Thứ Sáu, 22 tháng 1, 2016

10157271_662423337206740_694469450689047366_n


       Thành ngữ có câu “Quan nhất thời, dân vạn đại”. Câu ấy có nghĩa là: “Làm quan chỉ có thời hạn, còn làm dân thì mãi mãi, dân lúc nào cũng là dân. Do vậy, làm quan phải thế nào để khi đương chức cũng như khi mãn nhiệm được dân tin, dân quý” (Theo www.bachkhoatrithuc.vn). Câu thành ngữ như lời nhắn nhủ nhẹ nhàng mà sâu sắc đối với những người “làm quan”, đồng thời cũng khẳng định vai trò của “dân” trong mọi thời đại, mọi thể chế chính trị. Chỉ có nhân dân là trường tồn mãi mãi, còn “quan” thì chỉ có một hạn định mà thôi. Bởi thế, “quan” phải thế nào cho xứng với sự kỳ vọng, niềm tin của nhân dân, để đến khi "Cởi bỏ mũ ô sa", hết "quan" thành "dân", khi ấy dân còn tin yêu, kính trọng. Có vậy, đất nước mới phát triển, non sông vững bền và lòng người mới quy phục.


       Trong tiến trình lịch sử dân tộc ta, mối quan hệ “quan” – “dân” luôn được khái quát ở nhiều khía cạnh khác nhau. Đặc biệt là sức mạnh, vai trò của nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi khẳng định: "Làm lật thuyền mới biết sức dân mạnh như nước". Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời cho đến nay, Đảng ta luôn khẳng định: “Dân là gốc”. Chính vì vậy, người “làm quan” phải luôn chăm lo cho cuộc sống nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân, bởi nhân dân chính là gốc, là cội nguồn, là động lực phát triển và hiện minh của sự trường tồn vĩnh cửu. Bác Hồ từng dạy cán bộ, đảng viên trong Di chúc: “Phải làm người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”. Lúc sinh thời, Người cũng từng nói: “Chính phủ là công bộc của dân vậy. Các công việc của Chính phủ phải làm nhằm vào một mục đích duy nhất là mưu tự do, hạnh phúc cho mọi người. Cho nên Chính phủ nhân dân bao giờ cũng phải đặt quyền lợi của dân lên trên hết thảy. Việc gì có lợi cho dân thì làm. Việc gì có hại cho dân thì phải tránh”.


       Đại hội Đảng lần thứ XII có ý nghĩa hết sức trọng đại đối với sự nghiệp phát triển đất nước. Vấn đề lựa chọn những cán bộ lãnh đạo vừa có “tâm” lại vừa có “tầm” trở thành nhân tố quyết định đến hướng đi của dân tộc, đến cuộc sống hạnh phúc của nhân dân, đến sự vững bền của non sông đất nước. Công tác nhân sự của Đại hội XII được Ban Chấp hành Trung ương đặc biệt quan trên tinh thần coi cán bộ và công tác cán bộ là "cái gốc của mọi công việc", "nguyên nhân của mọi nguyên nhân", "then chốt của then chốt". Do đó, Trung ương xác định tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XII rất cụ thể, rõ ràng (Bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI). Trong đó nhấn mạnh: “Kiên quyết không để lọt vào Ban Chấp hành Trung ương những người có một trong các khuyết điểm, như: Bản lĩnh chính trị không vững vàng, không kiên định đường lối, quan điểm của Đảng, có biểu hiện cơ hội chính trị, nói và làm trái Cương lĩnh, đường lối, nguyên tắc của Đảng; tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy chọt, vận động cá nhân, tư tưởng cục bộ, phe cánh, lợi ích nhóm, không dám đấu tranh bảo vệ lẽ phải...; bản thân và vợ, chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính; có vấn đề về lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay”.


       Như vậy, vấn đề nhân sự hay nói cách khác vấn đề chọn người “làm quan” rất hệ trọng, Đại hội XII đặc biệt quan tâm, thẳng thắn và trách nhiệm với vấn đề này. Mỗi đại biểu tham dự Đại hội XII ý thức sâu sắc sứ mệnh của mình đối với nhân dân, đất nước. Đại hội XII đang diễn ra, các thế lực thù địch ra sức xuyên tạc vấn đề nhân sự nhằm hạ uy tín của Đảng, Nhà nước. Nhưng nhân dân tin tưởng và đặt kỳ vọng lớn lao ở Đại hội XII, ở trách nhiệm và phẩm đức của từng vị đại biểu tham dự Đại hội. Kỳ vọng rằng Đại hội sẽ chọn ra những “quan” biết đặt lợi ích của nhân dân, đất nước lên trên tất cả, tận tụy phục vụ đất nước và nhân dân.


       Phỗng


29 nhận xét:

 1. Nguyễn Phú Trọng, Đại học Luật TP Hồ Chí Minh23:48 22 tháng 1, 2016

  "Câu thành ngữ như lời nhắn nhủ nhẹ nhàng mà sâu sắc đối với những người “làm quan”, đồng thời cũng khẳng định vai trò của “dân” trong mọi thời đại, mọi thể chế chính trị. Chỉ có nhân dân là trường tồn mãi mãi, còn “quan” thì chỉ có một hạn định mà thôi. Bởi thế, “quan” phải thế nào cho xứng với sự kỳ vọng, niềm tin của nhân dân, để đến khi “Cởi bỏ mũ ô sa”, hết “quan” thành “dân”, khi ấy dân còn tin yêu, kính trọng. Có như thế xã tắc mới vững bền, non sông phát triển và lòng người mới quy phục."

  Chuẩn đấy!
  "Quan" cho ra quan, "Quan" hưởng bổng lộc và phải phục vụ đất nước theo chức trách.

  Trả lờiXóa
 2. Người vô thường23:52 22 tháng 1, 2016

  Đừng làm "quan" để mà khinh dân, hạch sách dân! Hãy làm "quan" để dân kính, dân nể. Đến một khi "cởi bỏ mũ ô sa", hết quan thành dân, để dân còn tin yêu. Hay gần hơn, để đồng nghiệp, cấp dưới còn kính trọng và quý mến. Có chút chức sắc rồi tham lam, đè nén con người ta, mạt hạ cấp dưới, ép người ta đến "bước đường cùng" không phải là sự chọn lựa thông minh đâu nhé!

  Trả lờiXóa
 3. Quan và Dân là hai phạm trù biện chứng và rộng.
  Trước hết, Quan hãy tử tế, đàng hoàng và nhân văn với cấp dưới, với đồng nghiệp. Lợi ích, bổng lộc của Quan thì không ai dám "ý kiến", song Quan hãy nghĩ tới những người xung quanh Quan, chí ít là hiểu họ.
  Quan hãy nhớ: "Quan nhất thời, dân vạn đại" và "Nhân quả công bằng"! Quan tung ra một quả đấm sẽ có một kẻ khác đá lại Quan!

  Kỳ vọng lớn ở Đại hội XII!
  Tuyệt đối trung thành với Tồ quốc, nhân dân và Đảng Cộng sản Việt Nam!

  KT. Gửi Quan

  Trả lờiXóa
 4. Nguyễn Phương Linh23:59 22 tháng 1, 2016

  Kỳ vọng rằng: Nhiều Quan từng đọc và nhớ câu "Quan nhất thời, dân vạn đại"!

  Trả lờiXóa
 5. QUAN NHẤT THỜI VÀ................. VÀ DÂN VẠN ĐẠI! VẠN ĐẠI!

  Trả lờiXóa
 6. Trong di chúc, Bác đã dặn dò làm quan thì phải làm người đầy tớ thật trung thành của nhân dân, thực hiện mọi nhiệm vụ với mục đích duy nhất, đó là làm sao cho dân được ấm no, hạnh phúc. Có như vậy thì thế nước mới vững, nhân dân một lòng ủng hộ Đảng, chính quyền, hòa bình mới giữ được.

  Trả lờiXóa
 7. Mối quan hệ “quan” – “dân” từ lâu đã trở thành mấu chốt trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Có được lòng dân, được dân ủng hội thì mọi chuyện dù khó khăn đến đâu cũng có thể hoàn thành, nhiệm vụ nào cũng có thể vượt qua. Còn không được lòng dân thì cho dù chuyện dễ dàng cũng chẳng làm được.

  Trả lờiXóa
 8. Đảng Cộng Sản Việt Nam là đảng của dân, do dân làm chủ, mọi hoạt động nằm dưới sự quản lí của dân, mọi chủ trương đường lối đều hướng tới một mục đích duy nhất, đó là làm sao cho dân được ấm no, hạnh phúc. Bởi có như lời Bác đã nói, có ấm no, hạnh phúc cho dân thì độc lập tự do mới có tác dụng.

  Trả lờiXóa
 9. Là một người làm quan, khi tại vị thì phải làm sao xứng với sự kỳ vọng, niềm tin của nhân dân, đến khi “Cởi bỏ mũ ô sa”, hết “quan” thành “dân”, khi ấy dân còn tin yêu, kính trọng. Đó mới là một vị quan tốt, xứng đáng với trọng trách mà nhân dân giao phó.

  Trả lờiXóa
 10. “Quan nhất thời, dân vạn đại”, nghĩa là: làm quan chỉ có thời hạn, còn làm dân thì mãi mãi, dân lúc nào cũng là dân. Vậy nên, là người được nhân dân giao phó trọng trách, mỗi vị lãnh đạo cần phải tận tụy với dân, chăm lo cuộc sống cho dân, có vậy thì mới không phụ lòng mong đợi của dân.

  Trả lờiXóa
 11. Sức mạnh, vai trò của nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và đấu tranh chống giặc ngoại xâm là không thể thay thế được. Vậy nên, người làm quan phải quan tâm chăm sóc đến dân, chăm lo cho dân. Có như vậy thì lòng dân mới thống nhất, hướng về ngôi sao dẫn đường mang tên Đảng Cộng Sản Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 12. Quan Siêu Cấp01:31 23 tháng 1, 2016

  Từ cổ chí kim, việc có được lòng dân hay không ảnh hưởng rất lớn đến thành bại của bất cứ quốc gia nào. Sức dân có vai trò quan trọng nhất trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Vì vậy, cần phải lấy dân làm gốc, làm sao để cho dân ấm no, dân hạnh phúc.

  Trả lờiXóa
 13. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc, kể từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời cho đến nay, Đảng ta luôn khẳng định: “Dân là gốc”, có được lòng dân thì mới có thể thành công.

  Trả lờiXóa
 14. “Chính phủ là công bộc của dân vậy. Các công việc của Chính phủ phải làm nhằm vào một mục đích duy nhất là mưu tự do, hạnh phúc cho mọi người. Cho nên Chính phủ nhân dân bao giờ cũng phải đặt quyền lợi của dân lên trên hết thảy. Việc gì có lợi cho dân thì làm. Việc gì có hại cho dân thì phải tránh”. Những lời dặn dò của Bác luôn là chuẩn mực để mỗi cán bộ, Đảng viên noi theo.

  Trả lờiXóa
 15. Đại hội Đảng lần thứ XII có ý nghĩa hết sức trọng đại đối với sự nghiệp phát triển đất nước. Vấn đề lựa chọn những cán bộ lãnh đạo vừa có “tâm” lại vừa có “tầm” trở thành nhân tố quyết định đến hướng đi của dân tộc, đến cuộc sống hạnh phúc của nhân dân, đến sự vững bền của non sông đất nước. 90 triệu đồng bào cả nước đang háo hức hướng về sự kiện trọng đại này.

  Trả lờiXóa
 16. Đại hội XII đang diễn ra, các thế lực thù địch ra sức xuyên tạc vấn đề nhân sự nhằm hạ uy tín của Đảng, Nhà nước. Nhưng chỉ cần có dân hiểu, dân tin tưởng thì mọi hoạt động chống phá kia sẽ chẳng thể có tác dụng.

  Trả lờiXóa
 17. Đại hội XII của Đảng Cộng Sản Việt Nam là một sự kiện trọng đại của dân tộc, ảnh hưởng rất lớn đến vận mệnh của đất nước. Trong đại hội này, những người giỏi nhất, có đủ đức, đủ tài, đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ mà dân giao phó sẽ được bầu ra.

  Trả lờiXóa
 18. Nhiệm vụ của Đại hội Đảng lần này là rất nhiều ý nghĩa, các đại biểu tham gia kì đại hội có nhiệm vụ thay mặt nhân dân trình bày lên suy nghĩ và mong muốn của nhân dân mục tiêu của kỳ đại hội là tìm ra những người có đủ đức đủ tài để bầu vào những vị trí quan trọng và chủ chốt trong bộ máy nhà nước, đặt ra kế hoạch 5 năm cho sự phát triển của đất nước nhưng vẫn luôn phải lấy dân làm gốc, được dân bầu dân tin, dân yêu, dân quý vì thế những người này cũng phải đem hết sức mình ra để phục vụ nhân dân phục vụ đất nước

  Trả lờiXóa
 19. quan thì cũng từ dân mà ra, làm dân thấu hết nỗi niềm của nhân dân thì mới làm quan tốt được, trước khi làm quan là dân, sau khi làm quan cũng là dân, vì vậy mà cuộc sống của quan cũng là cuộc sống của dân, không thể xem thường bên nào được. kì đại hội lần này ta tin tưởng vào 1 kì đại hội thành công rực rỡ, các vị quan của chúng ta sẽ thực sự đặt hết lợi ích của nhân dân lên hàng đầu, có như vậy thì nước ta mới thành 1 thể thống nhất và đi đến thắng lợi trong thời kì mới 1 cách nhanh nhất

  Trả lờiXóa
 20. ở kỳ đại hội này, dù ai được tin tưởng bầu ra vào những chức vị có vai trò lãnh đạo cả đất nước thì những người đó sẽ đem toàn bộ tài sức của mình ra để phục vụ đất nước. không như những trang lề trái viết về những cuộc đấu đá trong nội bộ đảng, những cuộc bầu cử được diễn ra hết sức dân chủ, chọn ra những người có phẩm chất và tín nhiệm nhất để phục vụ nhân dân, phục vụ đất nước.

  Trả lờiXóa
 21. Quan chỉ có thời của quan thôi, còn người dân mới là quan trọng. Dân là trên hết, là quan trọng nhất. Vì thế mà tư tưởng lấy dân làm gốc cũng là tư tưởng căn bản, tư tưởng gốc của chúng ta

  Trả lờiXóa
 22. Đảng ta từ nhân dân mà ra, ý Đảng bắt nguồn từ lòng Dân và chính lòng Dân đã kết thành ý Đảng. Đảng lãnh đạo nhân dân thì nhân dân cũng được quyền nói lên chính kiến của mình. Ý Đảng không thể khác với lòng Dân. Đảng phải trực tiếp trả lời câu hỏi: Nhân dân đang muốn gì? để từ đó đề ra các chủ trương, đường lối cho đúng, cho sát và phù hợp với nhân dân. Mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” mà Đảng ta từng bước phấn đấu chỉ có thể thành công khi Đảng, Nhà nước mãi mãi lấy “Dân là gốc”, phát huy tốt sức mạnh to lớn của nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường quốc phòng - an ninh, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thường xuyên gắn kết chặt chẽ “Lòng Dân, ý Đảng” trong lãnh đạo, chỉ đạo sự nghiệp đổi mới đất nước.
  Có như vậy, Đảng mới thực sự trường tồn cùng nhân dân, cùng đất nước!

  Trả lờiXóa
 23. Đại hội Đảng lần thứ XII tiến hành vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng. Đại hội XII sẽ đi sâu kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, nhìn lại 30 năm đổi mới, rút ra những bài học; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong 5 năm tới. Đây là giai đoạn có ý nghĩa quyết định tạo ra tiềm lực to lớn cho đất nước trở thành đất nước công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2020. Nhân dân cả nước hy vọng vào sự thành công của Đại hội

  Trả lờiXóa
 24. Hơn bao giờ hết người dân dõi theo Đại hội, đặt sự kỳ vọng của mình vào những nhà lãnh đạo sẽ tìm ra được những cá nhân thật sự xuất sắc để dẫn dắt đất nước, dẫn dắt nhân dân tiếp tục phát triển đi lên. Và chúng ta cũng thấy được đáp lại sự kỳ vọng của nhân dân Đảng đang nỗ lực hết sức mình bầu ra những nhà lãnh đạo mới, đề ra đường lối phát triển cho đất nước.

  Trả lờiXóa
 25. Trong lịch sử dân tộc đã chứng minh được tầm quan trọng, vai trò của nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và đấu tranh chống giặc ngoại xâm, khẳng định vai trò của nhân dân trong mọi thời đại, mọi thể chế chính trị. Với "quan" là người được dân tín nhiệm, tin tưởng vào năng lực, phẩm chất đạo đức và là đại diện cho nhân dân. Kỳ vọng rằng Đại hội sẽ chọn ra những “quan” biết đặt lợi ích của nhân dân, đất nước lên trên tất cả, tận tụy phục vụ đất nước và nhân dân.

  Trả lờiXóa
 26. đúng thế , lãnh đạo là ai thì cũng cần phải hiểu sức dân , ý dân có thể sức mạnh to lớn như thế nào , có thể "đẩy thuyền" cũng có thể "lật thuyền" , thế nên lãnh đạo Đảng và nhà nước cần phải phục vụ lợi ích , phục vụ tâm nguyện của nhân dân thì mới có thể giữ đất nước được

  Trả lờiXóa
 27. dân mới là gốc của đất nước , lãnh đạo đảng và nhà nước , dù là ai thì phải thế nào cho xứng với sự kỳ vọng, niềm tin của nhân dân, để đến khi “Cởi bỏ mũ ô sa”, hết “quan” thành “dân”, khi ấy dân còn tin yêu, kính trọng , chứ không phải chỉ làm cho bản thân , cho người nhà để rồi người dân coi như kẻ cướp ngày , kẻ tham ô tham nhũng thì chẳng thể sống yên thân được

  Trả lờiXóa
 28. Làm "quan" ở chế độ xã hội chủ nghĩa này thật là khó, dường như những người ở các vị trí này phải gánh những trách nhiệm rất nặng nề.
  Mong các vị làm "quan" biết rõ vai trò, vị trí của mình, dốc lòng dốc sức phục vụ nhân dân, chăm lo cho đời sống nhân dân, có đường lối chính sách đúng đắn, để đất nước ta ngày càng phát triển.

  Trả lờiXóa
 29. thực sự thì những người nào mang lại lợi ích thật sự cho nhân dân thì sẽ được làm quan, làm quan là phải lo cho dân, lo cho cuộc sống của dân và không thể để dân chịu khổ, nghèo đói mới được. trong kì đại hội của đảng lần thứ 12 lần này,kì đại hội của đổi mới , đoàn kết, dân chủ thì lợi ích của nhân dân được đặt ra hàng đầu và được đem ra bàn luận chính, làm sao mà cho dân nước ta ngày càng được hưởng sự ấm no, hạnh phúc, đất nước càng ngày càng được công nghiệp hóa để đời sống nhân dân được nâng cao

  Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm