Thứ Năm, 1 tháng 9, 2016

         Quốc khánh 2/9: dấu mốc vàng son trong lịch sử dân tộc


quốc khánh việt nam.png


        Những ngày gần đây, khắp nơi trên cả nước, cờ hoa, nhiều băng rôn, khẩu hiệu xuất hiện trên nhiều tuyến phố, nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 71 năm ngày Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được tổ chức. Cả nước đang sống trong mùa thu lịch sử, sống trong những giây phút hào hùng của 71 năm về trước. Ngày 2/9/1945, dấu mốc lịch sử vàng son của dân tộc, đánh dấu sự ra đời của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước "của dân, do dân và vì dân", chấm dứt thời kỳ phong kiến, thời kỳ đô hộ của Thực dân Pháp, ghi dấu thời kỳ độc lập, tự chủ của dân tộc Việt Nam.


       Cách đây 71 năm, dưới những biến chuyển mau lẹ của tình hình thế giới và trong nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương (nay là Đảng Cộng sản Việt Nam) và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân tộc Việt Nam đã đoàn kết một lòng dưới lá cờ đoàn kết của Mặt trận Việt Nam "chớp thời cơ" cách mạng tiến hành một cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, lật đổ hoàn toàn chế độ áp bức, bóc lột của thực dân, phát xít và chế độ phong kiến. Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám đã trở thành "mốc son" quan trọng chấm dứt hơn 80 năm nhân dân ta chịu cảnh lầm than với thân phận nô lệ "một cổ hai tròng" của chế độ phong kiến và thực dân Pháp xâm lược.


        Sau thắng lợi của Cách mạng tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng rời chiến khu Việt Bắc về Thủ đô Hà Nội. Tại căn nhà số 48 phố Hàng Ngang, Bác Hồ đã soạn thảo Tuyên ngôn độc lập. Ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, trước hàng triệu quốc dân đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bản Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi vào lịch sử dân tộc như một bản anh hùng ca cách mạng, thể hiện ý chí quật cường và quyết tâm giành độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam. Sự kiện 2/9 đi vào lịch sử dân tộc với ý nghĩa trọng đại khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước "của dân, do dân và vì dân", chấm dứt hoàn toàn thời kỳ nô lệ và mở ra một trang sử mới cho cách mạng nước nhà.


        71 năm đã trôi qua nhưng những giá trị lịch sử và tầm vóc lớn lao của sự kiện Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) trên Quảng trường Ba Đình lịch sử trước hàng triệu đồng bào đất Việt và sự chứng kiến của đông đảo quan khách quốc tế vẫn còn vẹn nguyên giá trị. 71 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn trên tất cả các mặt. Dân tộc Việt Nam đã đoàn kết chung lòng đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược phi nghĩa của Thực dân Pháp và đế quốc Mỹ; giành chiến thắng bảo vệ vững chắc chủ quyền đất nước trong chiến tranh biên giới với Trung Quốc 1979; thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, giúp Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot (phiên âm là Pôn Pốt).


         Từ năm 1986 đến nay, Đảng đã khởi xướng và lãnh đạo toàn dân tộc tiến hành công cuộc đổi mới trên tất cả các lĩnh vực và giành được nhiều kết quả quan trọng, đưa nước ta từ một nước nông nghiệp lạc hậu trở thành một nước đang phát triển với tốc độ khá, đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, vị thế của Việt Nam không ngừng được củng cố và nâng cao trên trường quốc tế. Những kết quả quan trọng mà đất nước ta đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã chứng tỏ ngày càng rõ nét hơn tính tất yếu khách quan và sứ mệnh lịch sử của Đảng Cộng sản. Qua đó, góp phần khẳng định sự ra đời của nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2/9/1945 là một sự kiện quan trọng và là dấu son lịch sử chói lòa trong lịch sử cách mạng Việt Nam.


        Kỷ niệm 71 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là đợt sinh hoạt chính trị rộng khắp của toàn Đảng, toàn dân. Là dịp để mỗi người dân chúng ta ôn lại những ngày tháng hào hùng trong mùa thu lịch sử năm 1945, là dịp để chúng ta tự hào về sự ra đời của nhà nước công nông đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á, tự hào về sự ra đời của nhà nước "của dân, do dân và vì dân". 71 năm qua, nhà nước ta luôn giữ vững bản chất cách mạng tốt đẹp và đã điều hành toàn dân tộc giành được nhiều thắng lợi vẻ vang. Với những thành quả cách mạng to lớn mà Đảng, Nhà nước và toàn dân ta đã giành được, chúng ta tin tưởng rằng, Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục lãnh đạo toàn dân tộc giành được những thắng lợi, chiến công vẻ vang hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời gian tới.       Hồng tiểu muội


2 nhận xét:

  1. 71 năm qua, nhà nước ta luôn giữ vững bản chất cách mạng tốt đẹp và đã điều hành toàn dân tộc giành được nhiều thắng lợi vẻ vang. Với những thành quả cách mạng to lớn mà Đảng, Nhà nước và toàn dân ta đã giành được, chúng ta tin tưởng rằng, Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục lãnh đạo toàn dân tộc giành được những thắng lợi, chiến công vẻ vang hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới.Là thế hệ trẻ được sinh ra trong thời bình như chúng ta ngày hôm nay càng phải cố gắng phấn đấu trong học tập cũng như trong công việc để gìn giữ quê hương ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với công lao và truyền thống của cha ông chúng ta đi trước

    Trả lờiXóa
  2. 71 năm qua, nhà nước ta luôn giữ vững bản chất cách mạng tốt đẹp và đã điều hành toàn dân tộc giành được nhiều thắng lợi vẻ vang. Với những thành quả cách mạng to lớn mà Đảng, Nhà nước và toàn dân ta đã giành được, chúng ta tin tưởng rằng, Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục lãnh đạo toàn dân tộc giành được những thắng lợi, chiến công vẻ vang hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời gian tới.Là thế hệ trẻ được sinh ra trong thời bình như chúng ta ngày hôm nay càng phải cố gắng phấn đấu trong học tập cũng như trong công việc để gìn giữ quê hương ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với công lao và truyền thống của cha ông chúng ta đi trước

    Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm