Thứ Hai, 29 tháng 8, 2016

          Gây chia rẽ nội bộ - âm mưu hết sức nguy hiểm...


gay chia re noi bo.PNG


          Đoàn kết, thống nhất nội bộ tạo nên sức mạnh vô cùng to lớn, đập tan mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đưa đất nước phát triển phồn thịnh, xã hội dân chủ. Đoàn kết trong toàn dân, đoàn kết trong Đảng, đoàn kết thống nhất giữa Đảng với nhân dân… Chính từ đoàn kết sẽ tạo nên sự thống nhất hành động mãnh liệt, nhân tố quan trọng tạo nên thắng lợi ở mỗi mục tiêu, giai đoạn, thời kỳ. Cũng bởi tầm quan trọng của đoàn kết nội bộ mà các thế lực thù địch, các phần tử phản loạn ra sức phá hoại, gây chia rẽ nội bộ. Mưu toan này hết sức nguy hiểm và cần được nhận thức đúng đắn, toàn diện.


         Hiện nay, trước thay đổi của tình hình thế giới nói chung, các thế lực thù địch nước ngoài câu kết với đám phản loạn trong nước ra sức chống phá chế độ với các phương thức, thủ đoạn xảo quyệt. Tấn công vào nội bộ, làm xói mòn sức mạnh đoàn kết của dân tộc Việt Nam, gây chia rẽ nội bộ Đảng, tách Đảng với dân, tác quân đội, công an với Đảng… Các mục tiêu này đặc biệt nguy hiểm, mang tính chất lật đổ chế độ rõ ràng. Thực tiễn những năm qua cho thấy, các thế lực thù địch và đám phản loạn sử dụng rất nhiều thủ đoạn, chiêu bài nhằm đạt mục tiêu chống phá trên. Khái quát một vài điểm cơ bản để từng bước bóc mẽ, lột trần bản chất chính trị tanh tưởi, dơ bẩn của các thế lực thù địch như sau:


          Một là, gây chia rẽ nội bộ là hoạt động tất yếu, không thể thiếu trong bất cứ giai đoạn, thời kỳ nào khi các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam. Điều này xuất phát từ tầm quan trọng của đoàn kết nội bộ, cho nên nó trở thành mục tiêu đả phá, tấn công mãnh liệt nhất. Do vậy, mỗi cán bộ, đảng viên, người dân cần thấy được tính chất quyết liệt, nguy hiểm, lâu dài của hoạt động phá hoại đoàn kết nội bộ. Chỉ cần toàn dân, toàn Đảng đoàn kết, thống nhất kiên định mục tiêu và hành động thì thắng lợi nhất định sớm trở thành hiện thực và mọi mưu toan phá hoại nội bộ cũng như chống phá cách mạng khác đều bị đập tan, vô hiệu hóa.


          Hai là, rất nhiều thủ đoạn, luận điệu chia rẽ nội bộ, phá hoại khối đoàn kết dân tộc. Vu cáo, đả kích, xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; xuyên tạc lịch sử, phủ nhận các thành quả cách mạng, xét lại vô căn cứ; bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; tuyên truyền các luận điệu bè cánh, phe phái, đấu đá trong Đảng… tất cả nhằm làm mất uy tín của Đảng, tạo sự nghi kỵ, tâm lý hoài nghi diện rộng. Từ đó, các thế lực thù địch và đám phản loạn sẽ gieo rắc mầm mống “dân chủ, tư sản phương Tây”, gây hạt nhân và kích động biểu tình gây rối an ninh trật tự, tạo cớ can thiệp chính trị và đi tới lật đổ chế độ, phá hoại nền hòa bình, độc lập, tự chủ tại Việt Nam. Rõ ràng, rất nhiều thủ đoạn, luận điệu, cách thức gây chia rẽ nội bộ hết sức nguy hiểm.


          Ba là, trước các kỳ Đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội hoặc sự kiện chính trị nhạy cảm của đất nước thì các phần tử phản loạn, thế lực thù địch gia tăng mạnh mẽ hoạt động phá hoại nội bộ. Trước Đại hội Đảng 12 và bầu cử Quốc hội Khóa 14 vừa qua cho thấy nở rộ vô vàn phương thức, thủ đoạn đả kích, phá hoại nội bộ. Từ giả danh đơn thư, bịa đặt thông tin, tài liệu, bôi nhọ cho tới kêu gọi biểu tình, tẩy chay… Các hoạt động phá hoại nội bộ được đẩy mạnh tại những thời điểm này bởi tính chất chính trị đặc biệt quan trọng của sự kiện. Gần đây, khi Đảng, Nhà nước đẩy mạnh cuộc chiến chống thám nhũng, điển hình như vụ Trịnh Xuân Thanh. Y như rằng, đám phản loạn nhảy vào xuyên tạc tình trạng “thanh trừng”, “phe cánh”… Quả nhiên mức độ xuyên tạc, vu khống đạt đến trình “nghệ thuật” (!).           Nghễnh


Xem thêm: https://nguoiconyeunuoc.wordpress.com/2016/08/28/trinh-xuan-thanh-cau-chuyen-sap-den-hoi-ket/

3 nhận xét:

 1. trước các kỳ Đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội hoặc sự kiện chính trị nhạy cảm của đất nước thì các phần tử phản loạn, thế lực thù địch gia tăng mạnh mẽ hoạt động phá hoại nội bộ. Trước Đại hội Đảng 12 và bầu cử Quốc hội Khóa 14 vừa qua cho thấy nở rộ vô vàn phương thức, thủ đoạn đả kích, phá hoại nội bộ.

  Trả lờiXóa
 2. Các thế lực thù địch càng ngày càng nhận thức được rằng những tác động tấn công từ bên ngoài dù có mạnh đến đâu những nếu bên trong ổn định, người dân tin tưởng của Đảng và chính quyền thì những toan tính của chúng khó lòng thực hiện được. Vì thế chúng đã tăng cường các hoạt động phá hoại bên trong, chia sẽ nội bộ. Việc này tuy âm thầm nhưng nguy hiểm, cần nâng cao cảnh giác với những hoạt động này.

  Trả lờiXóa
 3. Nhân danh công lý21:03 30 tháng 8, 2016

  Các hoạt động phá hoại nội bộ được đẩy mạnh tại những thời điểm này bởi tính chất chính trị đặc biệt quan trọng của sự kiện. Gần đây, khi Đảng, Nhà nước đẩy mạnh cuộc chiến chống thám nhũng, điển hình như vụ Trịnh Xuân Thanh. Y như rằng, đám phản loạn nhảy vào xuyên tạc tình trạng “thanh trừng”, “phe cánh”… Quả nhiên mức độ xuyên tạc, vu khống đạt đến trình “nghệ thuật”

  Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm