Thứ Năm, 1 tháng 9, 2016

         Chào mừng 71 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam...


quốc khánh.png


        Trên thế giới này chắc không nơi đâu, không một quốc gia nào ngay từ khi ra đời từ thủa còn sơ khai ngàn năm trước công nguyên cho đến tận ngày nay phải liên tục hết đời này qua đời khác phải đứng dậy, đấu tranh chống lại các cuộc xâm lăng của giặc ngoại xâm từ ngàn năm phương bắc rồi mấy nước phía tây ở lịch sử cận đại và các nước thực dân phương tây ở thế kỷ XX.


       Ngày mồng 2 tháng 9 cách đây 71 năm, Đảng ta dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã kêu gọi và tập hợp được toàn thể đồng bào, chiến sỹ đông đảo các giai cấp, tầng lớp nhân dân cả nước đứng lên làm cuộc khởi nghĩa giành lấy chính quyền từ tay phát xít Nhật bởi vì trước đó Nhật đã tiến hành đảo chính Pháp để chiếm được Đông Dương, tiến tới thành lập nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng hòa vào ngày mồng 2 tháng 9. Thành công của cách mạng tháng Tám năm 1945 và tuyên bố độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh mở ra trang sử mới, vẻ vang của dân tộc sau gần một thế kỷ biến thành thuộc địa của thực dân Pháp.


        Chúng ta vẫn biết rằng tất cả những thắng lợi cách mạng mà ta có được là nhờ vào sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh để có được thành quả vĩ đại lần đầu tiên trên thế giới một nước thuộc địa nhỏ bé đã giành được chính quyền độc lập trên thế giới, là bước ngoặt, mở ra dấu ấn lịch sử mới cho các dân tộc thuộc địa khác trên toàn thế giới đứng lên giành chính quyền lật đổ ách thống trị của chủ nghĩa thực dân, cách mạng Việt Nam luôn gắn liền với cách mạng của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới.


        Chiến thắng to lớn, vẻ vang dù rằng cha ông chúng ta vẫn phải tiếp tục đổ máu trong các cuộc trường chinh kháng chiến đánh Pháp ở Điện Biên Phủ, đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào hay sau này là các cuộc chiến đấu bảo vệ biên cương phía bắc, phía tây nam và cho đến tận ngày nay tiếp tục đấu tranh bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.


        Quốc khánh Việt Nam là mốc son lịch sử chói lọi, đó không chỉ là việc quyết định thành lập một nhà nước đơn thuần như nhiều nơi trên thế giới quốc khánh có thể là ngày sinh nhật của một lãnh tụ, có thể là ngày kỷ niệm ly khai tự trị…Quốc khánh của Việt Nam là thắng của niềm tự hào dân tộc, đó là sự đặt trọn niềm tin vào Đảng và Bác Hồ, vào con đường cách mạng tiến bộ của dân tộc. 71 năm trôi qua, đất nước giành được độc lập, trong suốt chặng đường xây dựng, chiến đấu và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, ý nghĩa của ngày Tết Độc lập vẫn luôn sống mãi theo thời gian để ngày hôm nay Đảng ta tiếp tục lãnh đạo đất nước và ngày càng khẳng định được mình là chính Đảng duy nhất lãnh đạo thành công cách mạng và xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng ổn định, phát triển, tạo được niềm tin cho nhân dân.


         Tinh thần cách mạng Việt Nam của ngày Quốc Khánh sẽ mãi được phát huy, được truyền giữ cho lớp lớp thế hệ người Việt Nam chân chính. Biết bao thành quả của sự hi sinh xương máu trong suốt chiều dài lịch sử sẽ tiếp tục được gìn giữ phát huy vì nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh.        Giang Sơn


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm