Thứ Ba, 23 tháng 1, 2018


Trong tiến trình hội nhập quốc tế, Đảng và Nhà nước đã luôn kiên định đường lối, chủ trương, kịp thời theo sát mọi diễn biến của tình hình trong nước, khu vực và thế giới để lãnh đạo nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nhìn nhận và học hỏi được những bài học kinh nghiệm của cá nước trên thế giới về vấn đề tham nhũng và chống tham nhũng, những năm qua, Đảng ta đã tăng cường thực hiện các biện pháp để làm trong sạch nộ bộ, đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, nâng cao sức chiến đấu của Đảng, đủ sức chiến đấu trước bất kì một thử thách nào, mà đứng đầu chính là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Trong năm 2017 vừa qua, có thể thấy với sự chỉ đạo quyết liệt, cụ thể, kịp thời của Tổng bí thư, cùng sự nỗ lực của các thành viên trong Ban  chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, sự phối hợp chặt chẽ và cố gắng vượt bậc của các cơ quan tiến hành tố tụng, công cuộc phòng chống tham nhũng đã được thực hiện hết sức nghiêm túc, đúng kế hoạch, tạo chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ, đặc biệt không có “vùng cấm” trong phòng, chống tham nhũng.

Trong sáng 22/1/2018 vừa qua, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng đã họp phiên thứ 13 dưới sự chủ trì của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng,Trưởng ban Chỉ đạo tiếp tục đưa ra nhiều nội dung để thảo luận và tổ chức triển khai thực hiện. Trong đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh sẽ đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng, tạo cơ sở chính trị, pháp lý đồng bộ cho công tác phòng, chống tham nhũng; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn trong công tác phòng, chống tham nhũng ở địa phương, cơ sở; các cơ quan chức năng tập trung ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc (tham nhũng vặt); kiên quyết loại khỏi bộ máy những cán bộ hư hỏng, tham nhũng, phải thanh lọc đội ngũ, mà trước hết là trong những ngành, cơ quan phòng chống tham nhũng. 

Có thể thấy rằng, thời gian qua, với quyết tâm và nỗ lực của Tổng Bí Thư thì thực sự đã tạo ra những chuyển biến hết sức tích cực, củng cố được niềm tin trong nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Điều đó không chỉ những người dân tiến bộ công nhận mà ngay cả bè lũ tay sai, lũ kền kền bợ đít ngoại bang cũng phải ngả mũ thán phục. Có thể thấy rõ điều đó qua bài viết với tiêu đề: “Chỉ có đồng chí Phú Trọng mới làm được việc này”. Hiếm hoi lắm mới thấy đám rận chủ nói ra được những lời giống con người như vậy.

Tru Tiên Kiếm

15 nhận xét:

 1. Khâm phục sự quyết tâm và nỗ lực của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng.

  Trả lờiXóa
 2. Đảng ta trong sạch, vững mạnh, quyết tâm quét hết những sâu mọt để xây dựng đất nước phát triển.

  Trả lờiXóa
 3. Có thể thấy với sự chỉ đạo quyết liệt, cụ thể, kịp thời của Tổng bí thư, cùng sự nỗ lực của các thành viên trong Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, sự phối hợp chặt chẽ và cố gắng vượt bậc của các cơ quan tiến hành tố tụng, công cuộc phòng chống tham nhũng đã được thực hiện hết sức nghiêm túc, đúng kế hoạch, tạo chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ, đặc biệt không có “vùng cấm” trong phòng, chống tham nhũng.

  Trả lờiXóa
 4. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng da tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn trong công tác phòng, chống tham nhũng ở địa phương, cơ sở; các cơ quan chức năng tập trung ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc (tham nhũng vặt); kiên quyết loại khỏi bộ máy những cán bộ hư hỏng, tham nhũng, phải thanh lọc đội ngũ, mà trước hết là trong những ngành, cơ quan phòng chống tham nhũng.

  Trả lờiXóa
 5. Có thể thấy rằng, thời gian qua, với quyết tâm và nỗ lực của Tổng Bí Thư thì thực sự đã tạo ra những chuyển biến hết sức tích cực, củng cố được niềm tin trong nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Điều đó không chỉ những người dân tiến bộ công nhận mà ngay cả bè lũ tay sai, lũ kền kền bợ đít ngoại bang cũng phải ngả mũ thán phục. Có thể thấy rõ điều đó qua bài viết với tiêu đề: “Chỉ có đồng chí Phú Trọng mới làm được việc này”. Hiếm hoi lắm mới thấy đám rận chủ nói ra được những lời giống con người như vậy.

  Trả lờiXóa
 6. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh sẽ đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thể chế về quản lý kinh tế - xã hội và phòng, chống tham nhũng, tạo cơ sở chính trị, pháp lý đồng bộ cho công tác phòng, chống tham nhũng

  Trả lờiXóa
 7. Vì một đất nước Việt Nam ngày càng trong sạch và giàu mạnh, đẩy lùi tham nhũng và các tệ nạn khác.

  Trả lờiXóa
 8. Trong tiến trình hội nhập quốc tế, Đảng và Nhà nước đã luôn kiên định đường lối, chủ trương, kịp thời theo sát mọi diễn biến của tình hình trong nước, khu vực và thế giới để lãnh đạo nhân dân trong công cuộc xây dựng và phát triển tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

  Trả lờiXóa
 9. Điều đó không chỉ những người dân tiến bộ công nhận mà ngay cả bè lũ tay sai, lũ kền kền bợ đít ngoại bang cũng phải ngả mũ thán phục. Có thể thấy rõ điều đó qua bài viết với tiêu đề: “Chỉ có đồng chí Phú Trọng mới làm được việc này”. Hiếm hoi lắm mới thấy đám rận chủ nói ra được những lời giống con người như vậy.
  Thế mới thấy, là sự thật thì không bao giờ thay đổi!

  Trả lờiXóa
 10. Một không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đang lan rộng trên khắp cả nước.

  Trả lờiXóa
 11. Nhìn nhận và học hỏi được những bài học kinh nghiệm của cá nước trên thế giới về vấn đề tham nhũng và chống tham nhũng, những năm qua, Đảng ta đã tăng cường thực hiện các biện pháp để làm trong sạch nộ bộ, đẩy lùi tệ quan liêu, tham nhũng, nâng cao sức chiến đấu của Đảng, đủ sức chiến đấu trước bất kì một thử thách nào, mà đứng đầu chính là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

  Trả lờiXóa
 12. Có thể thấy rằng, thời gian qua, với quyết tâm và nỗ lực của Tổng Bí Thư thì thực sự đã tạo ra những chuyển biến hết sức tích cực, củng cố được niềm tin trong nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

  Điều đó không chỉ những người dân tiến bộ công nhận mà ngay cả bè lũ tay sai, lũ kền kền bợ đít ngoại bang cũng phải ngả mũ thán phục. Có thể thấy rõ điều đó qua bài viết với tiêu đề: “Chỉ có đồng chí Phú Trọng mới làm được việc này”. Hiếm hoi lắm mới thấy đám rận chủ nói ra được những lời giống con người như vậy.

  Trả lờiXóa
 13. phải công nhận Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là một người rất giỏi, một lãnh đạo xuất sắc, tài tình, mọi yếu kém, sự suy thoái của rất nhiều người đã được Tổng Bí thư giải quyết một cách triệt để.

  Trả lờiXóa
 14. có thể nói, thời gian vừa qua, nhờ có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mà chúng ta đã loại bỏ được một số thành phần có thể coi là con sâu mọt, đục khoét đã quá nhiều tiền của, vật chất của Nhà nước.

  Trả lờiXóa
 15. dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, không chỉ có công cuộc phòng chống tham nhũng mà việc xử lý các sai phạm nghiêm trọng trong việc tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ cũng được giải quyết một cách triệt để.

  Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm