Thứ Ba, 1 tháng 9, 2015

20130831154437-bacho

       Tuyên ngôn độc lập là giấy khai sinh của một quốc gia, khẳng định độc lập chủ quyền thiêng liêng, toàn vẹn lãnh thổ. Những bản tuyên ngôn luôn là dấu ấn bi hùng của lịch sử một dân tộc, một quốc gia, dân tộc. Việt Nam một đất nước với chiều dài lịch sự gắn liền công cuộc dựng nước và giữ nước. Kể từ khi hình thành quốc gia, dân tộc đến nay, trải qua hàng ngàn năm, nhân dân ta đã kiên cường, bền bỉ chống lại các thế lực xâm lược, đô hộ để giải phóng và bảo vệ tổ quốc. Trong mỗi thời kỳ cách mạng, ý chí, tư tưởng và quyết tâm giữ vững độc lập chủ quyền của dân tộc ta luôn được thể hiện và minh chứng rõ nét nhất cho quan điểm, tư tưởng đó chính là những bản tuyên ngôn độc lập đã đi vào lịch sử của dân tộc Việt Nam.       Theo dòng lịch sử, mở đầu là bài Nam quốc sơn hà của Lý Thường Kiệt trên sông Như Nguyệt.


       Nam quốc sơn hà Nam đế cư,


       Tiệt nhiên định phận tại thiên thư.


       Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm,


       Nhữ đẳng hành khan thủ bại hư.


       Bài thơ đã làm khích động tinh thần của tất cả quân sỹ. Lòng yêu nước, tự tôn dân tộc, lòng căm thù kẻ xâm lược trỗi dậy kết thành một sức mạnh chống lại quân giặc nhà Tống lần thứ nhất năm 981 và kháng chiến chống Tống lần thứ hai năm 1077. Đồng thời bài thơ còn là lời khẳng định chủ quyền dân tộc. Đó chính là tinh thần độc lập dân tộc khởi nguồn từ thuở Hùng Vương dựng nước, đến khí phách quật khởi của Hai Bà Trưng, đến tính tự tôn dân tộc mà xưng Đế của Lý Bý và ý thức tự cường đất nước mà mở ra kỷ nguyên độc lập dân tộc của Ngô Quyền. Tất cả được kết tinh thành trí tuệ và bản lĩnh Đại Việt trong Nam quốc sơn hà - Tuyên ngôn độc lập đầu tiên trong lịch sử nước nhà.


       “Bình Ngô đại cáo”, do Nguyễn Trãi thay mặt Lê Lợi soạn thảo và tuyên đọc sau cuộc kháng chiến trường kỳ chống quân Minh xâm lược, khôi phục nền độc lập dân tộc, chủ quyền của đất nước ở thế kỷ 15, được xem như bản Tuyên ngôn độc lập thứ hai. Bản tuyên ngôn này không những nhấn mạnh chủ quyền dân tộc, vị thế độc lập, bình đẳng của nước ta với các quốc gia khác, mà còn nêu rõ, nước ta “vốn xưng nền văn hiến đã lâu” nhằm làm sáng tỏ sức mạnh của nhân dân, giá trị nhân văn của việc yên dân, khoan dung với kẻ thù của các bậc minh vương.


       Ngày 2/9/1945 tại quảng trường Ba Đình lịch sử Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc Bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Mở đầu bản tuyên ngôn đã khẳng định “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng. Tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được; trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc”. Bản Tuyên ngôn tố cáo đanh thép âm mưu, tội ác của thực dân Pháp và phát xít Nhật về chính trị, kinh tế, văn hóa, đã trà đạp, áp bức nhân dân ta hàng trăm năm lịch sử. Chúng đã làm trái với đạo lý của tạo hóa. Bởi vậy nên nhân dân Việt Nam quyết đem tất cả sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc để đấu tranh giành cho được quyền độc lập tự do. Kết luận Bản tuyên ngôn đã khẳng định “Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn tám mươi năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phe Đồng minh chống phát xít mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do! Dân tộc đó phải được độc lập!”. Thay mặt nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”.


       Như vậy, ba bản tuyên ngôn độc lập tuy ở từng giai đoạn khác nhau của lịch sử, nhưng đều thể hiện chung một ý trí nguyện vọng của cả dân tộc đó là chống lại thế lực xâm lược, dành độc lập, chủ quyền  và toàn vẹn lãnh thổ. Đất nước ta đã hoàn toàn giải phóng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta đã và đang dành nhiều thắng lợi, đưa đất nước ta sánh với với “cường quốc năm châu”. Tuy nhiên, cuộc đấu tranh, bảo vệ tổ quốc của chúng ta vẫn còn tiếp tục, chúng ta cần nâng cao cảnh giác, đoàn kết đấu tranh làm thất bại âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch trong và ngoài nước, bảo vệ chủ quyền Biển, đảo, luôn thể hiện ý trí độc lập, tinh thần của bản tuyên ngôn độc lập trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.


       Quê Hương


9 nhận xét:

 1. phamkhacquan62@gmail.com00:22 2 tháng 9, 2015

  Lời bài hát Quốc Ca Việt Nam:

  Đoàn quân Việt Nam đi
  Chung lòng cứu quốc,
  Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa,
  Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước,
  Súng ngoài xa chen khúc quân hành ca,
  Đường vinh quang xây xác quân thù,
  Thắng gian lao cùng nhau lập chiến khu,
  Vì nhân dân chiến đấu không ngừng,
  Tiến mau ra sa trường.
  Tiến lên! Cùng tiến lên!
  Nước non Việt Nam ta vững bền.

  Lời 2

  Đoàn Quân Việt Nam đi
  Sao vàng phấp phới
  Dắt giống nòi quê hương qua nơi lầm than
  Cùng chung sức phấn đấu xây đời mới
  Đứng đều lên gông xích ta đập tan
  Từ bao lâu ta nuốt căm hờn
  Quyết hy sinh đời ta tươi thắm hơn
  Vì nhân dân chiến đấu không ngừng
  Tiến mau ra sa trường
  Tiến lên! Cùng tiến lên!
  Nước non Việt Nam ta vững bền.

  Trả lờiXóa
 2. Những bản tuyên ngôn độc lập của dân tộc đều là lời tuyên bố hùng hồn của cha ông ta về nền độc lập của dân tộc. Đất nước ta đã phải trải qua biết bao cuộc đấu tranh chống lại kẻ thù xâm lược mới giành được độc lập tự do. Vì thế chủ quyền quốc gia, cuộc sống tự do, hạnh phúc của nhân dân là những điều vô cùng quý giá và không thể đánh đổi. Thế hệ hôm nay cần hiểu rõ và ghi nhớ giá trị của những bản tuyên ngôn ấy, chính là hiểu công lao của thế hệ đi trước, từ đó có những suy nghĩ và hành động chân chính, nỗ lực vì sự phát triển của đất nước.

  Trả lờiXóa
 3. inh thần nổi bật nhất của ngày Quốc khánh 2/9 là “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập… Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt toàn thể dân tộc ta trịnh trọng tuyến bố trong bản Tuyên ngôn Độc lập lịch sử. Ngày nay nước ta đã trở thành một quốc gia hoàn toàn độc lập và giang sơn đã thu về một mối, đồng thời hội nhập quốc tế ngày một sâu rộng.

  Trả lờiXóa
 4. Tinh thần nổi bật nhất của ngày Quốc khánh 2/9 là “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập… Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy” như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt toàn thể dân tộc ta trịnh trọng tuyến bố trong bản Tuyên ngôn Độc lập lịch sử. Ngày nay nước ta đã trở thành một quốc gia hoàn toàn độc lập và giang sơn đã thu về một mối, đồng thời hội nhập quốc tế ngày một sâu rộng.

  Trả lờiXóa
 5. dù trong bất kỳ thời kỳ nào, quan điểm, tư tưởng độc lập của nước ta luôn được khẳng định qua các bản tuyên ngôn độc lập. đó là minh chứng lịch sử của dân tộc ta

  Trả lờiXóa
 6. O Mai Chanh Chua05:54 11 tháng 9, 2015

  bao đời nay, ý trí nguyện vọng của cả dân tộc đó là chống lại thế lực xâm lược, dành độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Ngày nay khi đất nước đã hòa bình, chúng ta phải phát huy ý trí, tinh thần của của bản tuyên ngôn độc lập trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

  Trả lờiXóa
 7. Trong lịch sử dân tộc có rất nhiều tác phẩm gần giống những dạng tuyên ngôn độc lập, nổi tiếng nhất là bài thơ Nam quốc sơn hà của Lý Thường Kiệt, sau đó là Bình ngô đại cáo của Nguyễn trãi, cuối cùng là bản tuyên ngôn độc lập đã đi vào lịch sử của Bác Hồ, đọc trên quảng trường Ba Đình năm 1945, đó đều là những áng văn thơ bất hủ, nhưng vô cùng đanh thép khẳng định chủ quyền không thể thay đổi của người Việt trên lãnh thổ đất nước

  Trả lờiXóa
 8. Ngày trước khi còn ngồi trên ghế nhà trường để học về văn học, mình đều đã học qua tất cả ba bản tuyên ngôn độc lập trứ danh ở trên rồi, bản Nam quốc sơn hà tuy ngắn gọn súc tích nhưng đọc lên bốn câu thơ mà cảm thấy hào hùng nghĩa khí vời vợi, thực sự rất thấm nhuần chí khí kiên cường của cha ông. Bản bình ngô đại cáo thì thiên về luận tội quân xâm lược Trung Quốc nhưng miêu tả về các trận đánh rất hào hùng và khẳng định chủ quyền rất mạnh mẽ.

  Trả lờiXóa
 9. Đất nước Việt Nam mình tuy nhỏ bé nhưng lúc nào cũng rất kiên cường và hiên ngang. Đất nước là của chúng ta, chúng ta có quyền khẳng định chủ quyền và bảo vệ chủ quyền thiêng liêng ấy. Đó là truyền thống quý báu của dân tộc. Là một đất nước mà hơn một nửa khoảng thời gian trong lịch sử là các cuộc chiến tranh và đô hộ, người Việt Nam hiểu hơn ai hết sự quý giá của chủ quyền đất nước hôm nay

  Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm