Thứ Tư, 2 tháng 8, 2017


Dân tộc Việt Nam là một khối đại đoàn kết, quần chúng nhân dân và cộng đồng người Việt ở nước ngoài là một thể thống nhất. Tuy nhiên, bè lũ rận chủ và các thế lực thù địch luôn lợi dụng số Việt kiều để chống phá đất nước. Chúng tìm cách len lỏi vào các hội nhóm người Việt ở nước ngoài để chia rẽ khối đoàn kết, kích động chống phá.

Có thể nhắc đến các Hội Ái hữu được bè lũ rận chủ lập ra như Hội Ái hữu thủy quân lục chiến, Hội Gia đình 81 biệt kích dù, Hội Biệt động quân, Hội Ái hữu Hải quân quân lực Việt Nam cộng hòa, Hội Gia đình mũ đỏ,…

Bản chất của những hội này chính là tập hợp số phần tử chống phá đất nước ở nước ngoài để thực hiện âm mưu phá hoại theo sự chỉ đạo của các thế lực thù địch. Nhiều nhất trong số đó chính là các hội nhóm ở Mỹ. Số chóp bu, cầm đầu của các Hội này thường xuyên  tổ chức các chương trình như “Đại nhạc Hội cảm ơn Anh, Người thương binh Việt Nam cộng Hòa”, “Thương về miền trung”,… với bản chất là lừa mị những người Việt kiều để kiếm tiền phục vụ cho lợi ích cá nhân cũng như phục vụ cho công cuộc chống phá.

Bên cạnh lập ra các hội nhóm nhằm mục đích kiếm tiền từ việc xin bố thí, thì các đối tượng còn lợi dụng các hội này để tuyên truyền những luận điệu mất dạy. Khi tiến hành hội họp điều chúng làm đầu tiên chính là hát quốc ca Việt Mỹ, chào quốc kỳ Hoa Kỳ - Việt Nam cộng hòa,… Bè lũ rận chủ ngu xuẩn đến thế là cùng. Là con dân Việt Nam, mang trong mình dòng máu của rồng tiên mà chúng không ý thức được điều đó, chúng tự bán lương tâm cho quỷ dữ khi mà chào quốc kỳ của ngoại bang, hát quốc ca của ngoại bang.

Từ trước đến nay, Đảng và Nhà nước ta luôn thực hiện chủ trương đoàn kết giữa đồng bào ở trong và ngoài nước. Những năm qua chúng ta đã thường xuyên tổ chức chương trình “Xuân quê hương” để đoàn kết bà con người Việt ở nước ngoài, cũng như kêu gọi bà con hướng về xây dựng và phát triển quê hương.

Bởi vậy mọi luận điệu xuyên tạc đều phải bị đấu tranh và lên án. Đồng thời, cần vạch rõ âm mưu chống phá, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam, nhất là âm mưu chia rẽ khối đoàn kết giữa nhân dân trong và ngoài nước của các Hội nhóm do bè lũ rận chủ lập ra để bà con Việt kiều nắm rõ, tránh bị các đối tượng lôi kéo, xúi giục vào sự nghiệp chống phá đất nước.

Phiêu Diêu Kiếm

4 nhận xét:

 1. Bởi vậy mọi luận điệu xuyên tạc đều phải bị đấu tranh và lên án. Đồng thời, cần vạch rõ âm mưu chống phá, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam, nhất là âm mưu chia rẽ khối đoàn kết giữa nhân dân trong và ngoài nước của các Hội nhóm do bè lũ rận chủ lập ra để bà con Việt kiều nắm rõ, tránh bị các đối tượng lôi kéo, xúi giục vào sự nghiệp chống phá đất nước.

  Trả lờiXóa
 2. Bản chất của Hội Ái hữu chính là tập hợp số phần tử chống phá đất nước ở nước ngoài để thực hiện âm mưu phá hoại theo sự chỉ đạo của các thế lực thù địch. Nhiều nhất trong số đó chính là các hội nhóm ở Mỹ. Số chóp bu, cầm đầu của các Hội này thường xuyên tổ chức các chương trình như “Đại nhạc Hội cảm ơn Anh, Người thương binh Việt Nam cộng Hòa”, “Thương về miền trung”,… với bản chất là lừa mị những người Việt kiều để kiếm tiền phục vụ cho lợi ích cá nhân cũng như phục vụ cho công cuộc chống phá.

  Trả lờiXóa
 3. Thành lập hội nhóm bất hợp pháp nhằm kêu gọi sự ủng hộ của những cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước. Một mặt, thành viên của Hội Ái hữu vẫn rêu rao mục đích cao đẹp của tổ chức mình. Mặt khác, bản chất thật sự của chúng vẫn là lợi dụng số tiền quyên góp đó để thực hiện các hoạt động chống phá chính quyền để phục vụ cho lợi ích cá nhân của chúng.

  Trả lờiXóa
 4. các hội nhóm nhằm mục đích kiếm tiền từ việc xin bố thí, thì các đối tượng còn lợi dụng các hội này để tuyên truyền những luận điệu mất dạy. Khi tiến hành hội họp điều chúng làm đầu tiên chính là hát quốc ca Việt Mỹ, chào quốc kỳ Hoa Kỳ - Việt Nam cộng hòa,… Bè lũ rận chủ ngu xuẩn đến thế là cùng. Là con dân Việt Nam, mang trong mình dòng máu của rồng tiên mà chúng không ý thức được điều đó, chúng tự bán lương tâm cho quỷ dữ khi mà chào quốc kỳ của ngoại bang, hát quốc ca của ngoại bang.

  Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm