Thứ Tư, 10 tháng 2, 2016

anhdaihoi15_NOQD


       Một mùa xuân nữa lại về trên quê hương đất nước, với 86 mùa xuân của Đảng cộng sản Việt Nam quang vinh. Trong sự vận hành của vũ trụ và trong cái khởi đầu tươi đẹp của đất trời, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII đã diễn ra thành công tốt đẹp. Thực tế khẳng định đó không phải là nhận xét mang tính chủ quan, khuôn sáo. Đại hội đã đề ra những đường lối chủ trương nhằm đưa dân tộc ta vững bước đi lên trên con đường CNH - HĐH, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội, công bằng, dân chủ, văn minh.


      Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII đã để lại những ấn tượng in dấu vào lịch sử báo hiệu một mùa xuân mới đầy thắng lợi trên đất nước ta.


      Thứ nhất, nhìn lại lịch sử các kỳ Đại hội có thể khẳng định rằng chưa bao giờ vấn đề quy hoạch, tạo nguồn cán bộ chiến lược, bao gồm cả nhân sự lãnh đạo cao cấp lại được tiến hành sàng lọc thận trọng, bài bản, kỹ càng như kỳ Đại hội vừa qua, đặc biệt là công tác quy hoạch tạo nguồn cán bộ từ cơ sở. Do vậy, Đại hội đã bầu ra một Ban Chấp hành Trung ương có đầy đủ năng lực và uy tín, đại diện cho phẩm chất và trí tuệ của hơn 4,5 triệu đảng viên trên cả nước đáp ứng nguồn nhân lực lãnh đạo cao cấp ở các lĩnh vực khác nhau.


      Thứ hai, tính dân chủ trong Đảng đã được nâng lên một tầm mới trong Đại hội XII. Hơn 90 triệu người dân Việt Nam sẽ không thể quên những bài tham luận tâm huyết, thẳng thắn, không hề né tránh của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh hay của ông Đặng Ngọc Tùng thuộc đoàn đại biểu thành phố Hồ Chí Minh… Ngoài ra, công tác bầu cử, lựa chọn nhân sự được đưa ra bàn bạc, thảo luận và quyết định thông qua hình thức bỏ phiếu kín, nhiều lần. Điều đó được thể hiện qua việc những ứng viên giữ vị trí lãnh đạo cao nhất đều giành số phiếu tín nhiệm cao của Đại hội, những nhà lãnh đạo cao cấp xin rút không ứng cử và đề cử cũng do Đại hội quyết định bằng hình thức bỏ phiếu kín hay việc có người đã được bầu vào Bộ Chính trị dù trước đó không nằm trong diện quy hoạch.


      Thứ ba, công tác thông tin truyền thông hết sức cởi mở, rộng rãi và dân chủ. Các phương tiện truyền thông chủ động truyền tải thông tin đã hạn chế việc quần chúng nhân dân bị nhiễu thông tin từ mạng xã hội và các kênh thông tin khác. Báo chí trong và ngoài nước cũng được thông tin và giải đáp hầu hết mọi vấn đề, nhất là thông tin sớm về dự kiến nhân sự của Đại hội.


       Những thành công của Đại hội XII đã làm tăng thêm uy tín của Đảng, nhân dân tiếp tục tin tưởng vào quyết tâm kiên định chỉnh đốn Đảng, làm trong sạch đội ngũ, làm cho Đảng ngày càng mạnh lên để dân tin dân yêu như những ngày đầu cách mạng. Được nhân dân giành trọn niềm tin yêu và sự tín nhiệm, trong những năm tới Đảng ta nhất định sẽ dẫn dắt cả dân tộc phát triển đi lên, như Đại hội XII đã nhấn mạnh rằng: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc và dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; xây dựng nền tảng để sớm đưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.


          Ngọc bút


19 nhận xét:

 1. Nguyễn Xuân Nghĩa19:51 16 tháng 2, 2016

  http://laichau.gov.vn/view/tin-trong-nuoc/dai-hoi-dang-toan-quoc-lan-thu-xii-nhung-an-tuong-lich-su-13540

  Copy

  Trả lờiXóa
 2. Đại hội XII khép lại thành công tốt đẹp hứa hẹn một trang mới của dân tộc sẽ được mở ra. Hy vong sau Đại hội, những quyết sách đã được nêu ra sẽ được thực hiện thành công, đưa đất nước lên một tầm cao mới, sánh vai với các cường quốc năm châu.

  Trả lờiXóa
 3. Mặc dù gặp không ít những trở ngại từ bè lũ phản động ngày ngày chống phá đất nước, Đại hội Đảng lần thứ XII vẫn diễn ra thành công tốt đẹp, mở ra hi vọng mới cho dân tộc, tin tưởng vào một ngày mai tươi sáng cho dân tộc.

  Trả lờiXóa
 4. Đại hội Đảng lần thứ XII thực sự là một cuộc cách mạng. Trong những ngày diễn ra Đại hội, thông tin về diễn biến của Đại hội luôn được các phương tiện thông tin đại chúng đưa đến cho nhân dân một cách chính xác, kịp thời, giúp người dân nắm rõ được diễn biến của Đại hội, qua đó, làm tăng tính dân chủ, minh bạch.

  Trả lờiXóa
 5. Đại hội XII của Đảng đã thể hiện sự quyết tâm trong việc trẻ hóa nhân sự của Đảng, những vị cán bộ lão thành, dù vẫn còn nhiệt huyết cống hiến cho đất nước, nhưng vẫn xin rút lui, để nhường chỗ cho những vị cán bộ trẻ, có năng lực.

  Trả lờiXóa
 6. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đã đánh dấu một mùa xuân lịch sử cho dân tộc, với niềm tin về ngày mai tươi sáng của đất nước. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, nhân dân ta sẽ tiếp tục công cuộc CNH-HĐH nền kinh tế, tiến lên xã hội chủ nghĩa.

  Trả lờiXóa
 7. Có thể nói, chưa khi nào mà Đại hội Đảng kết thúc lại đem đến một nét tươi sáng mới lạ cho dân tộc như Đại hội XII vừa kết thúc. Với lực lượng nhân sự trẻ, có năng lực, đầy nhiệt huyết, hứa hẹn sẽ mở ra một trang mới cho dân tộc.

  Trả lờiXóa
 8. Quan Siêu Cấp04:47 18 tháng 2, 2016

  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội đã đề ra những đường lối chủ trương nhằm đưa dân tộc ta vững bước đi lên trên con đường CNH – HĐH, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội, công bằng, dân chủ, văn minh.

  Trả lờiXóa
 9. Đại hội đã bầu ra một Ban Chấp hành Trung ương có đầy đủ năng lực và uy tín, đại diện cho phẩm chất và trí tuệ của cả đội ngũ đảng viên trên cả nước đáp ứng nguồn nhân lực lãnh đạo cao cấp ở các lĩnh vực khác nhau.

  Trả lờiXóa
 10. Nhìn lại lịch sử các kỳ Đại hội có thể khẳng định rằng chưa bao giờ vấn đề quy hoạch, tạo nguồn cán bộ chiến lược, bao gồm cả nhân sự lãnh đạo cao cấp lại được tiến hành sàng lọc thận trọng, bài bản, kỹ càng như kỳ Đại hội vừa qua. Ở đó ghi nhận sự nỗ lực của toàn bộ cán bộ Đảng viên, với mục tiêu trẻ hóa lực lượng, Đại hội đã bầu ra được những thành viên ưu tú nhất để nắm trọng trách trong Bộ Chính Trị.

  Trả lờiXóa
 11. Ở Đại hội XII này, tính dân chủ trong Đảng đã được nâng lên một tầm cao mới. Tiêu biểu là những bài tham luận tâm huyết, thẳng thắn, không hề né tránh của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh hay của ông Đặng Ngọc Tùng thuộc đoàn đại biểu thành phố Hồ Chí Minh… Tất cả đã thể hiện rõ được tính dân chủ của Đại hội.

  Trả lờiXóa
 12. Các phương tiện truyền thông chủ động truyền tải thông tin chính xác đến người dân đã đập tan những âm mưu làm nhiễu loạn thông tin về Đại hội lần này của Đảng ta. Điều đó đã góp phần không nhỏ mở ra thành công rực rỡ cho Đại hội XII của Đảng.

  Trả lờiXóa
 13. Những thành công của Đại hội XII đã làm tăng thêm uy tín của Đảng, nhân dân tiếp tục tin tưởng vào quyết tâm kiên định chỉnh đốn Đảng, làm trong sạch đội ngũ, làm cho Đảng ngày càng mạnh lên để dân tin dân yêu như những ngày đầu cách mạng. Đảng Cộng Sản Việt Nam quang vinh muôn năm. Chủ Tịch Hồ Chí Minh muôn năm.

  Trả lờiXóa
 14. Thành công ấy sẽ đi cùng chúng ta đến hết nhiệm kỳ này và có thể sẽ là tiền đề cho những nhiệm kỳ sau nữa để cùng phát triển một nền dân chủ cũng như quyền của nhân dân trong đó. Sắp đến là bầu cử Quốc hội, chắc chắn sự thành công này sẽ được thực hiện tại lần bầu cử Quốc hội tới và sẽ thành công hơn nữa cho một cuộc bầu cử lớn của dân tộc ta. Chúng tôi đều mong đợi và sẽ chung tay vì một sự thành công lớn của đất nước

  Trả lờiXóa
 15. Đại hội chào xuân, kết thức đại hội chúng ta có được một kỳ nghỉ tết tuyệt vời với bao kê hoạch cho một năm làm ăn phát đạt. Chúc mừng những thành công của Việt Nam trong những thời gian quá. Thật đáng chúc mừng

  Trả lờiXóa
 16. Đại hội 12 thành công rực rỡ, mùa xuân mới về mang đến niềm tin và hy vọng vào tương lại tốt đẹp. Đảng luôn là ngọn cờ đầu đưa đất nước ta đạt nhiều thành tựu quan trọng, sự đoàn kết và tinh thần đồng lòng hướng về phía trước sẽ còn mang đến nhiều mùa xuân tươi đẹp cho nhân dân, đất nước.

  Trả lờiXóa
 17. Đại hội Đảng 12 kết thúc thành công cũng vừa đúng lúc cả nước đón Tết cổ truyền, đón mùa xuân mới của dân tộc. Với thành công của đại hội, mong rằng trong những năm sắp tới, đất nước sẽ có thêm nhiều bước tiến vượt bậc, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, cả dân tộc cùng đoàn kết đưa đất nước vững bước trên con đường hiện đại hóa.

  Trả lờiXóa
 18. Nguyễn TIến Trung15:27 24 tháng 2, 2016

  Những thành công của Đại hội XII đã làm tăng thêm uy tín của Đảng, nhân dân tiếp tục tin tưởng vào quyết tâm kiên định chỉnh đốn Đảng, làm trong sạch đội ngũ, làm cho Đảng ngày càng mạnh lên để dân tin dân yêu như những ngày đầu cách mạng. Với thành công của đại hội, mong rằng trong những năm sắp tới, đất nước sẽ có thêm nhiều bước tiến vượt bậc, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, cả dân tộc cùng đoàn kết đưa đất nước vững bước trên con đường hiện đại hóa.

  Trả lờiXóa
 19. thành công của Đại hội XII đã làm tăng thêm uy tín của Đảng, nhân dân tiếp tục tin tưởng vào quyết tâm kiên định chỉnh đốn Đảng, làm trong sạch đội ngũ, làm cho Đảng ngày càng mạnh lên để dân tin dân yêu như những ngày đầu cách mạng. Với thành công của đại hội, mong rằng trong những năm sắp tới, đất nước sẽ có thêm nhiều bước tiến vượt bậc, nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, cả dân tộc cùng đoàn kết đưa đất nước vững bước trên con đường hiện đại hóa.

  Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm