Thứ Ba, 26 tháng 1, 2016

10738570743_7987b94429_o

       Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam toàn quốc lần thứ 12 đang diễn ra. Những vấn đề chính tập trung liên quan đến nhân sự, đường lối, chủ trương Việt Nam trong tình hình mới... Đây là những vấn đề mang tính bước ngoặt trọng điểm trong bối cảnh đất nước ta đang bước vào thời kỳ mới với những với những khó khăn và thách thức.       Tuy nhiên, các thế lực thù địch luôn triệt để lợi dụng mọi điều kiện, hoàn cảnh để chống phá cách mạng và Nhà nước Việt Nam, chúng tìm mọi cách bôi nhọ uy tín của Đảng Cộng sản, bôi nhọ lãnh đạo Đảng và Nhà nước, xóa bỏ đi công lao của Đảng trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.


      Chúng đưa mượn các yếu tố khó khăn của tình hình chung của đất nước để phủ nhận hoàn toàn vai trò của Đảng và Nhà nước như vấn đề nghèo đói, vấn đề bất công hay trực tiếp hơn là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Coi đây là việc tất yếu và thể hiện Việt Nam đang đi theo con đường lên chủ nghĩa tư bản, coi chủ nghĩa tư bản là cái đích hướng đến của nhân loại, coi chủ nghĩa Mac Lenin chỉ là huyễn tưởng, không có thực...


       Những luận điệu của chúng đưa ra bề ngoài, hình thức chỉ hòng mê hoặc, đánh lừa quần chúng nhân dân nhưng chúng càng nói thì càng thể hiện sự ngu dốt, không hiểu biết, không nhìn nhận vào thực tế phát triển của nhân loại để rồi chìm đắm trong u mê và phản bội tổ quốc cũng như phá hoại ngày càng kịch liệt.


       Không tự nhiên cuốn sách của Các Mác được đánh giá là một trong những cuốn sách bán chạy nhất thế kỷ 21, không tự nhiên mà nền kinh tế tại các quốc gia tư bản chủ nghĩa rơi vào khủng hoảng. Tất cả đều dựa trên sự đánh giá, tiên liệu về bản chất phát triển của xã hội loại người.


       Khi Liên Xô xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới, Liên Xô đã đứng lên từ nước nghèo đói, lạc hậu để rồi trở thành cường quốc, đánh bại sự xâm chiếm của hơn 10 cường quốc và đặc biệt đánh bại phát xít mở ra cuộc phản công trên diện rộng của quân đồng minh...


       Tại Việt Nam, trong những lúc dầu sôi lửa bỏng, đứng trước nguy cơ bị cướp nước, bị đô hộ lần nữa, Đảng Cộng sản vẫn sáng suốt lãnh đạo đất nước phát triển đi lên. Thành lập Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bỏ qua giai đoạn phát triển của Tư bản chủ nghĩa. Sự lựa chọn của Đảng Cộng sản là phù hợp với tiến trình và phát triển của nhân loại loài người.


       Xuất phát từ vấn đề đó, Đảng Cộng sản và Nhà nước đã chủ trương xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm củng cố cơ sở hạ tầng, phục vụ cho việc đi lên chủ nghĩa xã hội. Đó là chủ trương đúng đắn phù hợp với tiến trình lịch sử chứ không phải chúng ta đang đi trên con đường tư bản chủ nghĩa.


       Tư bản chủ nghĩa là lỗi thời, tư bản chủ nghĩa không còn phù hợp với tiến trình phát triển của lịch sử loài người. Từ đó chúng ta cũng càng nhận định và tin tưởng hơn vào vai trò của Đảng Cộng sản và Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhất là trong bối cảnh Đại hội Đảng Cộng sản toàn quốc lần thứ 12 đang diễn ra. Chúng ta càng có những hy vọng, những mong ước Đảng Cộng sản sẽ vững tâm lãnh đạo quần chúng nhân dân phát triển hơn nữa trong tương lai./.


       Hiệp Sĩ


25 nhận xét:

 1. Dự báo bối cảnh quốc tế và khu vực sẽ có nhiều diễn biến phức tạp, nhân dân kỳ vọng Đảng sẽ chèo lái đất nước tiếp tục giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo đảm quốc phòng - an ninh và trật tự, an toàn xã hội; tiếp tục xác định mục tiêu lợi ích quốc gia - dân tộc là tối thượng để thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển; là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
  Kỳ vọng lớn lao nhất của cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước là Đại hội XII sáng suốt bỏ phiếu bầu chọn vào Trung ương Đảng những người tài, đức vẹn toàn, có tâm huyết vì dân, vì nước, có bản lĩnh tiêu biểu cho toàn Đảng để gánh vác sự nghiệp mở ra một giai đoạn đổi mới bứt phá của đất nước mà toàn Đảng, toàn dân đang mong đợi.

  Trả lờiXóa
 2. với kinh nghiệm 75 năm lãnh đạo đất nước vượt qua bao khó khăn, thử thách, đánh đổ phong kiến, đế quốc MĨ, thực dân Pháp. Đảng cộng sản Việt NAm bây giờ đã thực sự lớn mạnh và sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn thử thách để mang lại cuộc sống ấm no cho nhân dân. trong những năm tới sẽ là những năm hết sức khó khăn vì tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, nhưng không vì thế mà chúng ta từ bỏ con đường đã chọn. Đại hội đảng lần thứ 12 thành công tốt đẹp sẽ là tiền đề cho sự phát triển mới, tiền đề cho sự đột phá của nước ta trên trường quốc tế. tin tưởng vào 1 nước Việt Nam hùng cường, tin tưởng vào Đảng Cộng sản Việt Nam

  Trả lờiXóa
 3. Nhờ có Bác nhà có Đảng đã dẫn dắt mà dân tộc Việt Nam mới có thể đoàn kết một lòng đứng dậy đấu tranh thành công giành độc lập dân tộc như ngày nay
  Chúng ta không bao giờ có thể quên được điều đó
  Luôn vững tin vào sự lãnh đạo của đảng, đường hướng phát triển của đảng

  Trả lờiXóa
 4. Một thực tế đã chứng minh cho những gì mà Đảng CSVN đã làm được cho đất nước là vô cùng lớn lao vào chính nghĩa
  Đảng đã dẫn dắt dân tộc Việt Nam đoàn kết chiến thắng kẻ thù mở đường cho sự phát triển của đất nước đánh đuổi mọi quân xâm lăng

  Trả lờiXóa
 5. Hi vọng Đảng cộng sản Việt Nam luôn luôn mạnh mẽ và sáng suốt lãnh đạo đất nước ngày một giàu đẹp và đứng cao trong trường quốc tế
  Mọi thành quả cách mạng cần được duy trì và phát huy hơn nữa...mạnh mẽ trước mọi kẻ thù nhòm ngó chúng ta vững mạnh với truyền thống bảo vệ đất nước

  Trả lờiXóa
 6. Với sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng, dân tộc ta đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đánh đuổi tất cả những kẻ nào có dã tâm xâm lược chúng ta. Trong sự nghiệp phát triển đất nước, Đảng luôn là ngôi sao dẫn đường, đưa ra những chính sách hợp lý, nhằm đưa nước ta đi lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Vậy nên, Đảng đã, đang và sẽ mãi là chính đảng duy nhất đủ sức lãnh đạo đất nước.

  Trả lờiXóa
 7. Với trách nhiệm của một chính đảng của dân, được nhân dân tin tưởng, giao phó trọng trách lãnh đạo đất nước, Đảng Cộng Sản Việt Nam đã và đang lớn mạnh, sẵn sàng cùng nhân dân đương đầu với mọi khó khăn, thử thách, đưa đất nước vươn lên một tầm cao mới, như ước nguyện của Chủ Tịch Hồ Chí Minh và toàn thể đồng bào.

  Trả lờiXóa
 8. Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam toàn quốc lần thứ 12 đang diễn ra. Những vấn đề chính tập trung liên quan đến nhân sự, đường lối, chủ trương Việt Nam trong tình hình mới. Mong rằng các đại biểu sẽ bầu ra được những vị lãnh đạo sáng suốt, đủ đức đủ tài, gánh vác trọng trách mà nhân dân giao phó.

  Trả lờiXóa
 9. Để thực hiện mục tiêu lật đổ chính quyền ta, bè lũ phản động đang tìm mọi cách bôi nhọ uy tín của Đảng Cộng sản, bôi nhọ lãnh đạo Đảng và Nhà nước, xóa bỏ đi công lao của Đảng trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Mọi người cần cảnh giác với những thủ đoạn trên, tránh để chúng lợi dụng.

  Trả lờiXóa
 10. Trong thời kì hội nhập quốc tế, Đảng, Nhà nước đã chủ trương xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nhằm củng cố cơ sở hạ tầng, phục vụ cho việc đi lên chủ nghĩa xã hội. Đó là chủ trương đúng đắn phù hợp với tiến trình lịch sử, là tất yếu của một xã hội tương lai.

  Trả lờiXóa
 11. Trước muôn vàn khó khăn của đất nước, Đảng Cộng sản vẫn sáng suốt lãnh đạo nhân dân phát triển đi lên, thành lập Nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam, bỏ qua giai đoạn phát triển của Tư bản chủ nghĩa. Sự lựa chọn của Đảng Cộng sản là phù hợp với tiến trình và phát triển của nhân loại loài người.

  Trả lờiXóa
 12. Quan Siêu Cấp04:41 27 tháng 1, 2016

  Sau khi giành được độc lập, đánh đuổi quân xâm lược, Đảng, Bác đã xác định, chỉ có tiến lên chủ nghĩa xã, hội, bỏ qua thời kì tư bản chủ nghĩa, thì nhân dân mới hết đau khổ, đất nước mới giữ vững được độc lập. Đó là một quyết định sáng suốt, mở ra một chương mới huy hoàng cho lịch sử dân tộc ta.

  Trả lờiXóa
 13. Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam toàn quốc lần thứ 12 là một sự kiện trọng đại của dân tộc, ảnh hưởng đến vận mệnh của đất nước. Toàn Đảng, Toàn dân quyết tâm thực hiện thành công những định hướng đã đề ra, tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tiến tới xã hội chủ nghĩa.

  Trả lờiXóa
 14. đồng chí Nguyễn Phú TRọng đã được bầu làm tổng bí thư khóa 12 , đó là sự tiếp nối, kế thừa của Đảng từ khóa 11. Đảng ta là 1 đảng chân chính và chúng ta tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng, đưa đất nước ta đi lên thực hiện ước vọng công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong thời gian tới, và thực sự với tốc độ phát triển đất nước như hiện nay thì chẳng mấy thời gian nữa mà nước chúng ta hiện đại hóa thành công. với sức mạnh của đảng ta, cuộc sống ấm no của nhân dân sẽ được kéo dài và đầy đủ hơn, sung túc hơn

  Trả lờiXóa
 15. Có một điểm rất dễ dàng nhận ra tại kì Đại hội này đó là vấn đề nhân sự được Đảng chuẩn bị rất kĩ lưỡng và đặc biệt là Đảng rất chủ động trong công tác thông tin, Đại hội Đảng lần thứ XII đã thẳng thắn công khai tất cả các phương án nhân sự, vị trí 4 chức danh chủ chốt, danh sách Ban chấp hành TW, danh sách Bộ chính trị ngay sau khi được thông qua thì đều được đăng tải rộng rãi trên các cơ quan thông tấn báo chí để người dân biết. Đây là thành công rất lớn của Đại hội và được nhân dân rất ủng hộ

  Trả lờiXóa
 16. Trong 30 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Chúng ta tin tưởng rằng, chắc chắn, Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục tinh thần đổi mới của 30 năm Đổi mới vừa qua. Đại hội XII của Đảng sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, mang lại một khí thế mới cho đất nước, tạo môi trường thuận lợi để tiếp tục thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển bền vững; để những người trẻ được góp phần xây dựng đất nước ngày một đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn.
  Nhân dân cả nước thiết tha mong muốn và tin tưởng, kỳ vọng rằng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn để tiếp tục đưa cách mạng Việt Nam tiếp tục đạt nhiều thành công và thắng lợi trong nhiệm kỳ mới.

  Trả lờiXóa
 17. Những thành tựu đó trước mắt là về con người, chúng ta đã xây dựng con người viejet nam thực sự yêu nước, đoàn kết và bình đẳng, người việt nam thực sự hòa bình với bạn bè năm châu, sẵn sàng là bạn, hơn hết là tính cầu tiến, chúng ta luôn muốn thay đổi bản thân mình, sẵn sàng hợp tác với ai mà đem lai lợi ích cho mình

  Trả lờiXóa
 18. Lê Thảo Trang06:42 30 tháng 1, 2016

  Với bề dày lịch sử vinh quang của mình từ trong quá khứ chiến tranh, đến thời kỳ đổi mới thì Đảng ta luôn để lại dấu ấn và niềm tin yêu của nhân dân. Đảng là ngọn cờ đầu soi đường dẫn lối để đất nước ta có được như ngày hôm nay. Vì vậy sự thành công của Đại hội Đảng là niềm vui và sự kỳ vọng vào những chặng đường thành công tiếp theo của Đảng.

  Trả lờiXóa
 19. chúng ta hoàn toàn có quyền được tự hào với những thành quả mà ngày hôm này chúng ta đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng suốt những năm qua , thế nên dù còn những kẻ bất mãn chống phá , nhưng cũng không thể làm thay đổi được vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng , không thể làm ảnh hưởng tới niềm tin của nhân dân cả nước đối với Đảng được

  Trả lờiXóa
 20. Chúng ta, nước Việt Nam là một trong số ít các quốc gia đến nay vẫn duy trì được và tiếp tục kiên dịnh con đường Xã hội chủ nghĩa nhờ có sự lãnh đạo tài tình của Đảng cộng sản việt nam. Điều đó là chân lý không ai chối cãi được. Tuy nhiên trên con đường ấy ắt fair có khó khăn, thử thách, chông gai. Vậy mà những kẻ phản động liên tục lợi dụng những điểm yếu đó để quy chụp, để kích động

  Trả lờiXóa
 21. Đại hội lần này chúng ta cũng nên hy vọng và trông chờ vào những vị lãnh đạo đất nước mới, có những nét tư duy mới được sự tín nhiệm của Đảng đều lãnh đạo đất nước phát triển vượt qua những khó khăn, thách thức nhất là trong tình hình, bối cảnh thế giới ngày càng diễn ra phức tạp và khó lường như hiện nay, đó là những gì mà người dân cả nước mong muốn ở đại hội lần này

  Trả lờiXóa
 22. Chúng ta luôn tin tưởng vào sự thành công của đại hội. Đại hội sẽ bầu ra những con người có đức có tài để dân dắt con tàu Việt Nam đi tới thành công, sánh vai với các cường quốc năm châu. Mọi người dân Việt Nam luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm.

  Trả lờiXóa
 23. Dưới ánh sáng soi đường và chèo lái cách mạng của ĐCSVN thì quốc gia và dân tộc đã và đang trải qua những ngày tháng tốt đẹp nhất, chỉ có ĐCSVN mới là lực lượng đưa đất nước đi đến đích thành công và hạnh phúc. Nhân dân và đất nước luôn tin vào Đảng, và lịch sử đất nước đã chọn Đảng là lực lượng tiên phong để lãnh đạo và xây dựng đất nước. Những thành quả dưới sự lãnh đạo của Đảng mang lại cho đát nước chính là những hình ảnh chân thực và sinh động nhất về thực tế đất nước hiện tại.

  Trả lờiXóa
 24. Lịch sử nước nhà đã thay đổi và bước sang trang mới đầy hào hùng và tươi đẹp klhi có sự xuất hiện và bước lên bục lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ khi lên nắm chính quyền đến nay, Đảng đã mang lại cho đất nước bao nhiêu là thành tựu, bấy nhiêu là mua xuân tươi đẹp nhất, đất nước không ngừng phát triển và người dân không ngừng được nâng cao về cuộc sống. Một niềm tin và nhiều hy vọng của nhân dân đặt trọn vào Đảng ta là điều dễ hiểu và tất yếu trong tiến trình vận động cách mạng.

  Trả lờiXóa
 25. Dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN, dân tộc và đất nước VN đang trải qua những ngày tháng hào hùng và vô cùng tươi đẹp, dưới sự lãnh đạo của Đảng, những niềm tin và hy vọng đều được giả đáp và mang lại như những gì dân tộc và đất nước chúng ta kì vọng. Năm nay, đã bước sang tuổi 86, nhưng Đảng vẫn luôn chứng tỏ bản lĩnh thép và chữ tín của mình trong việc lãnh đạo đất nước. Vị thế đất nước không ngừng được nâng cao, nhân dân không ngừng được hạnh phúc và ấm no và xã hội không ngừng văn minh và tươi đẹp. Đó tất cả đều dựa vào sự lãnh đạo tài tình của Đảng. Những mùa xuấn đất nước sẽ dược tiếp nối và mong đợi thành công luôn là điều tất yếu dưới ánh sáng của Đảng.

  Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm