Thứ Hai, 19 tháng 9, 2016

        Xuyên tạc sự thật về Tự do Tôn giáo tại Việt Nam


nhan-quyen-viet-nam

 

       Những ngày qua trên các trang mạng, đài báo của một số tổ chức mang danh nghĩa dân chủ nhân quyền không có thiện chí như: “RFA Tiếng Việt, Việt Tân, Nhật ký yêu nước, Facebook Thanh niên Công giáo, Dân làm báo”, đây là số các trang mạng của các tổ chức chống phá Việt Nam đồng loạt đăng tải những bài viết, hình ảnh về cái gọi là “Hội thảo Tự do Tôn giáo tại Việt Nam: Tầm quan trọng đối với an ninh khu vực và toàn cầu”. Cuộc hội thảo này do cái gọi là Ủy ban Bảo vệ Quyền làm người Việt Nam và Viện Hudson-Hudson Institute đồng tổ chức, Đây là nhóm người nhân danh một số tổ chức thường xuyên có những hoạt động chống phá Việt Nam trên các lĩnh vực tự do dân chủ, nhân quyền; tự do tín ngưỡng tôn giáo.


       Sự kiện lần này được tổ chức nhằm thu hút cũng như tập hợp đội quân dân chủ trong và ngoài nước có thái độ chống phá Việt Nam mà đặc biệt là những kẻ đội lốt chức sắc tôn giáo, những kẻ cầm đầu trong “Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam và Viện Hudson-Hudson Institute. Trong cuộc hội thảo này chúng đã có những bình luận và cái nhìn phiến diện, đưa ra dẫn chứng thiếu khách quan, xuyên tạc, bịa đặt vô căn cứ tình hình tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam. Chúng tuyên truyền rằng: “Với mục đích cất lên tiếng nói cho cộng đồng tôn giáo bị ngược đãi ở Việt Nam tại Hội thảo xoay quanh chủ đề “Tự do Tôn giáo tại Việt Nam: Tầm quan trọng đối với an ninh khu vực và toàn cầu”, những vấn đề đưa ra thảo luận bao gồm “Các tôn giáo không được thừa nhận tại Việt Nam” như trường hợp của “Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất”, “Tôn giáo và Văn hóa bị hăm dọa, “Hạn chế và Đàn áp” như trường hợp dân tộc Hmong ở Việt Nam”….


      Mục đích chính của cuộc Hội thảo này nhằm tuyên truyền xuyên tạc sai sự thật một cách trắng trợn về thực tiễn tình hình tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam. Ngoài ra, chúng cổ vũ, hậu thuẫn cho những hành động chống phá của những kẻ mang danh nghĩa nhà dân chủ, những nhóm, tổ chức và những kẻ đội lốt mang danh chức sắc tôn giáo trong nước từ đó chúng dựa trên những căn cứ không chính xác này làm cái cớ để từng bước can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.


       Trong khi đó, Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo, chưa hề có chủ trương hay hành động cản trở các hoạt động tôn giáo bình thường của người dân. Đồng thời khẳng định, đồng bào các tôn giáo là một bộ phận không tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, đã, đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Điều 24 trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (năm 2013) quy định: “1. Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. 2. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. 3. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật”. Cùng với đó, Đảng, Nhà nước ta còn ban hành nhiều văn bản pháp luật  như: Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo (năm 2004), Nghị định 22/NĐ-CP, ngày 11/5/2005 của Chính phủ,…Những quy định tại các văn bản pháp luật về tự do tín ngưỡng, tôn giáo đều phù hợp với nội dung tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Công ước quốc tế, phù hợp với tình hình thực tiễn về nhu cầu tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân Việt Nam.


      Những trường hợp mà “Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam và Viện Hudson-Hudson Institute” nêu ra để tranh luận như: Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất từ trước tới nay có hoạt động đúng pháp luật? với những chiêu trò xuyên tạc sự thật trắng trợn mà những cá nhân, tổ chức nhân danh dân chủ, nhân quyền đưa ra trong cuộc Hội thảo này dù có kết quả như thế nào thì người dân vẫn nhìn nhận ra đó chỉ là những luận điệu xuyên tạc, nói sai sự thật, phá hoại tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam. Chúng tổ chức những hoạt động và đưa ra cách nhìn nhận, đánh giá vô căn cứ này chỉ đưa chúng vào ngõ cụt mà thôi.         TNT


2 nhận xét:

  1. Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn tôn trọng tự do tín ngưỡng, tôn giáo, chưa hề có chủ trương hay hành động cản trở các hoạt động tôn giáo bình thường của người dân. Đồng thời khẳng định, đồng bào các tôn giáo là một bộ phận không tách rời của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tín ngưỡng, tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân, đã, đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

    Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm