Thứ Tư, 23 tháng 8, 2017


Vừa qua, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định  số 89-QĐ/TW về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp và Quy định số 90-QĐ/TW về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý (Gọi tắt là  Quy định 89 và Quy định 90) .

Đây là lần đầu tiên, Bộ Chính trị có những quy định cụ thể về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá đối với các cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước… Vì vậy, đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước.  Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến mang tính đóng góp, xây dựng để phát triển đất nước thì cũng có không ít những ý kiến trái chiều, nhằm mục đích xuyên tạc, chống phá. Điển hình trong số đó là bệnh phẩm “Sự vô minh trong quy định 90” được đăng tải trên fanpage phản động của tổ chức khủng bố Việt Tân.

Có thể nói, những nội dung được đưa ra trong Quyết định 89 và 90 của Bộ Chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần loại bỏ được sự tham quyền cố vị, làm cho Đảng ngày càng mạnh, được quần chúng nhân dân tin tưởng, sự lãnh đạo toàn diện của Đảng sẽ hiệu quả hơn. 

Đặc biệt, đó là công cụ hữu hiệu để loại trừ, ngăn chặn những người có tư tưởng bè phái, tư lợi, cục bộ, sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau nhằm đạt được quyền lợi chính trị và khai thác quyền lợi chính trị để tham nhũng, gây mất niềm tin trong Đảng, nhân dân. Quy định cho thấy, sẽ không có vùng cấm trong việc xử lý cán bộ sai phạm, đặc biệt là cán bộ cấp cao.

Những nội dung trong Quyết định 89 và 90 thực sự rất rõ ràng, cụ thể và chí tiết. Tuy nhiên, trong bệnh phẩm “Sự vô minh trong quy định 90”, tên giáo sư tự xưng trong giới rận chủ Nguyễn Đình Cống mượn danh những nhà dân chủ tự xưng khác như Tô Văn Trường, Lê Phú Khải, Hòa Ái, Hạ Đình Nguyên,… lại xuyên tạc rằng những Quyết định trên là “vô minh”.

Chẳng hiểu, mấy tên rận chủ trình độ đã qua tiểu học hay chưa, mà khi đọc Quyết định 89 và 90 của Bộ Chính trị vốn rất rõ ràng, tường minh mà chúng lại không thể hiểu được. Hoặc cũng có thể là chúng hiểu nhưng cố tình xuyên tạc, bịa đặt để xuyên tạc tình hình đất nước, chống phá với chiêu trò làm tiền bẩn thỉu.

Cả hai khả năng đều có thể xảy ra. Thứ nhất, bè lũ rận chủ luôn tự xưng là giáo sư nhưng trình độ chẳng khác gì mấy kẻ đi chửi thuê. Thứ hai, bản chất từ xưa đến nay của rận chủ là bợ đít ngoại bang, xuyên tạc chống phá đất nước. Bởi vậy, xung quanh Quyết định 89 và 90 của Bộ Chính trị vừa qua không có gì phải bàn cãi thêm.

Phiêu Diêu Kiếm


10 nhận xét:

 1. Có thể nói, những nội dung được đưa ra trong Quyết định 89 và 90 của Bộ Chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần loại bỏ được sự tham quyền cố vị, làm cho Đảng ngày càng mạnh, được quần chúng nhân dân tin tưởng, sự lãnh đạo toàn diện của Đảng sẽ hiệu quả hơn.

  Trả lờiXóa
 2. Vừa qua, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Quy định số 89-QĐ/TW về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp và Quy định số 90-QĐ/TW về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. đó là công cụ hữu hiệu để loại trừ, ngăn chặn những người có tư tưởng bè phái, tư lợi, cục bộ, sử dụng nhiều thủ đoạn khác nhau nhằm đạt được quyền lợi chính trị và khai thác quyền lợi chính trị để tham nhũng, gây mất niềm tin trong Đảng, nhân dân. Quy định cho thấy, sẽ không có vùng cấm trong việc xử lý cán bộ sai phạm, đặc biệt là cán bộ cấp cao.

  Trả lờiXóa
 3. Bọn chúng thực chất chỉ muốn tạo ra dư luận trái chiều để chống lại các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước thôi mà. Cái chính là khi những quy định này đi vào thực hiện có hiệu quả ắt sẽ đem lại niềm tin cho quần chúng nhân dân và bọn rận chủ sẽ tự im de mà thôi.

  Trả lờiXóa
 4. đầu tiên bè lũ rận chủ luôn tự xưng là giáo sư nhưng trình độ chẳng khác gì mấy kẻ đi chửi thuê. Thứ hai, bản chất từ xưa đến nay của rận chủ là bợ đít ngoại bang, xuyên tạc chống phá đất nước. Bởi vậy, xung quanh Quyết định 89 và 90 của Bộ Chính trị vừa qua không có gì phải bàn cãi thêm.

  Trả lờiXóa
 5. Lũ rận chúng luộn tự xưng mình là những nhà dân chủ vì dân, nhưng hãy nhìn những gì chúng làm mà xem chẳng khác nào những kẻ bán nước mà. Nhân dan chúng tôi thật sự rất phẫn nộ trước những việc làm của đám dân chủ giả cầy này, vì vậy chúng tôi mong nhà nước ta hãy trừng phạt lũ rận này để chúng không còn lồng hành làm những việc bẩn thỉu nữa.

  Trả lờiXóa
 6. Đây là lần đầu tiên, Bộ Chính trị có những quy định cụ thể về tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá đối với các cán bộ cao cấp của Đảng và Nhà nước… Vì vậy, đã thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước. Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến mang tính đóng góp, xây dựng để phát triển đất nước thì cũng có không ít những ý kiến trái chiều, nhằm mục đích xuyên tạc, chống phá. Điển hình trong số đó là bệnh phẩm “Sự vô minh trong quy định 90” được đăng tải trên fanpage phản động của tổ chức khủng bố Việt Tân.

  Trả lờiXóa

 7. Có thể nói, những nội dung được đưa ra trong Quyết định 89 và 90 của Bộ Chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần loại bỏ được sự tham quyền cố vị, làm cho Đảng ngày càng mạnh, được quần chúng nhân dân tin tưởng, sự lãnh đạo toàn diện của Đảng sẽ hiệu quả hơn.

  Trả lờiXóa
 8. Xin thưa rằng, chỉ có những giáo dân bên ngoài mù thông tin mới không hiểu về bản chất của Thục và Nam. Còn ở trong nước, câu chuyện này đã xưa như trái đất bởi những hành vi sai trái, vi phạm pháp luật của 2 đối tượng này đã rõ như ban ngày. Chỉ có điều, cứ tung hô Thục và Nam biết đâu sẽ góp gió thành bão. Đây sẽ là cơ hội để các tổ chức nhân quyền bên ngoài vinh danh 2 đối tượng, từ đó hà hơi tiếp sức cho các hoạt động chống phá tiếp theo của chúng.

  Trả lờiXóa
 9. Chẳng hiểu, mấy tên rận chủ trình độ đã qua tiểu học hay chưa, mà khi đọc Quyết định 89 và 90 của Bộ Chính trị vốn rất rõ ràng, tường minh mà chúng lại không thể hiểu được. Hoặc cũng có thể là chúng hiểu nhưng cố tình xuyên tạc, bịa đặt để xuyên tạc tình hình đất nước, chống phá với chiêu trò làm tiền bẩn thỉu.

  Cả hai khả năng đều có thể xảy ra. Thứ nhất, bè lũ rận chủ luôn tự xưng là giáo sư nhưng trình độ chẳng khác gì mấy kẻ đi chửi thuê. Thứ hai, bản chất từ xưa đến nay của rận chủ là bợ đít ngoại bang, xuyên tạc chống phá đất nước. Bởi vậy, xung quanh Quyết định 89 và 90 của Bộ Chính trị vừa qua không có gì phải bàn cãi thêm.

  Trả lờiXóa
 10. Cuộc đấu tranh chống tham nhũng của Đảng, Nhà nước ta thời gian qua được sự ủng hộ nhiệt tình của quần chúng nhân dân, thế nhưng ở đâu đó vẫn có những kẻ đang lợi dụng vấn đề này để thực hiện những hành động xuyên tạc, bịa đặt, nói xấu Đảng và Nhà nước. Chúng xuyên tạc rằng cuộc đấu tranh chống tham nhũng thực chất là những cuộc “đấu đá” nội bộ, “nhóm lợi ích mới cướp (lại) nhóm lợi ích cũ” và chỉ nhằm “trả thù, triệt hạ tay chân” của người này hay người khác.

  Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm