đồng mỗi năm và là tiền đề để thực hiện các hành vi xâm nhập, thu thập thông tin, tài liệu trái pháp luật.

  Trả lờiXóa
 30. Việt Nam là quốc gia bị tấn công mạng nhiều nhất trong khu vực. Do đó, việc xây dựng và ban hành Luật An ninh mạng là nhiệm vụ cấp bách làm cơ sở pháp lý để đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

  Trả lờiXóa
 31. người dân việt nam vẫn sẽ có tự do ngôn luận chứ không có những sự quản lý bất minh như lời việt tân đã nói, những kẻ bị mất tự do internet là chỉ có những kẻ như việt tân sẽ không có sự tư do xuyên tạc được nữa

  Trả lờiXóa
 32. lần lượt các trang, page dân chủ đang bị xóa sổ, đó cũng là những động thái đầu tiên của việc, hạn chệ những luận điệu xuyên tạc của những đối tượng phản động, mong sao cho sớm dẹp hết cái bọn xàm bậy ấy đi

  Trả lờiXóa
 33. tự do internet như lời chúng nói,nhưng đâu có giống những gì chúng làm nếu không có những sự xuyên tạc trên mạng internet của bọn chúng, một sự xuyên tạc đến trắng trợn, luật an ninh mạng là cần thiết để có thể kiểm soát được sự tự do ngôn luận vô hình trên thế giới ảo

  Trả lờiXóa
 34. cái luật an ninh mạng trên thế giới này bao nhiêu nước làm rồi việt nam bây giờ mới đưa vào ứng dụng đây thế mà bọn phản động sợ mất việc nên cứ sồn sồn lên chống đối vậy

  Trả lờiXóa
 35. Thực ra thì đừng có đưa tin phản động, thất thiệt là được chứ luật an ninh mạng có làm gì ảnh hưởng đến người dân lương thiện đâu, còn giúp họ làm trong sạch môi trường mạng để yên tâm hơi mỗi khi lướt web ấy chứ

  Trả lờiXóa
 36. Trước thời điểm đó, cơ quan chức năng của Việt Nam đã gửi công văn yêu cầu công ty facebook làm rõ và xử lý một số trang cá nhân, fanpage về việc thường xuyên đăng tải thông tin xuyên tạc, kích động, có nội dung sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của các cá nhân.

  Trả lờiXóa
 37. Trước nguy cơ bị mất tên gọi và bị khởi kiện nếu tiếp tục sử dụng tên gọi Việt Tân, đại diện và là người phát ngôn của Việt Tân là Hoàng Tứ Duy (con trai của Hoàng Cơ Định – em ruột của Hoàng Cơ Minh, Định cũng được xem là người thâu tóm tài chính và tổ chức các hoạt động tiếc gây quỹ mang danh nghĩa gây quỹ cho Việt Tân Quốc nội) đã ra một bản thông cáo 05 điểm hôm 27 tháng 8 năm 2016.

  Trả lờiXóa
 38. Mọi bài viết, thông tin do trang fanpage này đăng tải đều có tư tưởng thù địch, nhằm chống phá Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 39. Tổ chức khủng bố này một lần nữa cho cả thế giới thấy được bản chất tồi tệ, phá hoại của mình ngay cả khi tham gia vào không gian mạng.

  Trả lờiXóa
 40. rất nhiều ý kiến đã cho rằng, nguyên nhân chính yếu nhất là Việt Tân chưa bao giờ là một tổ chức thống nhất đúng nghĩa. Mà nói đúng hơn, đó chỉ là một nơi tập hợp những kẻ muốn kiếm tiền, muốn sống được bằng ngón nghề lợi dụng, kích động lòng căm hờn của những kẻ ra đi sau 30/4/2016 hoặc còn nuôi dưỡng phục hồi hồn ma “Việt Nam Cộng hòa”.

  Trả lờiXóa
 41. Họ giờ đây không khác nào một con tàu sắp bị đắm tại một vùng biển mà họ không có bất cứ tín hiệu nào để liên lạc với những tàu thuyền còn lại.

  Trả lờiXóa
 42. Hành trình vạch mặt Việt Tân đến việc thông qua thủ tục pháp lý để xóa sổ Việt Tân là hành trình ông đã lựa chọn và đã thề không đi sang, rẽ qua một con đường nào khác.

  Trả lờiXóa
 43. Điều đó sẽ làm cho cuộc chơi trên Fb trở nên công bằng hơn khi đã có cơ chế. Fb cũng đang cho thấy ở đấy không phải là nơi để cặn bã, rác rưởi của xã hội có thể làm điều gì đó tuỳ thích.

  Trả lờiXóa
 44. "Việt Tân" đã từng rất khổ sở trong việc lấy lại "danh xưng" của chính mình sau khi bị con trai của cố ký giả Đạm Phong - Nguyễn Thanh Tú đăng ký tên này với cơ quan hữu trách tại Mỹ.

  Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm