Thứ Năm, 5 tháng 10, 2017


Nói về quan liêu, tham nhũng, Lênin từng khẳng định: “Tham nhũng gắn bó hữu cơ với sự tồn tại và phát triển của bộ máy nhà nước và quyền lực công…”. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng từng chỉ rõ ba căn bệnh tham ô, lãng phí, quan liêu là những “thứ giặc nội xâm” bắt nguồn từ chủ nghĩa cá nhân mà ra. Vì vậy, muốn cho Đảng trong sạch, Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu cầu phải “nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”. Vậy mới biết sự nguy hiểm của nạn quan liêu, tham nhũng. Vậy mới thấy sự cần thiết của việc chống lại tệ quan liêu tham nhũng, nhất là trong cơ chế phát triển kinh tế thị trường hiện nay.

Thời gian qua, lãnh đạo Đảng và Nhà nước hết sức quan tâm, kiên quyết kiên trì chỉ đạo đấu tranh chống tham nhũng. Đúng như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đưa ra một hình tượng ví von rất sống, rất hay, rất thực tế: “Lò đã nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy… Cá nhân nào muốn không làm cũng không thể được…”. Trong Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII vừa qua, Tổng Bí thư cũng đã nhấn mạnh: “điểm thuận là có khí thế mới, đồng thuận cao, không khí làm việc khác trước nhưng yêu cầu, đòi hỏi đối với công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, cũng nặng nề hơn, tính chất công việc phức tạp hơn”.

Tham nhũng và chống tham nhũng, ở mọi thời và muôn đời vốn không bao giờ cũ. Đó là vấn đề song hành cùng với sự tồn tại và phát triển của mọi quốc gia. Điều quan trọng là quốc gia đó có đủ quyết tâm, có đủ kiên trì để hạn chế, tiến tới xóa bỏ nạn quan liêu tham nhũng hay không mà thôi?

Tuy nhiên, bè lũ rận chủ xưa nay chuyên thói xuyên tạc, nói xấu tình hình trong nước nhân dịp nhiều đại án về tham nhũng được phơi bày đã tung ra nhiều chiêu trò để tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước.

Chúng liên tục đưa ra các luận điệu cho rằng việc để xẩy ra nhiều vụ án tham nhũng là do công tác quản lý của ta yếu kém, là do cán bộ ta thoái hóa biến chất,… từ đó quy chụp cho toàn hệ thống chính trị để tuyên truyền xuyên tạc, kích động chống phá.

Rận chủ còn thường xuyên đăng tải các bài viết phân tích về tình hình chính trị trong nước để định hướng dư luận, thường xuyên đưa ra các luận điệu phản bác các văn bản về chống tham nhũng, bôi nhọ lãnh đạo cấp cao xung quanh các phát ngôn về vấn đề tham nhũng,… Chúng còn thường xuyên tiếp xúc, phỏng vấn số tù nhân lương tâm, số phần tử cơ hội chính trị, và cả số bị bắt xử lý về tội tham nhũng để tìm cách thu thập thông tin, xuyên tạc chống phá chế độ.

Âm mưu của bè lũ rận chủ chính là khoét sâu mâu thuẫn, gây chia rẽ đoàn kết nội bộ, tạo điều kiện cho ngoại bang và những phần tử chống đối thực hiện được ý đố chống phá đất nước. Lên án và bài xích âm mưu ý đồ bẩn thỉu đó của bè lũ rận chủ là hết sức cần thiết.

Kiếm Rồng

13 nhận xét:

 1. Tham nhũng và chống tham nhũng, ở mọi thời và muôn đời vốn không bao giờ cũ. Đó là vấn đề song hành cùng với sự tồn tại và phát triển của mọi quốc gia. Điều quan trọng là quốc gia đó có đủ quyết tâm, có đủ kiên trì để hạn chế, tiến tới xóa bỏ nạn quan liêu tham nhũng hay không mà thôi? Tuy nhiên, bè lũ rận chủ xưa nay chuyên thói xuyên tạc, nói xấu tình hình trong nước nhân dịp nhiều đại án về tham nhũng được phơi bày đã tung ra nhiều chiêu trò để tuyên truyền chống phá Đảng và Nhà nước.

  Trả lờiXóa
 2. Âm mưu của bè lũ rận chủ chính là khoét sâu mâu thuẫn, gây chia rẽ đoàn kết nội bộ, tạo điều kiện cho ngoại bang và những phần tử chống đối thực hiện được ý đố chống phá đất nước. Lên án và bài xích âm mưu ý đồ bẩn thỉu đó của bè lũ rận chủ là hết sức cần thiết.

  Trả lờiXóa
 3. Lũ rận chúng thực sự là quá bẩn thỉu, chúng thường xuyên đăng tải các bài viết phân tích về tình hình chính trị trong nước để định hướng dư luận, thường xuyên đưa ra các luận điệu phản bác các văn bản về chống tham nhũng, bôi nhọ lãnh đạo cấp cao xung quanh các phát ngôn về vấn đề tham nhũng,… Chúng còn thường xuyên tiếp xúc, phỏng vấn số tù nhân lương tâm, số phần tử cơ hội chính trị, và cả số bị bắt xử lý về tội tham nhũng để tìm cách thu thập thông tin, xuyên tạc chống phá chế độ.

  Trả lờiXóa
 4. chúng ta cần phải tìm ra được nhiều hơn nữa những kẻ đang còn âm mưu tham nhũng, cần phải chung tay đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng lên cao độ, quét sạch những kẻ có âm mưu tham ô, tham nhũng.

  Trả lờiXóa
 5. chúng ta có thể thấy, trong thời đại này, vấn đề tham nhũng là một vấn để lúc nào cũng nóng, và chưa có xu hướng suy giảm, thậm chí ngày càng gia tăng, và công cuộc phòng, chống tham nhũng vẫn không bao giờ là kết thúc cả.

  Trả lờiXóa
 6. có lẽ chúng ta cần phải có một cuộc thanh tra lớn đối với tất các cơ quan, bộ ngành, đặc biệt là về kinh tế, tài chính, bởi đa số, những vụ tham nhũng lớn đều xuất phát từ những tập đoàn kinh tế lớn, các doanh nghiệp của Nhà nước.

  Trả lờiXóa
 7. Vẫn cùng là các hoạt động chống tham nhũng. Nhưng trong khi mục đích của Đảng Cộng sản Việt Nam là làm sao loại trừ những con sâu tham nhũng ra khỏi bộ máy chính trị thì ngược lại, những kẻ dân chủ cơ hội lại coi đây là cái cớ để nói xấu, bôi nhọ chế độ chính trị hiện nay. Một hoạt động nhưng hai mục tiêu khác nhau.

  Trả lờiXóa
 8. “Tham nhũng gắn bó hữu cơ với sự tồn tại và phát triển của bộ máy nhà nước và quyền lực công…”. Đúng vậy không một chế độ hay một quốc gia trên thế giới nào mà không mắc phải vấn nạn tham nhũng này, dù ít hay nhiều. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy nhân dân ta phải nêu cao tinh thần phòng ngừa, đấu tranh với tham nhũng và cho đến nay, với sự lãnh đạo của Đảng cùng sự quyết tâm của các ngành các cấp thì tham nhũng đã và đang bị đẩy lùi một cách quyết liệt hơn bao giờ hết. Điều này cho thấy sự tiến bộ của những chủ trương chính sách của Đảng cũng như công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa ở nước ta đã tiến thêm một bước tiến mới trên con đường đi lên xã hội chủ nghĩa.

  Trả lờiXóa
 9. Ngăn chặn, phản bác các luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, làm tốt nhiệm vụ đó sẽ góp phần quan trọng vào sự nghiệp bảo vệ hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin, bảo vệ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Đây là nhiệm vụ nặng nề, cần phải có sự tham gia của nhiều ban, ngành, cơ quan, đơn vị, tập trung cơ sở vật chất, trí tuệ... kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, phản bác những tư tưởng sai trái của các thế lực thù địch, phản động có hiệu quả.

  Trả lờiXóa
 10. Chúng ta cần tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân hiểu rõ bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 11. Vạch trần âm mưu xuyên tạc bản chất chế độ ta, góp phần đánh bại mọi thủ đoạn nham hiểm của kẻ thù, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng và Nhà nước ta.

  Trả lờiXóa
 12. Lợi dụng chống tham nhũng để bôi nhọ, hạ thấp uy tín cán bộ lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta. Bôi nhọ, hạ thấp uy tín những người đứng đầu trong bộ máy Đảng, Nhà nước ta là âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế thù địch. Thời gian qua, lợi dụng chống tham nhũng ở Việt Nam chúng tuyên truyền nhiều luận điệu sai trái nhằm bôi nhọ, hạ thấp uy tín của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta, trong đó tập trung công kích Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

  Trả lờiXóa
 13. Tóm lại, trong thời gian tới, các thế lực thù địch sẽ tiếp tục tung ra những luận điệu xuyên tạc cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Việt Nam nhằm bôi nhọ, hạ uy tín của Đảng, Nhà nước ta, kích động gây chia rẽ nội bộ, gieo rắc sự hoài nghi, làm giảm lòng tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chế độ. Vì vậy, chúng ta phải đề cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh bác bỏ những luận điệu sai trái, phản động của chúng.

  Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm