Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2016

2131438973-1-1285063775-sg3


       Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thư gửi học sinh nhân ngày khai trường sau Cách mạng Tháng tám 1945 đã viết “Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có được vẻ vang sánh vai các cường quốc năm châu hay không chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”


       Học tập theo lời bác dạy, trong suốt 66 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, phong trào học sinh, sinh viên và tổ chức Hội sinh viên Việt Nam đã có những cống hiến xuất sắc và trưởng thành vượt bậc qua các thời kỳ lịch sử cách mạng, là niềm tự hào của thế hệ học sinh, sinh viên ngày nay.


       Ngay sau cách mạng Tháng Tám, học sinh, sinh viên hăng hái học tập, rèn luyện và tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, xung kích thực hiện 3 nhiệm vụ lớn: Diệt giặc dốt, diệt giặc đói, diệt giặc ngoại xâm do Bác Hồ và Chính phủ đề ra. Trước những sự đàn áp của thực dẫn pháp, học sinh, sinh viên trên cả nước đã biểu tình phản đối những hành động dã mãn đó, đòi quyền lợi chính đáng cho học sinh, sinh viên, phản đối chính quyền bù nhìn Bảo Đại…


       Ngày 9/1/1950, Đoàn Thanh niên cứu quốc và Đoàn học sinh Sài Gòn - Chợ Lớn đã vận động và tổ chức cho hơn 2.000 học sinh, sinh viên các trường cùng nhiều giáo viên và 7.000 nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn biểu tình đòi đảm bảo an ninh cho học sinh, sinh viên học tập và trả tự do cho những học sinh, sinh viên bị bắt và mở lại trường học. Đoàn biểu tình đã bị đàn áp dã man. Cuộc đàn áp đẫm máu ngày 9/1/1950 và tinh thần chiến đấu hy sinh oanh liệt của anh Trần Văn Ơn làm dấy lên trong học sinh, sinh viên và nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn lòng căm thù giặc và ý chí đấu tranh kiên quyết chống thực dân Pháp xâm lược và bè lũ tay sai.


       Với sự kiện lịch sử đó, noi gương và ghi nhận tinh thần đấu tranh bất khuất của anh Trần Văn Ơn và học sinh, sinh viên trong những ngày đầu kháng chiến, Đại hội toàn quốc Liên đoàn thanh niên Việt Nam lần thứ nhất tháng 2/1950 tại Việt Bắc đã quyết định lấy ngày 9/1 hàng năm làm ngày truyền thống học sinh - sinh viên. Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ V (22-23/11/1993) tại thủ đô Hà Nội đã quyết định đồng thời lấy ngày 9/1 làm ngày truyền thống của Hội Sinh viên Việt Nam.


      Trải qua 66 năm xây dựng và phát triển với 9 kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc; trong bất kỳ hoàn cảnh nào, học sinh, sinh viên Việt Nam luôn kế tục và phát huy truyền thống yêu nước nồng nàn, trung thành với Đảng, với nhân dân; tinh thần đoàn kết, sáng tạo, ham mê học tập và nghiên cứu khoa học, không ngại khó, ngại khổ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đặt ra.


       Phát huy truyền thống quý báu đó, trong suốt những năm qua, Hội Sinh viên Việt Nam luôn là một tổ chức chính trị - xã hội của sinh viên Việt Nam, có vai trò quan trọng trong sự phát triển của lực lượng học sinh, sinh viên Việt Nam. Thông qua các hoạt động của mình, Hội Sinh viên đã và đang góp phần giáo dục, bồi dưỡng  đội ngũ tri thức trẻ về những giá trị, truyền thống quý báu của dân tộc, về lối sống lành mạnh, chấp hành đúng chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước; qua đó tạo sự gắn bó giữa sinh viên với Đảng, Nhà nước. Với những cống hiến xuất sắc trong mỗi bước trưởng thành của phong trào thanh niên và trong tiến trình cách mạng Việt Nam, năm 1994, Hội Sinh viên Việt Nam được công nhận là tổ chức chính trị - xã hội của sinh viên Việt Nam. Năm 2000, Hội Sinh viên Việt Nam đã vinh dự được nhận phần thưởng cao quý “Huân chương độc lập hạng nhất”, năm 2005 được tặng thưởng “Huân chương Hồ Chí Minh” và năm 2010 được tặng thưởng “Huân chương Sao vàng”.


       Thời gian tới, tình hình trong nước và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là âm mưu của các thế lực thù địch luôn tìm cách biến Hội sinh viên thành tổ chức dân sự không chịu sự quản lý, lãnh đạo của Đảng; tìm cách tuyên truyền lội kéo học sinh, sinh viên, tạo thành lực lượng chống đối Đảng, Nhà nước… Do đó, đòi hỏi học sinh, sinh viên chúng ta cần nâng cao ý thức cảnh giác, không tin, không nghe theo những luận điệu xuyên tác, nói xấu Đảng, Nhà nước, cán bộ ta; ra sức học tập và rèn luyện góp phần thực hiện thành công CNH-HĐH đất nước, giữ vững độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.


       Quê hương!


 

 

 

4 nhận xét:

 1. Vận mênh đất nước đi lên hay suy vong là đều do ý thức của giới trẻ sinh viên và học sinh đất nước hiện tại. Với công cuộc đổi mới và hội nhập như hiện tại thì trách nhiệm của học sinh, sinh viên VN là rất lớn và nếu không gọi là mang yếu tố quyết định. Âm mưu chống phá của địch, cộng với sự phát triển của công nghệ thông tin đang đặt ra thách thức cho thế hệ trẻ đất nước cần phải cảnh tỉnh và phá tan những âm mưu chống phá của kẻ địch. Một thực tế cho thấy hiện nay có một bộ phận giới trẻ đất nước vô tâm với việc học, thờ ơ với chính trị và thời cuộc của đất nước để rồi lệch lạc trong nhận thức và hành động, đó là cảnh báo đỏ cho sự nguy hiểm về vận mệnh dân tộc trong một lớp người nếu chúng ta không chịu cảnh tỉnh.

  Trả lờiXóa
 2. Thời kỳ nào cũng vậy, các thế hệ học sinh, sinh viên luôn là lực lượng nòng cốt, đi đầu để xây dựng và bảo vệ đất nước.
  Ngày 09/1 66 năm về trước đã đánh dấu một sự kiện quan trọng, ghi nhận sự yêu nước, cống hiến của tầng lớp học sinh, sinh viên trên con đường đấu tranh giải phóng dân tộc, đấu tranh chống áp bức bóc lột và vì sự công bằng văn minh của xã hội.

  Trả lờiXóa
 3. “Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không, dân tộc Việt Nam có được vẻ vang sánh vai các cường quốc năm châu hay không chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”. Những lời dạy của bác luôn được các thế hệ học sinh, sinh viên thấm nhuần và phát huy. Trong mọi thời kỳ cách mạng, học sinh, sinh viên luôn phấn đấu học tập và rèn luyện để đóng góp vào sự ổn định và phát triển của đất nước.

  Trả lờiXóa
 4. Hơn nửa thế kỷ qua, dưới ngọn cờ của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, phong trào học sinh, sinh viên và tổ chức Hội sinh viên Việt Nam đã có những cống hiến xuất sắc và trưởng thành vượt bậc qua các thời kỳ lịch sử cách mạng, là niềm tự hào của thế hệ học sinh, sinh viên ngày nay. Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thư gửi học sinh nhân ngày khai trường sau Cách mạng Tháng tám 1945 và các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về giáo dục và đào tạo đã cổ vũ học sinh, sinh viên nước ta thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt và tình nguyện chung sức cùng cộng đồng.

  Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm