Chủ Nhật, 10 tháng 12, 2017


Đúng như thường lệ, 10/12 là ngày quốc tế nhân quyền. Đây là ngày để nhiều quốc gia, các tổ chức quốc tế nhìn lại việc thực hiện nhân quyền của một năm qua. Bên cạnh những Hội nghị được tổ chức một cách khách quan và công tâm thì còn rất nhiều những  cuộc luận bàn mang tính quy chụp và chủ quan. Đây cũng là cơ hội cho bè lũ rận chủ tăng cường các hoạt động chống phá, xuyên tạc tình hình nhân quyền của Việt Nam.

Đám kền kền nhân sự kiện ngày quốc tế nhân quyền ở Brisbane (Úc) để kêu gọi xuống đường ở Trung tâm Inala Civic Centre, nhằm tố xuyên tạc về tình hình nhân quyền Việt Nam với khẩu hiệu Stop the crackdown. Với những luận điệu lừa mị, buổi xuống đường này có khá nhiều người tham gia, trong đó phải kể đến những phần tử Việt Tân quen thói chống phá như Trương Minh Đức (đại diện cơ sở của Việt Tân tại Brisbane), Lê Tuấn, đại diện Ủy Ban Yểm trợ của Việt Tân, Bùi Trọng Cường Chủ tịch cộng đồng người Việt tự do,…

Từ Úc rồi đến Đức, bè lũ rận chủ lại tiếp diễn chiêu trò cũ. Dưới sự kêu gọi, kích động của các đối tượng, nhiều người Việt sinh sống tại Đức lại kéo về thủ đô Berlin để lên tiếng cho cái gọi là “cất tiếng nói phản đối sự gia tăng đàn áp người đấu tranh cho tự do dân chủ của nhà cầm quyền CSVN”.

Rồi đến tổ chức phi chính phủ Global Voices tuy không mời số rận chủ quốc nội tham dự cái gọi là “GLOBAL VOICES SUMMIT 2017”. Tuy nhiên, đám này lại la liếm, tìm cách đến tham dự cái gọi là Hội nghị bàn tròn hòng thực hiện âm mưu xuyên tạc về tình hình nhân quyền của Việt Nam. Kẻ không biết liêm sỉ này không ai khác mà chính là Lê Xuân Đôn, thành viên đảng Việt Tân.

Những năm qua, cùng với công cuộc đổi mới đất nước, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm và đảm bảo quyền tự do tôn giáo, dân chủ nhân quyền cho người dân. Đồng thời, là thành viên tích cực thúc đẩy quyền con người trên thế giới. Tuy nhiên, bè lũ rận chủ quốc nội với sự hỗ trợ của ngoại bang lại tăng cường các hoạt động chống phá. Từ đó, nhiều tổ chức nhân quyền trá hình đã lợi dụng để đưa ra các phán quyết thiếu tôn trọng sự thật về tình hình nhân quyền Việt Nam.

Bởi vậy, đề nghị các tổ chức và đám rận chủ hãy tôn trọng sự thật. Đừng tự biến mình thành những kẻ lưu manh.

Ngọc Bút

14 nhận xét:

 1. Những năm qua, cùng với công cuộc đổi mới đất nước, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm và đảm bảo quyền tự do tôn giáo, dân chủ nhân quyền cho người dân. Đồng thời, là thành viên tích cực thúc đẩy quyền con người trên thế giới. Tuy nhiên, bè lũ rận chủ quốc nội với sự hỗ trợ của ngoại bang lại tăng cường các hoạt động chống phá. Từ đó, nhiều tổ chức nhân quyền trá hình đã lợi dụng để đưa ra các phán quyết thiếu tôn trọng sự thật về tình hình nhân quyền Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 2. Đúng như thường lệ, 10/12 là ngày quốc tế nhân quyền. Đây là ngày để nhiều quốc gia, các tổ chức quốc tế nhìn lại việc thực hiện nhân quyền của một năm qua. Bên cạnh những Hội nghị được tổ chức một cách khách quan và công tâm thì còn rất nhiều những cuộc luận bàn mang tính quy chụp và chủ quan. Đây cũng là cơ hội cho bè lũ rận chủ tăng cường các hoạt động chống phá, xuyên tạc tình hình nhân quyền của Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 3. Những năm qua, cùng với công cuộc đổi mới đất nước, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn quan tâm và đảm bảo quyền tự do tôn giáo, dân chủ nhân quyền cho người dân. Đồng thời, là thành viên tích cực thúc đẩy quyền con người trên thế giới. Tuy nhiên, bè lũ rận chủ quốc nội với sự hỗ trợ của ngoại bang lại tăng cường các hoạt động chống phá. Từ đó, nhiều tổ chức nhân quyền trá hình đã lợi dụng để đưa ra các phán quyết thiếu tôn trọng sự thật về tình hình nhân quyền Việt Nam. Bởi vậy, đề nghị các tổ chức và đám rận chủ hãy tôn trọng sự thật. Đừng tự biến mình thành những kẻ lưu manh.

  Trả lờiXóa
 4. Đúng như thường lệ, 10/12 là ngày quốc tế nhân quyền. Đây là ngày để nhiều quốc gia, các tổ chức quốc tế nhìn lại việc thực hiện nhân quyền của một năm qua. Bên cạnh những Hội nghị được tổ chức một cách khách quan và công tâm thì còn rất nhiều những cuộc luận bàn mang tính quy chụp và chủ quan. Đây cũng là cơ hội cho bè lũ rận chủ tăng cường các hoạt động chống phá, xuyên tạc tình hình nhân quyền của Việt Nam. Nhưng dù chúng có dùng cách nào đi chăng nữa sau cùng cũng chỉ nhận lại sự thất bại mà thôi vì vậy hãy dừng lại những hành vi bẩn thỉu trước khi quá muộn.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. lợi dụng các vấn đề về dân chủ nhân quyền, các đối tượng trong và ngoài nước luôn câu kết, móc nối với nhau nhằm gia tăng các hoạt động chống phá Việt Nam trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền.

   Xóa
 5. Việt Nam tuy không phải là nơi sản sinh ra thuật ngữ nhân quyền nhưng rất giàu truyền thống nhân đạo, nhân văn và khái nhiệm nhân quyền đi liền với tinh thần nhân đạo, tình cảm yêu thương con người, tính nhân nghĩa, nhân ái. Nhân dân Việt Nam yêu chuộng hòa bình và các giá trị nhân văn, cởi mở với sự đa dạng và dung hợp trong tiếp nhận giá trị từ bên ngoài. Tinh thần nhân đạo đã tồn tại từ rất lâu trong lịch sử Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 6. Đối với chúng ta (Việt Nam), vấn đề quyền con người được đặt ra xuất phát từ mục tiêu của Chủ nghĩa xã hội, từ bản chất của chế độ ta và bao quát rộng rãi nhiều lĩnh vực, từ chính trị, tư tưởng, văn hóa đến kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng.

  Trả lờiXóa
 7. Nhà nước Việt Nam luôn xác định việc tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy các quyền và tự do cơ bản của con người là nguyên tắc cơ bản của mọi chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đồng thời là sự hiện thực hóa các cam kết đối với các khuôn khổ pháp lý và thể chế quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Đảng và Nhà nước ta luôn tôn trọng dân chủ nhân quyền và các vấn đề liên quan đến dân chủ, nhân quyền, mọi hành vi vi phạm pháp luật, lợi dụng dân chủ, nhân quyền để chống phá Việt Nam đều bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

   Xóa
 8. uan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về quyền con người phù hợp với các chuẩn mực quốc tế và xu thế chung của thời đại. Chính sách nhất quán và xuyên suốt của Nhà nước ta là tôn trọng và đảm bảo các quyền con người, luôn đặt con người ở vị trí trung tâm, vừa là mục tiêu, vừa là động lực trong công cuộc Đổi mới toàn diện ở Việt Nam trong suốt gần 30 năm qua, hướng tới một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, đóng góp vào cuộc đấu tranh chung vì mục tiêu hoà bình và tiến bộ xã hội của nhân dân thế giới

  Trả lờiXóa
 9. Tại Việt Nam, mọi công dân đều có quyền bày tỏ chính kiến của mình, song quyền này phải được thực hiện trong khuôn khổ pháp luật, không xâm phạm đến lợi ích của người khác và lợi ích quốc gia, dân tộc. Ở Việt Nam không có bất kỳ cá nhân nào bị giam giữ chỉ vì “các hành vi và tiếng nói ôn hòa”, mà chỉ có những kẻ vi phạm pháp luật Việt Nam bị xử lý.

  Trả lờiXóa
 10. có thể thấy, cứ đến ngày quốc tế nhân quyền hằng năm, các đám dân chủ trên các nước lại bắt đầu các hoạt động chống phá Việt Nam trên lĩnh vực nhân quyền với đủ các chiêu trò được thực hiện.

  Trả lờiXóa
 11. các thế lực thù địch trong và ngoài nước luôn lợi dụng vấn đề nhân quyền để chống phá nhà nước Việt Nam, chúng câu kết móc nối với nhau, tạo thành các tổ chức hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc về tình hình nhân quyền tại Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 12. vấn đề nhân quyền, tôn giáo luôn là những vấn đề mà các thế lực thù địch, các nhà dân chủ lợi dụng để chống phá Việt Nam bằng rất nhiều thủ đoạn tinh vi khác nhau, gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình an ninh quốc gia.

  Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm