Thứ Bảy, 12 tháng 5, 2018

Vừa qua, trên trang mạng phản động Đài Á Châu tự do (RFA), phóng viên Hòa Ái đã đăng tải bài viết "Ngày Nhân quyền cho Việt Nam lần thứ 24: “Đừng để tiếng nói của người Việt Nam bị bóp nghẹt”. Trong đó, Hòa Ái cho rằng: "Ngày Nhân quyền cho Việt Nam lần thứ 24 diễn ra trong bối cảnh Chính quyền Hà Nội gia tăng đàn áp và bắt bớ người dân trong nước, chỉ vì họ thực hiện các quyền căn bản của mình được quy định trong Hiến pháp Việt Nam như quyền tự do biểu đạt, quyền tự do thông tin, quyền tự do thực hành tín ngưỡng….Trong năm 2017, có hơn 50 người bị bắt và bị cầm tù, trong đó ít nhất 24 nhà hoạt động dân chủ, xã hội, môi trường phải chịu những bản án nặng nề lên đến 15 năm tù giam". Đây là những luận điệu phản động, tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo vấn đề dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, gây ảnh hưởng xấu đến vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
Đài  RFA xuyên tạc vấn đề nhân quyền ở Việt Nam
Chúng ta đều thấy rằng ngày nay, việc tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người đã trở thành một vấn đề toàn cầu, có mối liên hệ mật thiết với chính sách phát triển của mỗi quốc gia. Việt Nam cũng là một trong những quốc gia tôn trọng và đảm bảo cho mọi công dân có điều kiện thực hiện đầy đủ quyền chính đáng của mình. Trong đó, vào tháng 5/2009, Việt Nam lần đầu thực hiện cơ chế kiểm điểm định kỳ phổ quát của Liên Hợp Quốc về việc thực hiện nhân quyền; cuối tháng 11/2013, Việt Nam trúng cử Hội đồng Nhân quyền với số phiếu cao nhất, với 184/193 phiếu ủng hộ; tháng 3/2014, lần đầu tiên Việt Nam tham gia phiên họp cấp cao của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Đồng thời, Việt Nam đã tham gia 7 trên 9 công ước quốc tế cơ bản của Liên Hợp Quốc về quyền con người và đang tiếp tục nỗ lực xem xét việc tham gia các công ước còn lại. Những nỗ lực của Việt Nam trong việc thực hiện các khuyến nghị quốc tế và những đề xuất để đẩy mạnh đảm bảo quyền con người tại Việt Nam được bạn bè quốc tế đánh giá cao và hoàn toàn ủng hộ. Ông Scott Ciment - Cố vấn Chính sách về pháp quyền - Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam đánh giá: “Việt Nam đã tham gia 7/9 Điều ước quốc tế về Quyền con người cơ bản, đó là một dấu mốc quan trọng. Và gần đây là những điều chỉnh trong Bộ luật Hình sự, Luật Dân sự và nhiều luật khác cũng là những bước tiến lớn trong việc đảm bảo nhân quyền. Tôi cho rằng Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào trong lĩnh vực nhân quyền”.
Mặt khác, Hiến pháp Việt Nam năm 2013 gồm 36 điều đã quy định trực tiếp về quyền con người. Theo đó, Quốc hội Việt Nam đã sửa đổi và ban hành mới nhiều đạo luật liên quan đến quyền con người để phù hợp với Hiến pháp. Việc chủ động, tích cực tham gia, thực hiện các nghĩa vụ quốc tế, cũng như những nỗ lực nội luật hóa, đảm bảo việc thực thi quyền con người của Việt Nam, thể hiện cam kết cao của Chính phủ trong việc bảo vệ những quyền và lợi ích cơ bản đó của người dân. Trong đó, Điều 14 hiến pháp 2013 đã khẳng định: "Ở nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật; Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng." Điều đó cho thấy quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân và việc thực hiện quyền con người, quyền công dân không được xâm phạm lợi ích quốc gia, dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Việc Đài phản động RFA kêu gọi Việt Nam phải trả tự do cho các đối tượng phản động như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga, Lê Thu Hà, Trần Thị Xuân, Đinh Nguyên Kha, Trần Hoàng Phúc, Phan Kim Khánh, Nguyễn Văn Hóa,…là hành động hết sức lố bịch, gây bức xúc trong toàn xã hội. Bởi lẽ, đây thực chất đều là các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam, lợi dụng danh nghĩa đấu tranh vì "dân chủ", "nhân quyền" để dụ dỗ, lôi kéo, kích động người dân nhẹ dạ, cả tin tham gia vào các hoạt động gây rối an ninh trật tự nhằm mục đích chống phá chính quyền nhân dân.
Có thể thấy rằng phóng viên Hòa Ái, đài RFA đã đưa ra nhiều nhận định chủ quan, duy ý chí, thể hiện cái nhìn phiến diện về vấn đề tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Đây là hành động mang màu sắc chính trị phản động và cần bị cả xã hội lên án. Vì vậy, mỗi người dân Việt Nam cần nhận thức đúng đắn về vấn đề trên, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng để kích động tham gia vào các hoạt động chống phá chính quyền nhân dân.
Loa phường

81 nhận xét:

 1. Có thể thấy rằng phóng viên Hòa Ái, đài RFA đã đưa ra nhiều nhận định chủ quan, duy ý chí, thể hiện cái nhìn phiến diện về vấn đề tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Đây là hành động mang màu sắc chính trị phản động và cần bị cả xã hội lên án. Vì vậy, mỗi người dân Việt Nam cần nhận thức đúng đắn về vấn đề trên, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng để kích động tham gia vào các hoạt động chống phá chính quyền nhân dân.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Chính phủ Việt Nam cho rằng, việc bảo đảm và thúc đẩy quyền con người trước hết là trách nhiệm và quyền hạn của mỗi quốc gia. Các quốc gia có trách nhiệm xây dựng hệ thống pháp luật trong nước phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Hiến chương Liên hợp quốc có tính đến hoàn cảnh cña mỗi nước để bảo đảm cho người dân được thụ hưởng quyền con người một cách tốt nhất.

   Xóa
  2. Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, trong phiên họp đầu tiên của Hội đồng Chính phủ (9-1945), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh chính sách "tín ngưỡng tự do và Lương, Giáo đoàn kết". Tư tưởng đó của Chủ tịch Hồ Chí Minh được Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục thực hiện trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng. Đặc biệt, chính sách tôn trọng và bảo vệ quyền tự do thờ cúng và thực hành tín ngưỡng, tôn giáo đã được thể hiện xuyên suốt trong tất cả các bản Hiến pháp Việt Nam qua các thời kỳ.

   Xóa
  3. Bên cạnh việc tạo điều kiện cho người dân tộc Chăm theo Hồi giáo và đạo Bà-la-môn thành lập các Ban đại diện cộng đồng để hỗ trợ các sinh hoạt tôn giáo. Nhà nước hỗ trợ in ấn Kinh thánh song ngữ tiếng Việt và các tiếng của dân tộc thiểu số; đã xuất bản trên 30.000 cuốn Kinh thánh bằng tiếng Ba-na, Êđê, Gia-rai; cho phép in và nhập kinh sách Phật giáo Nam Tông Khơ-me; chuẩn bị xuất bản Kinh Coran song ngữ Việt Nam - Ả rập...

   Xóa
  4. Chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam là tôn trọng và bảo đảm các quyền tự do tín ngưỡng, tự do tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Điều này được ghi rõ trong Hiến pháp và pháp luật của Việt Nam; được bảo đảm tôn trọng trên thực tế. Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng và bảo vệ quyền của các tín đồ được tự do thờ cúng và thực hành tín ngưỡng, tôn giáo và chính sách này đã được thể chế hóa bằng pháp luật.

   Xóa
  5. không thể có chuyện một quốc gia nào cho phép tôn giáo hoạt động mà hoàn toàn không có sự kiểm soát. Bởi, bên cạnh việc lợi dụng tín ngưỡng để diễn ra các hoạt động mê tín dị đoan, như: xin xăm, bói toán, lễ hội cầu lợi... trong thực tế vẫn có tình trạng lợi dụng tôn giáo để xuất hiện các tà đạo, các đạo lạ; hoặc hoạt động các tôn giáo chưa được phép.

   Xóa
 2. Việc Đài phản động RFA kêu gọi Việt Nam phải trả tự do cho các đối tượng phản động như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Trần Thị Nga, Lê Thu Hà, Trần Thị Xuân, Đinh Nguyên Kha, Trần Hoàng Phúc, Phan Kim Khánh, Nguyễn Văn Hóa,…là hành động hết sức lố bịch, gây bức xúc trong toàn xã hội. Bởi lẽ, đây thực chất đều là các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam, lợi dụng danh nghĩa đấu tranh vì "dân chủ", "nhân quyền" để dụ dỗ, lôi kéo, kích động người dân nhẹ dạ, cả tin tham gia vào các hoạt động gây rối an ninh trật tự nhằm mục đích chống phá chính quyền nhân dân.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Việt Nam ủng hộ việc tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quyền con người trên cơ sở đối thoại bình đẳng, xây dựng, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, vì mục tiêu chung là thúc đẩy và bảo vệ ngày càng tốt hơn các quyền con người.

   Xóa
  2. Đến bản Hiến pháp năm 1959, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo tiếp tục được tái khẳng định và mở rộng hơn, công dân không chỉ có quyền “theo tôn giáo” mà còn có quyền “không theo một tôn giáo nào”. “Công dân nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa có quyền tự do tín ngưỡng, theo hoặc không theo một tôn giáo nào” (Điều 26).

   Xóa
  3. Trong đó, có nhiều sự kiện quan trọng do Việt Nam đăng cai tổ chức thành công, được dư luận trong nước, quốc tế và tín đồ nhiều nước đánh giá cao như: Đại lễ Phật đản (VESAK) Liên hợp quốc được tổ chức tại Hà Nội năm 2008 thu hút 1.500 đại biểu đến từ 74 quốc gia và vùng lãnh thổ và tại Ninh Bình năm 2014 với sự tham dự của hơn 1.000 chức sắc, tín đồ đến từ 95 quốc gia và vùng lãnh thổ; Hội nghị Ni giới thế giới năm 2009; Năm Thánh 2011 của Giáo hội Công giáo; Kỷ niệm 100 năm đạo Tin Lành; Hội nghị Liên Hội đồng Giám mục Á Châu năm 2012…

   Xóa
  4. Số chức sắc, nhà tu hành và những người hoạt động tôn giáo chuyên nghiệp không ngừng tăng qua từng năm nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tâm linh của nhân dân. Các chức sắc tôn giáo cũng có quyền tham gia quản lý Nhà nước và xã hội, có quyền ứng cử vào Quốc hội và hội đồng nhân dân như mọi công dân khác. Các tôn giáo có quyền và được Nhà nước Việt Nam tạo điều kiện mở trường, cơ sở đào tạo chức sắc, xuất bản kinh sách, tham gia các hoạt động xã hội…

   Xóa
  5. đừng có áp đặt những giá trị một cách quá đáng và vô căn cứ như vậy, mỗi quốc gia có một chế độ riêng và luật pháp riêng, các hành vi phạm tội sẽ bị xử lí theo đúng quy định của pháp luật chứ không phải đàn áp hay vi phạm dân chủ nhân quyền như những gì mà các tổ chức nước ngoài đánh giá về Việt Nam

   Xóa
 3. Chúng ta đều biết rằng tại khoản 7, Điều 2 Hiến chương Liên hợp quốc đã khẳng định: “Hiến chương này hoàn toàn không cho phép Liên hợp quốc được can thiệp vào các công việc thực chất thuộc thẩm quyền nội bộ của bất cứ quốc gia nào, không đòi hỏi các thành viên của Liên hợp quốc phải đưa những công việc loại này ra giải quyết theo quy định của Hiến chương…”. Trong đó, công việc nội bộ của mỗi quốc gia được hiểu là công việc nằm trong thẩm quyền giải quyết của mỗi quốc gia độc lập xuất phát từ chủ quyền của mình, đó là quyền tối thượng của quốc gia trong phạm vi lãnh thổ của mình như: quyền tự do lựa chọn, tự do xây dựng và phát triển chế độ chính trị, kinh tế, văn hóa-xã hội phù hợp với nguyện vọng của nhân dân; quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp...và quyền độc lập trong quan hệ quốc tế (như: quyền độc lập thiết lập mối quan hệ với bất kỳ quốc gia nào, quyền tự do tham gia vào các tổ chức quốc tế khu vực và phổ cập.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Trong một thế giới tùy thuộc lẫn nhau, các quyền con người chỉ có thể được tôn trọng và bảo vệ trong một môi trường hòa bình, an ninh, bình đẳng và phát triển bền vững, trong đó các giá trị nhân bản được tôn trọng và bảo vệ.

   Xóa
  2. Bước vào thời kỳ đổi mới, trước những biến đổi nhanh chóng của tình hình và yêu cầu xây dựng, phát triển đất nước, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân vẫn tiếp tục được khẳng định. Điều 70, Hiến pháp năm 1992 ghi rõ: “Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Những nơi thờ tự của các tín ngưỡng, tôn giáo được pháp luật bảo hộ. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để làm trái pháp luật và chính sách của Nhà nước”.

   Xóa
  3. Hiến pháp và pháp luật Việt Nam bảo đảm đầy đủ các quyền cơ bản của con người trên tất cả các lĩnh vực chính trị, dân sự, kinh tế, xã hội, văn hóa.

   Xóa
  4. Công dân Việt Nam không phân biệt dân tộc đều bình đẳng trước pháp luật, được hưởng các quyền và thực hiện nghĩa vụ công dân như nhau…Trong khi kinh tế thế giới có lúc lâm vào khủng hoảng và suy thoái, nhưng bằng những giải pháp hữu hiệu, nền kinh tế Việt Nam vẫn giữ được ổn định và tốc độ tăng trưởng được duy trì ở mức khá.

   Xóa
  5. Chính phủ Việt Nam cho rằng, việc bảo đảm và thúc đẩy quyền con người trước hết là trách nhiệm và quyền hạn của mỗi quốc gia. Các quốc gia có trách nhiệm xây dựng hệ thống pháp luật trong nước phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Hiến chương Liên hợp quốc có tính đến hoàn cảnh cña mỗi nước để bảo đảm cho người dân được thụ hưởng quyền con người một cách tốt nhất.

   Xóa
 4. Cả nước có 56.125 chức sắc, nhà tu hành, chưa kể hàng vạn người hoạt động bán chuyên nghiệp của các tổ chức tôn giáo, trong đó Phật giáo có 33.066 tăng ni; Thiên chúa giáo có 42 giám mục, 2.700 linh mục và 11.282 tu sĩ, Tin lành có 492 mục sư, giảng sư và truyền đạo; Cao Đài có 8.340 chức sắc, chức việc; Phật giáo Hoà hảo có 982 chức việc và Hồi giáo có 699 chức sắc; 3 học viện Phật giáo với trên 1.000 tăng ni sinh, 30 trường trung cấp Phật học, 4 trường cao đẳng phật học với 3.940 tăng ni sinh theo học. Giáo hội Thiên chúa giáo có 6 Đại chủng viện với 1.085 chủng sinh và 1.712 chủng sinh dự bị. Viện Thánh kinh thần học của Tổng liên hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) đã chiêu sinh hai khoá với 150 học sinh. Hiện có hàng trăm người của các tôn giáo đang theo học thạc sĩ, tiến sĩ ở các nước trên thế giới.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Các quan điểm nêu trên của Việt Nam hoàn toàn phù hợp với các nguyên tắc, nội dung cơ bản và xu thế phát triển theo hướng tiến bộ của luật pháp quốc tế nói chung và trong lĩnh vực quyền con người nói riêng.

   Xóa
  2. Điều 24 Hiến pháp 2013 nêu rõ: "Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật”.

   Xóa
  3. Vậy mà đây đó vẫn có những giọng điệu lạc lõng xuyên tạc, bóp méo, phản ảnh không đúng về tình hình nhân quyền tại Việt Nam. Nhưng dù bằng chiêu trò gì chăng nữa, các thế lực thù địch, phản động cũng không thể phủ nhận được những thành tựu của Việt Nam trong việc bảo đảm ngày càng tốt hơn các quyền của người dân.

   Xóa
  4. Việt Nam đã hoàn thành Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ như: Xóa đói, giảm nghèo cùng cực; đạt phổ cập giáo dục tiểu học; thúc đẩy bình đẳng giới và đạt nhiều tiến bộ trong các chỉ tiêu về y tế như giảm tỷ số tử vong mẹ và tỷ suất tử vong trẻ em; đạt mục tiêu về kiểm soát sốt rét và bệnh lao cũng như đẩy lùi tỷ lệ lây lan HIV/AIDS… Tổng thư ký Liên hợp quốc (nhiệm kỳ 2007-2016) Ban Ki-moon đánh giá: Việt Nam là một trong những quốc gia đi đầu trong việc thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ….

   Xóa
  5. Đồng bào theo tôn giáo trước hết phải là công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cũng như mọi công dân khác, đồng bào theo tôn giáo phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, thực hiện tốt trách nhiệm và nghĩa vụ công dân.

   Xóa
  6. Trong những năm qua nhiều tôn giáo đã ra đời và được pháp luật Nhà nước Việt Nam công nhận. Tính đến nay, cả nước có 12 tôn giáo với trên 22 triệu tín đồ, 80 nghìn chức sắc, nhà tu hành, 32 tổ chức và trên 25 nghìn nơi thờ tự. Sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo diễn ra sôi nổi và đang có chiều hướng gia tăng. Lễ Nôen, lễ Phật đản cũng như những lễ trọng khác của các tôn giáo và tín ngưỡng dân gian trở thành ngày hội chung của toàn dân, lôi cuốn hàng vạn người tham gia.

   Xóa
  7. Một trong những vấn đề mà ông này đặt lên hàng đầu là vấn đề tôn giáo. Ông ta cho biết thêm: “Mỹ là muốn Việt Nam cho phép tất cả những nhóm tôn giáo có đăng ký hoặc chưa đăng ký có thể hoạt động”. Thật hết sức vô lý bởi rõ ràng Việt Nam không cấm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.

   Xóa
 5. Hiện nay vẫn có những thế lực thù địch, xuyên tạc, bôi nhọ, bức tranh tôn giáo tại Việt Nam, về thực chất đây là chiêu bài lợi dụng tôn giáo để tập hợp lực lượng quần chúng chống lại Nhà nước, chống lại chế độ xã hội chủ nghĩa của nhân dân. Bước đi của họ từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, nhưng khi cần cũng hành động rất trắng trợn công khai. Trước hết, họ tìm cách thoát khỏi sự quản lý của pháp luật hiện hành, của Nhà nước như không xin phép hoạt động, hoặc xin ít làm nhiều trên các lĩnh vực: xây dựng cơ sở, tổ chức lễ hội, tuyên truyền xuất bản, đào tạo huấn luyện, quan hệ với nước ngoài…

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Quyền con người, mét khi đã được Hiến pháp và pháp luật ghi nhận, sẽ trở thành ý chí chung của toàn xã hội, được xã hội tuân thủ và được pháp luật bảo vệ.

   Xóa
  2. Các bộ luật như: Luật Dân sự, Luật Tố tụng Hình sự, Luật Đất đai, Luật Giáo dục... đều có các điều khoản quy định nguyên tắc không phân biệt đối xử vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo. Điều 164 Bộ luật Hình sự (sửa đổi) quy định về tội xâm phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân và người vi phạm có thể bị phạt tù từ 3 tháng đến một năm.

   Xóa
  3. Sau đó, các nội dung liên quan đến quyền con người được thể chế hóa thành những quyền hiến định trong bản Hiến pháp đầu tiên (Hiến pháp 1946). Qua 4 lần sửa đổi, bổ sung từ Hiến pháp 1946 đến Hiến pháp 1959, rồi Hiến pháp 1980, Hiến pháp 1992 và năm 2013, quyền con người ở Việt Nam đã thực sự trở thành quyền hiến định. Trải qua bao biến cố, thăng trầm của lịch sử xuyên suốt tiến trình đấu tranh cách mạng, thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn hướng tới mục tiêu cao nhất là tôn trọng và bảo đảm các quyền con người.

   Xóa
  4. Cộng đồng quốc tế đánh giá cao những thành tựu quan trọng trong bảo đảm các quyền cơ bản của con người mà Việt Nam đạt được và đã dành cho Việt Nam số phiếu ủng hộ cao nhất trong cuộc bầu chọn thành viên tham gia Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2014-2016. Những thành tựu cơ bản trong bảo đảm và phát triển quyền con người ở Việt Nam nêu trên là kết quả từ chính sách nhất quán luôn đặt con người vào vị trí trung tâm của sự phát triển, thực hiện nghiêm túc các chuẩn mực và nghĩa vụ quốc tế.

   Xóa
  5. Chỉ cần nhìn “biển người” vui chơi, hành hương trong dịp lễ Noel, Phật đản, ngày rằm lớn hoặc chứng kiến dòng người đông nườm nượp dự lễ giỗ Tổ Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ), lễ hội Bà Chúa Xứ (tỉnh An Giang), lễ hội Thiên Y A Na (tỉnh Khánh Hòa)… là có thể hình dung đời sống tín ngưỡng, tôn giáo phong phú ở Việt Nam từ Bắc đến Nam

   Xóa
  6. Theo khoản 7, Điều 2 Hiến chương Liên hợp quốc đã khẳng định: “Hiến chương này hoàn toàn không cho phép Liên hợp quốc được can thiệp vào các công việc thực chất thuộc thẩm quyền nội bộ của bất cứ quốc gia nào, không đòi hỏi các thành viên của Liên hợp quốc phải đưa những công việc loại này ra giải quyết theo quy định của Hiến chương…” Vậy thì chỉ có thể là Bộ ngoại giao Hoa Kỳ vi phạm hiến chương Liên Hợp quốc hoặc là an ủi, vỗ về đám zân chủ mà thôi. Mà Hoa kỳ khôn lắm, không vi phạm Hiến chương đâu.

   Xóa
  7. Theo khoản 7, Điều 2 Hiến chương Liên hợp quốc đã khẳng định: “Hiến chương này hoàn toàn không cho phép Liên hợp quốc được can thiệp vào các công việc thực chất thuộc thẩm quyền nội bộ của bất cứ quốc gia nào, không đòi hỏi các thành viên của Liên hợp quốc phải đưa những công việc loại này ra giải quyết theo quy định của Hiến chương…” Vậy thì chỉ có thể là Bộ ngoại giao Hoa Kỳ vi phạm hiến chương Liên Hợp quốc hoặc là an ủi, vỗ về đám zân chủ mà thôi. Mà Hoa kỳ khôn lắm, không vi phạm Hiến chương đâu.

   Xóa
 6. Trong suốt chiều dài lịch sử, loài người luôn đấu tranh nhằm giải phóng con người, xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Trong thời gian dài dân tộc Việt Nam bị nước ngoài đô hộ, phải gánh chịu những hy sinh to lớn để giành độc lập dân tộc và tự do của Tổ quốc. Bằng cuộc đấu tranh bất khuất, kiên cường qua nhiều thế kỷ, dân tộc Việt Nam đã khẳng định rằng, quyền thiêng liêng, cơ bản nhất của con người là quyền được sống trong độc lập, tự do, quyền được tự quyết định vận mệnh của mình. Đây cũng chính là nguyên tắc có tính nền tảng về quyền tự quyết dân tộc đã được khẳng định trong Hiến chương Liên hiệp quốc và tại Điều 1 của cả 2 Công ước quốc tế cơ bản nhất của Liên hợp quốc về quyền con người: Công ước quốc tế về các quyền Kinh tế, Xã hội, Văn hoá và Công ước quốc tế về các quyền Dân sự, Chính trị.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Ngay sau khi giành được độc lập năm 1945, quyền con người, quyền công dân đã được ghi nhận trong Hiến pháp năm 1946 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà và sau đó tiếp tục được khẳng định, mở rộng trong các Hiến pháp năm 1959, 1980 và 1992 (sửa đổi năm 2001).

   Xóa
  2. Việt Nam là một quốc gia đa tôn giáo và các loại hình tín ngưỡng khác nhau, nhiều tôn giáo lớn du nhập từ hàng nghìn năm trước như Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Hồi giáo… và những tôn giáo hình thành trong nước như Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, Tứ Ân, Hiếu Nghĩa… Những quan điểm, chủ trương, chính sách tôn trọng và bảo đảm tự do tín ngưỡng, tôn giáo không chỉ được khẳng định ở hiến pháp và pháp luật hay trong các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng mà còn thể hiện cụ thể trong thực tiễn đời sống xã hội.

   Xóa
  3. Mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước Việt Nam đều hướng đến mục tiêu cao nhất là vì con người, cho con người. Để thể chế hóa các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước Việt Nam đã từng bước hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật và cơ chế, coi đây là yếu tố then chốt trong bảo vệ và thúc đẩy quyền con người.

   Xóa
  4. Đồng bào theo tôn giáo trước hết phải là công dân của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cũng như mọi công dân khác, đồng bào theo tôn giáo phải nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, thực hiện tốt trách nhiệm và nghĩa vụ công dân. Không phải ngẫu nhiên mà trong Huấn từ và Sứ điệp của Giáo hoàng Benedict XVI gửi Giáo hội Công giáo Việt lại viết: “Bằng đời sống xây nền trên đức ái, sự liêm chính, việc quý trọng công ích, anh chị em giáo dân phải chứng tỏ rằng là người công giáo tốt cũng là người công dân tốt”. Là công dân và cũng là giáo dân nhưng Trần Thị Xuân đã vi phạm pháp luật Việt Nam.

   Xóa
  5. Có thể thấy rằng phóng viên Hòa Ái, đài RFA đã đưa ra nhiều nhận định chủ quan, duy ý chí, thể hiện cái nhìn phiến diện về vấn đề tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Đây là hành động mang màu sắc chính trị phản động và cần bị cả xã hội lên án.

   Xóa
 7. Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập ra nước Việt Nam mới, lúc sinh thời luôn có một ước vọng: "Tôi chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành". Ý nguyện đó của Người phản ánh khát vọng của nhân dân Việt Nam, thực hiện những giá trị thiết yếu về quyền con người, là mục đích, tôn chỉ hoạt động xuyên suốt của Nhà nước Việt Nam. Dân tộc Việt Nam, không phân biệt già trẻ, gái trai, sắc tộc, tôn giáo đã đoàn kết một lòng, vượt qua mọi thử thách, gian khổ, hy sinh để giành và giữ các quyền cơ bản đó.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Các quyền con người quy định trong Hiến pháp đã không ngừng được cụ thể hóa trong các văn bản pháp quy của Việt Nam. Chỉ tính từ năm 1986 đến nay, Việt Nam đã ban hành 13.000 văn bản pháp luật các loại, trong đó có hơn 40 bộ luật và luật, trên 120 pháp lệnh, gần 850 văn bản của Chính phủ và trên 3000 văn bản pháp quy của các bộ, ngành đã được thông qua và thực thi … Riêng trong năm 2004, Quốc hội đã thảo luận và thông qua 13 luật và 8 pháp lệnh trong các lĩnh vực khác nhau.

   Xóa
  2. Các tổ chức tôn giáo đã đăng ký được pháp luật bảo hộ, được tự do hoạt động tôn giáo, mở trường đào tạo chức sắc, xuất bản kinh sách, sửa chữa và xây dựng cơ sở thờ tự theo quy định của pháp luật. Đến nay, trên cả nước, Phật giáo có khoảng 17.000 ngôi chùa, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường; Công giáo có 7.445 cơ sở thờ tự; Tin lành có gần 500 nhà thờ, nhà nguyện; Cao Đài có 1.281 thánh thất; Phật giáo Hòa Hảo có 43 ngôi chùa được công nhận; Hồi giáo có 89 thánh đường… Hiện Phật giáo có bốn học viện Phật giáo, một trường Cao đẳng Phật học và 32 trường Trung cấp Phật học; Giáo hội Công giáo có một Học viện Công giáo, bảy Đại chủng viện và một cơ sở II Đại chủng viện Thánh Giuse tại Hà Nội; Tin lành có một Viện Thánh kinh thần học và một trường Thánh kinh thần học.

   Xóa
  3. Việt Nam đã ban hành mới và bổ sung, sửa đổi nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, trong đó bảo vệ quyền của nhóm các đối tượng dễ bị tổn thương được đặc biệt quan tâm.

   Xóa
  4. Những giọng điệu lạc lõng xuyên tạc, bóp méo phản ánh không đúng về tình hình nhân quyền tại Việt Nam của các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội là nhằm dụng ý xấu hòng phá hoại sự ổn định và kìm hãm sự phát triển của đất nước Việt Nam. Khi thấy vị thế của Việt Nam ở khu vực và thế giới ngày càng được nâng cao, họ tỏ ra tức tối và tìm cách xuyên tạc, nói xấu nhằm làm giảm uy tín, vai trò của Việt Nam.

   Xóa
  5. Việt Nam đã chính thức bảo vệ hồ sơ nhân quyền trước Hội đồng Nhân quyền LHQ tại Geneva, Thụy Sĩ, theo Cơ chế kiểm điểm định kỳ (UPR). Đoàn liên ngành Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc dẫn đầu đã tham dự Phiên bảo vệ Báo cáo quốc gia theo UPR chu kỳ 2 trong bối cảnh Việt Nam vừa trúng cử Hội đồng Nhân quyền LHQ nhiệm kỳ 2014 - 2016 với số phiếu cao nhất trong số các ứng cử viên.

   Xóa
  6. Nhân quyền đúng là một vấn đề quan trọng mà tất cả các nước cần bảo vệ nhưng nhân dân cần Mỹ và EU bảo vệ thực sự cho quyền lợi của nhân dân chứ ko cần các nước này lợi dụng hai chữ bảo vệ để đi xâm phạm các nước khác khiến người dân phải chịu khổ.

   Xóa
 8. Từng là nạn nhân của nhiều cuộc chiến tranh xâm lược, sự vi phạm lớn nhất quyền con người, hơn ai hết Việt Nam hiểu rõ rằng quyền con người vừa mang tính phổ biến, thể hiện khát vọng chung của nhân loại, được ghi trong Hiến chương của Liên hợp quốc, vừa có tính đặc thù đối với từng xã hội và cộng đồng. Chính phủ Việt Nam cho rằng, trong một thế giới ngày càng đa dạng, khi tiếp cận và xử lý vấn đề quyền con người cần kết hợp hài hòa các chuẩn mực, nguyên tắc chung của luật pháp quốc tế với những điều kiện đặc thù về lịch sử, chính trị, kinh tế - xã hội, các giá trị văn hoá, tôn giáo, tín ngưỡng, phong tục tập quán của mỗi quốc gia và khu vực. Không một nước nào có quyền áp đặt mô hình chính trị, kinh tế, văn hoá của mình cho một quốc gia khác.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Hầu hết các tổ chức tôn giáo đã xuất bản báo, tạp chí, bản tin. Theo thống kê từ năm 2006 đến nay, Nhà Xuất bản Tôn giáo đã cấp phép xuất bản 8.683 xuất bản phẩm, trong đó có 4.725 đầu sách với 14.535.464 bản in. Trung bình mỗi năm có hàng nghìn ấn phẩm liên quan đến tôn giáo được cấp phép xuất bản, bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau như Anh, Pháp và tiếng dân tộc Khơ-me, Ê-đê, Gia-rai, Ba-na….

   Xóa
  2. Việt Nam luôn tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy các quyền con người như: quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do thông tin; quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng; quyền của người đang chấp hành án phạt tù, người bị tạm giam, tạm giữ đề điều tra; quyền kinh tế, xã hội và văn hóa nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Việt Nam luôn coi trọng xây dựng và phát triển các chính sách, chương trình nhằm thúc đẩy bình đẳng giới...

   Xóa
 9. Trong quá trình lãnh đạo xây dựng xã hội ở Việt Nam, Đảng ta luôn xác định: “Tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân. Đạo đức tôn giáo có nhiều điều phù hợp với công cuộc xây dựng xã hội mới”.

  Trả lờiXóa
 10. Hệ thống luật pháp không ngừng hoàn thiện là tiền đề và điều kiện để Việt Nam từng bước thể chế hóa các quan điểm, đường lối của Đảng và Nhà nước về quyền con người, tạo hành lang pháp lý cho việc bảo vệ và thúc đẩy quyền con người. Những thành tựu về bảo đảm và cải thiện các quyền cơ bản của người dân Việt Nam được thể hiện rất rõ trong việc thực hiện các quyền về dân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội…

  Trả lờiXóa
 11. Báo chí ở Việt Nam đã trở thành diễn đàn ngôn luận của các tổ chức xã hội, nhân dân, là công cụ quan trọng bảo vệ lợi ích của xã hội, các quyền tự do của nhân dân. Báo chí còn là lực lượng quan trọng trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi chính sách và pháp luật của Nhà nước.

  Trả lờiXóa
 12. Ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam, ở Việt Nam còn có Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, 5 đoàn thể bao gồm: Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh Việt Nam và hàng trăm tổ chức nhân dân bao gồm các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp với hàng chục triệu hội viên.

  Trả lờiXóa
 13. Theo như lời của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thì Hoa Kỳ đang công khai trắng trợn tuyên bố sẽ can thiệp vào công việc nội của Việt Nam. Thử hỏi một quốc gia luôn rao giảng là dân chủ mà đi can thiệp vào công việc nội bộ của một quốc gia khác như vậy có được không. Hay Hoa Kỳ định lấy to hiếp nhỏ.

  Trả lờiXóa
 14. Đám dân chủ cuội nên tỉnh táo đi, đã bao nhiêu lần Hoa kỳ lên tiếng bênh vực cho các ngươi rồi mà án tù nếu không dựa vào thực lực bản thân các ngươi thì có được giảm án không. Đừng nghe họ nói ngon nói ngọt mà hãy nhìn vào những hành động thực tế mà họ làm. Giỏi thì cho tị nạn chính trị, mà tị nạn thì lại làm chân tay cho họ thôi chứ không có chuyện đối xử tử tế, tốt bụng đâu.

  Trả lờiXóa
 15. Từ khi thành lập đến nay, Nhà nước ta lluôn bảo đảm quyền con người và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Việt Nam ta đã đạt được nhiều thành tựu trong việc bảo đảm quyền con người trên tất cả các lĩnh vực dân sự, chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Cho nên những lời vu cáo xuyên tạc của RFA là những nhận định chủ quan, duy ý chí, thể hiện cái nhìn phiến diện, nằm trong âm mưu chính trị đen tối của Mỹ

  Trả lờiXóa
 16. Có thể thấy rằng phóng viên Hòa Ái, đài RFA đã đưa ra nhiều nhận định chủ quan, duy ý chí, thể hiện cái nhìn phiến diện về vấn đề tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Đây là hành động mang màu sắc chính trị phản động và cần bị cả xã hội lên án. Vì vậy, mỗi người dân Việt Nam cần nhận thức đúng đắn về vấn đề trên, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng để kích động tham gia vào các hoạt động chống phá chính quyền nhân dân.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. kẻ mạnh có quyền áp đặt cái gọi là nhân quyền lên quốc gia khác, với châm ngôn nhân quyền cao hơn chủ quyền mà chính quyền mỹ đã tự cho mình đem quân đi tấn công quốc gia khác

   Xóa
 17. Sau đó, các nội dung liên quan đến quyền con người được thể chế hóa thành những quyền hiến định trong bản Hiến pháp đầu tiên (Hiến pháp 1946). Qua 4 lần sửa đổi, bổ sung từ Hiến pháp 1946 đến Hiến pháp 1959, rồi Hiến pháp 1980, Hiến pháp 1992 và năm 2013, quyền con người ở Việt Nam đã thực sự trở thành quyền hiến định. Trải qua bao biến cố, thăng trầm của lịch sử xuyên suốt tiến trình đấu tranh cách mạng, thực hiện công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, Đảng và Nhà nước ta luôn hướng tới mục tiêu cao nhất là tôn trọng và bảo đảm các quyền con người.

  Trả lờiXóa
 18. Các tổ chức tôn giáo đã đăng ký được pháp luật bảo hộ, được tự do hoạt động tôn giáo, mở trường đào tạo chức sắc, xuất bản kinh sách, sửa chữa và xây dựng cơ sở thờ tự theo quy định của pháp luật. Đến nay, trên cả nước, Phật giáo có khoảng 17.000 ngôi chùa, tịnh xá, tịnh thất, niệm Phật đường; Công giáo có 7.445 cơ sở thờ tự; Tin lành có gần 500 nhà thờ, nhà nguyện; Cao Đài có 1.281 thánh thất; Phật giáo Hòa Hảo có 43 ngôi chùa được công nhận; Hồi giáo có 89 thánh đường… Hiện Phật giáo có bốn học viện Phật giáo, một trường Cao đẳng Phật học và 32 trường Trung cấp Phật học; Giáo hội Công giáo có một Học viện Công giáo, bảy Đại chủng viện và một cơ sở II Đại chủng viện Thánh Giuse tại Hà Nội; Tin lành có một Viện Thánh kinh thần học và một trường Thánh kinh thần học.

  Trả lờiXóa
 19. Gần đây nhất, ngày 31.7.2013, Hạ viện Mỹ đã thông qua Dự luật Nhân quyền Việt Nam 2013 mang số hiệu H.R.1897, tiếp tục cáo buộc Việt Nam vi phạm nhân quyền, vi phạm quyền tự do tôn giáo, tự do dân chủ; kêu gọi Chính phủ Mỹ gắn các điều kiện về nhân quyền với viện trợ phi nhân đạo cho Việt Nam. Đây là một hành động xuyên tạc trắng trợn, nhằm bôi nhọ Việt Nam trên trường quốc tế, gây chia rẽ, mất đoàn kết trong nước để lấy cớ can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 20. Vậy thực chất “vấn đề nhân quyền ở Việt Nam” hiện nay là gì? Phải nói ngay rằng, đối với Việt Nam hoàn toàn không có “vấn đề nhân quyền”. Từ khi thành lập đến nay, Nhà nước Việt Nam luôn bảo đảm quyền con người và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu trong việc bảo đảm quyền con người trên tất cả các lĩnh vực dân sự, chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và đã được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao. Quyền con người được phát huy là yếu tố quan trọng góp phần vào thành công của công cuộc đổi mới ở Việt Nam những năm qua.

  Trả lờiXóa
 21. “Vấn đề nhân quyền ở Việt Nam” hiện nay thực chất nằm ở âm mưu chính trị đen tối của Mỹ và các nước phương Tây. Như mọi người đều biết, nhân quyền, hay quyền con người (Human Rights) là những nhu cầu, lợi ích tự nhiên, vốn có của con người được ghi nhận và bảo vệ trong pháp luật quốc gia và các thoả thuận pháp lý quốc tế. Nhân quyền là một trong những thành quả lớn lao của nền văn minh nhân loại, là giá trị mà các quốc gia dân tộc có thể chia sẻ. Quyền con người là quyền của mọi thành viên trong cộng đồng nhân loại, vừa mang tính phổ quát toàn thế giới lại mang tính lịch sử cụ thể.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Xuất phát động cơ lợi ích riêng, chúng đã dùng ngọn cờ nhân quyền để tiến công chủ nghĩa xã hội và các nhà nước có quan điểm không đồng nhất với họ. Nhân quyền được chủ nghĩa đế quốc đem ra làm thứ “vũ khí” với cái gọi là “nhân quyền cao hơn chủ quyền”, “nhân quyền không có biên giới quốc gia” để áp đặt giá trị Mỹ, phương Tây lên các quốc gia, dân tộc khác, chống lại nhân loại tiến bộ, trong đó Việt Nam là một trọng điểm. Trên phạm vi quốc tế, sử dụng vấn đề nhân quyền, chủ nghĩa đế quốc đã tiến hành chiến lược "diễn biến hoà bình" diễn ra song song với cuộc đấu tranh vũ trang ngay từ khi Nhà nước công nông đầu tiên ra đời (1917)

   Xóa
 22. Ngày nay, vấn đề quyền con người gắn rất chặt với các quyền dân tộc cơ bản và thuộc phạm vi chủ quyền quốc gia vì nó là một bộ phận của quá trình phát triển nội tại của từng nước. Do vậy, không có mô hình thực hiện nhân quyền cho mọi quốc gia và không thể sao chép nguyên si mô hình bảo đảm nhân quyền của một nước ở châu Mỹ hay châu Âu vào Việt Nam. Mỗi nước có mô hình riêng, đó là lẽ phải không ai chối cãi được, nó đã trở thành những nguyên tắc ứng xử, những chuẩn mực pháp lý quốc tế được ghi nhận trong Hiến chương Liên hợp quốc, trong các bản Tuyên ngôn, các Công ước quốc tế về nhân quyền.

  Trả lờiXóa
 23. Thế nhưng, từ chỗ cho rằng, nội dung, tiêu chuẩn của nhân quyền là tuyệt đối, bất biến, là ý tưởng chính trị duy nhất, các nước tư bản phát triển, đứng đầu là Mỹ đã giải thích nhân quyền như là những tự do không bị cấm đoán, không bị giới hạn. Mục đích của họ là cổ xuý cho một thứ "tự do hoang dã", vô chính phủ, mà thực chất ở đó chỉ có một thứ "luật rừng" ngự trị; những kẻ mạnh có quyền lực vô biên, những kẻ yếu thì bị tước mất quyền. Đó là thứ tự do phá hoại, tự do dẫn tới huỷ diệt, không phải là tự do chân chính, tự do tạo ra khả năng cho phát triển nhân cách của tất cả mọi người và càng không phải là thứ tự do để thúc đẩy xã hội phát triển tốt đẹp hơn.

  Trả lờiXóa
 24. Có thể thấy rằng phóng viên Hòa Ái, đài RFA đã đưa ra nhiều nhận định chủ quan, duy ý chí, thể hiện cái nhìn phiến diện về vấn đề tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Đây là hành động mang màu sắc chính trị phản động và cần bị cả xã hội lên án. Vì vậy, mỗi người dân Việt Nam cần nhận thức đúng đắn về vấn đề trên, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng để kích động tham gia vào các hoạt động chống phá chính quyền nhân dân.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Không phải chủ quyên duy ý chí đâu, mà là trắng trợn bịa đặt, lấy mấy cái bằng chứng đã được dàn sếp của mấy thằng dâm chủ có máu mặt, kết hợp với lời buộc tội trời ơi đất hỡi để định tội một đất nước. Buồn cười quá!

   Xóa
 25. Việt Nam đã tham gia 7 trên 9 công ước quốc tế cơ bản của Liên Hợp Quốc về quyền con người và đang tiếp tục nỗ lực xem xét việc tham gia các công ước còn lại

  Trả lờiXóa
 26. Việc tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy quyền con người đã trở thành một vấn đề toàn cầu, có mối liên hệ mật thiết với chính sách phát triển của mỗi quốc gia. Việt Nam cũng là một trong những quốc gia tôn trọng và đảm bảo cho mọi công dân có điều kiện thực hiện đầy đủ quyền chính đáng của mình.

  Trả lờiXóa
 27. vâng,lại nói đến nhân quyền, nói đến nhân quyền mà cho cái đám ba sọc nó nói thì hết ngày nó vẫn chửi cộng sản, nhưng mà cả đời n có bao giờ mở mồm ra chửi bố mỹ nó câu nào cả, khi mà nhân quyền của cái thằng mẽo n ntn chắc nhiều người biết

  Trả lờiXóa
 28. vâng,lại nói đến nhân quyền, nói đến nhân quyền mà cho cái đám ba sọc nó nói thì hết ngày nó vẫn chửi cộng sản, nhưng mà cả đời n có bao giờ mở mồm ra chửi bố mỹ nó câu nào cả, khi mà nhân quyền của cái thằng mẽo n ntn chắc nhiều người biết

  Trả lờiXóa
 29. Nhân quyền thế thì sao lúc VNCH lê máy chém đi khắp miền Nam với tiêu chí "Giết nhầm còn hơn bỏ sót" thì sao? Nhân quyền thì việc dung túng Mỹ thảm sát ở Mỹ Lai và rất nhiều địa phương khác thì sao?

  Trả lờiXóa
 30. Vừa qua, trên trang mạng phản động Đài Á Châu tự do (RFA), phóng viên Hòa Ái đã đăng tải bài viết "Ngày Nhân quyền cho Việt Nam lần thứ 24: “Đừng để tiếng nói của người Việt Nam bị bóp nghẹt”.
  Đài nói láo chứ đài gì!

  Trả lờiXóa
 31. Có thể thấy rằng phóng viên Hòa Ái, đài RFA đã đưa ra nhiều nhận định chủ quan, duy ý chí, thể hiện cái nhìn phiến diện về vấn đề tự do, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Đây là hành động mang màu sắc chính trị phản động và cần bị cả xã hội lên án. Vì vậy, mỗi người dân Việt Nam cần nhận thức đúng đắn về vấn đề trên, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng để kích động tham gia vào các hoạt động chống phá chính quyền nhân dân.

  Trả lờiXóa
 32. mỗi quốc gia sẽ có chế độ chính trị riêng, có cách nhìn nhận và phát triển khác nhau, vì vậy đừng áp đặt cái của mình lên người khác, hơn nữa trong khi nhân quyền của mỹ còn rối ren thì lại đi áp đặt lên cái nhân quyền của việt nam cớ chứ, đúng là nực cười

  Trả lờiXóa
 33. VN đã làm mọi việc để nhân dân đc hưởng nền dân chủ và mọi quyền lợi của bản thân mình điều này chính nhân dân cũng phải thừa nhận nên nhân dân VN ko khiến phương Tây đòi quyền lợi hộ nữa đâu.

  Trả lờiXóa
 34. Bao nhiêu người đấy bị bắt là do có hoạt động chống chính quyền nên mới bị xử lý chứ không phải là tự nhiên mà bị, với lại mấy cái tổ chức nước ngoài này toàn trá hình để đua tin sai lệch về tình hình nước ta không à

  Trả lờiXóa
 35. Trong bối cảnh rằng hàng tá hàng loạt kẻ lợi dụng hoạt động dân chủ nhân quyền đểchống đối nhà nước gây mất an ninh trật tự, cái ngày gọi là nhân quyền cho Việt Nam liệu có phải đang bị biến tướng thành ngày cổ xúy cho đám phạm nhân kia hay không?

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Không lấy làm lạ, tới lần thứ 24 rồi cơ mà. Cái công chuyện viết bài kiếm ăn đã quá quen rồi, thế nên có viết nữa viết mãi thì chắc hẳn người đọc cũng hiểu rõ bản chất của bọn làm báo này rồi, bởi chó có sủa mãi sủa hay như thế nào thì cũng không thể thành người được.

   Xóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm