Thứ Sáu, 24 tháng 11, 2017


Phải nói thật với nhau để thấy rằng không có ai lại xảo ngôn và lố bịch như bè lũ rận chủ quốc nội. Thường ngày cứ thấy chúng chửi rủa om sòm, nói đông nói tây, kiểu gì cũng nói được. Sai rồi vẫn nói, vẫn cứ nhai đi nhai lại những điệp khúc muôn thuở. Vụ việc liên quan đến ông Nguyễn Xuân Anh đã từng là Bí thư Thành ủy thành phố Đà Nẵng, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố là một ví dụ minh chứng cho sự mất dạy và xảo ngôn của bè lũ rận chủ. Tại sao lại có thể khẳng định như vậy?

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng cộng sản Việt Nam thông báo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng và một số cá nhân. Theo đó, vi phạm của ông Nguyễn Xuân Anh (Ủy viên trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng) là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân, gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, “đến mức phải thi hành kỷ luật”.

Việc thi hành các kỷ luật đối với ông Nguyễn Xuân Anh chỉ là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, trên các trang mạng xã hội, bè lũ rận chủ nhất là số “anh hùng bàn phím”  ăn bám ngoại bang liên tục đưa ra luận điệu cho rằng ông Nguyễn Xuân Anh sẽ bị kỷ luật nhưng vẫn giữ chức vụ. Từ đó, xuyên tạc, quy chụp cho rằng Đảng và Nhà nước bao che cho những sai phạm liên quan đến Nguyễn Xuân Anh.

Tuy nhiên, sáng nay, 24/11/2017 các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã bỏ phiếu thông qua việc bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân đối với ông Nguyễn Xuân Anh, trong đó 48/48 đại biểu có mặt tại kỳ họp đã đồng ý . Đây là mức kỷ luật mà đại đa số cán bộ, đảng viên cho rằng vừa nghiêm khắc, vừa nhân văn, thấu lý đạt tình, thấu lý đạt tình, tâm phục khẩu phục, có tác dụng giáo dục, cảnh tỉnh, cảnh báo, phòng ngừa chung rất sâu sắc.

Một lần nữa cho thấy quyết tâm của Đảng, của Chính phủ trong việc phòng, chống tham nhũng, quyết tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước thực sự của dân, do dân và vì dân. Đó cũng là quyết tâm xử lý nghiêm, làm nghiêm từ trên xuống dưới để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, để lấy lại, củng cố lòng tin và tình thương yêu, quý trọng của nhân dân.

Và việc kỷ luật chức vụ sáng nay đối với ông Nguyễn Xuân Anh cũng là cái tát thẳng vào bản mặt mất dạy và tráo trở của bè lũ rận chủ với những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt trắng trợn.

Ánh sáng

20 nhận xét:

 1. Một lần nữa cho thấy quyết tâm của Đảng, của Chính phủ trong việc phòng, chống tham nhũng, quyết tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước thực sự của dân, do dân và vì dân. Đó cũng là quyết tâm xử lý nghiêm, làm nghiêm từ trên xuống dưới để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, để lấy lại, củng cố lòng tin và tình thương yêu, quý trọng của nhân dân.

  Trả lờiXóa
 2. Và việc kỷ luật chức vụ sáng nay đối với ông Nguyễn Xuân Anh cũng là cái tát thẳng vào bản mặt mất dạy và tráo trở của bè lũ rận chủ với những luận điệu xuyên tạc, bịa đặt trắng trợn.

  Trả lờiXóa
 3. có thể thấy việc thi hành kỷ luật bằng việc bãi nhiệm chức vụ chủ tịch hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đối với ông Nguyễn Xuân Anh là rất hợp lý, phải nghiêm khắc như thế thì mới làm trong sạch được bộ máy chính quyền.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Cần phải ủng hộ những việc làm như vậy. Đảng, Nhà nước đã và đang triệt để cải tổ, làm trong sạch bộ máy nội bộ để tăng cường sức chiến đấu cũng như niềm tin của nhân dân. Làm trong sạch trước hết phải làm từ trên xuống, làm từ đảng viên đến quấn chúng trong cơ quan công quyền. Đảng đã và đang thể hiện quyết tâm rất lớn của mình.

   Xóa
 4. Phải nói thật với nhau để thấy rằng không có ai lại xảo ngôn và lố bịch như bè lũ rận chủ quốc nội. Thường ngày cứ thấy chúng chửi rủa om sòm, nói đông nói tây, kiểu gì cũng nói được. Sai rồi vẫn nói, vẫn cứ nhai đi nhai lại những điệp khúc muôn thuở. Vụ việc liên quan đến ông Nguyễn Xuân Anh đã từng là Bí thư Thành ủy thành phố Đà Nẵng, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố là một ví dụ minh chứng cho sự mất dạy và xảo ngôn của bè lũ rận chủ.

  Trả lờiXóa
 5. Một lần nữa cho thấy quyết tâm của Đảng, của Chính phủ trong việc phòng, chống tham nhũng, quyết tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước thực sự của dân, do dân và vì dân. Đó cũng là quyết tâm xử lý nghiêm, làm nghiêm từ trên xuống dưới để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, để lấy lại, củng cố lòng tin và tình thương yêu, quý trọng của nhân dân.

  Trả lờiXóa
 6. Đối với đám rận chủ quốc nội thì không gì là chúng không làm. Chúng sẵn sàng làm mọi việc,chẳng cần phân biệt đạo đức hay không đạo đức, và chúng càng không quan tâm đến việc người khác sẽ đánh giá chúng thế nào, mà chúng chỉ càn biết làm sao gây được sự chú ý của đám hải ngoại để chúng kiếm tiền từ họ.

  Trả lờiXóa
 7. có thể nói, các thế lực thù địch, các phần tử phản động trong và ngoài nước lợi dụng vấn đề này để xuyên tạc, gia tăng các hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước ta bằng việc tuyên tuyền, bôi nhọ, xuyên tạc về những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.

  Trả lờiXóa
 8. Việc thi hành các kỷ luật đối với ông Nguyễn Xuân Anh chỉ là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, trên các trang mạng xã hội, bè lũ rận chủ nhất là số “anh hùng bàn phím” ăn bám ngoại bang liên tục đưa ra luận điệu cho rằng ông Nguyễn Xuân Anh sẽ bị kỷ luật nhưng vẫn giữ chức vụ. Từ đó, xuyên tạc, quy chụp cho rằng Đảng và Nhà nước bao che cho những sai phạm liên quan đến Nguyễn Xuân Anh.

  Trả lờiXóa
 9. Đúng là phải nói thật với nhau để thấy rằng không có ai lại xảo ngôn và lố bịch như bè lũ rận chủ quốc nội. Thường ngày cứ thấy chúng chửi rủa om sòm, nói đông nói tây, kiểu gì cũng nói được. Sai rồi vẫn nói, vẫn cứ nhai đi nhai lại những điệp khúc muôn thuở.

  Trả lờiXóa
 10. Phải nói rằng, qua hành động lần này, một lần nữa cho thấy quyết tâm của Đảng, của Chính phủ trong việc phòng, chống tham nhũng, quyết tâm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng Nhà nước thực sự của dân, do dân và vì dân. Đó cũng là quyết tâm xử lý nghiêm, làm nghiêm từ trên xuống dưới để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, để lấy lại, củng cố lòng tin và tình thương yêu, quý trọng của nhân dân.

  Trả lờiXóa
  Trả lời
  1. Muốn dân tin yêu, dân nghe theo, làm theo thì không có cách nào khác Đảng mà cụ thể là những đảng viên phải làm gương. Gương ở đây là tấm gương trong sạch, tấm gương cống hiến, gương vì dân, không tư lợi, không tham, không hám danh. Gương ở đây là gương sẵn sàng xử lý, sẵn sàng "trảm" khi có sai phạm dù cho đảng viên đó có ở vị trí nào đi nữa.

   Xóa
 11. có thể nói iệc thi hành các kỷ luật đối với ông Nguyễn Xuân Anh chỉ là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, trên các trang mạng xã hội, bè lũ rận chủ nhất là số “anh hùng bàn phím” ăn bám ngoại bang liên tục đưa ra luận điệu cho rằng ông Nguyễn Xuân Anh sẽ bị kỷ luật nhưng vẫn giữ chức vụ. Từ đó, xuyên tạc, quy chụp cho rằng Đảng và Nhà nước bao che cho những sai phạm liên quan đến Nguyễn Xuân Anh.

  Trả lờiXóa
 12. Đảng rõ ràng làm việc phải công chính, liêm minh, thưởng phạt phân minh. Có công thì khen thưởng, sai phạm phải xử lý. Làm được những điều ấy thì Đảng mới giữ vững được lòng tin của quần chúng nhân dân được. Vụ việc của ông Xuân Anh một lần nữa cho thấy sự công minh, không bao che, thiên vị của đảng và một lần nữa khẳng định niềm tin của người dân đối với đảng.

  Trả lờiXóa
 13. Những việc làm, hành động đó của Đảng đã khiến cho đám rận chủ cứng họng, khiến cho những người dân một lần nữa nâng thêm niềm tin vào Đảng. Đảng ta không bao che, không giấu diếm cái xấu, cái yếu kém, cái sai phạm. Đã sai thì phải xử lý, cá nhân sai thì phải kỷ luật, tuyệt nhiên không phải vì vị trí mà nể nang, thiếu công bằng.

  Trả lờiXóa
 14. Không thấy đám rận chủ trong nước lên tiếng gì về vụ việc này nữa. Có chăng chúng đang nhăm nhăm vào việc đại biểu ngồi bàn đầu trong bức ảnh biểu quyết bãi nhiễm ông Xuân Anh không giơ tay đồng ý mà thôi. Nhưng thật đáng buồn, vị đại biểu đó là ai, tại sao lại không giơ tay đã được làm rõ trong bài viết này http://www.molang0205.com/2017/11/them-mot-tin-that-thiet-ve-cuoc-hop.html. Thế nên chúng cứng họng là đúng rồi.

  Trả lờiXóa
 15. Phải nói thật với nhau để thấy rằng không có ai lại xảo ngôn và lố bịch như bè lũ rận chủ quốc nội. Thường ngày cứ thấy chúng chửi rủa om sòm, nói đông nói tây, kiểu gì cũng nói được. Sai rồi vẫn nói, vẫn cứ nhai đi nhai lại những điệp khúc muôn thuở. Vụ việc liên quan đến ông Nguyễn Xuân Anh đã từng là Bí thư Thành ủy thành phố Đà Nẵng, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố là một ví dụ minh chứng cho sự mất dạy và xảo ngôn của bè lũ rận chủ. Đây là bản chất của những kẻ dân chủ từ trước tới này.

  Trả lờiXóa
 16. sáng nay, 24/11/2017 các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng đã bỏ phiếu thông qua việc bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân đối với ông Nguyễn Xuân Anh, trong đó 48/48 đại biểu có mặt tại kỳ họp đã đồng ý . Đây là mức kỷ luật mà đại đa số cán bộ, đảng viên cho rằng vừa nghiêm khắc, vừa nhân văn, thấu lý đạt tình, thấu lý đạt tình, tâm phục khẩu phục, có tác dụng giáo dục, cảnh tỉnh, cảnh báo, phòng ngừa chung rất sâu sắc.

  Trả lờiXóa
 17. Việc thi hành các kỷ luật đối với ông Nguyễn Xuân Anh chỉ là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, trên các trang mạng xã hội, bè lũ rận chủ nhất là số “anh hùng bàn phím” ăn bám ngoại bang liên tục đưa ra luận điệu cho rằng ông Nguyễn Xuân Anh sẽ bị kỷ luật nhưng vẫn giữ chức vụ. Từ đó, xuyên tạc, quy chụp cho rằng Đảng và Nhà nước bao che cho những sai phạm liên quan đến Nguyễn Xuân Anh.

  Trả lờiXóa
 18. Quyết định kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh là mức kỷ luật mà đại đa số cán bộ, đảng viên cho rằng vừa nghiêm khắc, vừa nhân văn, thấu lý đạt tình, thấu lý đạt tình, tâm phục khẩu phục, có tác dụng giáo dục, cảnh tỉnh, cảnh báo, phòng ngừa chung rất sâu sắc.

  Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm