Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2016

Nguyễn Đình Cống: "Cống nổ" lại xỏ xiên...

Nguyễn-Đình-Cống.PNG

     Nguyễn Đình Cống thường xuyên viết bài xuyên tạc, tâm lý chiến cho các diễn đàn boxitblog, danluan… Gần 80 tuổi, ở cái tuổi gần đất xa trời, lẽ ra ông Cống phải sống tốt đời đẹp đạo, làm tấm gương cho con cháu. Ấy vậy, ông Cống lại làm cái điều ngược lại và cũng “xưa nay hiếm”. Sự miệt mài của ông Cống khiến giới trẻ trong làng “rận chủ” cũng bàng hoàng, ghen tỵ. Tần suất cho ra đời các bệnh phẩm vu khống, xuyên tạc, xỏ xiên nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam của ông Cống hết sức “năng suất”.


         Ngày 27 tháng 8 năm 2016, trên diễn đàn phản loạn boxitblog đăng tải bệnh phẩm “Đề phòng càng học càng xa rời thực tế”. Nội dung không mới mẻ, thủ pháp xuyên tạc quen thuộc. Ngày 25 tháng 8 năm 2016, Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức học tập 2 chuyên đề: Nguồn lực và động lực phát triển đất nước 2016-2030 và Cuộc cách mạng lần thứ tư. Sinh hoạt chính trị thường niên, cần thiết nhằm thống nhất nhận thức và hành động trong toàn Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước, xây dựng nền dân chủ. Nhân sự kiện chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Cống nhảy vào xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đả kích đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam. Viện dẫn nhiều luận điệu vu khống trắng trợn, bịa đặt, xuyên tạc nhằm hạ uy tín của Đảng, gây chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, kích động các hệ tư tưởng ly khai, chống phá nền hòa bình, ổn định của đất nước.


        Câu chữ của ông Cống không khác mấy chữ nghĩa do các “nhà dân chủ trí trá” thường nhào nặn theo đơn đặt hàng của tổ chức khủng bố Việt Tân và đám ngoại bang cực đoan. Kết luận thiếu cơ sở khoa học và mang tính tiêu cực: “Chương trình giảng dạy về CNML, về Lịch sử ĐCSVN ở các trường đại học chiếm khá nhiều thời gian nhưng hiệu quả mang lại rất thấp”. Ông Cống dựa vào đâu để đi đến kết luận xuyên tạc như vậy? Bản thân ông Cống từng cống hiến cả tuổi trẻ, sự nghiệp gắn với Đảng, với Nhà nước, với nhân dân. Nay về già, ông Cống không những sống làm tấm gương mà trái lại, ông đổi gió, quay ngoắt lại phủ nhận sạch trơn, chống lại lý tưởng của dân tộc, phủ nhận chính cuộc đời ông.


         Giáo dục lịch sử, truyền thống cách mạng, tư tưởng cho thế hệ trẻ luôn cần thiết và ở quốc gia nào cũng phải có. Mỗi đất nước với điều kiện khác nhau, thể chế chính trị khác nhau thì đương nhiên con đường lựa chọn xây dựng, phát triển đất nước không giống nhau. Cùng mục tiêu dân giàu, nước mạnh nhưng cách thức, bước đi không giống nhau ở các quốc gia. Trong quan hệ quốc tế, tôn trọng lẫn nhau trở thành nguyên tắc. Ấy vậy, ông Cống lại phủ nhận sạch trơn, công khai xuyên tạc và đả kích con đường lựa chọn của nhân dân Việt Nam.


       Nguyễn Đình Cống và nhiều nhân vật làm nghề dân chủ trí trá khác luôn mượn danh “dân chủ, nhân quyền, phản biện, đối thoại” để chống phá Đảng, Nhà nước. Lần này cũng vậy, núp dưới ngôn từ mỹ miều “phản biện”, nhưng kỳ thực nhằm chống phá. Động cơ, mục đích và phương thức, thủ đoạn hết sức thâm độc, xảo quyệt. USD của ngoại bang bơm vào lòng tham không đáy của những kẻ như ông Cống đã tạo ra các bệnh phẩm độc hại. Thay lời kết bằng câu chữ của ông Cống “Học và làm chỉ tốt khi đúng hướng”. Đúng vậy, ngay bản thân ông Cống, tuổi già và lòng tham cùng với sự sai hướng, lệch hướng đã chứng tỏ việc làm, lời nói của ông hoàn toàn sai trái, đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc.          Lấm Lét


Xem thêm: https://nguoiconyeunuoc.wordpress.com/2016/03/04/nhin-lai-cuoc-doi-cong-no/

2 nhận xét:

  1. Người tử tế03:25 31 tháng 8, 2016

    Nguyễn Đình Cống và nhiều nhân vật làm nghề dân chủ trí trá khác luôn mượn danh dân chủ, nhân quyền, phản biện, đối thoại” để chống phá Đảng, Nhà nước. Lần này cũng vậy, núp dưới ngôn từ mỹ miều phản biện, nhưng kỳ thực nhằm chống phá. Động cơ, mục đích và phương thức, thủ đoạn hết sức thâm độc, xảo quyệt.

    Trả lờiXóa
  2. Nguyễn Đình Cống và nhiều nhân vật làm nghề dân chủ trí trá khác luôn mượn danh “dân chủ, nhân quyền, phản biện, đối thoại” để chống phá Đảng, Nhà nước. Lần này cũng vậy, núp dưới ngôn từ mỹ miều “phản biện”, nhưng kỳ thực nhằm chống phá. Động cơ, mục đích và phương thức, thủ đoạn hết sức thâm độc, xảo quyệt. USD của ngoại bang bơm vào lòng tham không đáy của những kẻ như ông Cống đã tạo ra các bệnh phẩm độc hại. Thay lời kết bằng câu chữ của ông Cống “Học và làm chỉ tốt khi đúng hướng”. Đúng vậy, ngay bản thân ông Cống, tuổi già và lòng tham cùng với sự sai hướng, lệch hướng đã chứng tỏ việc làm, lời nói của ông hoàn toàn sai trái, đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc.

    Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm