Thứ Hai, 9 tháng 5, 2016

download


      Ngày 24/11/2015, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội đã xem xét, quyết định ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Theo đó, ngày bầu cử dự kiến sẽ là Chủ nhật, ngày 22/5/ 2016 đã được 100% các vị đại biểu có mặt biểu quyết tán thành.


     Như vậy, vào ngày 22/5/2016, toàn thể người dân Việt Nam không phân biệt già trẻ, gái trai từ 18 tuổi trở lên sẽ nô nức đi bầu cử. Người dân sẽ thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua những lá phiếu đầy trách nhiệm.


       Quyền làm chủ của người dân luôn được đảm bảo và phát huy theo tinh thần quyền lực Nhà nước phải thuộc về nhân dân, địa vị chủ thể của dân với tư cách là chủ thể gốc của mọi quyền lực; những biểu hiện vi phạm quyền làm chủ của người dân đều được phát hiện và xử lý nghiêm. Bầu cử Quốc hội là dịp để người dân thể hiện quyền làm chủ của mình thông qua lá phiếu bầu để trực tiếp để lựa chọn những người có đủ đức, đủ tài xứng đáng đại diện cho nhân dân bầu vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp để phụng sự tổ quốc và nhân dân.


       Đại biểu Quốc hội, là những người đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, là người thay mặt nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước trong Quốc hội. Quốc hội của chúng ta như “đầu dây thần kinh” kết nối các lợi ích trong xã hội, mối quan hệ giữa đại biểu Quốc hội đối với cử tri và nhân dân có thể được coi như một sự gắn bó “máu thịt”, một sợi dây liên kết bền chặt vì thế sẽ được đại biểu Quốc hội thể hiện vào các quyết sách của Quốc hội.


       Muốn bầu ra được những người Đại biểu đủ đức, đủ tài, đủ tâm huyết, đủ tinh thần trách nhiệm, dám hi sinh, dám nghĩ, dám nói và dám làm thì vai trò của cử tri cả nước là hết sức quan trọng. Mỗi cử tri phải nâng cao trách nhiệm của mình trong lựa chọn các đại biểu vào cơ quyền lực cao nhất của nhà nước trong hoàn cảnh các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội chính trị đang tăng cường các hoạt động phá hoại bầu cử hay thâm nhập làm lũng đoạn cơ quan lập pháp của đất nước ta. Mỗi cử tri phải nâng cao tinh thần cảnh giác trong việc thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của mình, trong lựa chọn đại biểu nhằm tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển tiếp theo của đất nước, giai đoạn 2016 - 2021..


       Bởi vậy, khi cầm lá phiếu trên tay để bỏ vào hòm phiếu, mỗi một cử tri phải công tâm, sáng suốt trong việc lựa chọn đại biểu để thể hiện trách nhiệm của bản thân với cộng đồng và xã hội, và với chính mình, không được hoang mang, dao động trước những tác động tiêu cực bên ngoài.


       Ngày bầu cử sắp đến gần, mỗi người dân hãy đoàn kết lại, cùng nhau phát huy tinh thần Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946. Mỗi cử tri phải ý thức được rằng một lá phiếu chứa đựng trong đó tinh thần, trách nhiệm lớn lao, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước!


          Ngọc Bút


3 nhận xét:

 1. Mai Siêu Phong23:12 9 tháng 5, 2016

  Quyền làm chủ của người dân luôn được đảm bảo và phát huy theo tinh thần quyền lực Nhà nước phải thuộc về nhân dân, địa vị chủ thể của dân với tư cách là chủ thể gốc của mọi quyền lực; những biểu hiện vi phạm quyền làm chủ của người dân đều được phát hiện và xử lý nghiêm. Bầu cử Quốc hội là dịp để người dân thể hiện quyền làm chủ của mình thông qua lá phiếu bầu để trực tiếp để lựa chọn những người có đủ đức, đủ tài xứng đáng đại diện cho nhân dân bầu vào Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp để phụng sự tổ quốc và nhân dân. Do vậy mỗi lá phiếu bầu cử đều rất quan trọng thể hiện quyền làm chủ của người dân với đất nước.

  Trả lờiXóa
 2. Khi cầm lá phiếu trên tay để bỏ vào hòm phiếu, mỗi một cử tri phải công tâm, sáng suốt trong việc lựa chọn đại biểu để thể hiện trách nhiệm của bản thân với cộng đồng và xã hội, và với chính mình, không được hoang mang, dao động trước những tác động tiêu cực bên ngoài. Cầm lá phiếu bầu trên tay là đang thể hiện quyền làm chủ cũng như trách nhiệm lớn lao của mình đối với đất nước.

  Trả lờiXóa
 3. Cuộc bầu cử lần này là dịp để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại; bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Vì vậy, việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới là một nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta.

  Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm