Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2018

Cách đây vừa tròn 43 năm, trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mùa xuân 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, dư­ới sự lãnh đạo của Đảng, với tinh thần chiến đấu dũng cảm, m­ưu trí và sáng tạo của quân và dân ta; với sự ủng hộ và giúp đỡ của bạn bè quốc tế; với sức mạnh tổng hợp của chiến tranh nhân dân; quân và dân ta đã làm nên chiến thắng vĩ đại - chiến thắng 30/4/1975 đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc, đư­a cả n­ước tiến lên CNXH. Đại thắng mùa Xuân năm 1975 là đại thắng của toàn dân tộc; của đức hy sinh, lòng dũng cảm và trí tuệ Việt Nam kết tinh bởi mưu lược sáng suốt, tầm nhìn chiến lược của Đảng và ý chí anh hùng, bất khuất của nhân dân ta. Tuy nhiên, các đối tượng phản động hải ngoại và một số nhà “dân chủ” trong nước lại coi đây là ngày “quốc hận” - một cái nhìn sai lạc và xuyên tạc sự thật lịch sử, đi ngược lại tinh thần khoan dung, đồng thuận, đoàn kết của toàn dân ta; tự reo rắc hận thù, chia rẽ, ngược với trào lưu lịch sử. Có thể thấy, chúng đã không hiểu hết được ý nghĩa hết sức to lớn của ngày 30/4. Vậy thắng lợi ngày 30/4/1975 có ý nghĩa lịch sử gì?
Các tầng lớp nhân dân Sài Gòn tham dự mít tinh mừng chiến thắng 30/4
Thứ nhất, thắng lợi của cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 cổ vũ cho phong trào cách mạng thế giới.
Thời điểm năm 1975, không chỉ có Việt Nam mà nhiều nơi trên thế giới phải chịu ách đô hộ của chủ nghĩa đế quốc. Với sự tàn độc của chủ nghĩa đế quốc mang lại thì nơi đâu bị đô hộ thì nhân dân nơi đó chịu cảnh lầm than. Chiến thắng miền Nam Việt Nam đã góp phần đẩy lùi trận địa của chủ nghĩa đế quốc, mở rộng trận địa của CNXH, phá vỡ một phòng tuyến quan trọng của đế quốc Mỹ ở Đông Nam Á, làm đảo lộn chiến lược toàn cầu phản cách mạng của chúng, đẩy Mỹ vào tình thế khó khăn chưa từng thấy, làm yếu hệ thống đế quốc chủ nghĩa, tăng thêm sức mạnh và thế tiến công của các trào lưu cách mạng thời đại, đem lại lòng tin và niềm phấn khởi cho hàng trăm triệu người trên khắp trái đất đang đấu tranh vì hòa bình độc lập dân tộc, dân chủ và CNXH.
Thứ hai, chiến thắng 30/4 là chiến thắng của ý Đảng, lòng dân, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng.
Sau khi miền Nam Việt Nam hoàn toàn được giải phóng, đất nước thống nhất hai miền, nhiều người đặt câu hỏi là: “Tại sao một nước nhỏ bé như Việt Nam lại có thể thắng được một nước siêu cường như Mỹ?”. Câu trả lời là đấy là chiến thắng của ý Đảng, lòng dân và đặc biệt là do có sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta anh dũng chiến đấu chống chủ nghĩa thực dân, đế quốc. Đảng đã phát huy cao độ trí tuệ và bản lĩnh của con người Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh, để đánh thắng chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa đế quốc. Đảng ta đã phát huy truyền thống yêu nước và lòng tự hào, tự tôn dân tộc, xây dựng, củng cố, phát triển khối đoàn kết thống nhất của toàn thể cộng đồng các dân tộc Việt Nam, phát huy cao độ sức mạnh của toàn dân tộc Việt Nam, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tranh thủ sự giúp đỡ của quốc tế, phân hoá, cô lập triệt để kẻ thù, để giành chiến thắng hoàn toàn cho dân tộc Việt Nam. “Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ” - Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn văng vẳng bên tai nhân dân hai miền Nam - Bắc. Chính vì vậy, dưới sự lãnh đạo của Đảng ta, quần chúng nhân dân đã kết thành khối đại đoàn kết to lớn cùng nhau chống lại quân xâm lược.
Fb Lê Văn Sơn xuyên tạc ý nghĩa ngày 30/4
Có thể nói, đại thắng mùa xuân năm 1975, như nhận định của Đảng ta là một sự kiện quan trọng có tầm quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc, làm nức lòng bạn bè và nhân dân tiến bộ khắp năm châu bốn biển. Đây là chiến thắng mang lại tự do, hạnh phúc cho nhân dân, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Vậy mà, trong xã hội hiện nay, vẫn còn có những kẻ dù được sống trong thời bình, được ăn cơm của chế độ cộng sản mà quay lưng lại lịch sử cha ông, coi ngày 30/4 là “biến cố đau thương của dân tộc Việt Nam”. Đây là những kẻ “cõng rắn cắn gà nhà” - chuyên cấu kết với bên ngoài để mưu đồ chống phá đất nước, phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc. Chính vì vậy, hơn lúc nào hết, chúng ta vừa hoan hỉ với chiến thắng ngày 30/4 lịch sử, vừa cảnh giác với những luận điệu tuyên truyền, kích động sai sự thật về ngày 30/4 của “đám rận chủ”.
Thúy Kiều

Thứ Sáu, 27 tháng 4, 2018

Cứ vào dịp nghỉ lễ 30/4 hàng năm, chúng ta lại háo hức ôn lại chiến thắng lịch sử miền Nam Việt Nam, thống nhất đất nước. Chiến thắng ngày 30/4/1975 là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng ta và chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; là trang sử hào hùng, chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc. Quân và dân ta đã đánh thắng kẻ thù lớn mạnh và hung hãn nhất của loài người tiến bộ; kết thúc oanh liệt cuộc chiến đấu 30 năm giành độc lập tự do, thống nhất cho Tổ quốc; chấm dứt ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất nước ta; là thắng lợi tiêu biểu của lực lượng cách mạng thế giới, góp phần thúc đẩy cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì mục tiêu độc lập dân tộc, hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội; cổ vũ động viên các dân tộc đang tiến hành công cuộc giải phóng dân tộc, chống chủ nghĩa thực dân kiểu mới trên toàn thế giới.
Tuy nhiên, trong tình hình hiện nay vẫn có một bộ phận người gốc Việt ở Hải ngoại, một số đối tượng chống đối, một số linh mục cực đoan lại cho đây là ngày “quốc hận”, qua đó cổ súy cho chế độ Việt Nam Cộng hòa. Vậy, chế độ Việt Nam Cộng hòa có tốt đẹp? Hãy cùng thẳng thắn nhìn lại chế độ Việt Nam Cộng hòa với các điểm sau:
Một là, chính quyền Việt Nam Cộng hòa không được lòng dân
Từ khi ra đời, chính thể “Việt Nam Cộng hòa” không có một cơ sở pháp lý vững vàng nào. Mãi tới tận năm 1955 nó mới ra đời và ra đời một cách bất hợp pháp trên nửa lãnh thổ phía nam của Việt Nam như một “sáng tạo” thuần túy của người Mỹ nhằm theo đuổi các mục tiêu phản ánh lợi ích riêng của họ (thị trường Đông Nam Á, gia tăng ảnh hưởng ở vị trí chiến lược, ngăn chặn làn sóng xã hội chủ nghĩa…).
Chính phủ Việt Nam Cộng hòa với những chính sách hà khắc dân lành; bên cạnh đó, nạn cướp, giết, hiếp hoành hành khắp nơi nhưng chính phủ này làm ngơ, thậm trí còn khuyến khích quân đội của họ áp bức dân nghèo nên làm cho quần chúng nhân dân căm phẫn. Dưới ách cai trị của Việt Nam Cộng hòa, người dân luôn hướng theo Đảng Cộng sản, luôn mong muốn thống nhất Bắc - Nam để giang sơn thu về một mối, người dân được sống ấm no, hạnh phúc. Bằng chứng là khi quân đội ta giải phóng miền Nam thì nhân dân Sài Gòn vô cùng hồ hởi. Ý Đảng luôn thống nhất với lòng dân, các đảng viên kiên định bám sát quần chúng như cá với nước. Địch phải liên tục đối phó với chiến tranh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân ở khắp nơi.
Nhân dân Sài Gòn vui vẻ chào đón và hỏi han các chiến sĩ giải phóng quân ngày 30/4/1975
Hai là, quân lực Việt Nam Cộng hòa liên tục gây ra các tội ác cho nhân loại
Có thể nói, chế độ Việt Nam Cộng hòa là một trong những chế độ tàn ác nhất trong lịch sử quốc gia dân tộc. Cả quân đội và cảnh sát dưới thời chính quyền Ngô Đình Diệm đều được Mỹ huấn luyện bài bản với những chiêu trò thâm độc nhất. Thời Diệm, với luật 10/59, máy chém được lê khắp miền Nam để chặt đầu người cộng sản và làm họ lung lạc ý chí. Trong “cuộc chiến vì tự do”, quân lực Việt Nam Cộng hòa đã sát cánh và tiếp tay cho “ông chủ” của mình là quân viễn chinh Mỹ - những kẻ đã phạm nhiều tội ác phi nhân tính như hãm hiếp phụ nữ Việt Nam, thảm sát dân thường (tiêu biểu có trường hợp Mỹ Lai), sử dụng chất độc da cam, sử dụng bom napalm và các loại bom chùm có sức sát thương tàn bạo…Với những đòn nhục hình gần như chỉ để triệt hạ các tù binh cộng sản (đóng đinh vào đầu, đục răng, đục xương bánh chè, luộc sôi người, đốt cơ quan sinh dục…), nhà tù Phú Quốc - địa ngục trần gian do quân đội Sài Gòn tạo ra (sau khi học hỏi kinh nghiệm của chuyên gia Mỹ) - là minh chứng hùng hồn cho những vi phạm nhân quyền và những tội ác kiểu trung cổ trời không dung đất không tha của chế độ ngụy. Quân đội ngụy hoàn toàn được đào tạo theo lối Mỹ, được trang bị cực tốt và đầy đủ, có hỏa lực mạnh và sức cơ động cao, hoạt động cực kỳ tốn kém theo kiểu Mỹ và bằng ngân sách Mỹ. Đã vậy, khi tác chiến quân đội Sài Gòn còn nhận được sự cố vấn của chuyên gia quân sự Mỹ và sự hỗ trợ tối đa về hỏa lực và hậu cần từ phía quân đội Mỹ. Nói cách khác, quân đội Sài Gòn là một đội quân đánh thuê cho đế quốc Mỹ và được Mỹ ưu ái đầu tư bài bản.


Một số hình ảnh về tội ác của quân lực Việt Nam Cộng hòa
Chính quyền Việt Nam Cộng hòa thực chất chỉ là chính quyền bù nhìn, là tay sai của Đế quốc Mỹ trong mưu đồ xâm lược toàn bộ Việt Nam. Nếu không có Đảng, Bác soi đường chỉ lối, không quyết tâm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước thì hai miền Nam Bắc mãi mãi chia cắt. Chúng ta sẽ không còn tự hào về một đất nước anh hùng, một đất nước thống nhất mà sẽ thường xuyên xảy ra các xung đột như hai miền Nam - Bắc Triều Tiên.
Có thể nói, đại thắng mùa xuân 1975 đã chứng minh trí tuệ và tài thao lược của Đảng ta trong lãnh đạo và chỉ đạo chiến tranh cách mạng, cũng như chứng minh tinh thần quật khởi của người dân Việt Nam trong đấu tranh chống ngoại xâm. Chiến thắng đã chấm dứt ách thống trị của đế quốc Mỹ và chính quyền bù nhìn của chúng “Việt Nam Cộng hòa”.
Thúy Kiều

Thứ Năm, 26 tháng 4, 2018

Vừa qua, Tổ chức Phóng viên không biên giới (RSF) đã ra thông cáo báo chí cho rằng tại Việt Nam hiện nay, mọi cơ quan báo chí đều hoạt động dưới sự chỉ đạo và kiểm soát chặt chẽ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nguồn tin độc lập duy nhất mà hiện nay người dân có thể tiếp cận chính là từ các blogger và nhà báo tự do. Tuy nhiên, chính quyền cộng sản đang tìm cách đàn áp và sách nhiễu nhiều blogger thông qua việc sử công an thường phục. Bên cạnh đó, đã có nhiều blogger và nhà báo tự do bị bỏ tù bởi các tội danh “tuyên truyền chống nhà nước”, “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”, “lạm dụng quyền tự do dân chủ” theo các điều luật 88, 79 và 258 trong Bộ luật Hình sự Việt Nam. Thậm chí, bà Margaux Ewen, giám đốc điều hành của Tổ chức RSF tại Washington D.C còn kêu gọi các quốc gia, cụ thể là Hoa Kỳ và tổ chức báo chí cùng gây áp lực để yêu cầu chính quyền Việt Nam thả tự do cho các blogger đồng thời từ bỏ kiểm soát mạng xã hội để người dân có thể tự do biểu đạt cảm xúc và chia sẻ thông tin trên internet”. Đây là những hành vi can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ, xuyên tạc, vu cáo vấn đề tự do ngôn luận, tự do báo chí ở Việt Nam, gây ảnh hưởng xấu đến vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Đài phản động RFA xuyên tạc vấn đề tự do báo chí ở Việt Nam
Chúng ta đều biết rằng Điều 25, Hiến pháp Việt Nam năm 2013 đã quy định: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định” và khẳng định: “Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của pháp luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng”. Bên cạnh đó, Luật báo chí năm 2016 cũng cụ thể hóa Hiến pháp 2013, nhấn mạnh về trách nhiệm của Nhà nước đối với quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân. Trong đó, Điều 13. Trách nhiệm của Nhà nước đối với quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí của công dân nêu rõ: "Nhà nước tạo điều kiện thuận lợi để công dân thực hiện quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí và để báo chí phát huy đúng vai trò của mình; Báo chí, nhà báo hoạt động trong khuôn khổ pháp luật và được Nhà nước bảo hộ. Không ai được lạm dụng quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí để xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân; Báo chí không bị kiểm duyệt trước khi in, truyền dẫn và phát sóng".
Điều đó đã cho thấy Đảng, Chính phủ Việt Nam luôn điều kiện thuận lợi nhất để công dân thực hiện quyền quyền tự do ngôn luận trên báo chí và để báo chí phát huy quyền làm chủ của mình trong khuôn khổ quy định của pháp luật. Đồng thời, báo chí cũng là phương tiện để người dân kiểm tra, giám sát thực thi pháp luật và đóng góp ý kiến phản biện đối với các chính sách, pháp luật của Nhà nước; là công cụ bảo vệ lợi ích xã hội, bảo vệ quyền của người dân. Đây là minh chứng sinh động nhất cho việc bảo đảm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí ở Việt Nam, phản bác luận điệu vu cáo Đảng, Nhà nước Việt Nam.
Tuy nhiên, bên cạnh việc khuyến khích tự do báo chí thì Nhà nước Việt Nam cũng đã xử lý các đối tượng lợi dụng tự do ngôn luận, tự do báo chí vi phạm quyền và lợi ích của Nhà nước và công dân theo pháp luật, điều này hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế và pháp luật các quốc gia khác quy định trên lĩnh vực này. Đây là điều hết sức bình thường, bởi lẽ cũng giống như các quốc gia khác trên thế giới, Việt Nam cũng đề ra những quy định pháp luật để hạn chế và ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để xâm hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân, tiêu biểu như: Điều 79, 88, 258 BLHS; Điều 6, 10, 28 Luật Báo chí; Điều 9, Nghị định 55/2001/NĐ-CP của Chính phủ “về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet”…
Điển hình như tại Điều 2358, Bộ luật Hình sự Mỹ đã nghiêm cấm: “In ấn, xuất bản, biên tập, phát thanh, truyền bá, buôn bán, phân phối hoặc trưng bày công khai bất kỳ tài liệu viết hoặc in nào có nội dung vận động, xúi giục hoặc giảng giải về trách nhiệm, sự cần thiết tham vọng hoặc tính đúng đắn của hành vi lật đổ hoặc tiêu diệt bất kỳ chính quyền cấp nào tại Mỹ bằng vũ lực hoặc bạo lực”. Điều đấy cho thấy ngay cả quốc gia được coi là "dân chủ", "nhân quyền" như Mỹ cũng không có cái gọi là tự do báo chí tuyệt đối. Vì vậy việc Việt Nam đưa ra các điều luật hạn chế và ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí để xâm hại lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân là điều hết sức bình thường.
Chúng ta có thể thấy rằng, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí tại Việt Nam là không thể phủ nhận, xuyên tạc. Những tổ chức, cá nhân cố tình lợi dụng dân chủ, tự do ngôn luận, tự do báo chí để xâm hại đến lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân cần phải bị lên án và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Đây là lẽ đương nhiên, phù hợp với luật pháp và thông lệ quốc tế. Việc RFS đưa ra nhận định xuyên tạc, vu cáo Việt Nam vi phạm tự do báo chí là thiếu khách quan, trung thực, vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, được quy định cụ thể trong khoản 7, Điều 2 Hiến chương Liên hợp quốc. Vì vậy, chúng ta cần lên án hành động của RFS, không để các đối tượng xấu lợi dụng để chống phá chính quyền nhân dân.
Loa phường 

Thứ Tư, 25 tháng 4, 2018

Ngày 24/4/2018, trên trang mạng cá nhân Facebook, Thảo Teresa đã công khai đăng tải bài viết với nhan đề: "Tòa án cộng sản VN xử nhà hoạt động bảo vệ môi trường chống Formosa xả thải Hoàng Đức Bình 14 năm tù giam trong phiên phúc thẩm vừa kết thúc trưa nay". Trong đó, Thảo Teresa đã đưa ra nhiều nhận định chủ quan, duy ý chí, thể hiện cái nhìn phiến diện, tuyên truyền xuyên tạc, vu cáo chính quyền nhân, đòi Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An phải trả tự do cho đối tượng phản động Hoàng Đức Bình. Đây là hành vi hết sức nguy hiểm, cho thấy bản chất ngông cuồng, quá khích của Thảo Teresa, gây ảnh hưởng xấu dư luận xã hội.

Thảo Teresa cổ súy cho các hành vi sai trái của Hoàng Đức Bình
Trên thực tế chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng trước đó, vào ngày 6/2/2018, Tòa án nhân dân huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với bị cáo Hoàng Đức Bình, sinh ngày 10/2/1983, cư trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên (Nghệ An) về các tội “Chống người thi hành công vụ” và “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”. Đây là bản án thích đáng cho Hoàng Đức Bình bởi lẽ Hoàng Đức Bình từng tham gia một số tổ chức, hội, nhóm phản động như: “NoU Sài Gòn", nhóm “Phong trào Lao động Việt”. Để lấy "số má" trong đám "dân chủ", Hoàng Đức Bình đã rải truyền đơn tại thành phố Hồ Chí Minh và bị bắt tạm giữ 24 tiếng, để điều tra hành vi rải tờ rơi lôi kéo người tham gia “Nghiệp đoàn độc lập”; bị phạt vi phạm hành chính 24.000.000 đồng về hành vi vi phạm quy định về tàng trữ, phát hành xuất bản phẩm và sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm (Điều 27, Nghị định 159/NĐ-2013 ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực báo chí, xuất bản), nhưng đối tượng Bình không nộp phạt, trốn về Nghệ An.
Những tưởng sau lần ấy Hoàng Đức Bình sẽ ăn năn, hối cải, sửa chữa sai lầm thì sau khi trở về Nghệ An, Hoàng Đức Bình thường xuyên đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội Facebook những thông tin, tài liệu tuyên truyền nói xấu chế độ, cổ vũ phong trào đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. Lợi dụng sự cố môi trường biển miền Trung (Formosa), với tư cách Phó chủ tịch “Phong trào Lao động Việt”, Hoàng Đức Bình đã xúc tiến, thành lập “Hiệp hội ngư dân miền Trung” với ý đồ tạo dựng tổ chức ngoại vi, tập hợp lực lượng, lôi kéo giáo dân, ngư dân miền Trung tham gia vào tổ chức; tìm chọn “hạt nhân” kích động biểu tình, phá rối an ninh trật tự trên địa bàn các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, gây phẫn nộ trong quần chúng nhân dân.
Điển hình vào ngày 14/2/2017, Hoàng Đức Bình cùng hàng trăm người xuất phát từ Giáo xứ Song Ngọc, huyện Quỳnh Lưu, đi vào Kỳ Anh (Hà Tĩnh) dưới danh nghĩa khiếu kiện Công ty Formosa. Đoàn người đem theo băng rôn, khẩu hiệu và đi bằng nhiều phương tiện, đi thành hàng 3, hàng 4 gây mất trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Khi lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức phân luồng, ổn định trật tự, Hoàng Đức Bình ngồi trên xe ô tô đã xúi giục tài xế đóng cửa ô tô, không chấp hành hiệu lệnh của cảnh sát giao thông. Xe ô tô này sau đó dừng ngay trên Quốc lộ 1A, gây ách tắc nghiêm trọng trên tuyến Quốc lộ 1A kéo dài hàng km. Hành vi của Hoàng Đức Bình đã thể hiện sự coi thường pháp luật; phạm các tội nghiêm trọng; thậm chí, Hoàng Đức Bình còn có những lời bình luận kêu gọi, kích động người sử dụng Facebook theo dõi, đưa tin, chia sẻ, trong đó có những bình luận bôi nhọ chế độ, bôi nhọ, xuyên tạc, hạ thấp uy tín lực lượng công an. Hành vi của Hoàng Đức Bình đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự, lợi ích của Công an Nghệ An nói riêng và lực lượng Công an nhân dân nói chung, tạo dư luận xấu không những ở trong nước mà còn ở cả nước ngoài.
Với các hành vi vi phạm pháp luật nguy hiểm cho xã hội, Hội đồng xét xử phúc thẩm đã không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Hoàng Đức Bình, đồng thời giữ nguyên như bản án sơ thẩm, xử phạt bị cáo Hoàng Đức Bình 7 năm tù về tội “Chống người thi hành công vụ” và 7 năm tù về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”. Tổng hình phạt chung của 2 tội là 14 năm tù; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giam 15/5/2017. Đây là bản án thích đáng dành cho những kẻ dám bán rẻ lương tâm của bản thân cho đám quan thầy ngoài hải ngoại.
Như vậy, có thể thấy rằng với bản án nghiêm khắc trên, Hoàng Đức Bình đã phải trả giá cho các hành vi vi phạm pháp luật. Việc Thảo Teresa công khai cổ súy, ủng hộ các hành vi sai trái của Hoàng Đức Bình đã cho thấy bản chất phản động của ả "dân chủ" rởm này. Nếu Thảo Teresa còn không ăn năn, hối cải, tiếp tục có phát ngôn ngông cuồng, coi thường sự nghiêm minh của pháp luật Việt Nam thì có lẽ ngày mà ả bầu bạn cùng Hoàng Đức Bình chắc chắn sẽ không còn xa nữa.
Loa phường


Gần đây, tin tức các nhà mạng Việt Nam yêu cầu người sử dụng dịch vụ của mình phải hoàn thiện các thông tin cá nhân để tiếp tục sử dụng dịch vụ đang là chủ đề “nóng” và gây nhiều tranh cãi. Cụ thể, nếu chủ thuê bao không thể cập nhật được hình chân dung và thông tin CMND trước ngày 24/4, Bộ TT&TT sẽ thực hiện kiểm tra quá trình hoàn thiện thông tin thuê bao từ các nhà mạng. Với các thuê bao không đủ thông tin, nhà mạng sẽ thực hiện ngắt dịch vụ theo Nghị định 49. Nghị định 49/2017/NĐ-CP yêu cầu người dùng đăng ký số điện thoại mới phải cung cấp đầy đủ thông tin về giấy tờ tùy thân, đặc biệt là “ảnh chụp chân dung chính chủ”. Nếu quá thời hạn hai tháng kể từ ngày thuê bao nhận được tin nhắn mà vẫn chưa bổ sung ảnh chân dung, khách hàng sẽ bị cắt hoàn toàn dịch vụ.

Thứ Hai, 23 tháng 4, 2018


Đã một năm sau ngày sự việc xảy ra. Nhân dân đồng tâm đã phần nào tỉnh táo hơn trước những lời lẽ kích động. cũng phải thôi, sự bức xúc và những hành động bồng bột ngày nào, giờ đây sau khi đã bình tĩnh thì không còn như các đối tượng kích động mong muốn nữa. Nhân dân đồng tâm nói chung và hầu hết số bị các đối tượng lợi dụng nói riêng đã tỉnh táo rất nhiều. kết quả sự việc đã được làm rõ, số sai phạm đã bị trừng trị thích đáng và cuộc sống bình yên đã trở lại với vùng quê. Tuy nhiên số đối tượng chống đối vẫn không từ bỏ ý đồ, chúng vẫn muốn khơi dậy những vấn đề mâu thuẫn trong vấn đề đồng tâm chỉ để phục vụ cho âm mưu ý đồ riêng của mình.

Chủ Nhật, 22 tháng 4, 2018


Cách đây tròn 1 năm (22/4/2017), Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung và đoàn công tác đã về đối thoại với người dân thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội để tháo gỡ điểm nóng đất đai. Từ đó đến nay, vấn đề đất đai ở Đồng Tâm đã cơ bản được giải quyết ổn thỏa, những vấn đề liên quan đến quyền và nghĩa vụ của người dân thôn Hoành đã được làm rõ và hơn hết người dân đã hiểu và nhận thức được trách nhiệm của mình trong việc chấp hành pháp luật đối với đất đai liên quan đến quốc phòng. Bên cạnh đó, các cán bộ sai phạm trong quá trình quản lý và sử dụng đất đai cũng đã bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật bằng việc Tòa án nhân dân huyên Mỹ Đức đã tuyên án 14 cựu cán bộ liên quan và tiến hành kỉ luật Đảng các cán bộ lãnh đạo xã Đồng Tâm. Ngoài ra, vụ việc liên quan đến cụ Lê Đình Kình bị gãy chân cũng đã được lực lượng Công an báo cáo làm rõ tại phiên thảo luận Quốc hội ngày 7/11/2017. Kết quả là không chỉ dư luận trong nước và quốc tế đều ủng hộ cách giải quyết của các cơ quan chức năng đối với vụ việc này mà đông đảo quần chúng người dân thôn Hoành đều đồng tình, ủng hộ cách giải quyết của chính quyền. Suốt một năm qua, người dân Đồng Tâm đều yên tâm phát triển kinh tế, xã hội và đóng góp tính cực vào sự phát triển chung của đất nước.

Ngày 24/4 tới, Tòa án nhân tỉnh Nghệ An sẽ tiến hành xét xử phúc thẩm đối với Hoàng Đức Bình về hai tội danh “Chống người thi hành công vụ” và “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”. Trước đó, vào ngày 6/2, tại thành phố Vinh, Tòa án Nhân dân huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự Hoàng Đức Bình, qua đó Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Hoàng Đức Bình 7 năm tù về tội “Chống người thi hành công vụ” và 7 năm tù về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”, tổng cộng là 14 năm tù.
Hoàng Đức Bình (phải) trong phiên tòa sơ thẩm
Hoàng Đức Bình sinh năm 1983, trú tại xã Hưng Trung, huyện Hưng Nguyên tỉnh Nghệ An, từng tham gia một số tổ chức, hội, nhóm được thành lập trái pháp luật, mang màu sắc chính trị, như nhóm “NoU Sài Gòn”, nhóm “Phong trào Lao động Việt”, “Nghiệp đoàn độc lập”. Y từng tiến hành rải tờ rơi tại thành phố Hồ Chí Minh và cơ quan Công an bị bắt để điều tra và bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm quy định về tàng trữ, phát hành xuất bản phẩm và sản phẩm in không phải là xuất bản phẩm (Điều 27, Nghị định 159/NĐ-2013).
Trên trang Facebook cá nhân của mình, Hoàng Đức Bình thường xuyên đăng tải, chia sẻ trên những thông tin, tài liệu có nội dung xuyên tạc, sai sự thật về tình hình chính trị ở Việt Nam, cổ xúy cho phong trào đa nguyên, đa đảng. Những bài viết của Hoàng Đức Bình trên trang cá nhân còn nhằm mục đích định hướng cho người nghe hiểu sai bản chất sự việc, nhìn nhận sai lệch về lực lượng công an, nghiêm trọng hơn là hiểu sai chế độ. Ngoài những lời bài viết như trên, Bình còn có những lời bình luận kêu gọi, kích động người sử dụng Facebook theo dõi, đưa tin, chia sẻ, trong đó có những bình luận bôi nhọ chế độ, bôi nhọ, xuyên tạc, hạ thấp uy tín lực lượng công an. Hành vi của Hoàng Đức Bình đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, danh dự, lợi ích của Công an Nghệ An nói riêng và lực lượng Công an nhân dân nói chung, chia rẽ lực lượng Công an với nhân dân,…
Đặc biệt, sau sự cố môi trường biển miền Trung, với tư cách Phó Chủ tịch “Phong trào Lao động Việt”, Hoàng Đức Bình đã xúc tiến, thành lập “Hiệp hội ngư dân miền Trung” với ý đồ tạo dựng tổ chức ngoại vi, tập hợp lực lượng, lôi kéo giáo dân, ngư dân miền Trung tham gia vào tổ chức, tìm chọn “ngọn cờ” kích động biểu tình, phá rối an ninh. Để làm được điều này, Hoàng Đức Bình cùng đồng bọn thân cận của mình là Nguyễn Nam Phong đã xúi giục linh mục Nguyễn Đình Thục và Đặng Hữu Nam kích động giáo dân tại giáo xứ Song Ngọc, giáo phận Vinh đi vào địa phận Kỳ Anh dưới danh nghĩa khiếu kiện Công ty Formosa, gây tắc nghẽn giao thông, ảnh hưởng xấu đến ANTT. Không những thế, nhóm đối tượng còn không khai đánh người thi hành công vụ, ảnh hưởng xấu đến sự tôn nghiêm của pháp luật.
Ngày 24/4 sẽ xét xử phúc thẩm Hoàng Đức Bình
Thiết nghĩ bản án 14 năm tù đối với Hoàng Đức Bình là tương đối thích đáng với các hành vi vi phạm pháp luật của Hoàng Đức Bình. Phiên tòa phúc thẩm sắp tới sẽ tiếp tục củng cố các chứng cứ không thể chối cãi khẳng định hành vi phạm tội của Hoàng Đức Bình. Hy vọng rằng sau phiên tòa, Hoàng Đức Bình sẽ ăn năn, hối cải, nhận ra lỗi lầm của mình và chấp hành án theo quy định của pháp luật.
Thúy Kiều

Thứ Bảy, 21 tháng 4, 2018

Ngày 20/4/2018, trên trang mạng phản động "Danlambao" có đăng tải bài viết "Vẫn còn là những câu hỏi 30/4 sau 43 năm" của tác giả Nguyễn Thị Thanh Bình. Trong đó, bài viết cho rằng: "Ngày 30/4 đã trở thành một nhát cắt tàn nhẫn của thời gian, phân biệt trước và sau cho lý lịch một con người, cũng như cho những sự kiện của đất nước, cả về chính trị lẫn văn hóa, đời sống. Thậm chí, sự chia rẽ sau thống nhất đất nước còn trở nên trầm trọng hơn, một cách bất thường". Đây là những nhận định hết sức phản động, chủ quan, duy ý chí, vu cáo, xuyên tạc sự thật lịch sử, gây ảnh hưởng xấu trong dư luận quần chúng nhân dân.
Danlambao xuyên tạc chiến thắng 30/4/1975
Chúng ta đều biết rằng ngày 30/4/1975, đại thắng mùa xuân đã làm thất bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược và ách thống trị thực dân mới của đế quốc Mỹ ở miền Nam, giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc vẻ vang cuộc chiến tranh cứu nước lâu dài nhất, khó khăn nhất và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của nhân dân ta. Trong đó, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV tháng 12/1976 đã khẳng định: “Năm tháng sẽ trôi qua nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”. Đây là minh chứng không thể chối cãi về ý nghĩa lịch sử, vai trò to lớn của chiến thắng 30/4/1975 không chỉ riêng đối với Việt Nam mà nó còn vươn ra toàn thế giới.
Bên cạnh đó, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã tiếp tục nhấn mạnh: “Trong quá trình cách mạng Việt Nam từ khi có Đảng, ba mốc son chói lọi bằng vàng: Tổng khởi nghĩa tháng Tám, chiến thắng Điện Biên Phủ và chiến thắng mùa xuân 1975, đại thắng mãi mãi sáng ngời trong sử sách. Nhân dân Việt Nam đã làm nên câu chuyện thần kì tưởng chừng không thể làm được giữa thế kỷ XX. Lần đầu tiên trong lịch sử, một dân tộc vốn là thuộc địa, nửa phong kiến, kinh tế kém phát triển, đánh thắng những cường quốc, đế quốc chủ nghĩa chủ yếu bằng sức của chính mình, nêu một tấm gương anh dũng, bất khuất, trí tuệ, tài năng trước toàn thế giới”.
Điều đó đã cho thấy với mỗi người dân Việt Nam, ngày 30/4/1975 là một ngày lịch sử trọng đại. Đó là ngày mà chiến tranh kết thúc, đất nước sạch bóng thù xâm lược, hòa bình trở lại trên toàn cõi Việt Nam. Đó là ngày mà cả nước đoàn tụ, non sông thu về một mối, Bắc - Nam sum họp một nhà. Ngày 30/4 là ngày hòa hợp dân tộc, từng gia đình và cả dân tộc sum họp dưới mái nhà chung Việt Nam, người một nước cùng nhìn về một hướng, cùng chung một con đường… Hòa hợp dân tộc đã hóa giải xung đột, xóa bỏ hận thù, giải phóng người dân khỏi áp bức, nô lệ để cùng nhau bước vào kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên hòa bình, thống nhất, độc lập, tự do cùng đi lên Chủ nghĩa xã hội, xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, sánh vai với các cường quốc, năm châu.
Mỗi người dân Việt Nam có trải qua những năm tháng chiến tranh, chứng kiến cảnh đất nước hai miền chia cắt mới thấy ý nghĩa to lớn của chiến thắng 30/4/1975, mới cảm nhận hết giá trị của những năm tháng hòa bình và sự thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Hơn ai hết, mỗi người dân Việt Nam càng quý trọng hòa bình, sẵn sàng hy sinh tất cả để đánh đổi nền độc lập, tự do đó. Những luận cứ của tác giả Nguyễn Thị Thanh Bình là những nhận định xuyên tạc sự thật lịch sử, đi ngược lại lợi ích chung của toàn thể dân tộc Việt Nam, gây phẫn nộ trong quần chúng nhân dân. Vì vậy, chúng ta cần đấu tranh, lên án bài viết phản động này, không để các đối tượng xấu lợi dụng kích động người dân vào các hoạt động gây rối an ninh trật tự. 
Loa phường

Ngày mai, ngày 22/4/2018 tròn 1 năm ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội xuống đối thoại với nhân dân Đồng Tâm. Tuy nhiên, vào sáng nay ngày 21/4/2018, Nguyễn Quang A và một số “rận chủ” khác đã xuống địa bàn xã Đồng Tâm để gặp gỡ ông Lê Đình Kình, vậy mục đích của cuộc gặp gỡ này là gì?

Nguyễn Quang A đang có ý đồ gì ở Đồng Tâm?
Nguyễn Quang A được biết đến là một tiến sĩ rởm, một kẻ bất đồng chính kiến. Ông ta sinh ra tại Quế Võ, Bắc Ninh năm 1946, là con trai duy nhất trong gia đình có cha là Liệt sỹ chống Pháp. Năm 1965, được Nhà nước cử đi học đại học tại Hungary ngành vô tuyến điện, rồi ở lại học tiếp Phó Tiến sỹ. Sau khi được Nhà nước tạo điều kiện cho ăn học thành tài, Nguyễn Quang A không dốc lòng tận tâm tận tụy để cống hiến cho đất nước, thể hiện tinh thần của người con trong một gia đình cách mạng mà ngược lại, trong nhiều năm trở lại đây Quang A câu kết với bè lũ bán nước, nghe theo tiếng gọi của đồng đôla kếch xù mà ông chủ trả đều đặn hàng tháng để tham gia các phong trào, hoạt động nhằm phá hoại tiến trình phát triển của đất nước. Sự lệch lạc biến thái trong tư tưởng cùng lời dụ dỗ của những kẻ xấu, Nguyễn Quang A giờ đây được xem là một kẻ đã thực sự quay lưng lại với đất nước, với dân tộc Việt Nam khi đã có quá nhiều thành tích trong hoạt động chống Việt Nam đặc biệt trên mặt trận chính trị - tư tưởng.
Trở lại câu chuyện Đồng Tâm. Như chúng ta cũng đã biết ngày 22/4/2017, ông Nguyễn Đức Chung đã xuống địa bàn Đồng Tâm để đối thoại với nhân dân nơi đây sau những phức tạp trên địa bàn cách đó ít ngày. Sau khi lắng nghe ý kiến của người dân, ông Nguyễn Đức Chung nói: "Với tư cách cá nhân cũng như đại diện cho các cơ quan của thành phố, tôi chia sẻ với nỗi bức xúc của bà con, băn khoăn của bà con trình bày tại hội nghị, cũng như những băn khoăn chưa có dịp trình bày". Kết quả là sau cuộc đối thoại, chính quyền đã tiến hành giải quyết vụ việc kịp thời, ổn thỏa, được nhân dân cả nước nói chung và nhân dân Đồng Tâm tuyệt đối ủng hộ.
Vậy những kẻ bất đồng chính kiến như Nguyễn Quang A xuống địa bàn Đồng Tâm gặp ông Lê Đình Kình để làm gì? Có người cho rằng, ông ta muốn xuống để động viên người dân nơi đây, do ông ta lo lắng cho nhân dân. Nhưng sự thật thì hoàn toàn trái ngược. Ý đồ của Nguyễn Quang A là muốn gặp trực tiếp ông Lê Đình Kình (kẻ đứng đầu “Nhóm Đồng thuận”) để bàn bạc, hướng dẫn cách thức tiếp tục lôi kéo, kích động người dân Đồng Tâm tham gia khiếu kiện, biểu tình, gây rối an ninh mặc dù các kết luận về đất đai đã rõ ràng và sáng tỏ. Không những vậy Nguyễn Quang A còn muốn gặp trực tiếp người dân Đồng Tâm để tuyên truyền các luận điệu xuyên tạc chống Đảng, chống Nhà nước như những gì mà ông ta đã từng làm trước đó. Phải chăng ông ta đang muốn biến sự bình yên vốn có của Đồng Tâm trở nên phức tạp hơn.
Vụ việc Đồng Tâm đã lắng xuống, nhưng vẫn còn có kẻ lợi dụng điều này để mưu đồ chính trị, để kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, hòng tìm kiếm từ những nguồn tiền bẩn thỉu bên ngoài tài trợ. Sau 1 năm vụ việc diễn ra, nhìn hình ảnh ông Nguyễn Đức Chung thân mật với nhân dân Đồng Tâm chúng ta càng nể phục hơn đối với cách hành xử và cách giải quyết của vị đứng đầu UBND thành phố Hà Nội.
Thúy Kiều

Mấy ngày qua, người dân khắp cả nước xôn xao về một tà đạo có tên là “Hội thánh của đức chúa trời” (hay còn gọi là “Đức chúa trời mẹ”) xuất hiện trên địa bàn một số tỉnh thành như Hải Phòng, Thái Nguyên, Bắc Giang,... Mặc dù chưa được công nhận và chưa được phép hoạt động, nhưng nhiều đối tượng đã tích cực tuyên truyền, dụ dỗ và lôi kéo người dân theo đạo. Hoạt động của đạo này khá cực đoan và trái với luân thường, đạo lý, đọng lại một số điểm sau đây:
Thứ nhất, luận diệu tuyên truyền nhảm nhí, trái với thuần phong mỹ tục
Không hiểu các đối tượng của “Hội thánh của đức chúa trời” gieo trong đầu người dân những luận điệu tuyên truyền gì mà những người đi theo đạo này từ người bình thường trở thành những kẻ mê muội. Họ sẵn sàng từ bỏ gia đình; từ bỏ vợ chồng, con cái; từ những người hòa đồng bỗng trở nên sống khép mình; bỏ làm việc, bỏ cả học hành với quan niệm cực đoan, phản khoa học rằng: “không làm mà vẫn có ăn, được chúa trời che trở”,... Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn kích động những người theo đạo đập bát hương tổ tiên, không thời cúng tổ tiên, coi “Chúa trời” là tất cả. Đây là điều không thể chấp nhận được, ngay cả đối với những tín đồ Công giáo, Tin lành,… họ cũng kịch liệt phản đối. Bởi thờ cúng tổ tiên là một tập tục truyền thống, có vị trí hết sức đặc biệt trong đời sống tinh thần của dân tộc Việt Nam, là một trong các thành tố tạo nên bản sắc văn hóa Việt Nam. Tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên rất giản dị: tin rằng tổ tiên mình là thiêng liêng, họ đi vào cõi vĩnh hằng nhưng vẫn sống cạnh con cháu, họ phù hộ cho con cháu khi gặp tai ách, khó khăn; vui mừng khi con cháu gặp may mắn, khuyến khích cho con cháu khi gặp điều lành và cũng quở trách con cháu khi làm những điều tội lỗi… Vậy nên, hành động đập bát hương tổ tiên của những người theo “Hội thánh của đức chúa trời” không sớm thì muộn sẽ bị tổ tiên của họ quở trách và chẳng có "đấng siêu nhiên" nào can thiệp được.
Những kẻ cầm đầu “Hội thánh đức chúa trời” khuyên người theo đạo đập bát hương tổ tiên
Thứ hai, một số đối tượng cầm đầu “Hội thánh đức chúa trời” là kẻ “đầu trộm, đuôi cướp” hoặc không có công ăn việc làm ổn định, tư tưởng tiêu cực, dị đoan…
Được biết, một số đối tượng của tổ chức này là là kẻ “đầu trộm, đuôi cướp” hoặc không có công ăn việc làm ổn định. Điển hình như vào ngày 27/3/2018, Công an huyện Thủy Nguyên đã bắt 2 đối tượng có hoạt động tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia tôn giáo “Hội thánh đức chúa trời” trái pháp luật về trụ sở công an làm việc. Danh tính các đối tượng được xác định là Trần Hữu Nghị (40 tuổi, ở tổ 8, phường Lãm Hà, quận Kiến An) và Nguyễn Văn Hiếu (40 tuổi, ở xã Hồng Thái Tây, Đông Triều, Quảng Ninh). Thông tin từ lực lượng chức năng, Nghị là thành phần bất hảo, nghiện ma túy đá nhiều năm và chỉ mới học hết lớp 9, chưa có vợ con, thường xuyên lang thang nay đây mai đó. Hắn cũng là đối tượng nằm trong diện quản lý của công an phường sở tại. Lũ đầu trộm đuôi cướp như vậy mà không hiểu sao người dân vẫn tin và đi theo chúng?
Thứ ba, ngoài mục đích làm cho người dân u mê, những kẻ đứng đầu “Hội thánh đức chúa trời” còn nhằm kiếm tiền từ dân lành.
Gieo trong đầu người dân những luận điệu u mê, mụ mị không chỉ với mục đích khống chế họ để đi theo đúng, làm những việc mà chúng sai bảo mà còn nhằm thu tiền của họ để kiếm lời bất chính. Được biết, mỗi lần tổ chức sinh hoạt, những người tham gia hội phải thực hiện nghi lễ “phụng chúa” bằng số tiền “tùy tâm” nhưng thấp nhất mỗi lần là 50.000 đồng hoặc phải nộp tiền bằng 10% thu nhập. Câu hỏi đặt ra là với sự lôi kéo không ít người tham gia sinh hoạt, số tiền mà “Hội thánh của Đức Chúa Trời” thu được cũng không phải là ít và ai là người hưởng lợi? Cái đấy “có Chúa mới biết”.
Mục đích của tôn giáo là hướng dẫn nhân loại, phát triển đoàn kết, một cuộc sống hòa hợp, trau dồi đức tính, tinh thần thanh tịnh và là nhu cầu của một bộ phận nhân dân, trong tôn giáo có những giá trị tốt đẹp về đạo đức, văn hóa. Vậy mà cái gọi là “Hội thánh của Đức Chúa Trời” lại đi trái ngược với “lời vàng ý ngọc”, trái với luân thường đạo lý, làm cho những người mê muội gia nhập “Hội thánh của Đức Chúa Trời” đã bỏ bê công việc, vợ chồng mâu thuẫn, ly hôn, sinh viên bỏ học, để lại cho người thân những nỗi đau, vừa tự tay khép chặt cánh cửa tương lai của chính mình... Rõ ràng đây là hoạt động lôi kéo, dụ dỗ người khác tham gia vào “tôn giáo” trái với thuần phong mỹ tục, tuyên truyền, phát triển đạo trái phép làm tan vỡ hạnh phúc gia đình, ảnh hưởng đến ANTT, gây hoang mang, lo lắng trong nhân dân, cần bị lên án và loại trừ.
Diệp Vấn

Thứ Sáu, 20 tháng 4, 2018

Vừa qua, trên Danlambao có đăng clip phỏng vấn của “Tiếng nói dân Việt media” với ông Nguyễn Quang A với tựa đề “Bất chấp đàn áp thô bạo, hoạt động xã hội dân sự vẫn duy trì và phát triển”, qua đó xuyên tạc về tình hình dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Vậy “xã hội dân sự” ở đây thực chất là gì?
XHDS vẫn duy trì và phát triển?
Xã hội dân sự (XHDS) hiểu một cách thông thường là xã hội trong đó các tổ chức khác nhau của người dân như: Công đoàn, hợp tác xã, nhóm v.v.. thực hiện mối liên hệ giữa công dân với Nhà nước. Đây là tổng thể các mối quan hệ giữa các tổ chức, hội, nhóm xã hội được hình thành và hoạt động theo nguyên tắc dân chủ, tự nguyện, tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong khuôn khổ của pháp luật, phát huy dân chủ nhằm duy trì sự ổn định, cân bằng và phát triển bền vững của Nhà nước và xã hội. Ở Việt Nam XHDS thấm nhuần về mặt văn hóa cộng đồng, tính đoàn kết, tương trợ và tính đồng thuận xã hội. Tổ chức XHDS có thể đóng vai trò tích cực, là người phản biện đối với chủ trương, chính sách của Nhà nước một cách ôn hòa và có trách nhiệm. Như vậy, bản chất của XHDS là tốt, là tích cực.
Tuy nhiên, thời gian qua, một số đối tượng tự xưng cho “đấu tranh dân chủ, nhân quyền” đã lợi dụng tính tích cực của XHDS để phục vụ ý đồ chống phá từ bên trong. Để thực hiện âm mưu tác động gây chuyển hóa chính trị ở Việt Nam, các đối tượng đã tiến hành một số hoạt động sau:
Thứ nhất, lợi dụng cái gọi là “xã hội dân sự” để đòi hỏi phi lý về dân chủ hóa. Các đối tượng lợi dụng vấn đề XHDS để đòi Nhà nước phải bảo đảm tự do vô giới hạn trong các lĩnh vực. Chúng coi hình thành XHDS độc lập về chính trị là điều kiện, tiền đề cho việc bảo đảm quyền tự do, dân chủ của công dân và các quyền con người.
Thứ hai, thông qua các tổ chức XHDS, các lực lượng phản động lôi kéo quần chúng vào hoạt động dưới danh nghĩa vì mục tiêu chung, “thúc đẩy sự tham gia của người dân vào công việc của chính quyền”, dùng chiêu bài phản biện chính sách, phản biện xã hội, đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng, bảo vệ môi trường... Từ đó tạo ra những tâm lý phản kháng của quần chúng chống lại các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta gây mất ổn định chính trị, xã hội.
Thứ ba, tuyệt đối hóa tính “độc lập” tương đối của XHDS với Nhà nước. Các đối tượng bằng nhiều chiêu bài khác nhau đã đẩy mạnh tuyên truyền về cái gọi là ranh giới giữa nhà nước với xã hội dân sự, giữa “công” và “tư”, giữa “chính trị” và “phi chính trị”. Theo đó, XHDS được đề cao, tuyệt đối hóa, được mô tả như là mô hình xã hội nhân đạo, tốt đẹp, dân chủ, ngược lại, Nhà nước là bảo thủ, chuyên chế và cưỡng bức.
Thứ tư, lợi dụng viện trợ, quan hệ kinh tế, thương mại, ngoại giao để gây sức ép về dân chủ, nhân quyền, đòi thành lập các hội, các tổ chức độc lập về chính trị; tác động và gây sức ép đòi thay đổi đường lối, chính sách, hệ thống pháp luật và lĩnh vực tư pháp.
Các đối tượng đã lợi dụng các tổ chức XHDS để phục vụ cho các mưu đồ chính trị, tiến hành thành lập các tổ chức “xã hội dân sự chính trị” để thực hiện các hoạt động chống Đảng, Nhà nước. Trong đó, nổi lên một số tổ chức như: Hội Anh em dân chủ, Hội dân oan Việt Nam, Hội Cựu tù nhân lương tâm, Diễn đàn xã hội dân sự, Khối 8406, Bauxite Việt Nam, Văn Đoàn độc lập, Kiến nghị 72, No.U FC... Các tổ chức này đều được lập ra bởi các đối tượng có quan điểm chính trị đối lập, những người “bất đồng chính kiến”. Một số đối tượng nổi lên như Nguyễn Quang A, Lê Văn Sơn, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Văn Túc, Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương, Dũng phi hổ… Trong đó, có đối tượng đã bị chúng ta xử lý, còn một số vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Các đối tượng này cấu kết với các đối bên ngoài lợi dụng vấn đề “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” và các vụ việc phức tạp đã xảy ra thời gian qua như vấn đề chủ quyền biển đảo; cá chết ở miền Trung; tranh chấp, khiếu kiện đất đai như ở Dương Nội, Đồng Tâm - Mỹ Đức,… để kích động, xúi giục quần chúng nhân dân khiếu kiện, biểu tình hòng xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng, đòi đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập, làm giảm lòng tin của quần chúng nhân dân với Đảng.
Chính vì vậy, để ngăn chặn âm mưu lợi dụng XHDS xâm phạm ANQG của các đối tượng, hơn lúc nào hết, chúng ta cần cảnh giác trước những luận điệu tuyên truyền chống Đảng, chống nhà nước của các đối tượng. Bên cạnh đó, các cơ quan có thẩm quyền cần kịp thời phát hiện kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động lợi dụng các tổ chức, đoàn thể xã hội tuyên truyền, xuyên tạc tình hình trong nước và tập hợp lực lượng gây rối trật tự, xâm phạm an ninh chính trị. Giải quyết dứt điểm những vụ việc khiếu kiện, tố cáo, không để lây lan, kéo dài, vượt cấp, không để các đối tượng lợi dụng các vấn đề này chống phá đất nước tạo điều kiện cho XHDS duy trì và phát triển.
Thúy Kiều

Thứ Năm, 19 tháng 4, 2018

Trên BBC vừa qua có đăng bài “Sóng ngầm phẫn nộ của nông dân mất đất” đồng thời lấy hình ảnh của Trịnh Bá Phương kích động người dân Dương Nội tiến hành biểu tình đòi đất, theo đó bài viết cho rằng: “Dường như có một cơn sóng ngầm đến từ sự phẫn nộ của những người nông dân mất đất ở nhiều tỉnh thành Việt Nam, tạo thành mạng lưới để hỗ trợ nhau đấu tranh đòi và giữ đất”.

Trịnh Bá Phương cùng Cấn Thị Thêu kích động nhân dân Dương Nội biểu tình
Bài viết cũng đăng tải nội dung bài trả lời phỏng vấn Trịnh Bá Phương: “Một trong những người đại diện cho nhóm Dân oan Dương Nội nói với BBC ngày 17/4 rằng 'dù không thống kê được hết' nhưng tính sơ đã có đến cả trăm nhóm nông dân mất đất được thành lập khắp cả nước như các nhóm Văn Giang, Đồng Tâm, Hải Phòng, Nghệ An. Nhóm Dân oan Dương Nội gồm hơn 1000 nhân khẩu - thành lập tự phát sau vụ hàng nghìn công an tham gia cưỡng chế đất và bắt bảy nông dân 'chống đối' ở Dương Nội, Hà Nội năm 2014. Các nhóm này liên kết với nhau qua mạng xã hội để 'học hỏi kinh nghiệm đấu tranh và hỗ trợ nhau về pháp lý”. Vậy từ cuộc trả lời phỏng vấn này ý đồ của Trịnh Bá Phương là gì?

Bài viết trên trang BBC 
Trịnh Bá Phương được biết đến là con của vợ chồng Cấn Thị Thêu và Trịnh Bá Khiêm. Có thể nói, Trịnh Bá Phương sinh ra và lớn lên trong gia đình tù tội khi cả bố lẫn mẹ đều đã từng chấp hành án phạt tù. Quả đúng là “cha nào con nấy”, Cấn Thị Thêu và Trịnh Bá Khiêm qua thời gian cải tạo không những không nhận thấy hành vi trái pháp luật của mình để giáo dục con cái, đằng này lại hướng dẫn con mình đi vào chính vết xe đổ mà họ để lại. Từ một kẻ không được ăn học đàng hoàng, Trịnh Bá Phương nhanh chóng được Cấn Thị Thêu kết nạp vào “Hội dân oan Dương Nội” và bắt đầu có những hoạt động kích động, xúi giục nhân dân Dương Nội khiếu kiện, biểu tình gây mất an ninh trật tự.
Không chỉ dừng lại ở đó, Trịnh Bá Phương còn công khai trả lời báo đài nước ngoài xuyên tạc sai sự thật về tình hình chính trị ở Việt Nam, nhất là những vấn đề thuộc về đất đai, vốn là vấn đề chưa bao giờ hết nóng. Trả lời BBC hôm 17/4 vừa rồi, khi nhắc tới vụ Đồng Tâm - Mỹ Đức, Trịnh Bá Phương có nói: "Cái chúng tôi học được từ Đồng Tâm là nếu trước đó nhiều dân oan mất đất chỉ biết kéo nhau đi khiếu kiện cho đông người thì Đồng Tâm đã biết đứng ra tổ chức quy củ, kết hợp nhiều biện pháp đấu tranh để buộc chính quyền phải nhượng bộ". Xin thưa rằng, người dân Đồng Tâm là những người luôn phục tùng đường lối chính sách của Đảng, tôn trọng pháp luật của Nhà nước; mặc dù kẻ xấu kích động khiếu kiện, biểu tình nhưng họ cương quyết không nghe theo mà chờ đợi cách giải quyết từ chính quyền, đâu phải họ “đấu tranh để buộc chính quyền phải nhượng bộ” đâu.
Khi nói về việc Công an quận Hà Đông xuống gặp gỡ đối thoại với dân thì Trịnh Bá Phương cho rằng: "Mặc dù họ chưa có hành động gì cụ thể, nhưng điều đó cho thấy chính quyền đã gặp áp lực lớn trước những yêu cầu chính đáng của người dân chúng tôi". Rõ ràng đây là phát ngôn ngang ngược, lộ rõ thái độ chống đối chính quyền. Chính quyền địa phương luôn mong muốn nhân dân Dương Nội nói riêng được sống trong bình yên, nhưng xem ra, Trịnh Bá Phương lại không muốn điều này. Nếu người dân bình yên mà không theo hắn chống đối thì hắn lấy đâu ra tiền để ăn chơi.
Để xây dựng một đất nước giàu mạnh, CNH - HĐH thì việc phát triển các khu công nghiệp, các trung tâm thương mại,… là điều đương nhiên. Để xây dựng các khu đó thì chính quyền địa phương phải tiến hành thu hồi đất, trong đó có đất canh tác của người dân. Phần lớn nhân dân Dương Nội đã tự nguyện nhận tiền đền bù và bàn giao đất cho các dự án thì còn một bộ phận do nhận thức về pháp luật còn kém lại bị các đối tượng như gia đình Trịnh Bá Phương kích động nên mới xảy ra tình trạng căng thẳng như vậy.
Với các hành động và những phát ngôn của Trịnh Bá Phương thì sắp tới, rất có thể hắn sẽ được nếm trải mùi vị tù ngục mà cha mẹ hắn đã nếm trải. Hy vọng rằng, các cơ quan chức năng sớm có những biện pháp để ngăn chặn những kẻ coi thường pháp luật như Trịnh Bá Phương. 
Thúy Kiều


Thời gian gần đây, trong bè lũ dân chủ trong nước và nước ngoài xuất hiện một ““chiến dịch” ” với cái tên nghe rất mỵ dân “Dân chủ không có tội”. Qua đó đã “lôi kéo” được một số phần tử tham gia. Họ đeo băng rôn, khẩu hiểu, hoặc thậm chí chỉ in một tờ giấy A4 ghi câu “Dân chủ không có tội” rồi đăng lên mạng xã hội.


Ngày 5/4/2018 vừa qua tại Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 6 bị cáo bị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo quy định tại Điều 79, Khoản 1 – Bộ luật Hình sự năm 1999 gồm: Nguyễn Văn Đài, Phạm Văn Trội, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Bắc Truyên, Trương Minh Đức, Lê Thu Hà. Đây đều là những thành viên cốt cán, đóng vai trò thành lập, cầm đầu của một tố chức trá hình “Hội anh em dân chủ”. Kết thúc phiên xét xử, 6 bị cáo bị kết án với tổng mức hình phạt đưa ra cho 6 bị cáo là 66 năm tù giam. Đây là kết quả thể hiện sự thượng tôn của pháp luật trong việc nghiêm trị những phần tử đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc. Ấy vậy mà, ngay  sau khi phiên tòa diễn ra, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Heather Nauert đưa ra những “tuyên bố về bản án đối với các nhà hoạt động ôn hòa ở Việt Nam”. Vậy đằng sau tuyên bố này chúng ta thấy gì:

Thứ Ba, 17 tháng 4, 2018

Vừa qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã đã ra Quyết định truy nã bị can đối với Paulus Lê Văn Sơn với hành vi “Không chấp hành án quy định tại Điều 304 Bộ luật Hình sự năm 1999, trốn ngày 18 tháng 10 năm 2015”. Lê Văn Sơn không những là kẻ tâm thần chính trị mà còn coi thường sự tôn nghiêm của pháp luật.
Lệnh truy nã Lê Văn Sơn
Lê Văn Sơn sinh ra và lớn lên ở huyện Hoàng Hóa tỉnh Thanh Hóa, là một trong số những cộng tác viên đắc lực nhất cho các báo đài phản động trong và ngoài nước. Sơn cùng nhiều đối tượng khác đã được tổ chức phản động lưu vong Việt Tân, móc nối ra nước ngoài để huấn luyện và lên kế hoạch hành động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Với ý đồ được nung nấu từ lâu cộng với sự trợ giúp đắc lực của các thế lực thù địch bên hải ngoại Sơn đã có nhiều hoạt động chống đối tích cực. Năm 2013, Lê Văn Sơn cùng 14 đối tượng đã bị bắt và xử lý về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, trong đó, Sơn bị xử phạt 13 năm tù giam về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Nhưng trong quá trình xét xử, do thái độ ăn năn hối lỗi của Sơn nên Tòa đã xem xét ra án phạt 4 năm tù giam và 4 năm quản chế tại địa phương. Những tưởng thấy được sự khoan hồng của Nhà nước, sau khi chấp hành hình phạt tù, Sơn sẽ tu chí nhưng ngược lại, hắn ta vẫn chứng nào tật ấy, hoạt động tích cực hơn, trở thành cánh tay đắc lực cho các linh mục chống phá như Đặng Hữu Nam, Nguyễn Đình Thục.
Lê Văn Sơn thực sự là kẻ tâm thần chính trị. Trên trang facebook cá nhân, Lê Văn Sơn liên tục đăng tải các bài viết có nội dung kích động, xuyên tạc, phỉ báng chế độ, nói xấu Đảng Cộng sản, cổ súy cho những hành vi vi phạm pháp luật. Điển hình như khi Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử các đối tượng của Hội anh em dân chủ thì hắn lại lu loa rằng chúng ta vi phạm dân chủ, nhân quyền (xem tại đây và đây nữa). Hắn còn xúc phạm các đồng chí lãnh đạo bằng các lời lẽ Chí Phèo, khiến các “dân chủ” khác cũng phải lắc đầu.

Các bài viết trên trang cá nhân của Lê Văn Sơn
Không những thế, hắn còn coi thường pháp luật khi không chịu hình phạt 4 năm quản chế tại địa phương. Theo quy định tại Điều 38 Bộ luật Hình sự 1999 thì hình phạt quản chế được hiểu như sau: "Quản chế là buộc người bị kết án phạt tù phải cư trú, làm ăn sinh sống và cải tạo ở một địa phương nhất định, có sự kiểm soát, giáo dục của chính quyền và nhân dân địa phương. Trong thời gian quản chế, người bị kết án không được tự ý ra khỏi nơi cư trú, bị tước một số quyền công dân theo Điều 39 của Bộ luật này và bị cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định. Tuy nhiên, trong thời gian quản chế, khi cơ quan chức năng đến kiểm tra thì hắn lại không có mặt tại địa phương. Với hành vi này, Lê Văn Sơn xứng đáng bị bắt theo điều 304 Bộ luật hình sự 1999 “Tội không chấp hành án”: “Người nào cố ý không chấp hành bản án, quyết định của Toà án đã có hiệu lực pháp luật mặc dù đã bị áp dụng biện pháp cưỡng chế cần thiết, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm”.
Với hành vi sợ sệt, trốn khỏi nơi cư trú, coi thường pháp luật như vậy, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát lệnh truy nã đối với Lê Văn Sơn. Theo đó, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc Uỷ ban nhân dân nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa. Hy vọng rằng, sẽ có quần chúng tốt phát hiện đối tượng và tố giác với cơ quan chức năng để kịp thời đưa đối tượng Lê Văn Sơn ra ánh sáng pháp luật.
Thúy Kiều

Thứ Hai, 16 tháng 4, 2018

Vụ việc Đồng Tâm - Mỹ Đức vừa qua đã thu hút sự chú ý dư luận của đông đảo quần chúng nhân dân không chỉ là nhân dân trên địa bàn thành phố Hà Nội mà của nhân dân cả nước và cũng tốn không ít giấy mực của báo chí trong và ngoài nước. Sau 1 năm xảy ra có thể đúc rút được một số vấn đề như sau:
Thứ nhất, nguyên nhân xảy ra là do một số cán bộ làm sai quy định của Nhà nước.
Được biết, từ năm 2002 đến năm 2013, do buông lỏng công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai tại địa bàn xã Đồng Tâm, các ông Nguyễn Văn Bột, Nguyễn Văn Sơn, Lê Đình Thuần (nguyên Chủ tịch UBND xã Đồng Tâm), Nguyễn Xuân Trường (nguyên cán bộ địa chính xã) cùng Nguyễn Tiến Triển (nguyên bí thư Đảng ủy xã) và một số cán bộ nguyên là chủ chốt của xã Đồng Tâm vì động cơ vụ lợi đã thực hiện việc cấp, giao đất (trái thẩm quyền), hợp thức đất lấn chiếm (đất quốc phòng) cho một số hộ dân trái quy định. Đến khi UBND huyện Mỹ Đức phối hợp với các đơn vị quốc phòng có biện pháp cương quyết buộc những công dân đang chiếm giữ trái phép đất quốc phòng trả lại mặt bằng cho Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel để thực hiện xây dựng các công trình quốc phòng thì đã gặp sự phản kháng của người dân nơi đây.
Vụ việc lên đến đỉnh điểm vào ngày 15/4 khi Công an Hà Nội bắt 4 công dân Đồng Tâm để điều tra vụ án gây rối trật tự công cộng tại xã liên quan đến giải tỏa đất ở đồng Sênh. Hành động này vấp phải sự phản ứng dữ dội của người dân bởi trong số đó có ông Lê Đình Kình (82 tuổi). Ngay sau đó, người dân tự cô lập bằng cách phong tỏa các lối vào thôn.
Thứ hai, Nhân dân Đồng Tâm luôn chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và có tình người.
Mặc dù có sự phản kháng mạnh mẽ như vậy nhưng nhân dân Đồng Tâm luôn chấp hành chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, bằng việc không có những hành động lời lẽ, phát ngôn chống Đảng, Nhà nước mà chỉ mong muốn chính quyền làm sáng rõ vụ việc.
Đặc biệt, khi nhân dân Đồng Tâm bắt giữ số cán bộ ta thì họ không những không đánh đập, lăng mạ mà lại đối xử như người nhà, bằng việc họ tự nguyện quyên góp tiền để nuôi cán bộ ta. Hình ảnh Trung tá Cảnh sát cơ động chắp ta cảm ơn người dân Đồng Tâm đã minh chứng rõ nét cho tình người ở xã Đồng Tâm.
Hình ảnh 19 cán bộ bị giam giữ ở nhà văn hóa thôn Hoành được thả chiều 22/4
Thứ ba, Công an Việt Nam đúng là công an nhân dân
Sự việc nhân dân Đồng Tâm bắt giữ 38 cán bộ trong đó có 19 cán bộ, chiến sĩ công an. Số cán bộ, chiến sĩ công an này tuy được trang bị đầy đủ về vũ khí, quân dụng, nhưng khi được hỏi tại sao các anh không chống cự mà chịu bị bắt như vậy, thì các anh nói rằng: “Chúng tôi là công an nhân dân nên chúng tôi không chống lại dân”.
Thứ ba, Một số nhà dân chủ “ăn hôi”, kiếm lời.
Một số “dân chủ” tuy không có quan hệ gì với nhân dân Đồng Tâm như Hồng Thái Hoàng, Luật sư Trần Vũ Hải,… nhưng đã lợi dụng vụ việc để gặp gỡ, cho tiền một số đối tượng của Tổ Đồng Thuận, đồng thời, hướng dẫn nhóm này để tăng cường các hoạt động kích động, xúi giục người dân Đồng Tâm tiến hành các hoạt động phức tạp về ANTT, chống chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, các đối tượng chống đối khác: Nguyễn Viết Dũng, Phan Cẩm Hường, Dũng “phi hổ”,.... thường xuyên đăng tải các bài viết có nội dung chống đối chính quyền trên mạng xã hội; đồng thời chuyên núp dưới vỏ bọc “làm từ thiện” để kích động người dân Đồng Tâm chống đối chính quyền, tài trợ tiền cho một số đối tượng hành nghề “dân oan” tụ tập tại các cơ quan công quyền. Được biết, đây là những kẻ chuyên lợi dụng các vụ việc phức tạp xảy ra để kích động, xúi giục người dân đứng lên chống chính quyền, chia rẽ nhân dân với chính quyền nhằm mục đích đánh bóng tên tuổi và thu lại những khoản tiền bất chính từ bên ngoài.
"Dân chủ" Hồng Thái Hoàng gặp gỡ ông Lê Đình Kình
Thứ tư, cách giải quyết của chính quyền hết sức đúng đắn, được dư luận đồng tình ủng hộ.
Sau khi vụ việc diễn ra tại Đồng Tâm, chủ tịch UBND Tp Hà Nội đã trực tiếp xuống đối thoại với dân. Có thể nói, hiếm có một vị đứng đầu một tỉnh thành nào mà trực tiếp xuống gặp gỡ người dân khi có những phức tạp diễn ra. Điều này càng thấy sự gắn kết rõ nét giữa chính quyền và nhân dân.
Sau buổi đối thoại của Chủ tịch Nguyễn Đức Chung, các cơ quan chức năng đã tiến hành thanh tra, kết luận đồng thời xử lý nghiêm khắc một số đối tượng đúng quy định của pháp luật, trả lại cuộc sống bình yên của nhân dân, được nhân dân Đồng Tâm và dư luận xã hội đồng tình ủng hộ.
Có thể nói, vụ việc Đồng Tâm xảy ra ngoài ý muốn của cả người dân và chính quyền địa phương, tuy nhiên, từ việc này, chúng ta càng thấy sự đúng đắn trong cách giải quyết của chính quyền, cách hành xử của lực lượng công an và sự chấp hành pháp luật của người dân Đồng Tâm.
Thúy Kiều

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm