Thứ Tư, 30 tháng 5, 2018

Vừa qua, đài phản động VOA đã đăng tải bài viết: "Tự do tôn giáo Việt Nam 2017: Tăng cường sách nhiễu". Trong đó, VOA cho rằng: "Các nhân viên an ninh mặc thường phục quấy nhiễu giáo dân và linh mục, tấn công giáo dân và hủy hại tài sản của Nhà thờ và tài sản của giáo dân. Truyền thông Nhà nước và các trang blog ủng hộ chính quyền đã tìm cách bôi nhọ các linh mục tích cực hỗ trợ những nhà hoạt động và các nạn nhân của thảm họa môi trường Formosa,” phúc trình nêu rõ và dẫn lại vụ các tổ chức xã hội do chính quyền kiểm soát như Hội Cựu Chiến binh, Hội Phụ nữ đã tổ chức các cuộc phản đối lên án các Linh mục Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục của Giáo phận Vinh". Đây là những cáo buộc hết sức chủ quan, duy ý chí, xuyên tạc vấn đề "dân chủ", "nhân quyền", tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở nước ta, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

 VOA xuyên tạc tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam
Có thể thấy rằng Điều 8, Hiến pháp 2013 đã khẳng định: "Nhà nước được tổ chức và hoạt động theo Hiến pháp và pháp luật, quản lý xã hội bằng Hiến pháp và pháp luật, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; Các cơ quan nhà nước, cán bộ, công chức, viên chức phải tôn trọng Nhân dân, tận tụy phục vụ Nhân dân, liên hệ chặt chẽ với Nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của Nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền". Bên cạnh đó, Đảng, Nhà nước luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để mỗi người dân có thể thực hiện, bày tỏ quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của mình. Trong đó, Điều 24, Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định: "Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật; Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật.
Mặt khác, Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo cũng quy định cụ thể về trách nhiệm của nhà nước trong việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo cũng như quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người. Theo đó, Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; bảo đảm để các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật; Nhà nước tôn trọng, bảo vệ giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tín ngưỡng, tôn giáo, truyền thống thờ cúng tổ tiên, tôn vinh người có công với đất nước, với cộng đồng đáp ứng nhu cầu tinh thần của Nhân dân; Nhà nước bảo hộ cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo và tài sản hợp pháp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo.
Ngoài ra, mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào; mỗi người có quyền bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo; thực hành lễ nghi tín ngưỡng, tôn giáo; tham gia lễ hội; học tập và thực hành giáo lý, giáo luật tôn giáo; Mỗi người có quyền vào tu tại cơ sở tôn giáo, học tại cơ sở đào tạo tôn giáo, lớp bồi dưỡng của tổ chức tôn giáo. Người chưa thành niên khi vào tu tại cơ sở tôn giáo, học tại cơ sở đào tạo tôn giáo phải được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý; Chức sắc, chức việc, nhà tu hành có quyền thực hiện lễ nghi tôn giáo, giảng đạo, truyền đạo tại cơ sở tôn giáo hoặc địa điểm hợp pháp khác; Người bị tạm giữ, người bị tạm giam theo quy định của pháp luật về thi hành tạm giữ, tạm giam; người đang chấp hành hình phạt tù; người đang chấp hành biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc có quyền sử dụng kinh sách, bày tỏ niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo. Điều đó đã cho thấy Việt Nam luôn tôn trọng và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để mỗi người dân có thể thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình.
Tuy nhiên, bên cạnh việc tôn trọng và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để mỗi người dân có thể thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ thì Đảng, Nhà nước cũng không cho phép bất cứ cá nhân, tổ chức nào lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm an ninh quốc gia, phá vỡ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Hiện nay, các thế lực thù địch, bọn phản động trong và ngoài nước đang lợi dụng vấn đề “tôn giáo” như một công cụ đặc biệt quan trọng để xuyên tạc, vu khống, kích động, phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, gây mất ổn định chính trị-xã hội, tiến tới chuyển hóa chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Trong đó, chúng thường xuyên kích động tư tưởng chống đối, hậu thuẫn về vật chất, tinh thần đối với những phần tử bất mãn, cực đoan, quá khích trong các tôn giáo; thúc đẩy thành lập các hội đoàn trái pháp luật trong xứ đạo để thách thức, chống phá chính quyền nhân dân; tiến hành các hoạt động chiến tranh tâm lý, phá hoại tư tưởng, gây hoang mang dư luận; tuyên truyền vu cáo, xuyên tạc “Cộng sản diệt đạo”, “Nhà nước đàn áp tôn giáo”; tập hợp lực lượng, tổ chức biểu tình, gây rối an ninh trật tự,…Đây là các hành vi vi phạm pháp luật, đi ngược lại lợi ích của quốc gia, dân tộc và bị toàn xã hội lên án.
Như vậy, có thể thấy rằng những luận cứ mà đài VOA đưa ra đã thể hiện cái nhìn chủ quan, phiến diện, xuyên tạc, vu cáo vấn đề tự do tín ngưỡng tôn giáo ở nước ta. Đây là hành động mang màu sắc chính trị phản động, đi ngược lại lợi ích chung của dân tộc, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Vì vậy, mỗi người dân cần lên án phát ngôn sai trái của VOA, không để các đối tượng xấu lợi dụng, kích động tham gia vào các hoạt động nhằm mục đích chống phá chính quyền nhân dân, gây mất an ninh trật tự.
Loa phường

Thứ Hai, 28 tháng 5, 2018

Vừa qua, vào ngày 17/5/2018, trong đối thoại nhân quyền thường niên lần thứ 22 giữa Việt Nam và Hoa Kỳ vừa diễn ra tại Washington DC, Bộ Ngoại giao Mỹ tiếp tục đưa ra quan điểm thù địch, can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ, yêu cầu phía Việt Nam phải trả tự do ngay lập tức cho các đối tượng "dân chủ". Trong đó, ông Scott Busby, Phó Trợ lý Ngoại Trưởng Mỹ thuộc văn phòng phụ trách vấn đề dân chủ nhân quyền, và lao động đã đưa ra nhận định: "Bày tỏ quan ngại về tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Nếu không có sự tiến bộ và hợp tác trong vấn đề nhân quyền, bao gồm tự do tôn giáo và quyền của người lao động, mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam không thể đạt được triển vọng toàn bộ. Có hai trường hợp đặc biệt mà chúng tôi nhấn mạnh là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hay còn được biết là blogger Mẹ Nấm, người đã nhận giải Phụ Nữ Quả Cảm từ Bộ Ngoại giao năm ngoái. Chúng tôi cũng nêu trường hợp luật sư Nguyễn Văn Đài và những người cùng cộng tác trong Hội Anh Em Dân Chủ. Họ vừa bị nhận những án tù nặng nề. Chúng tôi nói với đại diện Việt Nam là những bản án này không công bằng và đòi hỏi Việt Nam phải trả tự do cho họ và Mẹ Nấm. Trên thực tế, chúng tôi đòi hỏi họ phải trả tự do cho tất cả các tù nhân lương tâm mà chúng tôi chia sẻ danh sách với họ.". Đây là phát ngôn chủ quan, duy ý chí, can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Việt Nam, gây phẫn nội trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế.
RFA cổ súy cho các hoạt động chống phá của đám "dân chủ cuội"
Chắc hẳn chúng ta đều biết rằng Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là đối tượng phản động nguy hiểm, thường xuyên lợi dụng vấn đề “dân chủ”, “nhân quyền”, mà ở đây là quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để trực tiếp tập hợp, biên soạn, đăng tải và tán phát nhiều bài viết có nội dung xuyên tạc, vu cáo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm mục đích chống phá chính quyền nhân dân. Hơn nữa, mặc dù chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đã thường xuyên giáo dục, nhắc nhở, xử phạt hành chính Nguyễn Ngọc Như Quỳnh dưới các nhiều hình thức khác nhau nhưng Quỳnh tỏ ra là một người ngoan cố, không chịu sửa chữa lỗi lầm mà tiếp tục có những hành động vi phạm nghiêm trọng hơn. Điều này chúng ta có thể thấy qua bảng thành tích nhiều hành vi vi phạm pháp luật, đáng “ngưỡng mộ” của Quỳnh.
Ngoài ra, Quỳnh tham gia nhiều hội nhóm trái phép như nhóm “No-U”, “Tuyên bố công dân tự do”, “Mạng lưới blogger Việt Nam”, kích động quần chúng nhân dân tụ tập, biểu tình gây rối an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Vì vậy, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nhiều lần bị xử phạt hành chính về hành vi “Lợi dụng quyền tự do, dân chủ để lôi kéo, kích động người khác xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”; xuyên tạc sự thật, xuyên tạc lịch sử, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, bôi xấu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, làm ảnh hưởng đến lòng tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, kích động nhân dân chống lại chính quyền. Điển hình như tập tài liệu “Stop police killing civilians” đã xuyên tạc, vu cáo trắng trợn về lực lượng công an nhân dân Việt Nam, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Mặc dù Đảng, Nhà nước đã khoan hồng, giáo dục, nhắc nhở nhưng Quỳnh lại ngày càng lún sâu vào con đường tội lỗi, coi thường sự nghiêm minh của pháp luật.
Bên cạnh đó, Hội Anh Em Dân Chủ cũng tỏ ra không hề kém cạnh khi là tổ chức ngoại vi, là “cánh tay nối dài” của bọn khủng bố Việt Tân ở trong nước, chuyên lợi dụng danh nghĩa đấu tranh bảo vệ quyền con người để chống phá chính quyền nhân dân. Vì vậy việc Việt Tân ra sức bảo vệ, “lăng xê” cho AEDC là một điều hết sức dễ hiểu. Theo đó, AEDC được thành lập ngày 24/4/2013 trên trang mạng xã hội Facebook. Đây là một hội nhóm bất hợp pháp, có mối quan hệ mật thiết với nhiều tổ chức phản động như: Hội Bầu Bí tương thân, Hội Cựu tù nhân Lương Tâm, Hội Phụ nữ Nhân quyền, FC NO-U, Hội Cứu Lấy Dân Oan, Hội Nhà Báo độc lập, Văn Đoàn độc lập, Hội Dân oan Ba Miền, Hội giáo chức Chu Văn An,…để tăng cường các hoạt động tuyên truyền chống phá chế độ, gây rối an ninh trật tự; tham gia nhiều phong trào chống phá chính quyền nhân dân do các tổ chức xã hội dân sự đứng ra tổ chức như: phong trào We Are One do mạng lưới blogger khởi xướng; lợi dụng biểu tình chống Trung Quốc để kích động người dân tụ tập, biểu tình gây rối an ninh trật tự; lợi dụng tuần hành bảo vệ cây xanh, các hoạt động cứu trợ dân oan để tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân; mở nhiều chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho các đối tượng phản động, cực đoan, chống đối của phong trào “dân chủ”, “nhân quyền”; đồng thời tổ chức đưa người đi tập huấn, tham dự các khóa học đấu tranh “bất bạo động” ở nước ngoài do Việt Tân điều hành nhằm tạo dựng các “ngọn cờ” chống đối ở trong nước; dụ dỗ, lôi kéo, kích động quần chúng nhân dân biểu tình, bạo loạn, âm mưu tập dượt cho cách mạng màu, cách mạng đường phố,...
Có thể thấy rằng việc ông Scott Busby, Phó Trợ lý Ngoại Trưởng Mỹ thuộc văn phòng phụ trách vấn đề dân chủ nhân quyền, và lao động kêu gọi trả tự do cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh và Nguyễn Văn Đài là hành động can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Việt Nam. Vì vậy, thiết nghĩ ông Scott Busby cần nhìn nhận sự việc một cách khách quan, công bằng, tránh để các đối tượng xấu lợi dụng vấn đề này để chống phá Việt Nam, làm ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ.
Loa phường

Thứ Sáu, 25 tháng 5, 2018

Trong thời gian vừa qua, lợi dụng sự việc 14 khách du lịch Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu sân bay Cam Ranh mặc áo phông in bản đồ có hình “đường lưỡi bò”, nhóm No-U tại Hà Nội đã tuyên truyền, dụ dỗ, lôi kéo, tập hợp người dân nhẹ dạ, cả tin biểu tình, tuần hành tại khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm nhằm gây rối an ninh trật tự. Trong đó, Lã Việt Dũng, Nguyễn Lân Thắng,… đã đồng loạt đăng tải thông tin trên trang mạng cá nhân Facebook về việc phát tặng miễn phí áo No-U cho người dân để tham gia tuần hành, hô hào người dân cùng tham gia tuần hành tại phố đi bộ tại Hoàn Kiếm nhằm phô trương thanh thế, đánh bóng tên tuổi với đám "quan thầy" ngoài hải ngoại. Đây là hành động hết sức lố bịch, cho thấy rõ bản chất phản động, lưu manh chuyên nghiệp của đám "dân chủ cuội" trong nước.
Nhóm No-U thường xuyên có hoạt động gây rối ANTT trên địa bàn Hà Nội
Chúng ta đều biết rằng vào năm 2007, sau khi Trung Quốc tuyên bố thành lập thành phố Tam Sa, một số người đã lợi dụng việc này, núp dưới danh nghĩa “yêu nước”, “bảo vệ chủ quyền biển đảo” đứng ra hô hào người dân, thanh niên, sinh viên xuống đường “phản đối Trung Quốc”. Tuy nhiên, do biết được bản chất thật của những lời kêu gọi, tụ tập kiểu này nên hầu hết quần chúng nhân dân đã không tham gia. Thất bại trong việc lôi kéo người dân tham gia các cuộc biểu tình “phản đối Trung Quốc”, một số thành viên tích cực tham gia các cuộc biểu tình này đã tổ chức nhóm họp, hình thành một câu lạc bộ lấy tên là “đội bóng đá No-U” (viết tắt là No-U) nhằm duy trì tụ tập, lôi kéo người dân cả tin sẵn sàng tham gia biểu tình trở lại khi có thời cơ.
Thành viên cốt cán của No-U bao gồm các đối tượng lưu manh như: Lê Văn Dũng, Nghiêm Ngọc Trai và một số người khác như: Nguyễn Tiến Nam, Nguyễn Chí Tuyến, Lã Việt Dũng, Phạm Văn Chính, Nguyễn Lân Thắng, Nguyễn Văn Dũng, Đặng Thị Phương Bích, Bùi Thị Minh Hằng... Tuy nhiên, sau đó do mâu thuẫn, bất đồng nội bộ một số người đã tự tách ra thành lập một nhóm khác để hoạt động. Kinh phí duy trì đội bóng ngoài được sự hỗ trợ của các cá nhân, tổ chức “hảo tâm”, còn lại là do các thành viên tự đóng góp. Tuy nhiên, trên thực tế việc giao lưu bóng đá, thể thao chỉ là hình thức là là cái “bình phong” để nhóm này che đậy bản chất thật của mình. Chúng liên tục lợi dụng danh nghĩa “phản đối đường lưỡi bò của Trung Quốc” để tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia biểu tình khi có thời cơ nhằm gây rối an ninh, trật tự, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết vấn đề tranh chấp chủ quyền, biển đảo.
Bên cạnh đó, nhóm phản động No-U còn lấy danh nghĩa chống sự "bành trướng" của Trung Quốc làm “bình phong” để kích động gây rối trật tự công cộng, tất nhiên có kết hợp đá bóng để…bảo vệ chủ quyền! Chúng tập trung gây rối tại đô thị lớn, nơi có nhiều khách du lịch, làm xấu hình ảnh Việt Nam với cộng đồng quốc tế. Đây là điều hết sức lố bịch và cho thấy bản chất phản động của nhóm này. Mặt khác, chúng ta có thể thấy rằng hiện nay, rất nhiều nhà khoa học, kiều bào, học giả trong và ngoài nước có hành động thiết thực, đã cung cấp nhiều hiện vật, tư liệu quý…giúp Nhà nước có thêm cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền hợp pháp đối với 02 quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Nhưng nhóm No-U thì lại cho thấy hành động hoàn toàn ngược lại, thậm chí có hành động vi phạm pháp luật, đi ngược lại lợi ích chung của toàn thể dân tộc.
Có thể thấy rằng, bản chất của hoạt động biểu tình mà nhóm No-U kêu gọi không phải là thể hiện lòng yêu nước mà thực chất là tụ tập đông người, gây rối mất trật tự công cộng, kiếm tiền tài trợ của các thế lực thù địch nước ngoài. Nếu có sự can thiệp của chính quyền Việt Nam thì ngay lập tức chúng quay phim, chụp ảnh, livestream với thế giới xuyên tạc, vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền, đàn áp dân chủ… Tuy nhiên, nhiều người dân do thiếu hiểu biết, vì số tiền nhỏ lại hưởng ứng lời kêu gọi của các nhóm phản động thì vô tình tiếp tay cho các đối tượng phản động. Đây là hành động hết sức nguy hiểm, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô Hà Nội. Chính vì vậy, người dân nên cảnh giác, tỉnh táo, không để các đối tượng xấu lợi dụng vào các hoạt động vi phạm pháp luật.
Loa phường

Vừa qua, vào ngày 24/5/2018, Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh - Chủ tịch Liên đoàn luật sư Việt Nam, vừa ký quyết định giải quyết khiếu nại của Võ An Đôn (41 tuổi, ngụ huyện Tây Hòa, Phú Yên) đối với quyết định của Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên kỷ luật xóa tên khỏi danh sách luật sư. Theo đó, Ban Thường vụ Liên đoàn luật sư Việt Nam đã ra quyết định không chấp nhận nội dung khiếu nại của luật sư Võ An Đôn; giữ nguyên hình thức kỷ luật “xóa tên khỏi danh sách luật sư” của Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên đối với hắn. Liên đoàn luật sư cũng quyết định thu hồi thẻ luật sư đã cấp cho luật sư Võ An Đôn ngày 29/10/2010. Đồng thời, giao Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên làm thủ tục đề nghị bộ trưởng Bộ Tư pháp thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư đã cấp cho Võ An Đôn. Đây là quyết định hoàn toàn hợp lý, phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam. Bởi lẽ trong phiên họp chiều 26/11/2017, Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên đã bỏ phiếu kín với đa số phiếu thống nhất xử lý kỷ luật đối với luật sư Võ An Đôn – Trưởng Văn phòng luật sư Võ An Đôn bằng hình thức xóa tên ra khỏi danh sách Đoàn luật sư Phú Yên. 
Đài phản động RFA cổ súy cho các hành vi sai trái của Võ An Đôn
Bên cạnh đó, theo Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên, luật sư Võ An Đôn đã nhiều lần lợi dụng vấn đề "dân chủ", "nhân quyền", quyền tự do ngôn luận, đăng tải các bài viết trên mạng xã hội, phát ngôn, trả lời phóng vấn báo chí nước ngoài có nội dung mang tính bịa đặt, nói xấu luật sư, các cơ quan tố tụng, Đảng, Nhà nước Việt Nam nhằm mục đích kích động, tuyên truyền, xuyên tạc, không đúng sự thật, gây ảnh hưởng đặc biệt xấu đến uy tín của Đảng, Nhà nước và vị thế của nước ta trên trường quốc tế. Mặc dù Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Phú Yên đã nhiều lần nhắc nhở, giáo dục, thuyết phục và trong các cuộc họp, nhưng luật sư Võ An Đôn không những không thừa nhận sai phạm và còn tiếp tục có hành động ngông cuồng, chống phá chính quyền nhân dân, thách thức sự nghiêm minh của pháp luật. Trong đơn khiếu nại gửi đến Liên đoàn luật sư Việt Nam, Võ An Đôn cho rằng Đoàn luật sư Phú Yên không mời hắn tham dự phiên họp xem xét kỷ luật, không chỉ ra được căn cứ nào thể hiện Võ An Đôn vi phạm và phải chịu kỷ luật. Tuy nhiên, chúng ta có thể thấy rằng Liên đoàn luật sư Việt Nam đưa ra quyết định ủng hộ Đoàn luật sư Phú Yên xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên Võ An Đôn ra khỏi danh sách Đoàn luật sư Phú Yên là có căn cứ và đúng trình tự thủ tục pháp luật quy định.
Theo đó, Võ An Đôn nhân danh luật sư, có nhiều phát biểu, trả lời phỏng vấn trên 6 đoạn video có nội dung mang tính chất xuyên tạc thể chế chính trị, nói xấu lãnh đạo Đảng và Nhà nước, xuyên tạc, phủ nhận vai trò và giá trị của hệ thống pháp luật và hoạt động tố tụng tại Việt Nam. Thậm chí, hắn còn xuyên tạc, phủ nhận toàn bộ vai trò, vị trí của luật sư và nghề luật sư tại Việt Nam. Các đoạn video này do một phụ nữ có tên facebook là Thanh Tâm Nguyễn cùng với Võ An Đôn, Phạm Chí Dũng thực hiện. Ngoài ra, trong biên bản làm việc giữa Công an Phú Yên với Võ An Đôn trước đó, chính bản thân hắn cũng thừa nhận rằng mình có trả lời phỏng vấn của một phụ nữ có tên facebook Thanh Tâm Nguyễn…Từ đó, Ban Thường vụ Liên đoàn luật sư Việt Nam nhận định: Với các nội dung mà Đôn phát biểu trong các video clip nêu trên thể hiện Võ An Đôn đã trực tiếp phát biểu nhiều nội dung sai trái với danh nghĩa, cương vị là luật sư. Các nội dung chứng cứ này đủ cơ sở để xác định Đôn vi phạm nghiêm trọng điểm g Điều 9 Luật luật sư năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2012); vi phạm Quy tắc 26.3 quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam.
Với các hành vi coi thường pháp luật, Ban Thường vụ Liên đoàn luật sư Việt Nam đã đưa ra kết luận: "Sai phạm của luật sư Võ An Đôn xét về ý thức đã thể hiện sự cố ý, hành vi vi phạm mang tính hệ thống, kéo dài. Mặc dù trước đó Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư Phú Yên đã nhiều lần mời làm việc, nhắc nhở, uốn nắn, yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc nhưng Võ An Đôn không có bất kỳ chuyển biến nào tích cực, mà ngược lại ngày càng vi phạm với mức độ nghiêm trọng hơn. Xét về tính chất, đây là vi phạm vào các hành vi bị nghiêm cấm được quy định tại Điều 9 Luật luật sư, phải chịu chế tài, kỷ luật nghiêm khắc". Chính vì vậy, Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư Phú Yên áp dụng hình thức kỷ luật xóa tên luật sư Võ An Đôn khỏi danh sách thành viên Đoàn luật sư là hoàn toàn phù hợp với các quy định hiện hành, tương xứng với tính chất, mức độ vi phạm. Đây là điều hoàn toàn hợp lòng dân và cho thấy Võ An Đôn - gieo gió ắt gặt bão.
Loa phường

Thứ Năm, 24 tháng 5, 2018

Mới đây trên một số diễn đàn mạng xã hội  xuất hiện bức tâm thư của người dân Đồng Tâm gửi đến kỳ họp thứ 5 quốc hội khóa XIV và chắc hẳn ai cũng đoán được chủ nhân của bức tâm thư này là ai? và mục đích của nó là gì?

Thứ Tư, 23 tháng 5, 2018

Vừa qua, trên trang mạng xã hội Facebook, Nguyễn Lân Thắng đã kêu gọi các Facebooker (chủ yếu là đám "dân chủ cuội") trên toàn Việt Nam phải làm cho ra nhẽ việc thời gian gần đây cộng đồng facebook Việt Nam đón nhận những đợt đóng tài khoản rất lạ. Hễ cứ viết bài đụng chạm đến một số doanh nghiệp, một số nhóm lợi ích là bị đóng tài khoản. Tuy nhiên trên thực tế, chúng ta có thể thấy rằng đây lại là việc làm hết sức bình thường, phù hợp với pháp luật Việt Nam và luật pháp quốc tế. Bởi lẽ, vào ngày 1/3/2018, Chính phủ Việt Nam đã ban hành Nghị định số 27/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng, trong đó, bổ sung điều kiện về quản lý nội dung thông tin đối với trang thông tin điện tử tổng hợp, mạng xã hội. Theo đó, Nghị định số 27/2018/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung thêm những nội dung quan trọng về điều kiện về quản lý thông tin đối với mạng xã hội gồm: thỏa thuận cung cấp và sử dụng dịch vụ mạng xã hội phù hợp và được đăng tải trên trang chủ của mạng xã hội; bảo đảm người sử dụng phải đồng ý thỏa thuận sử dụng dịch vụ mạng xã hội bằng phương thức trực tuyến thì mới có thể sử dụng được các dịch vụ, tiện ích của mạng xã hội.

Nguyễn Lân Thắng tuyên truyền xuyên tạc về quản lý mạng xã hội ở nước ta
Mặt khác, tại Nghị định số 27/2018/NĐ-CP cũng quy định cơ chế phối hợp để có thể loại bỏ ngay các nội dung vi phạm khoản 1 Điều 5 Nghị định 72/2013/NĐ-CP chậm nhất sau 3 giờ kể từ khi tự phát hiện hoặc có yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc cơ quan cấp phép (bằng văn bản, điện thoại, email); có biện pháp bảo vệ bí mật thông tin riêng, thông tin cá nhân của người sử dụng; bảo đảm quyền quyết định của người sử dụng trong việc cho phép thu thập thông tin cá nhân của mình hoặc cung cấp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân khác; cấm việc đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân, truyền bá tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản phẩm bị cấm, giả mạo tổ chức, cá nhân và phát tán thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật. Đây thực chất chính là điều khoản quy định cần thiết nhằm ngăn cấm các hành vi lợi dụng việc cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng để chống phá Đảng, nhà nước, tiết lộ bí mật nhà nước, đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, bôi nhọ lãnh đạo, truyền bá các tác phẩm bị cấm…Điều này đã làm cho các tổ chức xã hội dân sự và đám "dân chủ" trong nước đứng ngồi không yên. Bởi lẽ, hiện nay mạng xã hội nói riêng và mạng Internet nói chung đã và đang là công cụ để xã hội dân sự, tổ chức phản động trong và ngoài nước lợi dụng để chống phá Đảng, Nhà nước, gây phẫn nộ trong quần chúng nhân dân, ảnh hưởng đến vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Bên cạnh đó, mạng xã hội Facebook đã cam kết phối hợp ngăn chặn thông tin xấu độc, thông tin vi phạm pháp luật Việt Nam trên mạng xã hội facebook; cùng phối hợp xây dựng môi trường mạng lành mạnh, an toàn ở Việt Nam. Cụ thể, Facebook sẽ phối hợp với Bộ TT&TT ưu tiên gỡ bỏ thông tin giả danh và tài khoản giả mạo các cá nhân, tổ chức, đặc biệt là tài khoản giả mạo các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, các tổ chức, cá nhân...Đồng thời, Facebook sẽ thiết lập một kênh riêng phối hợp trực tiếp với Bộ TT&TT tổ chức các khóa đào tạo các doanh nghiệp vừa và nhỏ và cộng đồng các nhà phát triển để góp phần vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam; hỗ trợ tổ chức các khóa đào tạo cho các cơ quan nhà nước về cách sử dụng Facebook để truyền thông tốt hơn chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước tới công chúng.
Tính đến cuối năm 2017, Google và mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook đã có những hợp tác tích cực với các cơ quan chức năng của Việt Nam. Trong đó, Google đã ngăn chặn, gỡ bỏ được khoảng 4.500 video clip xấu độc trên trang Youtube trong tổng số khoảng 5.000 video clip theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông. Facebook cũng đã gỡ bỏ 107/107 tài khoản giả mạo; 394 link rao bán, quảng cáo các sản phẩm, dịch vụ bất hợp pháp; 159 tài khoản nói xấu, bôi nhọ lãnh đạo, tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước. Đây là điều cần thiết trong bối cảnh xã hội dân sự và đám "dân chủ" trong nước đang lợi dụng triệt để công nghệ thông tin để chống phá chính quyền nhân dân, gây rối an ninh trật tự.
Như vậy, có thể thấy rằng việc Facebook phối hợp ngăn chặn thông tin xấu độc, thông tin vi phạm pháp luật Việt Nam trên mạng xã hội facebook và cùng phối hợp xây dựng môi trường mạng lành mạnh, an toàn ở Việt Nam là việc làm hoàn toàn cần thiết. Việc Nguyễn Lân Thắng tuyên truyền xuyên tạc về quản lý mạng xã hội ở nước ta thực chất chỉ là cách để đánh bóng tên tuổi, phô trương thanh thế với đám quan thầy ngoài hải ngoại. Nếu Thắng không hối cải, tỉnh ngộ thì ngày mà hắn nhập kho sẽ không còn xa nữa.
Loa phường

Gần đây, nhân cái gọi là “ngày Nhân Quyền Cho VN tại Vương quốc Anh - UK Human Rights Day For VN” do những đối tượng chống phá lập ra, đảng Việt Tân đã bắt tay với Tổ chức Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International) và phối hợp với phong trào Con Đường Việt Nam tổ chức biểu tình trước Sứ quán Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại London từ 11 giờ 30 đến 1 giờ chiều.


Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và nhân dân ta, đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Trong các giai đoạn lịch sử khác nhau, mỗi khi dân tộc ta đoàn kết thành một khối thống nhất sẽ tạo thành sức mạnh vô địch vượt qua mọi chông gai, thử thách. Đại đoàn kết dân tộc đã trở thành chất kết dính, gắn bó các thành viên trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam cả ở trong và ngoài nước. Kế thừa và phát huy truyền thống đó, ngay từ khi mới ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã luôn giương cao ngọn cờ đại đoàn kết, coi trọng, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân và mặt trận dân tộc thống nhất, phát huy sức mạnh dân tộc kết hợp với sức mạnh quốc tế, sức mạnh truyền thống kết hợp với sức mạnh thời đại, đã lãnh đạo nhân dân ta giành được những thắng lợi vĩ đại trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc.

Vừa qua, vào ngày 22/5/2018, ông Lê Đình Kình đã lấy danh nghĩa người dân xã Đồng Tâm để gửi "tâm thư" tới Kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khóa XIV khai mạc hôm nay tại Hà Nội". Trong đó, ông Lê Đình Kình cho rằng: "Biến cố Đồng Tâm xảy ra đã hơn 1 năm, song đến nay, ngoài Luật sư Nguyễn Văn Chiến là ĐBQH được bầu ở Đơn vị bầu cử số 6 (gồm 4 huyện Mỹ Đức, Ứng Hòa, Phú Xuyên và Thường Tín) có về Đồng Tâm sáng 18/4/2017, không hề có một ĐBQH nào khác của Hà Nội về gặp người dân nơi đây để nắm bắt nguyên nhân sự việc cũng như tâm tư, nguyện vọng và mong muốn của những người đã bầu ra họ! Đặc biệt các Đại biểu HĐND thành phố Hà Nội cũng như của huyện Mỹ Đức đều mất hút, chẳng có bóng dáng một ai về tìm hiểu sự việc, nắm bắt nguyện vọng và mong muốn của người dân nơi đây, như quy định tại Điều 27 và 28 của Luật Tổ chức Quốc hội 2014". Đây là những phát ngôn ngông cuồng, cho thấy bản chất ngoan cố, phản động của ông Lê Đình Kình và nhóm "Đồng Thuận", gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thủ đô Hà Nội.
Lê Đình Kình (X) kích động người dân Đồng Tâm gây rối ANTT
Chắc hẳn chúng ta chưa thể quên được vào ngày 25/7/2017, Thanh tra thành phố Hà Nội đã công bố Kết luận Thanh tra toàn diện về việc quản lý, sử dụng và quá trình xử lý từ trước đến nay đối với diện tích đất khu sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức. Trong bản kết luận, thanh tra thành phố Hà Nội đã khẳng định diện tích đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm chỉ có hơn 64 ha. Vì vậy, việc ông Lê Đình Kình và một số công dân cho rằng phần diện tích đất sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm là 106 ha (có đơn nêu là 96 ha) là không đúng. Bên cạnh đó, theo hồ sơ quản lý đất nông nghiệp của UBND xã Đồng Tâm, xã Đồng Tâm không có đất nông nghiệp diện tích 59 ha hoặc 49 ha xứ đồng Sênh như ông Lê Đình Kình và một số công dân nêu. Tuy nhiên, với bản tính ngoan cố, ông Lê Đình Kình đã kích động một số hộ dân tại xã Đồng Tâm tụ tập, biểu tình, phản đối bản kết luận thanh tra, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Đồng thời, ông Lê Đình Kình và nhóm Đồng Thuận tuyên truyền, dụ dỗ, lôi kéo, lừa phỉnh và kích động người dân xã Đồng Tâm tham gia các hoạt động gây rối an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Hà Nội. Nguy hiểm hơn, nhóm Đồng Thuận còn công khai kêu gọi các cơ quan, tổ chức nước ngoài can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của nước ta, ảnh hưởng xấu đến vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Bên cạnh đó, khi còn giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Đồng Tâm, chính ông Lê Đình Kình đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn ăn chặn, cắt xén tiền trợ cấp xã hội của những gia đình đối tượng chính sách, tiền máu xương của các anh hùng liệt sỹ, thậm chí ông Lê Đình Kình là người đầu tiên ký giấy cấp đất cho 1 trong 14 hộ dân sinh sống tại phần đất thuộc Bộ Quốc phòng, hợp thức hóa trái phép đất công nhằm mục đích trục lợi. Tuy nhiên, khi công ty Viettel tổ chức triển khai thi công dự án trên địa bàn huyện Mỹ Đức thì chính ông Lê Đình Kình lại kích động người dân ở xã Đồng Tâm tụ tập, khiếu nại và gây mất trật tự, khiến tình hình ngày càng phức tạp. Nguy hiểm hơn, người dân Đồng Tâm đã có hành vi quá khích, tổ chức ngăn cản, nhổ biển báo “Khu vực quân sự”, đưa máy móc nông nghiệp vào cày bừa, canh tác tại khu vực Đồng Sênh thuộc xã Đồng Tâm; dựng trái phép 1 túp lều, đổ đá mạt làm đường, cắm cờ dọc đường, căng băng rôn với nội dung “đất từ đây trở xuống là đất nông nghiệp xã Đồng Tâm”; sử dụng loa phóng thanh tuyên truyền nhiều nội dung trái phép, kích động, tụ tập đông người kéo lên trụ sở UBND xã Đồng Tâm để phản ứng chính quyền, cắt loa phóng thanh xã, buộc con em nghỉ học…Đây là hành động vi phạm pháp luật Việt Nam, đi ngược lại truyền thống đền ơn đáp nghĩa của dân tộc. Vậy mà, một kẻ đã từng mang trong mình bản án tham nhũng lại đi vỗ ngực, kêu gọi những kẻ vi phạm pháp luật đi chống tham nhũng, thậm chí gửi "tâm thư" tới Kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khóa XIV thì đúng là không thể ngửi được.
Như vậy, có thể thấy rằng việc ông Lê Đình Kình gửi "tâm thư" tới Kỳ họp thứ 5 Quốc hội Khóa XIV thực chất chỉ là cách đánh bóng tên tuổi, phô trương thanh thế, PR nhằm kêu gọi các đối tượng phản động can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam. Đây là hành động hết sức nguy hiểm, bất chấp các quy định của pháp luật Việt Nam. Nếu ông Lê Đình Kình và nhóm “Đồng Thuận” còn không tỉnh ngộ, quay đầu lại là bờ thì ngày mà ông Kình phải trả giá cho những hành động này sẽ không còn xa nữa.
Loa phường

Thứ Ba, 22 tháng 5, 2018

Con đĩ, điếm Lisa Phạm 1993 tên thật là Phạm Thị Anh Đào, sinh 4/6/1969; Quê quán: Huyện Long Xuyên, An Giang. Ả là Việt kiều Mỹ; hiện nay ở số 647, đường Progresssibe, quận Denmaru, thành phố Denmaru, Nam California, Hoa Kỳ; Nghề nghiệp: thợ làm nail và làm đĩ. Đây là con đĩ láo toét nhất từ trước đến nay khi ăn tục, nói phét, nhất là nói xấu Bác Hồ.
Chân dung con mụ Lisa Phạm
Lisa Phạm là thành viên của biệt đoàn sao trắng, một chi nhánh của tổ chức phản động do Nguyễn Hữu Chánh thành lập. Lisa Phạm đã về Việt Nam 3 lần vào 2005 nhằm móc nối, xúi dục các thành phần phản động trong nước cho biệt đoàn sao trắng, và cả 3 lần đều bị an ninh Việt Nam bắt về Trại giam B34, Bộ Công an ở Thành phố Hồ Chí Minh. Dù được đối đãi tử tế và đã thành khẩn nhận lỗi, xong sau khi trở về Mỹ, vào năm 2006, khi trả lời RFA, Lisa Phạm lại quay ra xúc phạm vu cáo chính quyền Việt Nam chà đạp tra tấn ả khi ở trại giam B34. Trên trang cá nhân, Lisa Phạm công khai xuyên tạc, bịa đặt, xúc phạm Bác Hồ với những lời lẽ láo xược của một con đĩ điếm, đây là hành vi không thể chấp nhận được.


Con mụ Lisa Phạm công khai xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh
Như chúng ta đã biết, Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân Việt Nam, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, Người đã hiến dâng toàn bộ cuộc đời mình cho độc lập của Tổ quốc và tự do, hạnh phúc của nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa yêu nước chân chính kết hợp nhuần nhuyễn với chủ nghĩa quốc tế vô sản. Ngay từ khi đến với chủ nghĩa Marx Lenin, ánh sáng chân lý của thời đại, tấm lòng của Người luôn hướng về nhân dân các dân tộc bị áp bức, chiến đấu không mệt mỏi vì hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc. Sự nghiệp và cống hiến của Hồ Chí Minh, sở dĩ được UNESCO tôn vinh là Anh hùng giải phóng dân tộc, vì Người "là một biểu tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội". Thân thế và sự nghiệp của Người không chỉ được người dân trong nước kính mến mà còn được nhân dân thế giới nể phục.
Vậy mà con đĩ điếm Lisa Phạm lại có những lời lẽ xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh như vậy. Ngay sau khi đăng bài và những hình xúc phạm, nhiều người đã phản ứng dữ dội, điển hình như nick name Thị Phượng: “Nó còn ko bằng con chó... Con chó còn có nghĩa có tình... Nó thì thôi rồi... Vô đối....”, hay như bạn Thinh Hero: “mấy bạn đừng chửi con li sa là chó như vậy là sỉ nhuc chó đó bạn, con lisa không xứng làm chó nữa kìa”. Thậm có người còn comment rằng nếu gặp mụ ta sẽ đánh cho nhừ tử.


Phản ứng của cộng đồng mạng
Đất nước Việt Nam thật thấy nhục nhã khi sinh ra một con “họ Phạm tên Đào” như vậy. Những hình ảnh, lời lẽ xúc phạm, thô tục của ả không những làm cho người dân yêu nước thấy bức xúc mà thậm chí còn khiến cho các “rận chủ” trong nước thấy ghê rợn. Loại bẩn thỉu, đĩ điếm như vậy thật không còn đáng gán với bất cứ thứ gì liên quan đến Việt Nam.
Thúy Kiều

Thứ Hai, 21 tháng 5, 2018

Ngô Ngọc Trai - một Giám đốc công ty luật Công chính, là một luật sư khá nổi tiếng trong giới “rận chủ”. Tuy là luật sư làm việc lâu năm nhưng Ngô Ngọc Trai vẫn thể hiện sự “ngây ngô” pháp luật của mình, bằng chứng là trước đây, khi mới thành lập công ty luật Công chính, Ngô Ngọc Trai đã soạn thảo 02 kiến nghị về “chấn chỉnh lại hoạt động bắt giam và hỏi cung của cơ quan điều tra” và “chấn chỉnh lại hoạt động điều tra, nghiêm cấm mọi hình thức truy bức nhục hình” và bị nhiều luật sư khác chê bai là thiếu hiểu biết về pháp luật.

Ls Ngô Ngọc Trai
Gần đây, Ngô Ngọc Trai còn công khai đề nghị đặc xá trả tự do cho Trần Huỳnh Duy Thức với những luận điểm rằng “…luật hình sự mới đã sửa đổi điều luật về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, quy định hành vi chuẩn bị phạm tội chịu mức hình phạt nhẹ hơn nhiều so với trước. Yếu tố cấu thành tội hoạt động lật đổ là: người nào thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ... nhưng ông Thức chưa tham gia tổ chức nào, ông ấy cũng chỉ lập ra Nhóm nghiên cứu chấn, thì đây cũng ko hẳn là một tổ chức chính trị, có chăng nó chỉ có dáng dấp tiền thân của một tổ chức chính trị mà thôi”.
Ngô Ngọc Trai đòi đặc xá cho Trần Huỳnh Duy Thức
Về cơ sở xác định tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân (Điều 109 - Bộ luật Hình sự 2015): Người nào có hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Đối với Trần Huỳnh Duy Thức thì cáo trạng đã rõ: Cuối năm 2005, Trần Huỳnh Duy Thức đã thành lập tổ chức phản động có tên gọi “Nhóm nghiên cứu Chấn” - nhóm lập ra với danh nghĩa là nghiên cứu tình hình chính trị, kinh tế, xã hội ở Việt Nam nhưng thực chất là chống Đảng, Nhà nước. Thông qua nhóm này, Trần Huỳnh Duy Thức đã đề ra đường lối, kế hoạch hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Không dừng lại ở đó, Trần Huỳnh Duy Thức còn tích cực tham gia các hoạt động của “Đảng Dân chủ Việt Nam” do Nguyễn Sỹ Bình cầm đầu; nhận trách nhiệm thành lập tổ chức phản động khác mang tên “Đảng Xã hội Việt Nam” để tập hợp lực lượng cho “Đảng Dân chủ Việt Nam”. Thông qua “Nhóm nghiên cứu Chấn” và “Đảng Dân chủ Việt Nam”, Thức đã làm ra 53 tài liệu, tàng trữ 7 tài liệu và tán phát lên mạng Internet (qua website, blog, e-mail) tài liệu có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam, xuyên tạc sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Chính phủ. Với những hành động này thì Trần Huỳnh Duy Thức phải chịu hình phạt ăn cơm tù với tội danh “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” là không thể chối cãi. Đây là một điểm để chứng minh sự “ngây ngô” pháp luật của luật sư Ngô Ngọc Trai.
Trong bài viết của Ngô Ngọc Trai, luật sư này còn đưa ra luận điệu cho rằng: “…khi một tù nhân lương tâm được đông đảo người dân trong và ngoài nước quan tâm. Khi đó vì những yếu tố đối nội và đối ngoại cơ quan chức năng có thể đặc xá trả tự do cho người đó mà ko phụ thuộc vào các yếu tố đòi hỏi trong các trường hợp đặc xá thông thường khác. Vụ ông Thức là một trường hợp như vậy, nhiều cơ quan tổ chức quốc tế cũng như người dân trong và ngoài nước đã và đang quan tâm tới số phận tù tội của ông Thức”. Đúng là trong Luật đặc xá (sửa đổi năm 2018) có phần Người được đặc xá trong trường hợp đặc biệt (Điều 21) “Trong trường hợp đặc biệt, cụ thể, để đáp ứng yêu cầu về đối nội, đối ngoại của Nhà nước, Chủ tịch nước quyết định đặc xá cho người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân đang chấp hành án phạt tù hoặc người được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù mà không phụ thuộc vào các điều kiện quy định tại Điều 10 và Điều 11 của Luật này”. Tuy nhiên, đối với Trần Huỳnh Duy Thức khi bị kết án thì các “nhà dân chủ rởm” vì đánh bóng tên tuổi nên đã cấu kết với một số tổ chức quốc tế lên tiếng phản đối mặc dù chứng cứ phạm tội của Thức là đã rõ ràng. Để đối phó với đám “rận chủ” và một số tổ chức này thì có phải là vì “yêu cầu đối nội, đối ngoại”.
Có thể thấy, luật sư Ngô Ngọc Trai không những là một kẻ “ngô nghê” pháp luật mà luật sư này còn lấy sự “ngô nghê” ấy đánh lừa quần chúng nhân dân khi đưa ra các luận điệu phi lý để bảo vệ cho kẻ chống phá đất nước -Trần Huỳnh Duy Thức. Cũng có thể, Ngô Ngọc Trai nhận được một khoản tiền kha khá từ bên ngoài để thực hiện việc kêu gọi ân xá cho Trần Huỳnh Duy Thức, nhưng có lẽ họ đã nhầm khi chọn Ngô Ngọc Trai.
Thúy Kiều

Sáng chủ nhật vừa rồi (20/5/2018), tại khu vực hồ Hoàn Kiếm - Hà Nội xuất hiện một nhóm người mặc đồng phục có in hình “lưỡi bò gạch chéo” luôn miệng hô vang phản đối “đường lưỡi bò” của Trung Quốc. Qua quan sát cho thấy, nhóm này bao gồm những người là thành viên của “No.U FC”, vậy thực chất hoạt động lần này là gì?
Cuộc diễu hành được FB Việt Tân đăng tải
No.U FC được biết đến là một tổ chức được thành lập dưới danh nghĩa “câu lạc bộ bóng đá”, thông qua hoạt động thể thao để thực hiện các hoạt động khác như “từ thiện”, “nhân đạo”, nhưng thực chất là lợi dụng danh nghĩa “phản đối đường lưỡi bò của Trung Quốc” để tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia biểu tình nhằm gây rối an ninh, trật tự, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết tranh chấp trên Biển Đông.
Lợi dụng việc một số du khách Trung Quốc mặc áo in “hình chín đoạn” nhập cảnh vào Việt Nam, các thành viên của No.U FC trong đó có Lã Việt Dũng, đã tổ chức diễu hành và đưa ra xuyên tạc rằng: “du khách của Trung Quốc mặc áo in hình lưỡi bò nhập cảnh vào Nha Trang nhưng nhà cầm quyền, chính quyền, cơ quan chức năng không hề có ý kiến gì, ngược lại còn lúng túng trong cách xử lý, thực sự là họ không có lòng yêu nước, không có cảm giác thiêng liêng về Tổ quốc, về lãnh thổ…”. Rõ ràng, với hành vi trên của du khách Trung Quốc, các cơ quan chức năng đã có hình thức xử lý kịp thời bằng việc thu gom các áo này và cấm du khách không được tái diễn, nhưng một số cá nhân, tổ chức vẫn cho rằng chúng ta “thờ ơ”, trong đó có thành viên của No.U FC.
Với những luận điệu kích động tư tưởng dân tộc cực đoan, âm mưu, ý đồ của đám No.U FC này nhằm đánh bóng tên tuổi để được sự chú ý của các tổ chức nước ngoài (quay clip gửi cho các tổ chức bên ngoài), gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chia rẽ nhân dân với chính quyền; phá hoại mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc, từ đó nhận được sự tài trợ của các tổ chức phản động bên ngoài. Hoạt động lần này của đám No.U FC cũng nhằm mục đích lôi kéo người dân tham gia vào tổ chức của chúng để tiến hành các cuộc biểu tình chống Trung Quốc nhưng thực chất là gây rối an ninh, chống Đảng, Nhà nước mà chúng đã từng thực hiện thời gian trước.
Hành vi mặc áo in “hình lưỡi bò” nhập cảnh vào Việt Nam của du khách Trung Quốc là không thể chấp nhận và đã được các cơ quan chức năng xử lý kịp thời. Giải quyết tranh chấp trên biển Đông đã được Đảng, Nhà nước đưa ra các chủ trương, đường lối đúng đắn với việc đưa ra các bằng chứng chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đến việc vận động sự ủng hộ của quốc tế với Việt Nam trong giải quyết vấn đề trên. Tuy nhiên, thời gian qua, No.U FC vẫn lợi dụng vấn đề giải quyết tranh chấp, nhất là sự việc du khách Trung Quốc lần này để tiến hành xuyên tạc, bôi nhọ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu cho việc thực hiện chính sách đối ngoại của Nhà nước ta, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia của Việt Nam.
Chính vì vậy, người dân cần hết sức cảnh giác trước những luận điệu tuyên truyền, kích động của những kẻ mặc áo “hình lưỡi bò gạch chéo”, hay nói cách khác là logo của No.U FC, mà hãy tin vào chính quyền, tin vào Đảng trong việc giải quyết các vấn đề trên.
Diệp Vấn

Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2018

Vừa qua, linh mục Nguyễn Đức Nhân - giáo xứ Kẻ Gai đã viết đơn kiến nghị gửi lên Cơ quan Cảnh sát điều tra tỉnh Nghệ An, xuyên tạc, vu cáo, bôi nhọ lực lượng công an nhân dân sách nhiễu, đàn áp quần chúng giáo dân, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân. Đây không phải là lần đầu tiên linh mục Nguyễn Đức Nhân có hành động ngông cuồng, thách thức chính quyền nhân dân. Tuy nhiên, nó đã cho thấy rõ bản chất lưu manh, phản động của vị "chủ chăn" giáo dân này.
Nguyễn Đức Nhân kích động giáo dân gây rối ANTT
Vào sáng 17/12/2017, tại xã Hưng Tây, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, hàng trăm giáo dân giáo xứ Kẻ Gai, dưới sự kích động của linh mục quản xứ Nguyễn Đức Nhân đã tự ý chiếm đất sản xuất nông nghiệp để xây dựng nhà thờ. Đây thực chất là đất ruộng được giao cho hộ dân canh tác theo Nghị định 64 của Chính phủ. Tuy nhiên, linh mục Nguyễn Đức Nhân lại tiếp tục lôi kéo, kích động một bộ phận giáo dân lấn chiếm tiếp 9.000m2 đất nông nghiệp tại địa bàn. Thậm chí, một số bộ phận giáo dân quá khích đã có hành vi chống đối và tấn công người thi hành công vụ. Hành vi này đã vi phạm nghiêm trọng khoản 1, điều 12, Luật Đất đai năm 2013. Trước tình hình đó, các cơ quan chức năng đã tuyên truyền vận động, thuyết phục linh mục Nguyễn Đức Nhân và giáo dân chấp hành đúng các quy định của pháp luật Việt Nam nhưng hắn không những không chấp hành mà còn kích động một số giáo dân có các hành vi quá khích, chống đối và tấn công lực lượng chức năng. Điều đó đã cho thấy linh mục Nguyễn Đức Nhân thực chất là một kẻ côn đồ, lưu manh và không xứng đáng làm linh mục. Đây thực chất là hành động nhằm phô trương thanh thế, đánh bóng tên tuổi nhằm lấy lòng đám "quan thầy" ngoài hải ngoại. Chúng ta cần lên án những hành động vi phạm, coi thường sự nghiêm minh pháp luật của Nhân.
Kể từ khi về tiếp quản giáo xứ Kẻ Gai (đầu năm 2015) đến nay, linh mục Nguyễn Đức Nhân đã nhiều lần tham gia chỉ đạo giáo dân tiến hành các hoạt động xây dựng cơ sở vật chất, sử dụng, lấn, chiếm đất đai trái pháp luật như: không làm thủ tục xây dựng nhà học giáo lý tại khu đất nhà trẻ thuộc thửa số 101, tờ bản đồ số 16, diện tích 1017,1m2, bản đồ địa chính xã Hưng Tây năm 2000; tháng 10/2016, chỉ đạo mua 5000 cây tràm và huy động gần 100 giáo dân trồng cây trái phép tại khu vực đất lò gạch thủ công  nhằm chiếm đất. Đây thực chất là diện tích đất do UBND xã Hưng Tây quản lý, đã ký hợp đồng giao đất cho hộ gia đình thuê đất theo quy định của pháp luật vào tháng 6/2016. Điều đó cho thấy Nhân thực chất luôn lợi dụng vấn đề khiếu kiện đất đai để chống phá Đảng, Nhà nước.
Có thể thấy rằng Nguyễn Đức Nhân là một linh mục phản động, thường xuyên dụ dỗ, lôi kéo, kích động giáo dân chống người thi hành công vụ, gây phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Vì vậy, chúng ta cần nhận thức rõ vấn đề này, không để Nguyễn Đức Nhân lợi dụng để dụ dỗ, lôi kéo, kích động vào các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Loa phường

Thứ Tư, 16 tháng 5, 2018

Nguyễn Chí Tuyến hay còn gọi là Tuyến Xồm - một nhà bất đồng chính kiến. Hắn ta thường xuyên tham gia vào các cuộc biểu tình trên địa bàn Hà Nội thời gian qua. Đặc biệt, Nguyễn Chí Tuyến là thành viên cốt cán trong tổ chức No.U FC. Mới đây, sau vụ việc một số du khách Trung Quốc mặc áo in hình “lưỡi bò” nhập cảnh vào Việt Nam, Nguyễn Chí Tuyến có nhận định so sánh giữa No.U FC và sự việc trên: “Đội bóng No-U FC luôn bị lực lượng đông đảo của công an thành phố Hà Nội săn đón, cản phá, quấy rối chỉ vì mặc áo có logo ‘No-U’. Sự chăm sóc chu đáo tận tình của họ còn thể hiện ở chỗ đến từng sân bóng ép các chủ sân không cho đội No-U FC đá bóng” và “Khách du lịch Trung Quốc tung tăng, hớn hở mặc áo phông có in hình đường lưỡi bò, đường chữ U làm thủ tục tại sân bay của Việt Nam và được các cơ quan chức năng nhiệt liệt chào đón”. 


Nhóm 14 người Trung Quốc mặc áo hình "đường lưỡi bò" sang Việt Nam 

No.U FC được biết đến là một đội bóng sử dụng áo phông in hình lưỡi bò gạch chéo (áo No-U), sau sử dụng áo mặt sau áo có chữ FC No-U, mặt trước có hình lưỡi bò gạch chéo làm đồng phục. Để lôi kéo đông người tham gia nhóm cũng như hưởng ứng các hoạt động của tổ chức, những người này đề ra điều lệ của nhóm là “giao lưu bóng đá”, thông qua hoạt động thể thao để thực hiện các hoạt động khác như “từ thiện”, “nhân đạo”… Nhưng việc giao lưu bóng đá, thể thao chỉ là “bình phong” để nhóm này che đậy bản chất thật của mình. Chúng đã lợi dụng danh nghĩa “phản đối đường lưỡi bò của Trung Quốc” để tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia biểu tình khi có thời cơ nhằm gây rối an ninh, trật tự, xuyên tạc chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết vấn đề tranh chấp chủ quyền, biển đảo. Tuy lấy danh nghĩa là đấu tranh vì chủ quyền biển đảo nhưng khi được đề đạt rằng “có tự nguyện ra Hoàng Sa và Trường Sa không?” thì các thành viên này đều lảng tránh. Và với những hoạt động quá khích của nhóm này, lực lượng công an thủ đô đã ngăn chặn kịp thời.
Bài viết của Nguyễn Chí Tuyến
Còn với vụ các du khách Trung Quốc mặc áo thun mang đường lưỡi bò thì theo đại diện Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, khi làm thủ tục nhập cảnh, những người này mặc áo khoác hòng che dấu sự phát hiện của lực lượng chức năng. "Khi họ làm xong thủ tục và ra ngoài sảnh, họ mới cởi áo ngoài, lúc đó áo thun in hình bản đồ sau lưng mới lộ ra”. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh đã yêu cầu số này cởi bỏ áo có in bản đồ đường "lưỡi bò" trước khi rời khỏi sân bay. Có thể thấy, hành vi của đám du khách Trung Quốc đã chuẩn bị từ trước với thủ đoạn hết sức tinh vi, nhưng cũng thấy được sự cứng rắn của các cơ quan chức năng trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Rõ ràng những phát biểu của Nguyễn Chí Tuyến không những cổ xúy cho một tổ, nhóm có hoạt động chống phá đất nước mà còn vu cáo, bịa đặt về tình hình liên quan đến du khách Trung Quốc vừa rồi. Theo như Nguyễn Chí Tuyến nhận định thì nhóm du khách Trung Quốc kia “được các cơ quan chức năng nhiệt liệt chào đón”, vậy đó là cơ quan nào? Trong khi Cảng hàng không Cam Ranh đã yêu cầu cởi bỏ.


Nguyễn Chí Tuyến - kẻ tâm thần chính trị

Việt Nam hoan nghênh và chào đón khách du lịch Trung Quốc cũng như khách từ các quốc gia khác. Tuy nhiên khách đến Việt Nam phải tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam. Chính vì vậy với hành vi như du khách Trung Quốc vừa rồi cần phải được xử lý kịp thời. Đồng thời, với hoạt động xuyên tạc, vu cáo của Nguyễn Chí Tuyến thì hắn quả xứng đáng với danh hiệu “kẻ tâm thần chính trị”.
Diệp Vấn

Thứ Ba, 15 tháng 5, 2018

Sáng ngày 12/5/2018, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII họp phiên bế mạc tại Hội trường. Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Các đồng chí Uỷ viên Trung ương và các đồng chí tham dự Hội nghị đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thẳng thắn thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, quan trọng vào các đề án, báo cáo. Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thành công tốt đẹp. Kết quả của Hội nghị thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết thống nhất cao của Trung ương chắc chắn sẽ góp phần quan trọng vào việc củng cố, phát huy những kết quả, thành tích rất đáng trân trọng mà toàn Đảng, toàn dân ta đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong nửa đầu của nhiệm kỳ Khóa XII.

Hội nghị TW7 thành công tốt đẹp
Liên quan đến Hội nghị, có nhiều ý kiến được đưa ra, bên cạnh những ý kiến đóng góp tích cực thì còn một số ý kiến sai lệch gây hoang mang trong dư luận nhân dân. Trong đó điển hình như ý kiến của Nguyễn Đình Cống. Trên trang cá nhân, Nguyễn Đình Cống công khai bày tỏ quan điểm của mình đối với Hội nghị Trung ương 7, trong đó có đoạn “Vì rằng mọi nghị quyết, mọi chỉ thị từ trước đến nay, kể cả NQ của HN TƯ 7 lần này đều dựa trên một nền tảng sai lầm, vi phạm thô bạo nguyên tắc “ Chỉ có thể sửa chữa sai lầm khi dựa vào nguyên lý khác với nguyên lý đã sinh ra sai lầm đó”, vì định dùng sai lầm chính để sửa sai lầm phụ” hay “Sai lầm chính, nguyên lý đã sinh ra sai lầm trong hoạt động của ĐCS là “ Sự độc quyền toàn trị của Đảng” dựa trên nền Chuyên chính vô sản, là đồng nhất một đảng cách mạng với đảng chính trị cầm quyền. Đó là nguồn gốc gây ra nhiều tai họa nguy hiểm”.
Bài viết trên trang cá nhân Nguyễn Đình Cống
Nguyễn Đình Cống (sinh năm 1937, nghỉ hưu năm 1999) được biết đến là một một giáo sư, tiến sĩ, giảng dạy tại một trường danh giá tại Hà Nội (trường Đại học Xây dựng). Ông ta là một trong những người đi tiên phong của nước ta về nghiên cứu Bê tông và các lĩnh vực khác trong Xây dựng và đã có nhiều đóng góp cho công tác nghiên cứu giảng dạy đào tào trong lĩnh vực Xây dựng. Nguyễn Đình Cống từng được 30 năm tuổi Đảng. Tuy nhiên, do bản lĩnh chính trị kém, nên vào đầu năm 2016, Nguyễn Đình Cống đã viết đơn xin ra khỏi Đảng.
Chân dung Nguyễn Đình Cống
Ngay sau khi xin ra khỏi Đảng, Nguyễn Đình Cống bắt đầu có những hoạt động “manh động” hơn khi càng ngày càng đăng tải nhiều bài viết xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng cộng sản, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Lần này, sau khi Hội nghị Trung ương 7 diễn ra, Nguyễn Đình Cống thản nhiên phát biểu rằng: “Sai lầm chính, nguyên lý đã sinh ra sai lầm trong hoạt động của ĐCS là “ Sự độc quyền toàn trị của Đảng”. Lịch sử đã chứng minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, nhân dân giành được chính quyền từ tay giặc ngoại xâm; cũng dưới sự lãnh đạo đó, nhân dân xây dựng đất nước từ một nước kém phát triển trở thành nước đang phát triển, từng bước hội nhập sâu rộng quốc tế. Các quốc gia trên thế giới vẫn nể phục chúng ta đấy thôi. Cũng từ sự lãnh đạo duy nhất của Đảng cộng sản, nhân dân được sống trong hòa bình, không phải chịu cảnh giết chóc, chiến tranh, khủng bố như các nước đa đảng thời gian qua. Như vậy có thể thấy, nước ta chỉ cần sự lãnh đạo duy nhất của Đảng cộng sản là đủ, cần gì phải có sự chia rẽ lãnh đạo với một đảng phái khác.
Thật tiếc cho một cựu đảng viên đảng Đảng cộng sản, từng ăn cơm chế độ, từng được hưởng ưu ái mà Đảng ban cho nhưng do phẩm chất chính trị kém, nghe theo lời xúi giục các các đối tượng bên ngoài nên đã tự biến mình trở thành một “rận chủ”, một đầu sai để các đối tượng khác sai bảo. Hội nghị Trung ương 7 đã thành công tốt đẹp, có nhiều quyết nghị được đưa ra với mục đích chung nhất là phát triển đất nước. Còn đối với những kẻ kéo lùi sự phát triển đó như Nguyễn Đình Công thì cần có sự xử lý kịp thời của các cơ quan có thẩm quyền.
Diệp Vấn

Thứ Hai, 14 tháng 5, 2018


Sự hi sinh thương tâm của hai “hiệp sĩ đường phố” tại thành phố Hồ Chí Minh là thành viên trong nhóm hiệp sĩ Tân Bình do ông Trần Văn Hoàng làm trưởng nhóm đã gây ra lòng tiếc thương vô hạn cho không chỉ gia đình, cho nhân dân Sài Gòn mà cho nhân dân cả nước. Sự hy sinh đó đã làm cho chúng ta thấy cảm phục bởi sự can đảm, vì dân, vì nước của các anh. Tuy nhiên, có những kẻ lợi dụng sự mất mát đó để nói xấu, bôi nhọ lực lượng công an - những người “hiệp đồng tác chiến” với các hiệp sĩ.
Hiện trường vụ việc băng trộm SH đâm chết 2 "hiệp sĩ" ở Sài Gòn

Trên trang cá nhân của mình, Phạm Đoan Trang đăng tải bài viết với nội dung: “Lực lượng công an, nếu có lên báo phát biểu gì về cái chết ngày hôm nay của hai hiệp sĩ đường phố, hay nếu đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình hai hiệp sĩ, thì nên cúi mặt mà tự hiểu rằng họ đã chết thay cho mình. Ấy là nếu còn chút tự trọng. Riêng đám an ninh chuyên rình mò, bám đít “phản động”, lấy cớ bảo vệ đảng để kiếm miếng ăn thì thôi, khỏi cần nhắc chúng nên hay phải làm gì vì chúng có liêm sỉ đâu mà hiểu”. Có thể thấy, đây là những lời lẽ cố tình xúc phạm tới lực lượng Công an nhân dân của Phạm Đoan Trang.

Bài viết trên FB Phạm Đoan Trang

Thứ nhất, lực lượng công an hết sức biết ơn các “hiệp sĩ đường phố”, chẳng cần phải ả Trang gợi ý. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh có dạy: “Công an có bao nhiêu người? Dù có vài ba nghìn hay năm bảy vạn đi nữa thì lực lượng ấy vẫn còn ít lắm bên cạnh lực lượng nhân dân. Năm vạn người thì chỉ có 5 vạn cặp mắt, 5 vạn đôi bàn tay. Phải làm sao có hàng chục triệu cặp mắt và đôi tai mới được. Muốn như vậy phải dựa vào nhân dân, không được xa rời nhân dân. Nếu không thế thì sẽ thất bại. Khi nhân dân giúp đỡ ta nhiều thì thành công nhiều, giúp đỡ ta ít thì thành công ít, giúp đỡ ta hoàn toàn thì thắng lợi hoàn toàn”. Thực hiện lời dạy của Bác, lực lượng công an đã dựa vào dân và chính các “hiệp sĩ đường phố” đã giúp đỡ lực lượng công an trong việc phát hiện, đấu tranh chống tội phạm. Tuy nhiên, theo các nhân chứng thì sự việc lần này diễn ra quá nhanh, các tên cướp lại hết sức manh động, các hiệp sĩ lại không được trang bị vũ khí hiện đại nên đã xảy ra sự việc thương tâm như vậy. 
Thứ hai, bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm của toàn đảng, toàn dân, điều này đã được quy định rõ trong Điều 64 - Chương IV: Bảo Vệ Tổ Quốc của Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam: “Bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là sự nghiệp của toàn dân”, Điều 65: “Lực lượng vũ trang nhân dân tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, Nhân dân, với Đảng và Nhà nước, có nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội; bảo vệ Nhân dân, Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa; cùng toàn dân xây dựng đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế”. Lực lượng An ninh là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, không để xảy ra khủng bố, không để hình thành các tổ chức chính trị đối lập, ngăn chặn kịp thời nhiều âm mưu gây rối, kích động bạo loạn của bọn phản động. Vì vậy, đối với các đối tượng có hành vi chống đảng, chống nhà nước như các đối tượng phản động, gián điệp thì lực lượng an ninh sẽ tiến hành các biện pháp để đấu tranh ngăn chặn kịp thời, nhằm bảo vệ sự an toàn, vững mạnh, sự phát triển bình thường của nhà nước Việt Nam XHCN. Vậy đối với hành động “rình mò, bám đít” mà Phạm Đoan Trang nói trên không biết có phải của an ninh Việt Nam hay không mà ả không đưa ra bất kỳ một bằng chứng nào hay chỉ là suy diễn, thiếu cơ sở. 
Hành vi dũng cảm của các “hiệp sĩ đường phố” là rất đáng ca ngợi, đây là những hành động đẹp giúp cho nhân dân có cuộc sống yên bình, giúp cho lực lượng công an trong tấn công, trấn áp tội phạm. Còn những kẻ “anh hùng bàn phím” không những không giúp đỡ nhân dân mà còn buông ra những lời lẽ khích động, xuyên tạc hòng chia rẽ nhân dân với lực lượng công an như Phạm Đoan Trang thì cần lên án, tố cáo.

Thúy Kiều

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm