Thứ Tư, 20 tháng 6, 2018

NCYN - ừa qua, vào ngày 15/6, Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc chuyên trách Đông Nam Á đã ra tuyên bố “quan ngại” về việc quốc hội Việt Nam thông qua Luật An ninh mạng vào ngày 12/6. Trong đó, Tuyên bố của Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp quốc cũng  cho rằng một số điều khoản trong luật mới thông qua “trái với các nghĩa vụ của Việt Nam theo Công ước Quốc tế về các Quyền Dân sự và Chính trị”; đồng thời Luật An ninh mạng trao cho chính quyền “nhiều quyền hạn mới”, cho phép họ “ép buộc” các công ty công nghệ và nhà cung cấp dịch vụ phải chia sẻ dữ liệu máy tính, bao gồm thông tin cá nhân, hoặc phải từ chối dịch vụ và kiểm duyệt bài đăng của người sử dụng mà không cần có sự xem xét của nhánh tư pháp, thậm chí sử dụng để trấn áp tiếng nói bất đồng ở Việt Nam. Đây là những nhận định mang tính chủ quan, phiến diện, can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của nước ta.
VP Nhân quyền Liên Hiệp Quốc can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam
Chúng ta đều có thể thấy rằng Luật An ninh mạng được thông qua với số phiếu đồng thuận cao sau nhiều vòng thảo luận, tiếp thu ý kiến rộng rãi, minh bạch của các đại biểu Quốc hội và người dân, phù hợp với hiến pháp và không cản trở việc thực hiện các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Trong đó, Luật An ninh mạng gồm 7 Chương, 47 Điều, quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Việc ban hành Luật An ninh mạng là cần thiết và phù hợp với xu thế của thế giới. Bởi lẽ, trong những năm gần đây, an ninh mạng đã trở thành mối quan tâm đặc biệt của nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế, khu vực. Các cuộc tấn công nhằm vào môi trường mạng phát triển nhanh chóng cả về hình thức và quy mô, có tính chất xuyên biên giới, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc ổn định kinh tế, chính trị của các nước. Trong khi đó những nỗ lực nhằm cải thiện an ninh trên môi trường mạng còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là do thiếu thể chế pháp lý và năng lực bảo đảm an ninh mạng. Vì vậy, việc các đại biểu Quốc hội nhấn nút thông qua Luật An ninh mạng là hoàn toàn cần thiết trong bối cảnh hiện nay.
Bên cạnh đó, Luật An ninh mạng cũng xác định các hành vi trên không gian mạng có thể xâm hại, đe dọa xâm hại tới mọi chủ thể, khách thể như: độc lập, chủ quyền, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bí mật nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Bảo vệ an ninh mạng không chỉ bao gồm các hoạt động kỹ thuật thuần túy, mà còn phải áp dụng đồng thời các biện pháp nghiệp vụ, kỹ thuật để phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi trên không gian mạng. Do đó, phạm vi điều chỉnh của luật bao gồm đầy đủ các nội dung liên quan tới an ninh mạng trong phạm trù an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Phạm vi này không mâu thuẫn, ảnh hưởng tới phạm vi của an toàn thông tin mạng. Bởi vì, khách thể, đối tượng, mục tiêu, phương pháp nên nội dung và các hoạt động của công tác an ninh mạng là nhằm phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, còn an toàn thông tin mạng là bảo đảm tính “khả dụng, toàn vẹn, bảo mật” của thông tin. Tuy nhiên, cần xác định rằng, an toàn thông tin mạng hay an ninh mạng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, không thể tách rời và cùng trên một môi trường là không gian mạng nên sẽ có những biện pháp kỹ thuật tương đồng nhau.
Mặt khác, việc Luật An ninh mạng quy định rõ các biện pháp bảo vệ an ninh mạng sẽ bảo đảm rằng tuân thủ nghiêm túc quy định của Hiến pháp và hệ thống pháp luật hiện hành. Đây chính là căn cứ pháp lý quan trọng để các lực lượng chuyên trách, lực lượng bảo vệ an ninh mạng áp dụng khi triển khai công tác bảo vệ an ninh mạng, phòng ngừa, xử lý hành vi vi phạm pháp luật. Trình tự, thủ tục của các biện pháp này được quy định chặt chẽ bằng văn bản quy phạm pháp luật, không thể bị lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, hoặc kiểm soát người dùng, kiểm soát quyền riêng tư. Các cơ quan chức năng chỉ áp dụng các biện pháp bảo vệ an ninh mạng này để phòng ngừa, phát hiện, thu thập chứng cứ, đấu tranh, xử lý hành vi vi phạm pháp luật. Các dữ liệu thu được được quản lý theo quy định của bộ luật Tố tụng hình sự về chứng cứ và các quy định về bảo mật thông tin khác của nước ta như pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước. Vì vậy, đám "dân chủ" trong nước không mấy thích thú vấn đề này bởi lẽ chúng thường xuyên lợi dụng mạng Internet, mạng xã hội để tiến hành các hoạt động chống phá chính quyền nhân dân, gây rối an ninh trật tự.
Như vậy, có thể thấy rằng Quốc hội Việt Nam ban hành Luật An ninh mạng là hoàn toàn cần thiết, quy định rõ hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan ra sao và hành vi nào là hành vi bị cấm trên không gian mạng. Đây chính là cơ sở pháp lý để tổ chức các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn cũng như xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Việc Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc chuyên trách Đông Nam Á đã ra tuyên bố “quan ngại” về việc quốc hội Việt Nam thông qua Luật An ninh mạng là hành động can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Việt Nam, tạo điều kiện cho các thế lực thù địch xuyên tạc, vu cáo Việt Nam. Vì vậy, mỗi người dân cần cảnh giác, nhận thức đúng đắn vấn đề trên, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng để chống phá chính quyền nhân dân.

Loa phường

48 nhận xét:

 1. Có thể thấy rằng Quốc hội Việt Nam ban hành Luật An ninh mạng là hoàn toàn cần thiết, quy định rõ hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan ra sao và hành vi nào là hành vi bị cấm trên không gian mạng. Đây chính là cơ sở pháp lý để tổ chức các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn cũng như xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng.

  Trả lờiXóa
 2. Việc Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc chuyên trách Đông Nam Á đã ra tuyên bố “quan ngại” về việc quốc hội Việt Nam thông qua Luật An ninh mạng là hành động can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Việt Nam, tạo điều kiện cho các thế lực thù địch xuyên tạc, vu cáo Việt Nam. Vì vậy, mỗi người dân cần cảnh giác, nhận thức đúng đắn vấn đề trên, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng để chống phá chính quyền nhân dân.

  Trả lờiXóa
 3. Sáng ngày 12/6, các đại biểu Quốc hội đã bấm nút biểu quyết thông qua Luật An ninh mạng. Với 466 đại biểu Quốc hội tham gia; trong đó: 423 đại biểu tán thành, chiếm 86,86% tổng số đại biểu; 15 đại biểu không tán thành chiếm 3,08%; 28 đại biểu không biểu quyết, chiếm 5,75%. Kết quả: Quốc hội đã thông qua Luật An ninh mạng, hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019. Với 7 chương 43 điều, Luật An ninh mạng quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

  Trả lờiXóa
 4. Theo số liệu thống kê của Liên Hợp quốc có 138 quốc gia (trong đó có 95 nước đang phát triển) đã ban hành Luật An ninh mạng, trong đó đơn cử như tháng 7 năm 2015, Quốc hội CHLB Đức đã thông qua Luật An ninh mạng nhằm bảo vệ tốt hơn cho công dân và các doanh nghiệp trong kỉ nguyên số; Singapo cũng đã ban hành Luật An ninh mạng vào năm 2017... Từ khi Internet xuất hiện ở nước ta cho đến nay, không gian mạng ngày càng phát triển, đặc biệt là trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0. Tuy nhiên, thực tiễn trong thời gian qua có rất nhiều đối tượng xấu đã lợi dụng kẻ hở không có văn bản luật điều chỉnh hoạt động trên không gian mạng để tiến hành nhiều hoạt động vi phạm pháp luật. Chính vì vậy, việc Quốc hội Việt Nam thông qua Luật An ninh mạng là phù hợp với quy luật phát triển tất yếu, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho việc xử lý các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.

  Trả lờiXóa
 5. Đi ngược lại với quy luật tất yếu, có rất nhiều đối tượng xấu mà tiêu biểu là các zận chủ đang nơm nớp lo sợ bởi chúng có những hành động lợi dụng không gian mạng để xâm hại đến An ninh quốc gia nên, nguy cơ bị xử lý theo các quy định trong Luật An ninh mạng là rất cao. Do đó, ngay khi Quốc hội thông qua Luật An ninh mạng, các đối tượng xấu, tổ chức phản động đã tuyên truyền, xuyên tạc nội dung của Luật; hướng lái người dân nhẹ dạ cả tin theo lối suy nghĩ tiêu cực như trên trang phát ngôn chính thống của Tổ chức phản động Việt Tân

  Trả lờiXóa
 6. Lê Công Định, Nguyễn Quang A, Trịnh Bá Phương, Bạch Hồng Quyền... cũng có những bài viết sặc mùi chống đối. Một ví dụ đơn giản cho các vị thấy, thay vì các vị lên mạng tố giác kẻ giết người bằng một dòng trạng thái lửng lơ thì các vị hãy trực tiếp đến hoặc làm văn bản gửi qua dịch vụ bưu chính, điện thoại... đến cơ quan có trách nhiệm; làm như vậy vừa đảm bảo kẻ giết người không biết các vị tố giác mà lẩn trốn, tránh sự trả thù của kẻ giết người cho các vị, lại đảm bảo không gây hoang mang, kích động cho mọi người và có sự ghi nhận làm chứng cứ Khởi tố vụ án, khởi tố bị can sau này. Mà các vị làm vậy thì hoàn toàn hợp tình, hợp lý và hợp pháp, quyền tự do được viết, được nói, được chia sẻ quan điểm của các vị là đây chứ đâu. Nói thật, các vị sống nên biết nghĩ trước nghĩ sau, đừng chỉ nghĩ cho bản thân mình, lên mạng nói cho sướng mồm, cho thỏa mãn cái tôi ích kỉ của bản thân mà để lại hệ lụy khôn lường cho chính người thân, con cháu của mình gánh chịu.

  Trả lờiXóa
 7. Luật An ninh mạng được Quốc hội thông qua là lời cảnh báo cho các đối tượng xấu rằng nếu tiếp tục lợi dụng Internet thực hiện hành vi vi phạm pháp luật và tuyên truyền chống phá chính quyền, kích động kêu gọi biểu tình gây rối trật tự xã hội, phao tin bịa đặt... sẽ phải nhận những hình phạt thích đáng của pháp luật, bởi Luật An ninh mạng đã khẳng định rất rõ: "An ninh mạng là sự đảm bảo hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" (Khoản 1, Điều 2, Luật An ninh mạng).

  Trả lờiXóa
 8. Ddảm bảo an ninh mạng chính là bảo đảm lợi ích quốc gia và lợi ích của toàn xã hội. Các đối tượng zận chủ lợi dụng không gian mạng nhằm gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân nên mới lo sợ, lo rằng từ nay việc làm của mình trên không gian mạng đều phải chịu trách nhiệm, phải trả giá. Vậy nên, lời cảnh tỉnh cho các zận chủ hãy cẩn trọng với những phát ngôn, chia sẻ những bài viết, thông điệp, video có nội dung tuyên truyền, chống phá chính quyền nhân dân trên mạng Internet để tránh việc ngồi bóc lịch trong tù. Mọi người dân cũng cần hiểu rõ về Luật An ninh mạng, có nhận thức đúng đắn và không để những phần tử xấu tuyên truyền, kích động tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật

  Trả lờiXóa
 9. Đảm bảo an ninh mạng chính là bảo đảm lợi ích quốc gia và lợi ích của toàn xã hội. Các đối tượng zận chủ lợi dụng không gian mạng nhằm gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân nên mới lo sợ, lo rằng từ nay việc làm của mình trên không gian mạng đều phải chịu trách nhiệm, phải trả giá. Vậy nên, lời cảnh tỉnh cho các zận chủ hãy cẩn trọng với những phát ngôn, chia sẻ những bài viết, thông điệp, video có nội dung tuyên truyền, chống phá chính quyền nhân dân trên mạng Internet để tránh việc ngồi bóc lịch trong tù. Mọi người dân cũng cần hiểu rõ về Luật An ninh mạng, có nhận thức đúng đắn và không để những phần tử xấu tuyên truyền, kích động tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật

  Trả lờiXóa
 10. Luật an ninh mạng chính là bảo đảm lợi ích quốc gia và lợi ích của toàn xã hội. Các đối tượng zận chủ lợi dụng không gian mạng nhằm gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân nên mới lo sợ, lo rằng từ nay việc làm của mình trên không gian mạng đều phải chịu trách nhiệm, phải trả giá. Vậy nên, lời cảnh tỉnh cho các zận chủ hãy cẩn trọng với những phát ngôn, chia sẻ những bài viết, thông điệp, video có nội dung tuyên truyền, chống phá chính quyền nhân dân trên mạng Internet để tránh việc ngồi bóc lịch trong tù. Mọi người dân cũng cần hiểu rõ về Luật An ninh mạng, có nhận thức đúng đắn và không để những phần tử xấu tuyên truyền, kích động tham gia các hoạt động vi phạm pháp luật.

  Trả lờiXóa
 11. Mong rằng những người nhẹ dạ cả tin hãy tỉnh táo tránh biến mình thành tay sai cho lũ phản động thực hiện những hành vi sai trái trên không gian mạng như phao tin sai sự thật, kêu gọi,kích động phá rối an ninh ... để rồi chính mình phải trả giá đắt đỏ trong tù.

  Trả lờiXóa
 12. Khi mà lâu này vẫn đang còn để cho đám dân chủ thích làm gì thì làm , chưa có những biện pháp, hình thức để dăn đe thì luật an ninh mang ra đời là một cái tát vào mặt với những tên dân chủ và đó là căn cứ để kết tội với những tên dân chủ phản quốc , phản chế độ. Một thời điểm rất cần thiết của việc ban hành luật an ninh mạng để phần nào phòng ngừa ngăn chặn với các tội pham trên lĩnh vực mạng

  Trả lờiXóa
 13. Giờ nói gì, chia sẻ gì trên mạng thì các chủ tài khoản cũng phải cân nhắc, muốn gây rối, muốn phao tin bịa đặt ư, khi mà những dòng tin, những video tưởng chừng như vô hại, tưởng chừng chia sẻ cho vui, khi k thích nữa thì xóa đi nhưng lúc đó quá muộn màng rồi. Hậu quả của nó đã hiện hữu, đã lan rộng ra cộng đồng thì việc phải trả giá cho những hành vi chia sẻ tán phát của mình là đương nhiên.

  Trả lờiXóa
 14. Vừa qua trên mạng chả có phao tin bắt cóc trẻ con đấy, chả loạn hết cả lên, gây hoang mang dao động chả ở một địa phương đâu mà trên diện rộng khắp cả nước các ông bố, bà mẹ đều nơm nớp lo sợ ấy. Hành vi như vậy là không thể chấp nhận được, tưởng chừng không gây hậu quả gì nhưng thực chất thì hậu quả lại rất lớn.

  Trả lờiXóa
 15. Còn nhớ cái vụ phao tin dịch bệnh ở Viện Bạch Mai mấy năm trước không, tôi cá là các vị còn nhớ, lúc đó chả người người bàn bạc, hoang mang lo lắng nhưng thực tế có đúng vậy đâu. Tin đó chỉ là do một con mẹ phao tin trên facebook cá nhân thôi đó. Nên Luật an ninh mạng ra đời đảm bảo cho lợi ích tập thể là quá đúng đắn.

  Trả lờiXóa
 16. Có thể khẳng đinh rằng Luật An ninh mạng được thông qua sẽ làm lành mạnh hơn không gian mạng Việt Nam, có tác dụng rất lớn nhằm ngăn chặn các thế lực phản động trong và ngoài nước đã và đang có mưu đồ sử dụng không gian mang để bịa đặt, nói xấu, bôi nhọ thanh danh của Đảng, Nhà nước; đặc biệt nhằm vào các đồng chí lãnh đạo cấp cao có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc đồng thời hạ uy tín, làm hoen ố hình ảnh cao đẹp của Đảng, Nhà nước ta, các đồng chí lãnh đạo cấp cao trong hệ thống chính trị và hình ảnh của người chiến sĩ cách mạng, anh bộ đội cụ Hồ.

  Trả lờiXóa
 17. Luật an ninh mạng được thông qua có nhiều lợi ích thiết thực, không ai hết chính là đại đa số người dân Việt Nam được hưởng lợi nhiều nhất, những kẻ phản đối vẫn là những tên dân chủ lợi dụng mạng để xuyên tạc, bôi xấu đảng, nhà nước. Luật an ninh mạng sẽ không để tình trạng đoa xảy ra vì thế việc thông qua luật an ninh mạng chúng tôi đều ủng hộ

  Trả lờiXóa
 18. Đúng vậy, từ này người dân Việt Nam sẽ được hưởng một nền văn hóa lành mạnh từ mạng Internet, những kẻ phát ngôn hàm hồ sẽ lần lượt được đi cải tạo trong trại hay các trường giáo dưỡng tùy theo mức độ. Vì một tương lai con trẻ trong sáng hơn, Luật an ninh mạng ra đời là đúng quy luật tất yếu.

  Trả lờiXóa
 19. Luật an ninh mạng được thông qua đã có không ít những kẻ zận chủ như Lê Công Định, Nguyễn Xuân Diện, NGuyễn Quang A, Phạm Đoan Trang... chia sẻ quan điểm là mất dân chủ, mất quyền tự do ngôn luận. Vâng, các vị cứ thử dùng cái giọng điệu đó mà nói các quốc gia khác xem có còn bình yên vô sự không. Nên các vị đã hết thời tự tung tự khác rồi.

  Trả lờiXóa
 20. Khi luật an ninh mạng được thông qua thì những tên dân chủ phải chạy đôn chạy đáo về số phậm của bọn chúng bởi để có thể đưa những lời lẽ xuyên tạc, nói dối của mình thì chúng sử dụng internet để truyền tải, nay luật an ninh mạng quản lí chặt chẽ việc này nên chúng sẽ không còn đường sống. Luật An ninh mạng cấm việc chống lại hoặc cản trở hoạt động của lực lượng bảo vệ an ninh mạng; tấn công, vô hiệu hóa trái pháp luật làm mất tác dụng biện pháp bảo vệ an ninh mạng. Hành vi Lợi dụng hoặc lạm dụng hoạt động bảo vệ an ninh mạng để xâm phạm chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hoặc để trục lợi cũng sẽ bị xử lý.

  Trả lờiXóa
 21. Thực tế có nhiều kẻ lợi dụng không gian mạng để trục lợi, để gây phương hại đến sự ổn định, phát triển của xã hội vì vậy Luật an ninh mạng ra đời sẽ là cơ sở pháp lý vững chắc để xử lý những kẻ đó, đem lại sự bình yên, tốt lành cho cộng đồng dân cư. Đám dân chủ thực sự rất lo sợ về Luật An ninh mạng. Chúng lo sợ vì sắp tới các hoạt động vi phạm pháp luật của chúng trên không gian mạng sẽ bị xử lý một cách nhanh chóng. Còn những người dân bình thường như tôi chẳng có gì phải lo hết, thậm chí còn vui mừng vì không gian mạng được trong lành sẽ là môi trường thuận lợi, yên tâm hơn khi tôi cho con cái tôi sử dụng.

  Trả lờiXóa
 22. Động thái của văn phòng nhân quyền cũng nằm sau sự xúi bẩy của Mỹ, nếu nhớ không nhầm thì ngày xưa mỹ đã từng tuyên bố thàng công một nửa khi đưa được internet vào việt nam nhưng bây giờ thông qua luật an ninh mang chả khác gì dập tắt đi niềm vui bao nhiêu năm nay của mỹ cả, có mạng mà thông tin không được đăng tải theo ý muốn của chúng thì khác gì đây là sân chơi của việt nam rồi

  Trả lờiXóa
 23. LUật AN ninh mạng là hết sức cần thiết và là công cụ hữu ích để nhà nước ta giữ ổn định an ninh quốc gia và trạt tự xã hội. TỪ nay lũ rận chủ sẽ không được tác oai tác quái , nói xấu đảng và nhà nước ta nữa.

  Trả lờiXóa
 24. cần phải cấm những ai sử dụng mạng với động cơ chính trị đi ngược lại lợi ích của quốc gia, của dân tộc. Luật cũng sẽ điều chỉnh, xử lý nghiêm minh với những ai có động cơ làm ăn lừa đảo trên mạng, trái pháp luật, những người có động cơ cá nhân xuyên tạc bịa đặt tổn hại đến uy tín danh dự của tổ chức và của cá nhân.

  Trả lờiXóa
 25. Ví dụ, chúng ta có bắt thông tin liên quan tới môi giới mại dâm, buôn bán tang vật trên mạng, lừa đảo trên mạng, đa cấp... Luật An ninh mạng bảo vệ hệ thống mạng cũng chính là bảo vệ quyền tự do cho mọi người dùng internet và mạng xã hội. THì cần thiết ra luật An ninh mạng đó chứ.

  Trả lờiXóa
 26. Cái việc ra luật để quản lý trên không gian mạng thằng đức nó làm từ đời anfo rồi, hiệu quả thấy rõ đó có ai phản đối đâu, việt nam mới trù bị thông qua cái là thì nhau vận độgn biểu tình phản đối cho bằng được, đúng là trò của đám dân chủ cuội mà

  Trả lờiXóa
 27. Quốc hội Việt Nam ban hành Luật An ninh mạng là hoàn toàn cần thiết, quy định rõ hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan ra sao và hành vi nào là hành vi bị cấm trên không gian mạng. Đây chính là cơ sở pháp lý để tổ chức các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn cũng như xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng. Việc Văn phòng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc chuyên trách Đông Nam Á đã ra tuyên bố “quan ngại” về việc quốc hội Việt Nam thông qua Luật An ninh mạng là hành động can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Việt Nam, tạo điều kiện cho các thế lực thù địch xuyên tạc, vu cáo Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 28. cần khẳng định lại một lần nữa rằng Luật An ninh mạng không quy định công ty cung cấp dịch vụ phải cung cấp dữ liệu thông tin người dùng một cách bừa bãi. Luật chỉ quy định bắt buộc phải cung cấp thông tin khi có yêu cầu từ Bộ Công an, tức là trong những trường hợp mà về phía người dùng có những hành vi vi phạm vào các điều cấm của Luật như sử dụng mạng đăng tải các thông tin xuyên tạc, sai sự thật… Còn nếu người dùng không có hành vi vi phạm vào các điều cấm của Luật, thì khẳng định luôn vĩnh viễn thông tin người dùng không bao giờ phải tiết lộ, cung cấp cho bên thứ ba

  Trả lờiXóa
 29. Luật An ninh mạng đưa vào thực tiễn thì đứa trơ mép đầu tiên không ai khác chính là mấy anh dân chủ rởm suốt ngày ra rả chửi Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thứ hai là bọn chuyên lừa đảo trên Internet, lập các tài khoản, các trang Web giả mạo để móc tiền từ các vị nhẹ dạ cả tin, thấy cái lợi trước mắt mà cống tiền cho chúng.

  Trả lờiXóa
 30. Hậu quả mà đám lợi ích nhóm gây ra với chúng ta là quá lớn, không thể một sớm một chiều mà khắc phục được. Chính trong những giai đoạn khó khăn này, khi mà các nước ngoại bang đang nhăm nhe nhóm ngó, lũ phản loạn trong nước đang chờ cơ hội thừa nước đục thả câu tiến hành bạo loạn lật đổ chính quyền, xóa bỏ thành quả cách mạng mà cha ông ta đã đánh đổi xương máu để có được thì càng cần hơn hết sự ủng hộ của đông đảo quần chúng nhân dân, cùng chung tay góp sức với Đảng, với cụ Tổng bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, vượt qua được giai đoạn khó khăn thách thức của lịch sử.

  Trả lờiXóa
 31. Chính do vậy, các rận tìm mọi cách ngăn cản, cản trở sự ra đời của luật này. Chúng cố tình xuyên tạc tình hình đến các tổ chức quốc tế, bịa đặt những nhận xét đánh giá của nhiều “chuyên gia” với nội dung như Luật An ninh mạng bóp ngẹt tự do ngôn luận, là bước lùi của Việt Nam… Tuy nhiên, tất cả cũng chỉ là những lý do các rận chủ nghĩ ra và không hề có dẫn chứng, chứng cứ cụ thể nào.

  Trả lờiXóa
 32. mỗi người phải có trách nhiệm trước những gì mình nói và những điều mình làm, không thể a dua a tòng, không thể tự do là muốn nói gì thì nói, muốn làm gì thì làm, ngay cả các nước tự cho là dân chủ nhất như Mỹ cũng ko cho phép điều này xảy ra

  Trả lờiXóa
 33. Cụ thể trong Dự thảo Luật An ninh mạng đã nêu rõ “Điều 1. Phạm vi điều chỉnh: Luật này quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.”

  Trả lờiXóa
 34. Trong khi đó những nỗ lực nhằm cải thiện an ninh trên môi trường mạng còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là do thiếu thể chế pháp lý và năng lực bảo đảm an ninh mạng. Vì vậy, việc các đại biểu Quốc hội nhấn nút thông qua Luật An ninh mạng là hoàn toàn cần thiết trong bối cảnh hiện nay.

  Trả lờiXóa
 35. khách thể, đối tượng, mục tiêu, phương pháp nên nội dung và các hoạt động của công tác an ninh mạng là nhằm phòng ngừa, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, còn an toàn thông tin mạng là bảo đảm tính “khả dụng, toàn vẹn, bảo mật” của thông tin. Tuy nhiên, cần xác định rằng, an toàn thông tin mạng hay an ninh mạng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau, không thể tách rời và cùng trên một môi trường là không gian mạng nên sẽ có những biện pháp kỹ thuật tương đồng nhau.

  Trả lờiXóa
 36. Chúng ta đều có thể thấy rằng Luật An ninh mạng được thông qua với số phiếu đồng thuận cao sau nhiều vòng thảo luận, tiếp thu ý kiến rộng rãi, minh bạch của các đại biểu Quốc hội và người dân, phù hợp với hiến pháp và không cản trở việc thực hiện các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

  Trả lờiXóa
 37. Các dữ liệu thu được được quản lý theo quy định của bộ luật Tố tụng hình sự về chứng cứ và các quy định về bảo mật thông tin khác của nước ta như pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước. Vì vậy, đám "dân chủ" trong nước không mấy thích thú vấn đề này bởi lẽ chúng thường xuyên lợi dụng mạng Internet, mạng xã hội để tiến hành các hoạt động chống phá chính quyền nhân dân, gây rối an ninh trật tự.

  Trả lờiXóa
 38. Mạng internet hay các mạng xã hội thì đều là những con dao 2 lưỡi. Nếu các cá nhân biết kiểm soát, biết khai thác thông tin thì nó rất là có lợi. Tuy nhiên, việc các cá nhân sa đà vào các trang mạng xã hội ngày càng nhiều, và thậm chí, họ còn không dứt ra được. Chính điều này mà các tổ chức chống phá đã lợi dụng để xuyên tạc, bôi xấu Đảng và Nhà nước ta. Chúng đưa ra các thông tin thất thiệt, làm ảnh hưởng đến nhiều cá nhân,tổ chức. Cho nên tôi nghĩ, việc kiểm soát internet là điều hết sức cần thiết....

  Trả lờiXóa
 39. Lợi dụng sự bùng nổ của công nghệ, sự phát triển của internet các nhà dân chủ thường xuyên đăng tải các bài viết có luận điệu xuyên tạc, chúng bôi nhọ danh dự của các vị lãnh đạo nhằm gây hoang mang, mất an ninh trật tự...Chúng đưa ra các thông tin thất thiệt, làm ảnh hưởng đến nhiều cá nhân,tổ chức. Cho nên tôi nghĩ, việc kiểm soát internet là điều hết sức cần thiết.

  Trả lờiXóa
 40. Hiện nay Hiệu ứng lan truyền của internet là rất khủng khiếp, những thông tin này nhanh chóng chuyển xuống công sở, đường phố, quán xá, rồi lan tỏa rộng hơn nữa, cho đến các thôn làng.Bọn dân chủ đừng vin vào hai từ “kiểm duyệt” để phán xét, hãy nghĩ đến lợi ích của nó, đó là thanh lọc thông tin, đó là loại bỏ những thông tin sai lệch. Giới dân chủ cuội đừng nhảy lên vui mừng vì cái báo cáo gì gì kia nữa nhé, nhìn lại và tự hỏi chính mình xem kiểm duyệt là như thế nào?

  Trả lờiXóa
 41. tình hình an ninh mạng ngày càng trở nên phức tạp. rất nhiều tội phạm dã lợi dụng sơ hở của công nghệ thông tin hiện đại để phục vụ ý đồ xấu xa của chúng. thông tin của người dùng mạng bị lộ lọt rất nhiều ảnh hưởng không nhỏ tới sự an toàn thông tin trên mạng. đây là tình trạng đáng cảnh báo đối với chúng ta.

  Trả lờiXóa
 42. khoa học kĩ thuật ngày càng phát triển mạnh mẽ. chính vì vậy tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi và diễn biến phức tạp. Mỗi con người việt nam cần có những hiểu biết riêng cho mình để tự bảo vệ bản thân, gia đình và xã hội. Đã rất nhiều người trở thành nạn nhân của chúng, mong rằng các cơ quan chức năng sẽ có nhiều biện pháp để khắc phục tình trạng trên

  Trả lờiXóa
 43. luật an ninh mạng là cần thiết vào thời điểm hiện nay của nước ta, khi mà hiện tại sự tự do ngôn luận trên mạng xã hội thế giới ảo, đã vượt quá xa những gì thực chất của nó, lợi dụng điểm xấu này triệt để những tổ chức phản động đang ra sức chống phá

  Trả lờiXóa
 44. luật an ninh mạng đưa ra có khi có những điều là muộn rồi chứ chẳng phải là phản đối nữa, với tình hình như bây giời thì luật an ninh mạng là thực sự cần thiết khi mà những hoạt động tự do trên internet tại việt nam chưa được quản lý chặt

  Trả lờiXóa
 45. luật an ninh mạng được thông qua, sẽ là một sự thay đổi rất lớn đối với những hoạt động trên mạng, và internet, của những đối tượng lợi dụng mạng internet để hoạt động xấu, sẽ có chế tài xử lý, riêng cho từng hoạt động vi phạm

  Trả lờiXóa
 46. Luật an ninh mạng ra đời thì chúng ta sẽ có cơ chế xử lý các hành vi vi phạm trên không gian mạng , đảm bảo an toàn thông tin, không để người dân bị lôi kéo về những thứ đang làn tràn trên mạng

  Trả lờiXóa
 47. luật an ninh mạng này thì sẽ còn nhiều tổ chưc phản đối nữa, nhưng mà thực sự thấy nó quan trọng cần thiết thì chúng ta làm thôi, mấy cái tổ chức đấy bình thường có đem lại lợi ích gì cho đất nước mình đâu, tại sao mình lại phải nghe nó

  Trả lờiXóa
 48. luật an ninh mạng rất cần thiết vào lúc này, trong bối cảnh hỗn loạn về mạng xã hội, làm cho mọi thông tin thật giả lẫn lỗn, nhưng luật an ninh mạng sẽ hạn chế điều đó làm cho mọi chuyện bớt phức tạp hơn

  Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm