Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2016

          Quốc khánh: Sống lại những năm tháng hào hùng


02232016012359DSC01964


       Hôm nay, ngày 2/9/2016 toàn thể nhân dân Việt Nam đang sống lại thời khắc lịch sử vẻ vang, hào hùng của 71 năm về trước. Ngày 19/8/1945 khi Cách mạng Tháng Tám thành công đã đánh dấu một mốc son, một kỉ nguyên mới được mở ra - kỉ nguyên độc lập tự do của dân tộc Việt Nam. Ngay sau đó, ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, trước cuộc mít tinh của gần một triệu đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới rằng: nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (Nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đưa nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, tự do, dân chủ. Từ đó, ngày 2/9 hàng năm được lấy làm Ngày Quốc khánh của nước ta.


       Từ đó đến nay, trải qua 71 năm với thành công có, thất bại có, thuận lợi có, khó khăn có, có những lúc được ví như “ngàn cân treo sợi tóc”, nhưng rồi dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản toàn thể dân tộc Việt Nam đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Sau gần 30 năm tiến hành đổi mới, đến nay đất nước ta đã và đang ngày càng lớn mạnh: chính trị ổn định; nền kinh tế có nhiều khởi sắc, tiến hành hợp tác đa phương hóa đa dạng hóa; đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt; An ninh - Quốc phòng được giữ vững; vị thế quốc gia trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao… Đó là những thành công hết sức to lớn, là minh chứng rõ ràng nhất cho ý chí, nghị lực và trí tuệ của cả dân tộc Việt Nam, với ước muốn thực hiện cho bằng được lời dạy của Bác Hồ kính yêu là đưa dân tộc Việt Nam có thể sánh vai với các cường quốc năm châu.


       Có thể nói, dù trong thời chiến hay thời bình, dù có khó khăn gian khổ đến mấy thì trên cơ sở phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc, phát huy trí tuệ, tinh thần tự chủ và sáng tạo, trong đó có âm vang của Bản Tuyên ngôn độc lập ngày 2/9/1945 trên quảng trường Ba Đình lịch sử đó thì không có gì có thể ngăn cản sự ổn định và phát triển của dân tộc Việt Nam.


       Chúng ta có lịch sử hào hùng, chúng ta tự hào về điều đó, chúng ta có quyền tự hào về các thế hệ cha anh đã anh dũng hi sinh vì độc lập tự do của non sông. Tuy nhiên, chúng ta không thể chỉ sống với quá khứ đó. Bởi quá khứ có oanh liệt đến mấy thì nó vẫn mãi chỉ là lịch sử. Chúng ta tôn trọng lịch sử, nhưng chúng ta càng phải phấn đấu để tô thắm non sông đất nước, để tô điểm thêm cho quá khứ đó, để không phụ lòng cha ông đã không tiếc máu xương để giành lại độc lập từ tay đến quốc và bọn tay sai.


       Trong thời kì hội nhập mở cửa sâu rộng như hiện nay, khó khăn và thách thức song hành, “Bạn và thù” đan xen nhau, các thế lực thù địch trong và ngoài nước luôn luôn có âm mưu và hoạt động chống phá. Bởi vậy, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, toàn thể dân tộc Việt Nam phải đoàn kết, đồng lòng, phát huy tinh thần sáng tạo, độc lập, tự chủ để xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày càng giàu đẹp, văn minh.


       Ngọc Bút


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm