Thứ Năm, 5 tháng 10, 2017


Mỗi chúng ta có lẽ vẫn còn nhớ đoạn thơ sau của nhà thơ Chế Lan Viên: Luận cương đến Bác Hồ và Người đã khóc/ Lệ Bác Hồ rơi trên chữ Lênin / Bốn bức tường im nghe Bác lật từng trang sách gấp/ Tưởng bên ngoài đất nước đợi mong tin/ Bác reo lên một mình như nói cùng đất nước/ Cơm áo là đây, hạnh phúc đây rồi/ Hình của Đảng lồng trong hình của nước/ Phút khóc đầu tiên là phút Bác Hồ cười”.

Không cần nói thì chúng ta cũng đã biết đó là những vần thơ gợi lên cảm xúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi đọc được Luận cương của Lênin. Người đã mừng rỡ đến trào nước mắt, đã reo lên như đã tìm ra một phát kiến vĩ đại. Luận cương của Lênin đã giúp người tìm ra con đường cứu nước, giải phóng dân tộc. Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy ở đây con đường giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Lệ người đã rơi trên nét chữ Lênin.

Và trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hào hùng của dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta cùng toàn thể nhân dân đều kiên định đi lên con đường chủ nghĩa xã hội. Đến nay, sau hơn 20 năm tiến hành đổi mới từ sau Đại hội VI, những thành tự đạt được trên tất cả các lĩnh vực từ chính trị đến kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng,… đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng việc lựa chọn và đi theo con đường chủ nghĩa xã hội là hoàn toàn đúng đắn và sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của Đảng ta.

Tuy nhiên, các thế lực thù địch luôn tìm cách thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình nhằm lật đổ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản, xóa bỏ sự tồn tại của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phục vụ đặc lực cho chiến lược đó của ngoại bang chính là bè lũ rận chủ, cũng như những phần tử quá khích, số cơ hội chính trị,…

Đám phản loạn cẩu nô này liên tục đưa ra các luận điệu xuyên tạc về tình hình đất nước, hòng kích động chống phá. Thời gian gần đây là hàng loạt những thông tin bịa đặt và xuyên tạc của số rận chủ về vấn đề Formosa, về vấn đề chống tham nhũng, về xây dựng và cải cách đất nước, vấn đề Biển Đông, vấn đề khiếu kiện và tranh chấp đất đai… Chúng liên tục đưa lên các bản yêu sách đòi thả tự do cho số tù nhân chính trị, yêu cầu xóa bỏ điều 4 Hiến Pháp trước thềm diễn ra các phiên Họp quan trọng của Đảng và Nhà nước,…

Trong quá trình quá độ lên chủ nghĩa xã hội hiện nay, chắc chắn không thể tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Đó là điều kiện cho bọn rận chủ tuyên truyền xuyên tạc. Nhưng những thành quả to lớn và toàn diện của hơn 20 năm đổi mới thì chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào tương lai ổn định và phát triển mạnh mẽ, “sánh vai cùng các cường quốc năm châu” của dân tộc Việt Nam.

Tru Tiên Kiếm

9 nhận xét:

 1. Trong quá trình quá độ lên chủ nghĩa xã hội hiện nay, chắc chắn không thể tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Đó là điều kiện cho bọn rận chủ tuyên truyền xuyên tạc. Nhưng những thành quả to lớn và toàn diện của hơn 20 năm đổi mới thì chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào tương lai ổn định và phát triển mạnh mẽ, “sánh vai cùng các cường quốc năm châu” của dân tộc Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 2. Mặc dù con đường đi lên xã hội chủ nghĩa là một quá trình lâu dài và đầy thử thách nhưng với sự lãnh đạo của Đảng ta chúng ta đã và đang bước từng bước chân vững vàng trên con đường ấy. Nhìn lại hơn 20 năm qua chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu lớn về kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, văn hóa giáo dục,..song vẫn còn những hạn chế nhất định. Tuy nhiên chặng đường nào chẳng có những chông gai và sóng gió, chúng ta hãy giữ vững niềm tin vào Đảng, cùng sự cố gắng của toàn thể xã hội thì nhất định chúng ta sẽ tiến tới thành công.

  Trả lờiXóa
 3. Chủ nghĩa cộng sản là đích tới của chúng ta!

  Trả lờiXóa
 4. Việt Nam kiên định con đường đi lên CNXH, bởi đây là con đường sẽ đem lại tương lai tươi sáng cho dân tộc Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 5. Chủ tịch nước khẳng định, trong quá trình phát triển, VN đã đúc rút bài học thực tiễn từ các nước để xây dựng CNXH. VN luôn thấm thía bài học từ Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông u trước đây. Do vậy, VN đặt ưu tiên hàng đầu vấn đề xây dựng Đảng. Đảng là hạt nhân lãnh đạo, vì thế phải xây dựng Đảng vững mạnh, luôn được nhân dân tín nhiệm, Đảng phải phục vụ lợi ích của toàn dân tộc.

  Trả lờiXóa
 6. Với thực tiễn đổi mới, nhận thức của Đảng về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày một rõ ràng và đầy đủ hơn. Điều này, trên thực tế, đã trở thành một nguồn lực đặc biệt có ý nghĩa bảo đảm cho mỗi hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội cụ thể trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

  Trả lờiXóa
 7. Trong quá trình quá độ lên chủ nghĩa xã hội hiện nay, chắc chắn không thể tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Đó là điều kiện cho bọn rận chủ tuyên truyền xuyên tạc. Nhưng những thành quả to lớn và toàn diện của hơn 20 năm đổi mới thì chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào tương lai ổn định và phát triển mạnh mẽ, “sánh vai cùng các cường quốc năm châu” của dân tộc Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 8. Đám phản loạn cẩu nô này liên tục đưa ra các luận điệu xuyên tạc về tình hình đất nước, hòng kích động chống phá. Thời gian gần đây là hàng loạt những thông tin bịa đặt và xuyên tạc của số rận chủ về vấn đề Formosa, về vấn đề chống tham nhũng, về xây dựng và cải cách đất nước, vấn đề Biển Đông, vấn đề khiếu kiện và tranh chấp đất đai… Chúng liên tục đưa lên các bản yêu sách đòi thả tự do cho số tù nhân chính trị, yêu cầu xóa bỏ điều 4 Hiến Pháp trước thềm diễn ra các phiên Họp quan trọng của Đảng và Nhà nước,…

  Trả lờiXóa
 9. Không cần nói thì chúng ta cũng đã biết đó là những vần thơ gợi lên cảm xúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi đọc được Luận cương của Lênin. Người đã mừng rỡ đến trào nước mắt, đã reo lên như đã tìm ra một phát kiến vĩ đại. Luận cương của Lênin đã giúp người tìm ra con đường cứu nước, giải phóng dân tộc. Nguyễn Ái Quốc đã tìm thấy ở đây con đường giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Lệ người đã rơi trên nét chữ Lênin.

  Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm