Thứ Tư, 20 tháng 4, 2016

mot-so-081210-300-5

     Đã hơn 70 năm trôi qua, nhưng chắc hẳn mỗi người dân Việt Nam vẫn không thể quên được sáng chủ nhật ngày 6/1/1946 - ngày mà Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam ra đời, ngày mà người dân Việt Nam từ thân phận nô lệ đã thành công dân của một nước độc lập, tự do, tự mình quyết định vận mệnh lịch sử của mình, tự mình lựa chọn và dựng xây chế độ Cộng hoà dân chủ.


     Có thể nói, nhân dân cả nước đã phát huy hết tinh thần ý thức công dân để làm nên thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử lịch sử này. Tại Hà Nội, hàng chục vạn cử tri Thủ đô đi làm nghĩa vụ công dân. Có những cụ già 70, 80 tuổi được con cháu cõng đi bỏ phiếu, nhiều người mù đã nhờ người nhà dẫn đến tận hòm phiếu để tự tay mình làm nhiệm vụ công dân.


     Hơn nữa, đây thực sự là cuộc Tổng tuyển cử trên tinh thần dân chủ. Nhiều người có tài, có đức xung phong ra ứng cử hoặc được quần chúng giới thiệu ra ứng cử. Danh sách các cử tri và ứng cử viên được niêm yết công khai. Quần chúng sôi nổi trao đổi, tranh luận, chất vấn nhằm lựa chọn được những người xứng đáng nhất làm đại diện của mình. Tuy nhiên, cử tri cả nước cũng hết sức cảnh giác để hạn chế tới mức cao nhất những phần tử cơ hội lợi dụng dịp Tổng tuyển cử để phục vụ lợi ích cá nhân.


     Tại các địa phương, nhân dân ta nô nức kéo về trụ sở chính quyền các tỉnh thành, huyện lỵ mít tinh hoan nghênh Tổng tuyển cử và ủng hộ Chính phủ Hồ Chí Minh. Không chỉ ở các tỉnh thành mà ở cả các bản làng xa xôi hẻo lánh cũng nô nức rộn ràng tiếng cồng chiêng cổ động cho Tổng tuyển cử. Đồng bào xa xứ của ta ở Pháp, Thái Lan, Lào… cũng mít tinh, hội họp, gửi điện tín, ủng hộ Tổng tuyển cử. Có thể nói cả dân tộc như hừng hực sức sống trước ngày hội của non sông.


     Tuy nhiên để có được thành công của Tổng tuyển cử là kết quả của công tác tuyên truyền, vận động bầu cử được tiến hành rộng rãi, dân chủ và thực chất. Các cơ quan thông tin đại chúng, nhất là các báo, như Cứu Quốc, Sự Thật giữ vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn, cổ vũ quần chúng, đấu tranh phê phán sự xuyên tạc của các lực lượng chính trị đối lập.


      Trải qua hơn 70 năm kể từ ngày diễn ra cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên, ngày 6/1/1946 đã trở thành một dấu mốc son không thể nào quên trong ký ức mỗi người dân Việt Nam - ngày khai sinh Quốc hội Việt Nam. Kế thừa và phát huy những bài học kinh nghiệm của cuộc Tổng tuyển cử đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước ta đã không ngừng phát triển và trưởng thành, hoạt động ngày càng hiệu quả, thực sự là cơ quan đại diện cho quyền lợi và tiếng nói của nhân dân, được cử tri và nhân dân cả nước tin tưởng. Trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước của dân, do dân và vì dân, Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam có phần công lao hết sức to lớn.


       Ngọc Bút


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm