Thứ Ba, 12 tháng 12, 2017


Hàng năm cứ đến ngày 10/12 (Ngày quốc tế nhân quyền) là "làn sóng" vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ nhân quyền lại "bùng phát" trong bè lũ phản động. Năm nay cũng không ngoại lệ, suốt mấy ngày qua, giới "dân chủ" trong nước và ở hải ngoại liên tục tổ chức các hoạt động kỷ niệm thông qua các hình thức như mít tinh, biểu tình, hội thảo, họp mặt, tọa đàm… để "gào thét", "chửi rủa" với nhiều luận điệu khác nhau như " Việt Nam vi phạm nghiêm trọng dân chủ, nhân quyền", "69 năm ngày nhân quyền quốc tế, ở Việt Nam vẫn có người yêu nước đi tù", "Cộng sản Việt Nam đàn áp, bóc lột nhân dân"… Thoạt nhiên, mới đọc những luận điệu này, người chưa theo dõi, am hiểu tình hình chính trị trong nước thì không hiểu tại sao một nước Việt Nam hòa bình, dân chủ đến vậy mà trong mắt một bộ phận "có tư tưởng cấp tiến" và số "chó săn ở hải ngoại" lại tồi tệ đến vậy? Vậy nên chúng ta cùng nhau sẽ làm rõ một số vấn đề sau:

Đầu tiên, chúng ta ai cũng biết một điều: các thế lực thù địch, đặc biệt là bè lũ phản động ở trong nước và quốc tế luôn xem vấn đề dân chủ, nhân quyền để tiến hành các hoạt động chống phá. Bởi vì chúng xác định, chỉ thông qua con đường "dân chủ", "nhân quyền" mới có thể làm suy giảm niềm tin của quần chúng nhân dân ta đối với Đảng, với chế độ; đồng thời mới phá vỡ được nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Bọn phản động quốc tế và số cực đoan chống đối cho rằng, một khi các học thuyết, các giá trị của hệ tư sản về dân chủ, nhân quyền được lan truyền và hiện diện hợp pháp trong đời sống xã hội Việt Nam thì có thể thay đồi thể chế chính trị.

Mặt khác, những "con chó điên phản động" suốt ngày gào thét Việt Nam vi phạm dân chủ nhân quyền thực chất là đang lợi dụng những bức xúc, những tồn tại xã hội nhất định trong xã hội nước ta để vu cáo Việt Nam vi phạm dân chủ nhân quyền. Đó có thể là sự việc chúng ta cưỡng chế thu hồi đất đai, hoặc cũng có thể là chúng ta bắt một đối tượng phản động vi phạm pháp luật… Mục đích, âm mưu của chúng là quốc tế hóa vấn đề này, thông qua đó lôi kéo được một số nước đặc biệt quan tâm đến vấn đề này như Mỹ và các nước phương Tây để họ can thiệp vào đất nước ta những những gì từng diễn ra ở Ucraina, Libia…Ngoài ra, thông qua đó, số đối tượng chống đối trong nước kích động, lôi kéo đối tượng trong nước tham gia vào hoạt động chống đối nhằm gia tăng lên áp lực của chính quyền.

Âm mưu, ý đồ của những "con chó săn bán nước" đã quá rõ, vậy thực sự Việt Nam có vi phạm dân chủ nhân quyền hay không? Câu trả lời chắc hẳn các bạn cũng tự hình dung được qua "trực quan" của mình. Chúng ta đều biết rằng, những năm qua, Việt Nam là môi trường hòa bình, ổn định bậc nhất thế giới, tình hình đời sống nhân dân, cơ sở hạ tầng ngày càng thể hiện; nhân dân tham gia quyền lợi trực tiếp vào xây dựng và bảo vệ tổ quốc và được nhà nước đảm bảo đầy đủ các quyền con người theo quy tắc pháp định… Như vậy, điều các nhà hoạt động "dân chủ", các thế lực thù địch vu cáo chúng ta vi phạm dân chủ, nhân quyền là hoàn toàn sai và vì mục đích, mưu đồ cá nhân. Vì vậy, với tư cách là công dân một nước hòa bình, dân chủ và tự do, thiết nghĩ năm sau bọn phản động trong nước và quốc tế nên "dừng" những hoạt động kỷ niệm ngày quốc tế nhân quyền để thôi làm xấu mặt và bộc lộ rõ mưu đồ chống phá của chúng. Và cũng để làm cho chúng đỡ "mất công" vì bao năm qua cứ kỉ niệm, cứ chống phá nhưng cuối cùng cũng chỉ là số không tròn trĩnh!

Huy Thai

1 nhận xét:

  1. ngày nhân quyền hay tự do dân chủ cái gì gì đó , đại loại là thông điệp về những quyền của con người mà nước mĩ luôn rêu rao thực ra cũng chỉ là cái cớ để họ can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác mà thôi

    Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm