Thứ Tư, 10 tháng 2, 2016

Bau_cu_QH

      Đại hội Đảng Cộng sản toàn quốc lần thứ XII kết thúc tốt đẹp. Đảng Cộng sản Việt Nam đã lựa chọn ra những gương mặt tiêu biểu, xứng đáng vào các vị trí quan trọng lãnh đạo đất nước; đưa ra những chủ trương, chính sách quan trọng của đất nước trong tình hình, bối cảnh mới. Tuy nhiên, các đối tượng phản động, bọn bè lũ tay sai luôn lợi dụng nhận thức của một số bộ phận quần chúng nhân dân để bôi xấu lãnh đạo Đảng và Nhà nước, phủ nhận thành quả của Đảng, Nhà nước trong suốt quá trình chiến tranh đánh đuổi bè lũ cướp nước, thống nhất cũng như đưa đất nước phát triển, vượt qua những thách thức của thời đại ngày nay.


      Một trong những thủ đoạn điển hình mà các đối tượng phản động và bè lũ cướp nước luôn thường xuyên sử dụng là chiêu bài tự do bầu cử để lừa bịp và kích động quần chúng nhân dân mà tiêu biểu như đối tượng Nguyễn Quang A đã đăng tải trên một số blog có nội dung “trái chiều” gần đây. Nguyễn Quang A dùng các luận điệu kích động như những vấn đề bầu cử vào Hội đồng nhân dân các cấp và Quốc hội là chưa tự do, dân chủ không giống như tại các Mỹ và các nước phương Tây.


      Những luận điệu của Nguyễn Quang A là những kết luận vô căn cứ và không có tính khoa học, lịch sử. Bởi vì, nếu như những đánh giá của Nguyễn Quang A thì  rõ ràng phủ nhận những giá trị tất yếu, giá trị lịch sử của sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam trong những năm khó khăn, phủ nhận hoàn toàn công lao, công sức, thành công của Đảng Cộng sản Việt Nam để đất nước ta được hưởng hòa bình, ổn định, phát triển nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới ngày càng phức tạp, mất ổn định, đời sống nhân dân thế giới ngày càng gặp những bất ổn, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, đời sống của nhân dân.


       Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự ra đời mang tính tất yếu, xuất phát từ phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam khỏi ách đô hộ thực dân Pháp lúc đó còn chưa có, chưa có đường lối lãnh đạo đất nước, quần chúng nhân dân rõ ràng. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đánh dấu bước quan trọng, từ đây quần chúng nhân dân Việt Nam có Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo và chính thức đạt được những thành quả quan trọng như hiện nay.


      Đảng Cộng sản Việt Nam được xây dựng và phát triển đều dựa vào dân, hoạt động trên cơ sở quyền và lợi ích của quần chúng nhân dân. Do đó rõ ràng nói Đảng Cộng sản Việt Nam là không dân chủ là không đúng, đi ngược lại với những tôn chỉ, mục đích xây dựng Đảng.


     Tổ chức bầu cử của Đảng đều được Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện một cách công khai, minh bạch. Trong đó, vai trò của quần chúng nhân dân thể hiện rõ nhất thông qua quá trình bầu cử, chọn lựa những cán bộ đại diện tiếng nói của bộ phận quần chúng nhân dân tại các khu vực khác nhau để tham gia vào công cuộc xây dựng và phát triển của địa phương cũng như trên trung ương. Do đó, không thể nói Đảng Cộng sản Việt Nam là không dân chủ. Kể cả những ứng cử viên xét thấy mình có đủ tư cách có quyền tự ứng cử để tham gia vào được đông đảo quần chúng nhân dân đánh giá uy tín để có thể tham gia vào những công việc, vị trí nhất định tại các cấp chính quyền, tổ chức cơ sở Đảng từ địa phương đến trung ương.


     Hơn nữa, không nên so sánh giữa bầu cử tại nước ngoài với Việt Nam với các nước khác như tại Mỹ và các nước phương Tây bởi một lý do đơn giản mỗi nước, quốc gia chọn cho mình hình thức tổ chức nhà nước riêng để quản lý đất nước phát triển ổn định. Tác giả cũng xin không nhận xét về quốc gia nào dân chủ hơn nhưng xét cùng thì Mỹ và các nước phương Tây do tầng lớp Tư bản chủ nghĩa nắm, đại diện cho tiếng nói của giới tư sản thì các chủ trương, chính sách của Nhà nước đó rất khó đại diện cho quyền và lợi ích của đông đảo quần chúng nhân dân tại các nước đó.


      Tóm lại, những chiêu bài, thủ đoạn sử dụng như tự do bầu cử đó chỉ là một trong hàng loạt các chiêu bài của các thế lực thù địch và bè lũ tay sai lợi dụng sự kém hiểu biết của một số bộ phận quần chúng nhân dân để lôi kéo, kích động. Do đó, tác giả thiết nghĩ chúng ta đang sống trong môi trường ổn định, hạnh phúc thì không cớ gì nghe theo lời kích động, lôi kéo của các thế lực thù địch mà phá hoại đi những cái ta đang có./.


        Hiệp Sỹ


49 nhận xét:

 1. Đúng là năng lực thì có hạn mà thủ đoạn thì luôn thừa. Không biết còn gì là anh em nhà rận chúng nó không la liếm, không lơi dụng để xuyên tac, chống phá đây? Luôn khẳng định đầy tự hào về việc mình đang làm, thủ đoạn bẩn thỉu mình đang sử dụng. Đến là bó tay và đầy "ngợi ca" cái khả năng kiếm chác những đồng tiền bẩn thỉu của lũ khốn nan này đó!
  Đến bao giờ thì chúng nó mới thực sự biết nghĩ cho dân, cho nước đây?

  Trả lờiXóa
 2. Đại hội Đảng Cộng sản toàn quốc lần thứ XII kết thúc tốt đẹp. Đảng Cộng sản Việt Nam đã lựa chọn ra những gương mặt tiêu biểu, xứng đáng vào các vị trí quan trọng lãnh đạo đất nước; đưa ra những chủ trương, chính sách quan trọng của đất nước trong tình hình, bối cảnh mới. Nhân dân nên tin tưởng vào Đảng, chứ không phải là nghe theo những tên vô lại kia

  Trả lờiXóa
 3. Bên cạnh đa số nhân dân hăng hái tham gia lao động sản suất, vẫn còn một số đối tượng phản động, bọn bè lũ tay sai luôn lợi dụng nhận thức của một số bộ phận quần chúng nhân dân để bôi xấu lãnh đạo Đảng và Nhà nước, phủ nhận thành quả của Đảng, Nhà nước.

  Trả lờiXóa
 4. Những chiêu trò này tất cả cũng chỉ nhằm làm mất uy tín của Đảng trước người dân mà thôi. Nhưng có lẽ chúng đã nhầm, những gì mà Đảng đã, đang và sẽ làm vẫn luôn được nhân dân ủng hộ, được nhân dân làm theo. Bởi tất cả những việc làm đó đều hướng tới dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

  Trả lờiXóa
 5. Tổ chức bầu cử của Đảng đều được Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện một cách công khai, minh bạch. Trong đó, vai trò của quần chúng nhân dân thể hiện rõ nhất thông qua quá trình bầu cử, chọn lựa những cán bộ đại diện tiếng nói của bộ phận quần chúng nhân dân tại các khu vực khác nhau để tham gia vào công cuộc xây dựng và phát triển của địa phương cũng như trên trung ương. Vậy nên, chẳng có gì để lũ kia có thể xuyên tạc được.

  Trả lờiXóa
 6. Những chiêu bài, thủ đoạn sử dụng như tự do bầu cử đó chỉ là một trong hàng loạt các chiêu bài của các thế lực thù địch và bè lũ tay sai lợi dụng sự kém hiểu biết của một số bộ phận quần chúng nhân dân để lôi kéo, kích động. Do đó, người dân cần tuyệt đối cảnh giác trước những thủ đoạn nham hiểm này.

  Trả lờiXóa
 7. Mặc dù đã sử dụng hàng loạt những thủ đoạn nhằm gây rối loạn dư luận, khiến nhân dân có những hiểu lầm về đường lối, chủ trương của Đảng ta, nhưng có vẻ như chúng vẫn bất lực trong từng hành động của mình. Đó là thất bại tất yếu.

  Trả lờiXóa
 8. Đảng Cộng sản Việt Nam được xây dựng và phát triển đều dựa vào dân, hoạt động trên cơ sở quyền và lợi ích của quần chúng nhân dân. Do đó, những lời nói về Đảng ta của lũ rận chủ kia là không đúng, đi ngược lại với những tôn chỉ, mục đích xây dựng Đảng.

  Trả lờiXóa
 9. Một trong những thủ đoạn điển hình mà các đối tượng phản động và bè lũ cướp nước luôn thường xuyên sử dụng là chiêu bài tự do bầu cử để lừa bịp và kích động quần chúng nhân dân mà tiêu biểu như đối tượng Nguyễn Quang A. Hắn đã sử dụng tài 'chém gió' của mình để lừa bịp người dân, nói rằng mình đã ra ứng cử, và được nhân dân ủng hộ.

  Trả lờiXóa
 10. Nguyễn Quang A và đồng bọn đã dùng các luận điệu kích động như những vấn đề bầu cử vào Hội đồng nhân dân các cấp và Quốc hội là chưa tự do, dân chủ không giống như tại các Mỹ và các nước phương Tây. Nhưng đâu phải bầu cử ở nước nào cũng giống nhau đâu, nó phỉa đáp ứng được nguyện vọng của người dân chứ.

  Trả lờiXóa
 11. Rận ơi là rận, chúng mày bị ảo tưởng sức mạnh hay sao mà lại đứng ra mà tự ứng cử chứ? Đến một tiêu chí để làm đại biểu Quốc Hội cũng chẳng thể đáp ứng nổi, thì ứng với chả cử cái nỗi gì? Cho chúng mày vào đấy để mà làm loạn đất nước lên à?

  Trả lờiXóa
 12. Quan Siêu Cấp23:59 10 tháng 2, 2016

  Kể cả những ứng cử viên xét thấy mình có đủ tư cách có quyền tự ứng cử để tham gia vào được đông đảo quần chúng nhân dân đánh giá uy tín để có thể tham gia vào những công việc, vị trí nhất định tại các cấp chính quyền, tổ chức cơ sở Đảng từ địa phương đến trung ương. Nhưng đây đâu có phải như vậy, chỉ là chiêu trò lừa bịp của lũ vô lại kia mà thôi.

  Trả lờiXóa
 13. Trong suốt quá trình chiến tranh đánh đuổi bè lũ cướp nước, thống nhất cũng như đưa đất nước phát triển, vượt qua những thách thức của thời đại ngày nay, Đảng Cộng Sản Việt Nam luôn giữ vai trò định hướng đường lối, chủ trương, là ngôi sao dẫn đường tin cậy của nhân dân.

  Trả lờiXóa
 14. Những chiêu trò này tất cả cũng chỉ nhằm làm mất uy tín của Đảng trước người dân mà thôi. Nhưng có lẽ chúng đã nhầm, những gì mà Đảng đã, đang và sẽ làm vẫn luôn được nhân dân ủng hộ, được nhân dân làm theo. Bởi tất cả việc làm đó đều hướng tới dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

  Trả lờiXóa
 15. Tổ chức bầu cử của Đảng đều được Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện một cách công khai, minh bạch. Trong đó, vai trò của quần chúng nhân dân thể hiện rõ nhất thông qua quá trình bầu cử, chọn lựa những cán bộ đại diện tiếng nói của bộ phận quần chúng nhân dân tại các khu vực khác nhau để tham gia vào công cuộc xây dựng và phát triển của địa phương cũng như trên trung ương. Vậy nên, chẳng có gì để lũ chó chết kia có thể xuyên tạc được.

  Trả lờiXóa
 16. bằng việc lấy mỹ ra làm thước đo cho cái dân chủ mà mình đề cập tới, nguyễn quang a đã lộ rõ mặt rận của mình. y đã lờ đi tất cả những hạn chế trong xã hội cũng như trong nền chính trị tư bản của mỹ, tự rắc vào đó gia vị hạnh phúc. 2 chữ " dân chủ" ở mỹ nghe sao thật nhẹ nhàng, thật cao quý, nhưng cái thứ dân chủ đó được mang tới đầy đủ cho bao nhiêu con người, hay chỉ vài phần trăm dân số có thu nhập hơn người là có đầy đủ cái quyền dân chủ đó thôi?

  Trả lờiXóa
 17. Thực chất đây chỉ là chiêu trò của bọn chúng, tất cả chỉ ;là giả danh dân oan để mà làm càn làm bậy bán nước hại dân mà thôi. Dân chủ nhân quyền của chúng không hiểu là cái thứ gì nữa. Nếu nhìn vào tư tưởng mà chúng truyền bá và mấy thứ việc mà chúng làm thì cũng đủ hiểu dân chủ đấy là cái thứ gì rồi.

  Trả lờiXóa
 18. Việc tôn trọng tự do của công dân trong bầu cử không có nghĩa phải nhất nhất có từ “tự do” trong mọi quy định. Tinh thần tự do trong bầu cử là sự tôn trọng ý chí của công dân, tự do lựa chọn nơi (hoặc cách thức bầu cử) trong phạm vi pháp luật cho phép, tự do thể hiện chính kiến, tự do hội họp, tự do ứng cử... Tuy nhiên, tự do không có nghĩa là thích làm gì thì làm, mà tất cả các hoạt động phải được tiến hành trong khuôn khổ của pháp luật. Ứng cử tự do là một nội dung quan trọng của bầu cử tự do.

  Trả lờiXóa
 19. Trừ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên, các cuộc bầu cử sau này, công tác vận động bầu cử chưa thực sự được coi trọng, còn cứng nhắc và mang nặng tính khẩu hiệu. Nhiều cử tri đi bầu không biết hoặc hiểu biết rất ít, thậm chí không cần biết về các ứng cử viên. Những thông tin ít ỏi chủ yếu cóp nhặt thông qua trích ngang của các ứng viên tại nơi bỏ phiếu. Điều đó dẫn đến hệ quả là cử tri thường bầu cho qua chuyện, việc lựa chọn mang nặng cảm tính. Thậm chí khi bầu xong, cử tri không còn nhớ mình đã bầu cho ai, họ có trúng cử không, họ làm gì, hoạt động ra sao?

  Trả lờiXóa
 20. Một cuộc bầu cử mà không có tranh cử thì không phải là bầu cử đúng nghĩa. Ngược lại cũng rất nguy hiểm nếu như quá trình cạnh tranh, vận động tranh cử tự phát mà không có khuôn khổ pháp lý minh bạch. Do vậy không những chính thức thừa nhận mà pháp luật bầu cử cần quy định công khai, minh bạch về vận động tranh cử. Nếu không thừa nhận, hoặc quy định không rõ ràng thì nguyên tắc bầu cử tự do, bình đẳng sẽ bị ảnh hưởng và không được đảm bảo.

  Trả lờiXóa
 21. Bầu cử tự do, công bằng, cạnh tranh là bầu cử tiến bộ và là xu hướng phổ biến hiện nay trên thế giới. Bởi tự do bầu cử mới phản ánh đúng ý chí của nhân dân. Bầu cử công bằng là đỉnh cao nhất và toàn diện nhất của bình đẳng, mà bình đẳng là hạt nhân của dân chủ. Còn bầu cử cạnh tranh là phương thức tốt nhất để lựa chọn người đại diện thực sự của dân, do dân và vì dân.

  Trả lờiXóa
 22. Chúng ta cần phát huy những bài học quý giá từ thành công của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946 và những bài học rút ra, nhằm tiếp tục đổi mới công tác bầu cử trong thời gian tới.Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến thành công trong cuộc Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946, vì Chính phủ lâm thời, đứng đầu là Bác Hồ đã đặt niềm tin sâu sắc vào nhân dân, trên cơ sở tôn trọng tự do trong bầu cử. Tôn trọng tự do có thể coi là một bài học vô cùng bổ ích hiện nay.

  Trả lờiXóa
 23. Phát huy những bài học quý giá từ thành công của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946 và những bài học rút ra, nhằm tiếp tục đổi mới công tác bầu cử trong thời gian tới.Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến thành công trong cuộc Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946, vì Chính phủ lâm thời, đứng đầu là Bác Hồ đã đặt niềm tin sâu sắc vào nhân dân, trên cơ sở tôn trọng tự do trong bầu cử. Tôn trọng tự do có thể coi là một bài học vô cùng bổ ích hiện nay.

  Trả lờiXóa
 24. Việc ứng cử vào Hội đồng nhân dân các cấp vẫn luôn được thực hiện nghiêm túc, nhân dân vẫn được cầm lá phiều của mình để bầu cho những người mà họ cho là xứng đáng trên cơ sở nghiên cứu và tìm hiểm về tiểu sử, năng lực của những người được để cử, ứng cử. Việc đám dân chủ rởm nghĩ ra trò đưa người của mình ra ứng cử cũng chỉ là một cách phá hoại, gây rối. Bọn chúng đơn giản là chẳng đủ tiêu chuẩn để có thể được bầu chứ chẳng có gì là to tát cả.

  Trả lờiXóa
 25. đại hội đảng đã thành công tốt đẹp chọn ra những con người ưu tú vào đại biểu quốc hội .đảng sẽ đua chúng ta đi đúng hướng.chúng ta hãy tin tưởng ở họ.hãy tránh xa những con người những lời nói của những kẻ bán nước vì lợi ích cá nhân phá hoại đảng nhà nước gây hoang mang lòng dân

  Trả lờiXóa
 26. Nguyễn Quang A đã phủ nhận hoàn toàn những giá trị tất yếu, giá trị lịch sử của sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam trong những năm khó khăn, phủ nhận hoàn toàn công lao, công sức, thành công của Đảng Cộng sản Việt Nam để đất nước ta được hưởng hòa bình, ổn định như hiện nay, bản thân ông ta không phải không có tài ,chỉ là nhận thức sai lệch về đướng lối mà thôi

  Trả lờiXóa
 27. đúng thế , khi thanh niên Nguyễn Quang A ấy áp đặt qui định bầu cử của nước ngoài vào nước ta thì đương nhiên có sự khác biệt , điều ấy phụ thuộc vào đặc điểm hoàn cảnh lịch sử , điều kiện chính trị xã hội từng quốc gia mà thôi , hắn ta phủ nhận những điều ấy để chửi bới , kết luận việc bầu cử của nước ta có vấn đề là hoàn toàn thiển cân , phiến diện

  Trả lờiXóa
 28. Thực sự thì cái gọi là tư do bầu cử đó chỉ do những nhà dân chủ nghĩ ra thôi, còn ở VIỆT Nam vẫn đang thực hiện ,những được thực hiện mọt cách gián tiếp, và hoàn toàn không như những gì các nhà dân chủ Việt Nam nói, họ chỉ nói mà họ không hiểu được vấn đề đang diễn ra, nên mọi người cẩn thân nhé

  Trả lờiXóa
 29. Tôi không đồng ý với Việc làm của Nguyễn Quang A . Tự do theo cái thuyết của những nhà dân sư này thì tôi xin, cho tôi lạy cái rồi tôi về năm ngủ, tự do kiểu học đòi phương tây này không áp dụng ở Việt Nam được đâu, mỗi nước có một điều kiện khác nhau cũng như có những hoàn cảnh khác nhau , không thể quy chụp chung cho nhau được , vậy nên hãy giữ bản sắc thì mới bên lâu được các bạn à

  Trả lờiXóa
 30. Những tên tay sai của những kẻ cướp nước mà chúng ta hay gọi là bè lũ bán nước đấy đang mày mò ra chiêu trò mới mà cũng chẳng hề mới. Vì hiện nay bầu cử của chúng ta là tự do rồi. Người dân đâu bị gò bó vào khuôn khổ nào đâu

  Trả lờiXóa
 31. môm miệng của đám người như Nguyễn QUang A là luôn thế ...chắc là cơ bản mọi người điểu hiểu được cái cách mà chúng nói như thế mà thôi
  Đấy là những người chậm tiến đâu mà không hiểu được ý đồ và cách nói rất chi là vớ vẩn của bọn người như hắn chứ

  Trả lờiXóa
 32. Đúng rồi thực tế ra đây chỉ là những cái trò mà chúng diễn với nhau mà thôi chứ có gì đâu nào ....chúng luôn tìm cách lợi dụng báo mạng để có thể tạo dựng rồi gây nên làng sóng dự luận do chính chúng tạo lên để những người không hiểu lại nhìn nhận sai vấn đề mà thôi

  Trả lờiXóa
 33. Nói thì nói thế chứ chúng ta lúc nào cũng phải cảnh giác với những chiêu trò của bọn phá hoại chúng luôn tìm cách để hạ bệ nói xấu đảng nhà nước của chúng ta
  KHông bao giờ chúng thôi những thủ đoạn nhằm gây nên những dư luận xấu và để cho xã hội trở nên bất ổn giúp chúng có điều kiện phá hoại nhanh chóng thành quả mà chúng ta đã đạt được

  Trả lờiXóa
 34. Mỗi con người chúng ta nên có trách nhiệm với chính đất nước của mình khi mà nhiều kẻ lợi dụng cơ hội để phá hoai chúng ta bằng nhiều thủ đoạn khác nhau
  Nhất là giờ đây mạng xã hội phổ biết là chúng luôn biết cách lợi dụng để có thể tạo dựng những tin đồn nhảm nhằm phá hoại tư tưởng của người sử dụng mạng xã hội nếu mọi người không biết tìm hiểu và nhận thức đúng đắn

  Trả lờiXóa
 35. Mạng xã hội đúng là không biết đâu mà lần thật
  Giờ thì tự mỗi người phải biết tìm cho mình cách tiếp cận thông tin một cách đúng đắn mà thôi ..chứ như thế này thì còn đâu là niềm tin nữa chứ ...phải có những thông tin khách quan để lật tẩy và loại bỏ những thông tin xấu như thế

  Trả lờiXóa
 36. kẻ gian thì nhiều vì thế tự mỗi người chúng ta tự tạo cho mình ý thức bảo vệ chính mình trước những trò phao tin của nhiều có tâm địa sấu hiện nay
  Không phải là cái gì trên mạng xã hội cũng nuốt được đâu...nhiều cái tin tức chỉ khiến chúng ta trở nên mất phương hướng lòng tin mà thôi...nhưng thực tế thì nó hoàn toàn lệch lạc

  Trả lờiXóa
 37. Một thực tế bấy lâu nay của đất nước ta dưới chế độ của ĐCSVN thì chế độ bầu cử vẫn luôn giữ nguyên vẹn phẩm chất và tinh thần dân chủ của những ngày đầu lập nước. Một chế độ bầu cử mang đầy đủ tính chất dân chủ của nhân dân và những người con ưu tú được nhân dân tin tưởng và chọn lựa lên nắm chính quyền của đất nước. Lợi dụng những thủ đoạn kêu gọi bầu cử dân chủ thì một số kẻ xấu với mưu đồ chống phá đất nước đang ngày đêm ra sức lợi dụng vấn dề này để chống phá đất nước và phá hoại niềm tin của nhân dân ta. Một thủ đoạn cần được chúng ta bóc gỡ và làm rõ để mọi người hiểu rõ.

  Trả lờiXóa
 38. Tự do bầu cử thì đất nước chúng ta có thừa và luôn luôn thể hiện rõ trong lí luận, trong luật và trong những hành động mỗi khi đất nước diễn ra các cuộc bầu cử nhân sự cho đất nước và cho mỗi địa phương. Nhưng, luận điệu bầu cử cuả những kẻ chống đối là những luận điệu mang tính bịa đặt để chống đối, bơm kích để chia rẽ sự tin tưởng và niềm tin của nhân dân ta vào chế độ hiện tại. Những thủ đoạn nguy hiểm của bọn chúng cần được chúng ta bãi bỏ và đập lại những sự sai trái của chúng.

  Trả lờiXóa
 39. Đại hội 12 thành công tốt đẹp và những con người ưu tú, xuất sắc nhất được lựa chọn để lãnh đạo đất nước, để đưa đất nước phát triển giàu mạnh, đời sống nhân dân ngày càng tốt đẹp hơn. Và đối với mỗi người dân chúng ta không chỉ nghe những lời hứa của các vị lãnh đạo và còn theo dõi xem họ đã và đang làm được những gì.

  Trả lờiXóa
 40. Ngay sau kỳ nghĩ tết nguyên đán Bính Thân 2016, thì gần như ngay lập tức chúng ta có thể thấy những người đứng đầu đất nước, đúng đầu các bộ ngành, địa phương đã làm gương, bắt tay ngay vào công việc với một tinh thần, thái độ quyết tâm cao nhất để chứng minh một điều là họ nói được sẽ làm được và họ là những lãnh đạo gần dân.

  Trả lờiXóa
 41. Như vậy chúng ta có thể thấy đây là những vị lãnh đạo đi sâu đi sát với nhân dân, lắng nghe ý kiến người dân, dám nói dám làm và dám chịu trách nhiệm về những gì mình nói. Mong rằng đất nước ta sẽ có nhiều lãnh đạo của nhân dân và vì nhân dân hơn nữa để đưa đất nước ta ngày càng phát triển và được nhân dân tin yêu.

  Trả lờiXóa
 42. Chúng ta có thể thấy có một tinh thần thống nhất, dân chủ rất cao trong toàn Đảng trong Đại hội 12 lần này, đồng thời chúng ta cũng thấy được tinh thần vì nhân dân, vì đất nước của các đồng chí được đề cử nhưng đều xin rút trong Đại hội.

  Trả lờiXóa
 43. Chúng ta muốn thành công trong đưa đất nước đi lên theo con đường CNXH thì trước hết Đảng phải phát huy sức mạnh đoàn kết, giữ gìn mối đoàn kết luôn bền chặt. Nêu cao tinh thần tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Chúng ta kỳ vọng vào đại hội này, các đại biểu thể hiện được tinh thần đoàn kết cao để đạt được thắng lợi lớn.

  Trả lờiXóa
 44. tác giả nói đúng : "chúng ta đang sống trong môi trường ổn định, hạnh phúc thì không cớ gì nghe theo lời kích động, lôi kéo của các thế lực thù địch mà phá hoại đi những cái ta đang có", và cũng như tác giả viết không thể nói Đảng Cộng sản Việt Nam là không dân chủ, bởi nhân dân thông qua quá trình bầu cử, chọn lựa những cán bộ đại diện tiếng nói của bộ phận quần chúng nhân dân tại đó để tham gia vào công cuộc xây dựng và phát triển của địa phương cũng như đất nước. và Đảng Cộng sản Việt Nam được xây dựng và phát triển đều dựa vào dân, hoạt động trên cơ sở quyền và lợi ích của quần chúng nhân dân, thực tế đã được lịch sử chứng minh từ khi Đảng thành lập đến nay.

  Trả lờiXóa
 45. quan niệm tự do bầu cử phải phù hợp với điều kiện hoàn cảnh lịch sử, không thể áp nguyên văn mô hình của nước ngoài vào cho nước ta được , đó là điều phi lý nhất và cũng không hề có sự khả thi , vì bởi chỉ những kẻ phiến diện mới nhìn nhận theo kiểu đó và đòi hỏi đất nước thay đổi theo hướng đó, do vậy người dân rất cần phải được tuyên truyền để có nhận thức đúng đắn về vấn đề bầu cử để không bị các luận điệu này lừa bịp

  Trả lờiXóa
 46. đúng thế , thời đại cộng nghệ thông tin hiện nay người dân dễ dàng tiếp cận với thông tin trên mạng và do đó cũng dễ bị đầu độc bởi những thông tin không chính thông , những thông tin xuyên tạc , bịa đặt , vì mục địch tư lợi cá nhân , do đó chỉ cần cách là tự nâng cao nhận thức của bản thân , tự nâng cao sức đề kháng trước những loại thông tin như thế thôi chứ chẳng ai giúp được mình lựa chọn đâu

  Trả lờiXóa
 47. Các quyền lợi ứng cử, bầu cử của chúng ta thể hiện tinh thần dân chủ rất cao, thế mà hắn còn la liếm giọng điệu phá hoại nhưng cũng không thể che mắt được mọi người. Cái tên Nguyễn Quang A rất cáo già khi dùng các thủ đoạn để kích động, bản thân hắn mà đi ứng cử là một trò hề mà mọi người khó có thể tưởng tượng ra được.

  Trả lờiXóa
 48. Qua bài viết tac giả đã cho chúng ta cách nhìn khách quan về các chiêu bài, thủ đoạn sử dụng như tự do bầu cử đó chỉ là một trong hàng loạt các chiêu bài của các thế lực thù địch và bè lũ tay sai lợi dụng sự kém hiểu biết của một số bộ phận quần chúng nhân dân để lôi kéo, kích động.

  Trả lờiXóa
 49. Có ai biết họ là ai đâu nhỉ. Tất cả cũng chỉ là những âm mưu của chúng mà thôi. chúng đang tưởng tượng về một đất nước với bộ máy lãnh đạo.... Nhưng thiết nghĩ đến thế hệ chắt, con cháu của các vị sống cũng chẳng làm được cái tích sự gì đâu nhé. Nêm câm cái miệng thối và những hành động của các bạn đi là vừa rồi. Nhảm nhí với chiêu bài này quá.

  Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm