Thứ Tư, 30 tháng 5, 2018

Vừa qua, đài phản động VOA đã đăng tải bài viết: "Tự do tôn giáo Việt Nam 2017: Tăng cường sách nhiễu". Trong đó, VOA cho rằng: "Các nhân viên an ninh mặc thường phục quấy nhiễu giáo dân và linh mục, tấn công giáo dân và hủy hại tài sản của Nhà thờ và tài sản của giáo dân. Truyền thông Nhà nước và các trang blog ủng hộ chính quyền đã tìm cách bôi nhọ các linh mục tích cực hỗ trợ những nhà hoạt động và các nạn nhân của thảm họa môi trường Formosa,” phúc trình nêu rõ và dẫn lại vụ các tổ chức xã hội do chính quyền kiểm soát như Hội Cựu Chiến binh, Hội Phụ nữ đã tổ chức các cuộc phản đối lên án các Linh mục Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục của Giáo phận Vinh". Đây là những cáo buộc hết sức chủ quan, duy ý chí, xuyên tạc vấn đề "dân chủ", "nhân quyền", tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

 VOA xuyên tạc tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam
Có thể thấy rằng Điều 8, Hiến pháp 2013 đã khẳng định: "Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; Các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức phải tôn trọng Nhân dân, tận tụy phục vụ Nhân dân, liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của Nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền". Bên cạnh đó, Đảng, Nhà nước luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để mỗi người dân có thể thực hiện, bày tỏ quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của mình. Trong đó, Điều 24, Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định: "Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật; Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật.
Mặt khác, Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo cũng quy định cụ thể về trách nhiệm của nhà nước trong việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo cũng như quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người. Theo đó, Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; bảo đảm để các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật; Nhà nước tôn trọng, bảo vệ giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tín ngưỡng, tôn giáo, truyền thống thờ cúng tổ tiên, tôn vinh người có công với đất nước, với cộng đồng đáp ứng nhu cầu tinh thần của Nhân dân; Nhà nước bảo hộ cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo và tài sản hợp pháp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo.
Ngoài ra, mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào; mỗi người có quyền bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo; thực hành lễ nghi tín ngưỡng, tôn giáo; tham gia lễ hội; học tập và thực hành giáo lý, giáo luật tôn giáo; Mỗi người có quyền vào tu tại cơ sở tôn giáo, học tại cơ sở đào tạo tôn giáo, lớp bồi dưỡng của tổ chức tôn giáo. Người chưa thành niên khi vào tu tại cơ sở tôn giáo, học tại cơ sở đào tạo tôn giáo phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý; Chức sắc, chức việc, nhà tu hành có quyền thực hiện lễ nghi tôn giáo, giảng đạo, truyền đạo tại cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm hợp pháp khác; Người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo quy định của pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam; người đang chấp hành hình phạt tù; người đang chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc có quyền sử dụng kinh sách, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo. Điều đó đã cho thấy Việt Nam luôn tôn trọng và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để mỗi người dân có thể thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình.
Tuy nhiên, bên cạnh việc tôn trọng và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để mỗi người dân có thể thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ thì Đảng, Nhà nước cũng không cho phép bất cứ cá nhân, tổ chức nào lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm an ninh quốc gia, phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hiện nay, các thế lực thù địch, bọn phản động trong và ngoài nước đang lợi dụng vấn đề “tôn giáo” như một công cụ đặc biệt quan trọng để xuyên tạc, vu khống, kích động, phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định chính trị-xã hội, tiến tới chuyển hóa chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Trong đó, chúng thường xuyên kích động tư tưởng chống đối, hậu thuẫn về vật chất, tinh thần đối với những phần tử bất mãn, cực đoan, quá khích trong các tôn giáo; thúc đẩy thành lập các hội đoàn trái pháp luật trong xứ đạo để thách thức, chống phá chính quyền nhân dân; tiến hành các hoạt động chiến tranh tâm lý, phá hoại tư tưởng, gây hoang mang dư luận; tuyên truyền vu cáo, xuyên tạc “Cộng sản diệt đạo”, “Nhà nước đàn áp tôn giáo”; tập hợp lực lượng, tổ chức biểu tình, gây rối an ninh trật tự,…Đây là các hành vi vi phạm pháp luật, đi ngược lại lợi ích của quốc gia, dân tộc và bị toàn xã hội lên án.
Như vậy, có thể thấy rằng những luận cứ mà đài VOA đưa ra đã thể hiện cái nhìn chủ quan, phiến diện, xuyên tạc, vu cáo vấn đề tự do tín ngưỡng tôn giáo ở nước ta. Đây là hành động mang màu sắc chính trị phản động, đi ngược lại lợi ích chung của dân tộc, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Vì vậy, mỗi người dân cần lên án phát ngôn sai trái của VOA, không để các đối tượng xấu lợi dụng, kích động tham gia vào các hoạt động nhằm mục đích chống phá chính quyền nhân dân, gây mất an ninh trật tự.
Loa phường

72 nhận xét:

 1. Có thể thấy rằng những luận cứ mà đài VOA đưa ra đã thể hiện cái nhìn chủ quan, phiến diện, xuyên tạc, vu cáo vấn đề tự do tín ngưỡng tôn giáo ở nước ta. Đây là hành động mang màu sắc chính trị phản động, đi ngược lại lợi ích chung của dân tộc, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Vì vậy, mỗi người dân cần lên án phát ngôn sai trái của VOA, không để các đối tượng xấu lợi dụng, kích động tham gia vào các hoạt động nhằm mục đích chống phá chính quyền nhân dân, gây mất an ninh trật tự.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Trong Hiến chương Liên hợp quốc, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được ghi nhận ngay từ điều 1.3 về những mục đích mà Liên hợp quốc theo đuổi. Theo đó, Liên hợp quốc quy định: “Thực hiện sự hợp tác quốc tế trong việc giải quyết các vấn đề quốc tế – kinh tế, xã hội, văn hóa, nhân đạo và khuyến khích phát triển sự tôn trọng các quyền và tự do cơ bản cho tất cả mọi người không phân biệt chủng tộc, nam, nữ, ngôn ngữ hoặc tôn giáo”.

   Xóa
  2. Nhà nước ta luôn tạo mọi điều kiện cho vấn đề tự do tôn giáo, mỗi một người trong chúng ta cần tự giác chấp hành mọi chính sách của nhà nước

   Xóa
  3. Là một người theo đạo tôi thường xuyên theo dõi về tình hình tự do tín ngưỡng tôn giáo của Việt Nam. Thời gian gần đây tôi để ý thấy một số đồng bào hải ngoại của tôi và một số phương tiện truyền thông đại chúng nói rằng ở Việt Nam không có tự do tín ngưỡng tôn giáo và nhà nước Việt Nam hay “đàn áp tôn giáo”? Khi nghe những thông tin này tôi rất bất bình với Nhà nước Việt Nam vì tự do tín ngưỡng tôn giáo là một trong những quyền cơ bản của con người., chẳng lẽ nhà nước Việt Nam lai mất nhân quyền đến thế? Và tôi đã cất công tìm hiểu các quy định của luật pháp Việt Nam về vấn đề này cũng như thực tiễn ở Việt nam.

   Xóa
 2. Việc những linh mục tham gia các hoạt động tuyên truyền chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam là hoàn toàn sai trái,thế mà các nhà đài này vẫn lên tiếng ủng hộ chúng,chứng tỏ họ cùng một ruộc với nhau.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tiếp đó, trong Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền (1948) có viết: “Mọi người đều có quyền tự do tư tưởng, nhận thức và tôn giáo. Quyền này bao gồm quyền tự do thay đổi tín ngưỡng hoặc tôn giáo của mình và tự do hoặc một mình hoặc trong cộng đồng với những người khác, tại nơi công cộng hoặc riêng tư, thể hiện tín ngưỡng hay tôn giáo của mình bằng cách truyền giảng, thực hành, thờ phụng và tuân thủ các nghi lễ”. Và tinh thần này tiếp tục được khẳng định lại tại Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị năm 1966[1].

   Xóa
  2. Đối với vấn đề này luật pháp quốc tế cũng quy định rõ, giống như một số quyền con người khác, tự do tín ngưỡng tôn giáo không phải là quyền tuyệt đối. tôi nghĩ quan điểm này cũng đúng ở Việt Nam

   Xóa
  3. Và tôi hơi bất ngờ khi thấy rằng không đúng như những gì tôi được nghe. Hoá ra Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và đảm bảo các quyền con người nói chung và quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo nói riêng. Điều này đã được thể hiện không chỉ là trong các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước mà còn luôn được Nhà nước Việt Nam đảm bảo thực hiện trong thực tiễn.

   Xóa
 3. Phải biết rằng bên cạnh việc tôn trọng và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để mỗi người dân có thể thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ thì Đảng, Nhà nước cũng không cho phép bất cứ cá nhân, tổ chức nào lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm an ninh quốc gia, phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thực tế thì các đối tượng phản động đang ra sức lợi dụng vấn đề này. luận cứ mà đài VOA đưa ra đã thể hiện cái nhìn chủ quan, phiến diện, xuyên tạc, vu cáo vấn đề tự do tín ngưỡng tôn giáo ở nước ta. Đây là hành động mang màu sắc chính trị phản động, đi ngược lại lợi ích chung của dân tộc, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cụ thể hóa hơn các quy định trên, trong Tuyên bố về xóa bỏ mọi hình thức không khoan dung và phân biệt đối xử dựa trên cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, Liên hợp quốc đã nêu những vấn đề hết sức chi tiết về quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo như mỗi người đều có quyền tự do theo hoặc không theo tôn giáo, tự do biểu đạt tín ngưỡng, tôn giáo như thờ cúng, tụ họp; được thành lập và duy trì các cơ sở nhân đạo, từ thiện; được phát hành và phổ biến các ấn phẩm liên quan đến tôn giáo, được thuyết giáo; được đào tạo, bổ nhiệm, bầu hay chỉ định các chức sắc… Tuyên bố cũng nhấn mạnh: “Các quyền và tự do được nêu trong Tuyên bố này cần được thể chế hóa trong luật pháp quốc gia theo một phương thức mà mọi người có thể thực hiện được các quyền và tự do đó trong thực tiễn”.

   Xóa
  2. Mọi người đều có quyền tự do tín ngưỡng, nhưng hãy đừng để bị thế lực thù địch lợi dụng.

   Xóa
  3. Về phương diện pháp lý, quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo đã được chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc đến ngay từ những văn kiện cách mạng đầu tiên và được ghi nhận trong rất nhiều các văn bản pháp luật khác. Hiến pháp năm 1946, bản Hiến pháp đầu tiên của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã quy định rõ: “Công dân Việt Nam có quyền: tự do ngôn luận, tự do xuất bản, tự do tổ chức và hội họp, tự do tín ngưỡng…” (Điều 10). Như vậy nếu so sánh với các quy định của pháp luật quốc tế như Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền (1948), Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị (1966) thì rõ ràng vấn đề tự do tín ngưỡng tôn giáo đã được nhà nước Việt Nam ghi nhận từ rất sớm.

   Xóa
 4. VOA được biết đến như là một kênh thông tin được các thế lực thù địch chống phá lợi dụng để chống đối Đảng và nhà nước ta. Những thông tin mà kênh này đã đăng tải thông tin thì chúng ta nên cẩn thận và tránh để chúng lôi kéo và kích động!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Xuyên suốt những văn bản này có thể thấy tinh thần của cộng đồng quốc tế là hết sức tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Tuy nhiên, đi kèm với việc thừa nhận quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, một vấn đề hết sức quan trọng cũng được các quốc gia đặc biệt quan tâm đó là liệu quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo có phải là một quyền tuyệt đối?

   Xóa
  2. Kế thừa và phát triển tinh thần của Hiến pháp 1946 về quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, những bản Hiến pháp sau này như Hiến pháp 1959, Hiến pháp 1980, Hiến pháp 1992 đều có những điều khoản hết sức cụ thể quy định về vấn đề này. Điều 70 Hiến pháp năm 1992 đã quy định rõ: “Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Những nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của Nhà nước”.

   Xóa
 5. Những gì mà VOA đã đăng tải đều chứa những nội dung chống đối Đảng và nhà nước ta, lợi dụng vấn đề tôn giáo để kích động và lôi kéo bà con chống đối. Chúng ta nên nhìn nhận thật rõ vấn đề và tránh để lũ dân chủ lợi dụng!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đối với vấn đề này luật pháp quốc tế cũng quy định rõ, giống như một số quyền con người khác, tự do tín ngưỡng tôn giáo không phải là quyền tuyệt đối. Nghĩa là, trong khi thực hiện quyền, công dân vẫn phải chịu những hạn chế nhất định bởi các quy định của pháp luật. Việc thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo không được vi phạm pháp luật và làm tổn hại đến lợi ích công cộng, các quyền và tự do cơ bản của những người khác. Điều này đã được khẳng định trong Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền (1948): “Mỗi người đều có những nghĩa vụ đối với cộng đồng mà trong đó nhân cách của bản thân có thể phát triển tự do và đầy đủ; mọi người trong khi hưởng thụ các quyền và tự do cá nhân, phải chịu những hạn chế do luật định, nhằm đảm bảo các quyền và tự do của người khác và phù hợp với những đòi hỏi chính đáng về đạo đức, trật tự công cộng và sự phồn vinh chung trong một xã hội dân chủ”.

   Xóa
  2. Mỗi người đều có những nghĩa vụ đối với cộng đồng mà trong đó nhân cách của bản thân có thể phát triển tự do và đầy đủ; mọi người trong khi hưởng thụ các quyền và tự do cá nhân, phải chịu những hạn chế do luật định, nhằm đảm bảo các quyền và tự do của người khác và phù hợp với những đòi hỏi chính đáng về đạo đức, trật tự công cộng và sự phồn vinh chung trong một xã hội dân chủ

   Xóa
  3. Không chỉ được thể hiện trong Hiến pháp, quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo còn được cụ thể hóa trong nhiều văn bản pháp luật khác của Nhà nước Việt Nam như Luật tổ chức chính phủ, Nghị định 26/1999/NĐ-CP, Thông tư số 1 và số 122 (1999) hướng dẫn hoạt động tôn giáo, Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo (2004)… Điển hình như tại Nghị định 26/1999/NĐ-CP, Chính phủ Việt Nam quy định: “Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và quyền tự do không tín ngưỡng, tôn giáo…” (Điều 1), “Công dân theo tôn giáo hoặc không theo tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật, được hưởng mọi quyền công dân và có trách nhiệm thực hiện mọi nghĩa vụ công dân” (Điều 2), “Mọi công dân có quyền tự do theo hoặc không theo một tôn giáo nào, từ bỏ hoặc thay đổi tôn giáo ” (Điều 3)…

   Xóa
 6. những luận cứ mà đài VOA đưa ra đã thể hiện cái nhìn chủ quan, phiến diện, xuyên tạc, vu cáo vấn đề tự do tín ngưỡng tôn giáo ở nước ta. Đây là hành động mang màu sắc chính trị phản động, đi ngược lại lợi ích chung của dân tộc, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Vì vậy, mỗi người dân cần lên án phát ngôn sai trái của VOA, không để các đối tượng xấu lợi dụng, kích động tham gia vào các hoạt động nhằm mục đích chống phá chính quyền nhân dân, gây mất an ninh trật tự.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chi tiết hơn, chính ngay trong Điều 18 Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, bên cạnh việc khẳng định quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, cộng đồng quốc tế cũng nhấn mạnh rằng: “Quyền tự do bày tỏ tôn giáo hoặc tín ngưỡng có thể bị giới hạn bởi những quy định của pháp luật khi những giới hạn này là cần thiết cho việc bảo vệ an toàn, trật tự công cộng, sức khỏe hoặc đạo đức của công chúng hoặc những quyền tự do cơ bản của những người khác.” Và tại Điều 29, tinh thần này tiếp tục được khẳng định lại một lần nữa: “Tự do tín ngưỡng và tôn giáo cũng không phải là tuyệt đối, các nhà nước có thể hạn chế các tự do này nếu đó là cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự xã hội, sức khỏe đạo đức của cộng đồng, hoặc bảo vệ lợi ích của người khác khỏi bị xâm hại.”

   Xóa
  2. Như vậy, theo quan điểm của cộng đồng quốc tế vấn đề tự do tín ngưỡng tôn giáo bao giờ cũng có tính hai mặt. Thứ nhất đây là một trong những quyền cơ bản của con người và luôn được pháp luật bảo hộ. Thứ hai, khi thực hiện quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo phải luôn tuân thủ các quy định khác của pháp luật. Bất kỳ hoạt động tôn giáo nào cũng phải đảm bảo tính hai mặt đó.

   Xóa
  3. Phải nhìn trên diện chức không nhìn theo điểm

   Xóa
  4. Đồng thời với việc khẳng định trên phương diện pháp lý, quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo được Nhà nước Việt Nam luôn luôn bảo đảm thực hiện trong thực tiễn. Điều này được thể hiện qua việc chính quyền luôn chăm lo giải quyết các nhu cầu tôn giáo chính đáng của quần chúng. Ngoài các tổ chức tôn giáo đã được công nhận tư cách pháp nhân (Phật giáo, Thiên chúa giáo, Tin lành, Cao đài, Hòa hảo…), nhà nước Việt Nam đã xét và công nhận hàng chục tổ chức, hệ phái các tôn giáo hiện đang tồn tại và hoạt động theo chính sách, pháp luật như Tịnh độ cư sĩ Phật hội, Baha’i, Bửu Sơn Kỳ Hương.....

   Xóa
 7. Vừa qua, đài phản động VOA đã đăng tải bài viết: "Tự do tôn giáo Việt Nam 2017: Tăng cường sách nhiễu". Trong đó, VOA cho rằng: "Các nhân viên an ninh mặc thường phục quấy nhiễu giáo dân và linh mục, tấn công giáo dân và hủy hại tài sản của Nhà thờ và tài sản của giáo dân. Truyền thông Nhà nước và các trang blog ủng hộ chính quyền đã tìm cách bôi nhọ các linh mục tích cực hỗ trợ những nhà hoạt động và các nạn nhân của thảm họa môi trường Formosa,”
  Formosa được giải quyết lâu rồi mà cứ nhai đi nhai lại, đúng là bọn hết việc làm

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tuy nhiên thực tiễn tình hình tại Việt nam thời gian qua cho thấy, có nhiều người đã lợi dụng danh nghĩa “tự do tôn giáo” để tiến hành các hoạt động vi phạm pháp luật, thậm chí là chống chính quyền như tuyên truyền, phát triển đạo trái pháp luật, phục hồi các tổ chức tôn giáo bất hợp pháp, xây dựng cơ sở thờ tự trái phép… Nguy hiểm hơn, họ còn kích động quần chúng giáo dân “tuyệt thực, tự thiêu”, tụ tập đông người gây sức ép, ngang nhiên chiếm dụng một số khu vực đất đai trái phép, bất chấp sự ngăn cản của chính quyền, gây rối trật tự công cộng, phá hoại tài sản của tập thể, công dân, chống người thi hành công vụ, phá hoại trụ sở chính quyền…

   Xóa
  2. Hoạt động của các tôn giáo luôn được chính quyền quan tâm nhất là việc in ấn, xuất bản kinh sách, đào tạo, xây sửa cơ sở thờ tự… đảm bảo cho sinh hoạt tôn giáo bình thường của quần chúng giáo dân. Chỉ tính trong vòng 5 năm (199-2004), thông qua Nhà xuất bản Tôn giáo, các tổ chức tôn giáo và tín đồ đã xuất bản được 719 ấn phẩm Tôn giáo với 4200000 bản in, trong đó riêng Kinh thánh là hơn 500000 bản. Năm 2007, nhà xuất bản Tôn giáo đã ấn hành 620 đầu sách của các tổ chức tôn giáo với 1,2 triệu bản in và 180 xuất bản phẩm tôn giáo với 97500 bản. Chỉ tính riêng năm 2008 đã có 915 đầu sách[1].

   Xóa
 8. Ngoài ra, mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào; mỗi người có quyền bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo; thực hành lễ nghi tín ngưỡng, tôn giáo; tham gia lễ hội; học tập và thực hành giáo lý, giáo luật tôn giáo;

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. xét dưới góc độ luật pháp quốc tế, những người này đã không hiểu hoặc cố tình không hiểu những tinh thần chung nhất về quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo đã được cả cộng đồng quốc tế thừa nhận. Người Việt thường có câu: “Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe”. Đã không biết tốt nhất là đừng nên “nhai đi nhai lại” mấy luận điệu kiểu: “Việt Nam đàn áp tôn giáo, vi phạm nhân quyền”

   Xóa
  2. Tự do tín ngưỡng tôn giáo là một trong những quyền cơ bản của con người
   Việt Nam cũng luôn tạo điều kiện để mọi công dân được tự do tín ngưỡng tôn giáo

   Xóa
  3. Việc mở trường và đào tạo chức sắc tôn giáo luôn được Nhà nước hỗ trợ và ủng hộ. Nhiều sinh hoạt tôn giáo, nhiều ngày lễ lớn hàng năm của các tôn giáo như lễ Nô-en của Thiên chúa giáo, lễ Phật đản của Phật giáo… đều được chính quyền tạo điều kiện tổ chức với sự tham gia của hàng nghìn, hàng vạn quần chúng tín đồ. Điển hình như Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc năm 2008 được tổ chức trọng thể tại Hà Nội với sự tham gia của hơn 4000 tăng ni, phật tử trong đó có khoảng 2000 chức sắc, tín đồ đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Đảng, Nhà nước Việt Nam còn tổ chức triển khai có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng tại các vùng có đông đồng bào các tôn giáo, nâng cao đời sống vật chất cũng như đời sống tinh thần cho đồng bào có đạo.

   Xóa
 9. bài viết của VOA là những cáo buộc hết sức chủ quan, duy ý chí, xuyên tạc vấn đề "dân chủ", "nhân quyền", tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Vì vậy, Chúng ta nên nhìn nhận thật rõ vấn đề và tránh để các lều báo rận chủ lợi dụng!

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Mọi người đều có quyền tự do tư tưởng, tín ngưỡng và tôn giáo. Quyền tự do này bao gồm quyền tự do có hoặc theo một tôn giáo hoặc tín ngưỡng do mình lựa chọn, tự do bày tỏ tín ngưỡng hoặc tôn giáo một mình hoặc trong tập thể với nhiều người khác, một cách công khai hoặc thầm kín, dưới hình thức thờ cúng, cầu nguyện, thực hành và giảng đạo. Không một ai bị ép buộc làm những điều tổn hại đến quyền tự do lựa chọn một tôn giáo hoặc tín ngưỡng.

   Xóa
  2. Đừng để những kẻ lợi dụng tự do tín ngưởng mà thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

   Xóa
  3. Có đi sâu tìm hiểu tôi mới thấy những luận điệu Việt Nam vi phạm tự do tín ngưỡng tôn giáo, Nhà nước Việt Nam đàn áp tôn giáo… chỉ là những đánh giá chủ quan, phiến diện của một số tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Phải chăng xuất phát từ sự thiếu thiện chí với Việt nam hay vì một lý do sâu xa nào khác mà họ đã cố tình không nhận thức được thực tiễn tình hình tự do tín ngưỡng tôn giáo tại Việt Nam.

   Xóa
 10. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; bảo đảm để các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. Vì thế VOA đừng có xuyên tạc, viết bậy, nếu không sớm muộn gì trang VOA cũng bị khóa lại thôi.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. ai cũng có quyền tự do tín ngưỡng nhưng đừng vì thế mà làm những việc vi phạm phát luật rùi đến lúc đó bị ngồi tù thì lại bảo là không có quyền tự do tín ngưỡng!

   Xóa
  2. Tự do tín ngưỡng tôn giáo không hề bị cấm ở VN, nhà nước ta thể hiện điều đó rất rõ trong hiến pháp, tuy nhiên, "tự do" ở đây không thế hiểu là "tự do tuyệt đối" - những việc làm của bạn dựa vào tín ngưỡng tôn giáo không được vượt ra ngoài phạm vi phạm luật

   Xóa
  3. Như vậy xét dưới góc độ luật pháp quốc tế, những người này đã không hiểu hoặc cố tình không hiểu những tinh thần chung nhất về quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo đã được cả cộng đồng quốc tế thừa nhận. Người Việt thường có câu: “Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe”. Đã không biết tốt nhất là đừng nên “nhai đi nhai lại” mấy luận điệu kiểu: “Việt Nam đàn áp tôn giáo, vi phạm nhân quyền”

   Xóa
  4. dù với lý do nào đi chăng nữa thì họ cũng không thể phủ nhận được những thành tựu hết sức to lớn của Việt Nam trong việc đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Nếu họ vẫn tiếp tục xuyên tạc về tình hình tự do tín ngưỡng tôn giáo của Việt Nam, e rằng họ sẽ là những người lạc điệu và bị đông đảo tín đồ các tôn giáo ở Việt Nam cũng như nhân dân tiến bộ trên thế giới lên án.

   Xóa
 11. Hành động của VOA mang màu sắc chính trị phản động, đi ngược lại lợi ích chung của dân tộc, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Vì vậy mong mọi người hãy cẩn thận trước những thông tin mà cái lều báo đài rận chủ nói phét này đưa ra.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. theo quan điểm của cộng đồng quốc tế vấn đề tự do tín ngưỡng tôn giáo bao giờ cũng có tính hai mặt. Thứ nhất đây là một trong những quyền cơ bản của con người và luôn được pháp luật bảo hộ. Thứ hai, khi thực hiện quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo phải luôn tuân thủ các quy định khác của pháp luật. Bất kỳ hoạt động tôn giáo nào cũng phải đảm bảo tính hai mặt đó.

   Xóa
  2. Có đi sâu tìm hiểu thì mới thấy những luận điệu Việt Nam vi phạm tự do tín ngưỡng tôn giáo, Nhà nước Việt Nam đàn áp tôn giáo… chỉ là những đánh giá chủ quan, phiến diện của một số tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Phải chăng xuất phát từ sự thiếu thiện chí với Việt nam hay vì một lý do sâu xa nào khác mà họ đã cố tình không nhận thức được thực tiễn tình hình tự do tín ngưỡng tôn giáo tại Việt Nam

   Xóa
 12. Tự do tín ngưỡng tôn giáo là một trong những quyền cơ bản của con người. Đây là vấn đề đã được pháp luật quốc tế và luật pháp của nhiều quốc gia thừa nhận. Trên phạm vi toàn thế giới, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo được ghi nhận ngay từ Hiến chương Liên hợp quốc (1945) và khẳng định trong tất cả các văn kiện nhân quyền như Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền (1948); Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (1966); Tuyên bố của Liên Hợp Quốc về xóa bỏ mọi hình thức không khoan dung và phân biệt đối xử dựa trên cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng (1981)…

  Trả lờiXóa
 13. tín ngưỡng phi pháp không dược coi là tín ngưỡng tôn giao mà đó chính là những âm mưu của những kẻ phản đọng

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Tôi thường xuyên xem tin tức, thấy có rất nhiều tôn giáo khác nhau đang cùng hoạt động ở VN, tôi khẳng định, hoàn toàn tự do tôn giáo ở VN

   Xóa
 14. Đây là 1 vấn đề nhức nhối. Không thể giải quyết trong ngày 1 ngày 2 được. Chúng ta cần phải tác động từ từ,phổ biến cho mọi người biết.

  Trả lờiXóa
 15. Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và đảm bảo các quyền con người nói chung và quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo nói riêng

  Trả lờiXóa
 16. VOA tiếng việt hay BBC tiếng việt thì cũng chỉ là những trang web được phía nước ngoài tạo nên để mà đi can thiệp vào chính trị Việt Nam tuyên truyền những luận điệu xuyên tạc về nước ta thôi. Vấn đề tôn giáo do đó bị xuyên tạc cũng dể hiểu thôi.

  Trả lờiXóa
 17. Đảng, Nhà nước luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để mỗi người dân có thể thực hiện, bày tỏ quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của mình. Trong đó, Điều 24, Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định: "Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật; Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật.

  Trả lờiXóa
 18. Bên cạnh việc tôn trọng và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để mỗi người dân có thể thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ thì Đảng, Nhà nước cũng không cho phép bất cứ cá nhân, tổ chức nào lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm an ninh quốc gia, phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

  Trả lờiXóa
 19. Việt Nam không bao giờ đàn áp tự do tín ngưỡng tôn giáo, mà chỉ bài trừ những cạn bã của tín ngưỡng, những loại mạo danh tín ngưỡng tôn giáo làm điều sai trái mà thôi,

  Trả lờiXóa
 20. có thể thấy rằng những luận cứ mà đài VOA đưa ra đã thể hiện cái nhìn chủ quan, phiến diện, xuyên tạc, vu cáo vấn đề tự do tín ngưỡng tôn giáo ở nước ta. Đây là hành động mang màu sắc chính trị phản động, đi ngược lại lợi ích chung của dân tộc, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Vì vậy, mỗi người dân cần lên án phát ngôn sai trái của VOA, không để các đối tượng xấu lợi dụng, kích động tham gia vào các hoạt động nhằm mục đích chống phá chính quyền nhân dân, gây mất an ninh trật tự.

  Trả lờiXóa
 21. Đảng, Nhà nước luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để mỗi người dân có thể thực hiện, bày tỏ quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của mình. Trong đó, Điều 24, Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định: "Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật; Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật.

  Trả lờiXóa
 22. dù với lý do nào đi chăng nữa thì họ cũng không thể phủ nhận được những thành tựu hết sức to lớn của Việt Nam trong việc đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Nếu họ vẫn tiếp tục xuyên tạc về tình hình tự do tín ngưỡng tôn giáo của Việt Nam, e rằng họ sẽ là những người lạc điệu và bị đông đảo tín đồ các tôn giáo ở Việt Nam cũng như nhân dân tiến bộ trên thế giới lên án.

  Trả lờiXóa
 23. Ở việt nam mà không có tự do tôn giáo thì làm gì có chuyện giáo lương chung sống hòa bình như này được, còn một số thành phần nó cực đoan quá khích thì chấp nhận phải bắt xử lý thôi, chứ luật đâu ban hành để cho hay

  Trả lờiXóa
 24. Quan điểm của: Đảng, Nhà nước ta thực hiện nhất quán chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc, không phân biệt đối xử vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo; đoàn kết đồng bào theo các tôn giáo khác nhau, đoàn kết đồng bào không theo tôn giáo và đồng bào theo tôn giáo. Do đó, những luận điệu của các đối tượng chủ yếu là lợi dụng vấn đề này để can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam

  Trả lờiXóa
 25. Đảng, Nhà nước luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để mỗi người dân có thể thực hiện, bày tỏ quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của mình. Trong đó, Điều 24, Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định: "Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật; Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Do thiếu thông tin và còn giữ một số định kiến, cho nên vẫn có người chưa hiểu hết, chưa hiểu đúng tình hình tôn giáo ở Việt Nam và chính sách tôn giáo của Nhà nước Việt Nam cùng các thành tựu đã đạt được trong việc tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm hoạt động tôn giáo đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của người dân. Nhất quán với quan điểm của Đảng và Nhà nước, để bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo, hơn nửa thế kỷ qua, hệ thống pháp luật ở Việt Nam luôn được điều chỉnh và hoàn thiện đáp ứng yêu cầu thực tiễn cũng như bảo đảm sự tương thích quốc tế.

   Xóa
 26. Từ khi thành lập đến nay, Nhà nước Việt Nam luôn cam kết tôn trọng và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, đồng thời không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo để đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo, tâm linh; qua đó góp phần phát huy sức mạnh đoàn kết của toàn dân tộc, góp phần xây dựng một đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo tại Việt Nam là một trong một số vấn đề mà dư luận ở phương Tây thường quan tâm trong các diễn đàn quốc tế về việc bảo đảm quyền con người.

  Trả lờiXóa
 27. Có thể nói không một quốc gia đa tôn giáo nào trên thế giới mà các tôn giáo lại sống bình đẳng như ở Việt Nam, không có xung đột sắc tộc, xung đột tôn giáo; việc giới rận chủ vu cáo ta vi phạm tự do tôn giáo, tín ngưỡng là hoàn toàn bịa đặt, chỉ là hình thức để chúng xuyên tạc, bôi nhọ về tình hình tôn giáo ở Việt Nam hòng chia rẽ tôn giáo với chính quyền, chia rẽ những người theo tôn giáo và không theo tôn giáo, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc hòng mục đích kiếm lời từ bên ngoài.

  Trả lờiXóa
 28. Nhà nước Việt Nam luôn cam kết tôn trọng và bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, đồng thời không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo để đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo. Việc giới rận chủ vu cáo ta vi phạm tự do tôn giáo, tín ngưỡng là hoàn toàn bịa đặt, chỉ là hình thức để chúng xuyên tạc, bôi nhọ về tình hình tôn giáo ở Việt Nam hòng chia rẽ tôn giáo với chính quyền, chia rẽ những người theo tôn giáo và không theo tôn giáo, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc hòng mục đích kiếm lời từ bên ngoài.

  Trả lờiXóa
 29. Việt Nam là một quốc gia đa tôn giáo, nhưng các tôn giáo đều đều sống bình đẳng, không có xung đột sắc tộc, xung đột tôn giáo; việc giới rận chủ vu cáo Việt Nam vi phạm tự do tôn giáo, tín ngưỡng là hoàn toàn bịa đặt, chỉ là hình thức để chúng xuyên tạc, bôi nhọ về tình hình tôn giáo ở Việt Nam hòng chia rẽ tôn giáo với chính quyền, chia rẽ những người theo tôn giáo và không theo tôn giáo, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc hòng mục đích kiếm lời từ bên ngoài.

  Trả lờiXóa
 30. Vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo tại Việt Nam là một trong một số vấn đề mà dư luận ở phương Tây thường quan tâm trong các diễn đàn quốc tế về việc bảo đảm quyền con người. Tuy nhiên, do thiếu thông tin và còn giữ một số định kiến, cho nên vẫn có người chưa hiểu hết, chưa hiểu đúng tình hình tôn giáo ở Việt Nam và chính sách tôn giáo của Nhà nước Việt Nam cùng các thành tựu đã đạt được trong việc tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm hoạt động tôn giáo đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của người dân.

  Trả lờiXóa
 31. Trái ngược với những thông tin của các trang báo Viettan.org, chantroimoimedia.com, boxitvn.blogspot.com thì trên thực tế Việt Nam là quốc gia đứng top đầu về tự do tôn giáo. Mọi tôn giáo đều bình đẳng ở Việt Nam và hoạt động phải tuân thủ quy định của pháp luật. Thật bất công khi những trang báo kia lại vu oan cho Việt Nam. Đây là hành động không thể chấp nhận được

  Trả lờiXóa
 32. Tôn giáo ở Việt Nam không còn là điều hiếm gặp như trước đây, người ta cũng không ngại ngần gì khi mang trên mình một tôn giáo nhất định. Có lẽ cũng chính vì thế mà tôn giáo trở thành một điều gì đấy để một bộ phận người Việt xấu xí lấy ra để làm cớ này cớ nọ bôi xấu chính quyền Việt Nam, đây là một điều cần lên án mạnh mẽ.

  Trả lờiXóa
 33. Các vị cứ thử xem tất cả các quốc gia trên thế giới xem, có quốc gia nào mà các tôn giáo lại sống bình đẳng như ở Việt Nam, không có xung đột sắc tộc, xung đột tôn giáo; việc giới rận chủ vu cáo ta vi phạm tự do tôn giáo, tín ngưỡng là hoàn toàn bịa đặt, chỉ là hình thức để chúng xuyên tạc, bôi nhọ về tình hình tôn giáo ở Việt Nam hòng chia rẽ tôn giáo với chính quyền, chia rẽ những người theo tôn giáo và không theo tôn giáo, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc hòng mục đích kiếm lời từ bên ngoài.

  Trả lờiXóa
 34. Chính sách tôn giáo của Nhà nước Việt Nam cùng các thành tựu đã đạt được trong việc tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm hoạt động tôn giáo đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng, tôn giáo của người dân. Nhất quán với quan điểm của Đảng và Nhà nước, để bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng và tôn giáo, hơn nửa thế kỷ qua, hệ thống pháp luật ở Việt Nam luôn được điều chỉnh và hoàn thiện đáp ứng yêu cầu thực tiễn cũng như bảo đảm sự tương thích quốc tế.

  Trả lờiXóa
 35. VOA nổi tiếng là một đài phản động chuyên đăng tin vô căn cứ, vớ vẩn nhằm xuyên tạc ,nói xấu ĐẢng và NHà nước ta. CÁc chính sách về tôn giáo cảu VN ở luật pháp đã được quy định rõ ràng. ĐẢng và NHà nước ta luôn đảm bảo cho việc thực hiện các chính sách đó. KHông bao giờ có chuyện đàn áp tôn giáo nào ở đây hết.

  Trả lờiXóa
 36. VOA thì biết gì về tình hình VN Mà nói. ĐẢng và nhà nước ta luôn có các chủ trương chính sách để tạo điều kiện cho tôn giáo hoạt động và phát triển. TUy nhiên mọi hành vi lợi dụng quyền tự do, tín ngưỡng tôn giáo để xâm phạm an ninh quốc gia, gây rối an ninh trật tự sẽ bị xử lí thích đáng. Đấy là giữ vững sự ổn định và phát triển của đất nước chứ không phải là đàn áp tôn giáo như VOA nói đến.

  Trả lờiXóa
 37. luận cứ mà đài VOA đưa ra đã thể hiện cái nhìn chủ quan, phiến diện, xuyên tạc, vu cáo vấn đề tự do tín ngưỡng tôn giáo ở nước ta.

  Trả lờiXóa
 38. Nội dung bài viết mà VOA đăng tải là những cáo buộc hết sức chủ quan, duy ý chí, xuyên tạc vấn đề "dân chủ", "nhân quyền", tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

  Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm