Thứ Hai, 18 tháng 12, 2017


Trên các trang mạng phản động đang tích cực đăng tải thông tin liên quan đến việc Quốc hội Châu Âu đưa ra cái gọi là thông báo Nghị quyết khẩn cấp dưới tiêu đề “Tự do ngôn luận tại Việt Nam, trường hợp Nguyễn Văn Hóa”. Trước đó, bè lũ rận chủ tích cực đưa những thông tin xuyên tạc, sai lệch về tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Các trang blog, fanpage phản động được các đối tượng tích cực sử dụng để thực hiện chiêu trò chống phá trên.

Bản Nghị quyết nói trên đưa ra những yêu cầu hết sức vô lý và phi thực tế. Chúng yêu cầu: “Trả tự do cho nhà hoạt động trẻ Nguyễn Văn Hóa và các công dân Việt Nam đang bị cầm tù vì đã trình bày những quan điểm riêng của họ…” Thậm chí, chúng còn can thiệp vào việc thực hiện Luật hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khi chúng yêu cầu: “Chấm dứt việc dùng điều luật 79 và 88 để đàn áp các tiếng nói đối lập”.

Vậy chẳng phải Quốc hội Châu Âu đang vi phạm nghiêm trọng đến quyền độc lập, tự chủ của một quốc gia hay sao? Các ông liên tục kêu gọi rồi yêu cầu phải phát huy quyền dân chủ, phải tôn trọng quyền tự chủ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Vậy bản tuyên bố này là sao? Thật khó trả lời đúng không thưa các ông?

Mà thực ra đọc qua cái bản tuyên bố trên sặc mùi giọng văn của rận chủ quốc nội. Phải chăng chúng thảo sẵn cho Quốc hội Châu Âu chỉ việc nghe theo và tuyên bố, chẳng cần biết đúng sai.

Cụ thể hơn một chút thưa Quốc hội Châu Âu. Không nói đến những người khác, chỉ hỏi riêng trường hợp Nguyễn Văn Hóa mà các ông đang nhắc đến. Các ông biết anh ta chăng?

Xin thưa rằng với những tội danh mà Nguyễn Văn Hóa gây ra thì bị tuyên án 07 năm tù là còn thể hiện sự khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Tội chứng của Nguyễn Văn Hóa đã quá rõ ràng.

- Từ năm 2013, Nguyễn Văn Hóa đã sử dụng facebook cá nhân để chia sẻ, phát tán các bài viết, video có nội dung kích động, xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước nhằm kêu gọi, kích động quần chúng nhân dân tham gia biểu tình, đặc biệt liên quan đến sự cố môi trường biển Formosa.

- Nguyễn Văn Hóa cũng thường xuyên nhận tiền từ các tổ chức phản động trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động chống phá với số tiền lên đến 92.1 triệu đồng và 5.264 USD.

Với những hoạt động chống phá lâu dài, thể hiện thái độ chống đối quyết liệt đó thì việc Nguyễn Văn Hóa vào tù là điều đương nhiên.

Vậy còn gì để nói, để xuyên tạc nữa không Quốc hội Châu Âu và bè lũ rận chủ?

Kiếm Rồng

11 nhận xét:

 1. Vậy chẳng phải Quốc hội Châu Âu đang vi phạm nghiêm trọng đến quyền độc lập, tự chủ của một quốc gia hay sao? Các ông liên tục kêu gọi rồi yêu cầu phải phát huy quyền dân chủ, phải tôn trọng quyền tự chủ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Vậy bản tuyên bố này là sao? Thật khó trả lời đúng không thưa các ông?

  Trả lờiXóa
 2. ừ năm 2013, Nguyễn Văn Hóa đã sử dụng facebook cá nhân để chia sẻ, phát tán các bài viết, video có nội dung kích động, xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước nhằm kêu gọi, kích động quần chúng nhân dân tham gia biểu tình, đặc biệt liên quan đến sự cố môi trường biển Formosa.

  Trả lờiXóa
 3. Bản Nghị quyết nói trên đưa ra những yêu cầu hết sức vô lý và phi thực tế. Chúng yêu cầu: “Trả tự do cho nhà hoạt động trẻ Nguyễn Văn Hóa và các công dân Việt Nam đang bị cầm tù vì đã trình bày những quan điểm riêng của họ…” Thậm chí, chúng còn can thiệp vào việc thực hiện Luật hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khi chúng yêu cầu: “Chấm dứt việc dùng điều luật 79 và 88 để đàn áp các tiếng nói đối lập”.

  Trả lờiXóa
 4. chúng ta có thể thấy nghị viện châu âu đã xuyên tạc, vu cáo Việt Nam vi phạm quyền tự do ngôn luận, vi phạm quyền tự do báo chí, đồng thời còn lên tiếng kêu gọi Việt Nam trả tự do vô điều kiện cho Nguyễn Văn Hóa.

  Trả lờiXóa
 5. các thế lực thù địch luôn tìm sự giúp đỡ từ các cơ quan quốc tế, chúng lợi dụng sự giúp đỡ đó để tranh thủ khuếch trương thanh thế, đồng thời tăng cường các hoạt động chống phá Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 6. có thể nói, bọn phản động trong và ngoài nước luôn móc nối, câu kết tranh thủ sự hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế nhằm gia tăng các hoạt động chống đối Đảng và Nhà nước Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 7. Đúng là Trên một số trang mạng phản động đang tích cực đăng tải thông tin liên quan đến việc Quốc hội Châu Âu đưa ra cái gọi là thông báo Nghị quyết khẩn cấp dưới tiêu đề “Tự do ngôn luận tại Việt Nam, trường hợp Nguyễn Văn Hóa”. Trước đó, bè lũ rận chủ tích cực đưa những thông tin xuyên tạc, sai lệch về tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Các trang blog, fanpage phản động được các đối tượng tích cực sử dụng để thực hiện chiêu trò chống phá trên.

  Trả lờiXóa
 8. Quả thực, nếu như vậy chẳng phải Quốc hội Châu Âu đang vi phạm nghiêm trọng đến quyền độc lập, tự chủ của một quốc gia hay sao? Các ông liên tục kêu gọi rồi yêu cầu phải phát huy quyền dân chủ, phải tôn trọng quyền tự chủ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau. Vậy bản tuyên bố này là sao? Thật khó trả lời đúng không thưa các ông?

  Trả lờiXóa
 9. Nguyễn Văn Hóa đã sử dụng facebook cá nhân để chia sẻ, phát tán các bài viết, video có nội dung kích động, xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước nhằm kêu gọi, kích động quần chúng nhân dân tham gia biểu tình, đặc biệt liên quan đến sự cố môi trường biển Formosa.

  Trả lờiXóa
 10. Trên các trang mạng phản động đang tích cực đăng tải thông tin liên quan đến việc Quốc hội Châu Âu đưa ra cái gọi là thông báo Nghị quyết khẩn cấp dưới tiêu đề “Tự do ngôn luận tại Việt Nam, trường hợp Nguyễn Văn Hóa”. Trước đó, bè lũ rận chủ tích cực đưa những thông tin xuyên tạc, sai lệch về tình hình nhân quyền ở Việt Nam. Các trang blog, fanpage phản động được các đối tượng tích cực sử dụng để thực hiện chiêu trò chống phá trên.
  Bọn rận chủ thì nó chỉ cần tiền chứ quan tâm gì đến đất nước đâu

  Trả lờiXóa
 11. - Nguyễn Văn Hóa cũng thường xuyên nhận tiền từ các tổ chức phản động trong và ngoài nước để thực hiện các hoạt động chống phá với số tiền lên đến 92.1 triệu đồng và 5.264 USD.

  Với những hoạt động chống phá lâu dài, thể hiện thái độ chống đối quyết liệt đó thì việc Nguyễn Văn Hóa vào tù là điều đương nhiên.

  Vậy còn gì để nói, để xuyên tạc nữa không Quốc hội Châu Âu và bè lũ rận chủ?

  Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm