Thứ Tư, 27 tháng 4, 2016

bau cu


      Trong không khí thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 22/5/2016, hàng triệu triệu cử tri trên cả nước sẽ đi bầu cử Đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân để gửi gắm niềm tin của họ vào những người mà họ đặt niềm tin sẽ đại diện cho nguyện vọng, ý chí và tiếng nói của mình; giúp họ giám sát việc xây dựng luật pháp, cũng như quyết định những vấn đề liên quan đến vận mệnh đất nước trong nhiệm kỳ 2016 - 2021.


     Đảng, Quốc hội và Chính phủ đã xác định đây là nhiệm vụ công tác trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong năm 2016; là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân để lựa chọn, bầu được những đại biểu ưu tú, đại diện cho nhân dân cả nước tại Quốc hội - cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV và các đại biểu đại diện cho nhân dân địa phương tại Hội đồng nhân dân các cấp - cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương trong nhiệm kỳ 2016 - 2021.


      Lần bầu cử này vẫn được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Điểm mới là số người tự ứng cử trên cả nước cao hơn những năm trước. Điều này đã tạo nên sự tin tưởng trong người dân, bởi lẽ từ đây họ có thể tham gia sâu hơn vào các công việc của đất nước. Đó còn là sự trưởng thành về nhận thức chính trị của người dân. Họ ý thức được trách nhiệm công dân và mong muốn đóng góp vào công cuộc phát triển của đất nước. Vì vậy, trong thời gian Hội nghị hiệp thương Mặt trận tổ quốc đã luôn tạo điều kiện và ủng hộ những người tự ứng cử để họ được tham gia vào cuộc bầu cử minh bạch, bình đẳng như tất cả các ứng cử viên khác.


      Còn gần một tháng nữa là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 diễn ra. Đó là cơ hội để nhân dân cả nước thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu, đại diện cho quyền lợi và tiếng nói của mình.


      Tuy nhiên, trong bối cảnh quốc tế và khu vực có nhiều khó khăn đan xen, các thế lực thù địch trong và ngoài nước chưa từ bỏ âm mưu, hoạt động chống phá đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phải ra hết sức nêu cao tinh thần cảnh giác, phấn đấu, đoàn kết thống nhất, chung sức đồng lòng, tận dụng mọi thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức.


      Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định: “Lá phiếu của người cử tri tuy khuôn khổ nó nhỏ bé, nhưng giá trị của nó thì vô cùng to lớn. Nhân dân ta đã trải qua biết bao gian khổ, hy sinh biết bao nhiêu xương máu trong cuộc cách mạng đánh thực dân và phong kiến mới giành được nó. Nó chứng tỏ chế độ dân chủ và tự do của Nhà nước ta và quyền làm chủ thật sự của mỗi công dân ta. Vì vậy, đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử vừa là quyền lợi quý báu, vừa là nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi cử tri. Phải đi bỏ phiếu để tự mình lựa chọn những người xứng đáng thay mặt cho mình trong Quốc hội”.


       Với ý nghĩa to lớn đó, mong rằng cử tri cả nước sẽ nghiêm túc thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu, có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.


       Ngọc Bút


14 nhận xét:

 1. Tất nhiên là những người chủ của đất nước sẽ có những ý thức và trách nhiệm trong việc bầu cử như thế này. Vì đó là những người đại diện cho quyền lợi của họ. mong rằng cử tri cả nước sẽ nghiêm túc thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu, có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp.

  Trả lờiXóa
 2. Người dân cả nước đang ngày càng mong muốn được đóng góp sức mình vào những công việc chung của đất nước. Bầu cử chính là cách để mỗi công dân thể hiện trách nhiệm của mình với đất nước, dùng lá phiếu của mình để lựa chọn ra những người xứng đáng đại diện cho tiếng nói của mình, thay mặt mình bàn thảo những công việc chung của đất nước. Tin chắc rằng cuộc bầu cử sẽ thành công bất chấp sự chống phá không mệt mỏi của một đám dân chủ cơ hội tồi tệ.

  Trả lờiXóa
 3. Tôi không quan tâm và không tin vào những điều viển vông được vẽ ra khi mà vấn đề thảm họa môi trường biển miền Trung không được giải quyết ngay và luôn. Các vị hãy xem và mở to mắt ra: http://tv.vtc.vn/kinh-hoang-ca-chet-chi-sau-2-phut-boi-trong-nuoc-bien-vung-ang.594.616565.htm . Đừng né tránh trách nhiệm và sự thật nữa! Tôi chỉ bầu cho ai khi mà người đó giải quyết được vấn đề này!

  Trả lờiXóa
 4. Bầu cử đại biểu Quốc Hội là một sự kiện quan trọng của đất nước. Bằng những lá phiếu trên tay, nhân dân sẽ bầu ra những đại biểu ưu tú nhất, đại diện cho tiếng nói và quyền lợi của mình, đưa ra những chủ trương, chính sách phát triển đất nước.

  Trả lờiXóa
 5. Trong không khí thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 22/5/2016, hàng triệu triệu cử tri trên cả nước sẽ đi bầu cử Đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân để gửi gắm niềm tin của họ vào những người mà họ đặt niềm tin sẽ đại diện cho nguyện vọng, ý chí và tiếng nói của mình. Mong rằng cuộc bầu cử sẽ diễn ra thành công tốt đẹp.

  Trả lờiXóa
 6. Đảng, Quốc hội và Chính phủ đã xác định đây là nhiệm vụ công tác trọng tâm của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong năm 2016; là đợt vận động và sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân để lựa chọn, bầu được những đại biểu ưu tú, đại diện cho nhân dân cả nước tại Quốc hội, phục vụ cho đất nước.

  Trả lờiXóa
 7. Sắp tới đây, cử tri cả nước sẽ được cầm những lá phiếu trong tay để bầu ra những đại biểu xứng đáng nhất, đại diện cho tiếng nói, ý chí nguyện vọng của nhân dân, vì một tương lai sáng ngời của đất nước.

  Trả lờiXóa
 8. Cuộc bầu cử sẽ được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Điểm mới là số người tự ứng cử trên cả nước cao hơn những năm trước. Điều này đã tạo nên sự tin tưởng trong người dân, bởi lẽ từ đây họ có thể tham gia sâu hơn vào các công việc của đất nước..

  Trả lờiXóa
 9. Toàn dân tộc đang náo nức chờ đợi ngày mình được cầm trên tay lá phiếu, chọn ra những cá nhân ưu tú nhất, xứng đáng là người đại diện cho tiếng nói của quần chúng nhân dân lao động.

  Trả lờiXóa
 10. Quan Siêu Cấp06:20 28 tháng 4, 2016

  Cuộc bầu cử sắp diễn ra sẽ là lời đáp trả mạnh mẽ dành cho Mỹ và một số quốc gia thiếu thiện chí với chúng ta. Bấy lâu nay, họ vẫn một mực vu khống chúng ta là không có nhân quyền, không có dân chủ.

  Trả lờiXóa
 11. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc Hội là cơ hội để nhân dân cả nước thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu, đại diện cho quyền lợi và tiếng nói của mình. Dân chủ đó chứ còn đâu nữa?

  Trả lờiXóa
 12. Hoàng Hữu Mạnh21:30 29 tháng 4, 2016

  Người dân được thể hiện quyền làm chủ của mình qua lá phiếu bầu chọn ra những người họ cho là xứng đáng nhất đại diện cho quần chúng nhân dân. Dù lần bầu cử này gặp phải sự gây rối, chống đối của nhiều đối tượng cơ hội chính trị, số rận chủ nhưng thực sự vẫn thành công vì đã bầu chọn ra những vị đại biểu xứng đáng. Nhưng đối tượng cơ hội đều bị loại bởi chính quàn chúng nhân dân.

  Trả lờiXóa
 13. Đất nước đang có một sự thay đổi nhanh chóng, chuyển dần sang một nước công nghiệp hiện đại. Người dân đang dần phải thay đổi để phù hợp với xu hướng công nghiệp. Kỳ bầu cử đại biểu quốc hội lần này rất quan trọng vì những quyết sách hiện nay thực sự quan trọng trong tình hình thế giới có nhiều biến động. Khủng bố, các thế lực thù địch muốn kiềm hãm sự phát triển của nước ta, muốn lật đổ chế độ XHCN ở nước ta. Nhưng toàn Đảng, toàn dân sẽ đoàn kết giữ vững chế độ, cùng nhau xây dựng đất nước giàu mạnh.

  Trả lờiXóa
 14. […]      Bầu cử Quốc hội khóa XIV là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước trong năm 2016. Bởi đó là lúc […]

  Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm