Thứ Năm, 21 tháng 1, 2016

151216132901_nguyen_van_dai_640x360_fbnguyenvandai_nocredit


        Các tổ chức quốc tế ngày càng đóng vai trò tích cực vào hoạt động của cộng đồng quốc tế. Các tổ chức quốc tế như WB, Liên Hợp quốc... đóng vai trò tích cực trong việc thực hiện các nhiệm vụ thiên niên kỷ ở các quốc gia nghèo đói, các quốc gia còn tồn tại nhiều phong tục tập quán lạc hậu...


      Tuy nhiên, lợi dụng các đặc điểm của các tổ chức quốc tế, các thế lực thù địch ngày càng khống chế, nhũng loạn các tổ chức quốc tế và sử dụng như một công cụ nhằm can thiệp trắng trợn vào nội bộ của các quốc gia khác.


       Sự việc tổ chức Theo dõi nhân quyền (Human Right Watch – HWR) phát đi thông cáo kêu gọi Đảng Cộng sản Việt Nam “tổ chức bầu cử đa nguyên và chấm dứt độc đảng” là hoàn toàn vô căn cứ, xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đồng thời thể hiện sự vô lý, bất chấp các qui định của quốc tế.


       Thứ nhất, Việt Nam là quốc gia có nền dân chủ, độc lập điều này thể hiện nước chúng ta không chịu ảnh hưởng bởi bất kỳ quốc gia nào, tổ chức quốc tế nào. Điều này, thể hiện rõ nhất Việt Nam có quyền thực hiện các hoạt động miễn không vi phạm, xâm hại lợi ích của các quốc gia khác...


        Việc chúng ta đang tiến hành Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam là một sự kiện lớn của đất nước. Tất cả quần chúng nhân dân đều hồ hởi đón chờ những thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 với những nét mới, chủ trương mới đưa đất nước phát triển. Việc gửi thư “kêu gọi” của tổ chức HWR là hết sức vô căn cứ và thể hiện sự nhận thức thiếu đầy đủ về tình hình Việt Nam cũng như chưa nắm vững quy định của luật pháp quốc tế.


       Thứ hai, luật pháp quốc tế có qui định rõ ràng, các tổ chức quốc tế chỉ có quyền tác động, điều chỉnh các hoạt động của các thành viên tham gia nhưng xét thấy phải có ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động chung của tổ chức.


      Như vậy, rõ ràng về mặt qui định rõ ràng chúng ta, Nhà nước Việt Nam không tham gia vào tổ chức HWR thì tại sao chúng ta cần thay đổi theo các yêu cầu của HWR và đặc biệt hơn nữa cần khẳng định Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam toàn quốc lần thứ 12 là sự kiện lớn, đặc biệt quan trọng và có ý nghĩa chính trị vô cùng lớn do đó việc gửi thư yêu cầu đã và đang xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền và đi ngược lại với thông lệ quốc tế.


       Thứ ba, trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhà nước Việt Nam đã hoàn thành những nhiệm vụ thiên niên kỷ tốt hàng đầu thế giới. Điều đó thể hiện như nhiệm vụ xóa đói, giảm nghèo, chênh lệnh giàu nghèo hay quan tâm đến các vấn đề xã hội rất tốt. Như vậy rõ ràng, chúng ta đã đi đúng hướng và sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam là hoàn toàn đúng đắn.


        Thứ tư, xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam đều dựa trên lợi ích của quần chúng nhân dân Việt Nam điều này thể hiện nhân dân Việt Nam có quyền tuyệt đối trong mọi vấn đề của đất nước. Nhưng trái với nước ngoài, nhân dân Việt Nam thể hiện tín nhiệm của mình thông qua các lá phiếu bầu ở từng cấp, điều này giúp cho quần chúng nhân dân có sự lựa chọn đúng đắn hơn.


      Đặc biệt, những vấn đề mang tính vĩ mô như những ứng cử viên Tổng thống Mỹ đã và đang làm có phải là những thứ mà quần chúng nhân dân có thể nhận thức tốt hay chỉ là lời hứa suông của những người lãnh đạo của các nước Tư bản chủ nghĩa...


       Rõ ràng, vấn đề ở đây không phải độc đảng, đa nguyên mới giúp đất nước phát triển mà chỉ là chiêu bài giúp cho các thế lực thù địch chống phá Việt Nam. Do đó, người dân Việt Nam không cần và cũng không chấp nhận việc các tổ chức quốc tế và các thế lực thù địch bên ngoài lợi dụng vấn đề “tự do dân chủ” để chống phá Đảng Cộng sản Việt Nam.


         Hiệp Sĩ


20 nhận xét:

 1. Các tổ chức quốc tế chỉ là những tổ chức phi chính phủ, hoạt động vì mục đích của nhân loại, làm sao có thể can thiệp vào nội bộ bất cứ quốc gia nào được. Vậy mà họ có thể trắng trợn lợi dụng các hoạt động về nhân quyền để gây sức ép lên chính phủ của ta, đó là vi phạm công ước quốc tế.

  Trả lờiXóa
 2. Các tổ chức quốc tế ngày càng đóng vai trò tích cực vào hoạt động của cộng đồng quốc tế. Các tổ chức quốc tế như WB, Liên Hợp quốc… đóng vai trò tích cực trong việc thực hiện các nhiệm vụ thiên niên kỷ ở các quốc gia nghèo đói, các quốc gia còn tồn tại nhiều phong tục tập quán lạc hậu… Tuy nhiên, có vẻ như họ đang đi quá giới hạn cho phép, can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác.

  Trả lờiXóa
 3. Không thể phủ nhận những đóng góp của các tổ chức quốc tế đối với nhân loại, nhưng các tổ chức này đang ngày càng bị lũng đoạn bởi các nước lớn, bị họ lợi dụng vào mục đích chính trị. Đó là một điều cần lên án với các tổ chức này.

  Trả lờiXóa
 4. Các thế lực thù địch đang ngày càng điên cuồng chống phá nước ta. Ngay cả các tổ chức phi chính phủ quốc tế cũng bị chúng lợi dụng vào mục đích này. Với vỏ bọc là đòi quyền con người, các tổ chức trên đã gây áp lực lên chúng ta, yêu cầu ta phải trả tự do cho mấy tên phản loạn vừa bị bắt.

  Trả lờiXóa
 5. Các thế lực thù địch đang ngày càng điên cuồng chống phá nước ta. Ngay cả các tổ chức phi chính phủ quốc tế cũng bị chúng lợi dụng vào mục đích này. Với vỏ bọc là đòi quyền con người, các tổ chức trên đã gây áp lực lên chúng ta, yêu cầu bên ta phải trả tự do cho mấy tên phản loạn vừa bị bắt.

  Trả lờiXóa
 6. Nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân, Đảng là của dân, do dân bầu, dân làm chủ. Vậy nên, mọi quyền lợi của dân sẽ được đảm bảo, chẳng cần các tổ chức quốc tế kia phải kêu gọi đâu. Có chăng, đấy cũng chỉ là những hành động gây sức ép của họ đến ta mà thôi.

  Trả lờiXóa
 7. Việt Nam là quốc gia có nền dân chủ, độc lập điều này thể hiện nước chúng ta không chịu ảnh hưởng bởi bất kỳ quốc gia nào, tổ chức quốc tế nào. Vậy thì các tổ chức quốc tế lấy cái quyền gì mà đòi can thiệp vào nội bộ của ta như vậy. Đó là sai công ước quốc tế, vi phạm nghiêm trọng quyền tự định đoạt của một quốc gia độc lập như Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 8. Quan Siêu Cấp06:16 21 tháng 1, 2016

  Sự việc tổ chức Theo dõi nhân quyền (Human Right Watch – HWR) phát đi thông cáo kêu gọi Đảng Cộng sản Việt Nam “tổ chức bầu cử đa nguyên và chấm dứt độc đảng” đã cho thấy được sự vô lí trong hoạt động của tổ chức này. Họ lấy đâu ra cái quyền đòi ta phải thay đổi chế độ?

  Trả lờiXóa
 9. Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam là một sự kiện lớn của đất nước. Tất cả quần chúng nhân dân đều hồ hởi đón chờ những thành công của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 với những nét mới, chủ trương mới đưa đất nước phát triển. Chỉ có những loại chó chết, muốn đạp đổ thành quả của dân tộc ta thì mới có mưu đồ phản động, chống phá.

  Trả lờiXóa
 10. Xin nhắc lại với cái lũ vô lại kia rằng, Việt Nam là một quốc gia độc lập, có chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, có đủ năng lực cũng như quyền hạn để xử lí tất cả những vụ việc nào thuộc về chúng tôi, yêu cầu các người biến ngay đi, chẳng cần cái sự giúp đỡ giả tạo đó đâu.

  Trả lờiXóa
 11. Nhà nước Việt Nam không tham gia vào tổ chức HWR thì tại sao chúng ta cần thay đổi theo các yêu cầu của HWR. Họ cũng chẳng có cái quyền gì mà yêu cầu ta phải thay đổi chế độ, thực hiện đa nguyên đa đảng cả. Đó là một hành vi hết sức vô lí của tổ chức này.

  Trả lờiXóa
 12. Quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam đều dựa trên lợi ích của quần chúng nhân dân Việt Nam điều này thể hiện nhân dân Việt Nam có quyền tuyệt đối trong mọi vấn đề của đất nước. Vậy nên, chỉ có nhân dân Việt Nam mới có quyền quyết định vận mệnh của đất nước, của chính mình, chứ không phải là của các tổ chức ngoại bang kia.

  Trả lờiXóa
 13. Việc gửi thư “kêu gọi” của tổ chức HWR là hết sức vô căn cứ và thể hiện sự nhận thức thiếu đầy đủ về tình hình Việt Nam cũng như chưa nắm vững quy định của luật pháp quốc tế. Đây chẳng qua là do những tổ chức này đã được các quốc gia lớn thâu tóm, sử dụng vào mục đích chính trị.

  Trả lờiXóa
 14. Khi tiếp cận những nội dung này nhiều người thấy nó hết sức bình thường; thậm chí có người còn cho rằng, HRW đã nghèo nàn đến mức nội dung những thông cáo được phát đi lần nào cũng giống lần nào hoặc nó cũng chỉ khác một vài tiểu tiết trong việc biên soạn, chỉnh lý văn bản.
  Điều đáng nói ở đây là, bản thông cáo được phát đi trong lúc Đại Hội Đảng lần thứ 12 sửa soạn khai diễn tại Hà Nội, kéo dài từ ngày 21 cho đến ngày 28/12/2016. Một thời điểm mà với bất cứ tổ chức chính trị nào trên thế giới cũng sẽ trở nên hết sức nhạy cảm và tin chắc rằng HRW đã có ý đồ hết sức rõ ràng đối với kỳ đại hội lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam trong động thái này.
  Với cái kiểu can thiệp quá sâu vào nội bộ của Việt Nam thế này HRW đã thực sự làm tốt vai trò cần có của mình!???

  Trả lờiXóa
 15. HRW thực chất cũng chỉ là một cái loa của mỹ để xoen xoét về cái thứ dân chủ mà theo mỹ thì không đâu trên thế giới bằng họ. được dịp cái loa ghẻ này chĩa vào việt nam, lũ rận ầm ầm hưởng ứng vì chúng tự dưng lại vớ được cái cớ để mà bám vào xuyên tạc về đại hội đảng, cái mà với chúng chỉ có ý nghĩa về mặt kiếm tiền chứ hoàn toàn không liên quan gì đến lợi ích quốc gia.

  Trả lờiXóa
 16. mỗi quốc gia, mỗi dân tộc thì có quyền tự quyết của mỗi nước, vì vậy những vấn đề về thể chế chính trị thì các tổ chức quốc tế không nên xen vào vì làm những điều đó dường như là đi ngược lại với quy tắc thành lập ra các tổ chức quốc tế thì phải. việt nam là 1 nước có chủ quyền, hòa bình, ổn định và việt nam không cho phép các tổ chức nào xen vào chuyện quốc gia dân tộc, vu khống, xuyên tạc thực tế trên đất nước việt nam.HRW đang phạm phải 1 sai lầm nghiêm trọng khi cứ nghe theo mĩ, nghe theo cái gọi là phi quy tắc của 1 tổ chức quốc tế

  Trả lờiXóa
 17. "Việt Nam là quốc gia có nền dân chủ, độc lập điều này thể hiện nước chúng ta không chịu ảnh hưởng bởi bất kỳ quốc gia nào, tổ chức quốc tế nào. Điều này, thể hiện rõ nhất Việt Nam có quyền thực hiện các hoạt động miễn không vi phạm, xâm hại lợi ích của các quốc gia khác…". Đúng thế, Việt Nam là một quốc gia độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, mọi quốc gia có quan hệ bình đẳng trên cơ sở luật pháp quốc tế, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

  Trả lờiXóa
 18. Mọi quốc gia đều có chủ quyền và quyền tự quyết dân tộc, vấn đề nội bộ của một quốc gia cần do chính bản thân quốc gia đó xem xét và quyết định. các tổ chức khác ngoài lãnh thổ quốc gia đó có quyền gì mà yêu cầu và can thiệp vào công cuộc bầu cử cũng như công việc nội bộ của đất nước khác. thật vô lí khi họ dám dùng con bài nhân quyền để can thiệp khi bản thân những tổ chức đó không thể giải quyết tốt vấn đề này thì họ lấy tư cách gì để nói vấn đề này với quốc gia khác. Thật là một sự phi nghĩa đến ghê tởm đối với họ.

  Trả lờiXóa
 19. Các tổ chức quốc tế như Liên Hợp quốc, WB, .. đang đóng góp to lớn và sự ổn định và phát triển của các quốc gia trên thế giới, vào giải quyết các vấn đề mang tính toàn cầu. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng tồn tại các tổ chức bị chi phối bởi các thế lực khác, đang đi ngược lại mục đích hoạt động, vi phạm nguyên tắc trong quan hệ quốc tế

  Trả lờiXóa
 20. Nhiều tổ chức phi chính phủ hiện nay đang hoạt động sai mục đích thành lập, can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia mà tổ chức này đứng chân. Tài trợ về vật chất và tinh thần cho các phần tử chống đối trong và ngoài nước, là nguyên nhân gây bất ổn xã hội ở nhiều quốc gia.

  Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm