Thứ Tư, 6 tháng 1, 2016

T-ng tuy-n c- 1946


       Hưởng ứng lời hiệu triệu thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 06/01/1946 với tinh thần yêu nước nồng nàn và khí thế hào hùng của Cách mạng tháng Tám, công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên trên khắp mọi miền của Tổ quốc, không phần biệt nam nữ, giàu nghèo, dân tộc, tôn giáo, chính kiến đã nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội, bất chấp sự phá hoại điên cuồng của các thế lực xâm lược và chống đối. Đây là lần đầu tiên công dân của một nước Việt Nam độc lập được thực hiện quyền bỏ phiếu, bầu ra 333 đại biểu, lập nên Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.


       Tổng tuyển cử diễn ra trước những thời khắc lịch sử hết sức gay go và phức tạp. Chúng ta vừa phải chống thù trong và giặc ngoài. Khi đó, 200.000 quân Tưởng có mặt ở miền Bắc lấy cớ tước khí giới quân Nhật nhưng thực chất là cướp bóc, cấu kết lăm le lật đổ chính quyền non trẻ; thực dân Pháp trở lại xâm lược miền Nam. Trong nước, các tổ chức Việt quốc, Việt cách ra sức phá hoại, đòi xóa bỏ ủy ban nhân dân, đòi 2/3 ghế Quốc hội không thông qua bầu cử. Hơn 90% dân số không biết chữ, nạn đói năm Ất Dậu vẫn còn ám ảnh.


       Tuy nhiên với sự lãnh đạo tài tình của Chủ tịnh Hồ Chí Minh, sự đoàn kết của toàn dân tộc, chúng ta đã vượt qua những khó khăn, trở ngại để tiến hành thành công cuộc tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Công hòa. Cuộc Tổng tuyển cử đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi, mở ra một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc, nhân dân được quyền làm chủ vận mệnh quốc gia, thể hiện ý chí tự lực, tự cường của dân tộc Việt Nam; đồng thời khẳng định sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.


       Qua 70 năm hình thành và phát triển với 13 khóa, Quốc hội Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, ngày càng thực hiện tốt hơn chức năng là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, thực hiện các quyền lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao với hoạt động của Nhà nước.


       Vừa qua chúng ta đã tiến hành Đại hội các cấp và chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, tiếp tới là bầu Quốc hội khóa mới. Chúng ta tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự đoàn kết của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân; thế hệ lãnh đạo, các đại biểu khóa mới sẽ là những người xuất sắc nhất, đại diện cho quyền lợi của nhân dân, cống hiến hết mình “vì nước, vì dân”.


       Quê hương


 


 

6 nhận xét:

 1. 70 năm về trước, một sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc đã diễn ra. Đó là ngày mà hàng triệu người dân Việt Nam được cầm lá phiếu trên tay lần đầu tiên trong lịch sử, bầu ra những người có năng lực nhất để lãnh đọa đất nước, đưa đất nước thoát khỏi khó khăn.

  Trả lờiXóa
 2. Sự đời khó đoán05:28 7 tháng 1, 2016

  Lễ kỷ niệm là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân cùng ôn lại ý nghĩa của cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên; nhìn lại quá trình hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam, ghi nhận những thành tựu và rút ra bài học kinh nghiệm mà Quốc hội đã đạt được trong 70 năm qua.

  Trả lờiXóa
 3. Khẳng định vị thế của Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, qua đó để giáo dục truyền thống yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, góp phần cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

  Trả lờiXóa
 4. Trải qua 70 năm, với 13 nhiệm kỳ hoạt động, Quốc hội đã không ngừng lớn mạnh, thực hiện các hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật. Các thế hệ ĐBQH luôn thể hiện và phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, phẩm chất, trí tuệ, xứng đáng là đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Nhiều đại biểu đã chiến đấu anh dũng, hy sinh, cống hiện, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

  Trả lờiXóa
 5. Kỷ niệm 70 năm Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu ra Quốc hội Việt Nam là dịp để chúng ta tự hào về một chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc.

  Trả lờiXóa
 6. Tổng tuyển cử đầu tiền đánh dấu mốc son lịch sử quan trọng của dân tộc, bầu ra quốc hội khóa đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ công hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Lần đầu tiên trong lịch sử người dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên được thể hiện quyền làm chủ của một quốc gia độc lập.

  Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm