Thứ Sáu, 7 tháng 8, 2015

images257245_QH-ea739

       Sự sụp đổ của khối các nước xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu xuất phát từ nhận thức sai lầm về cải cách nhà nước, nhận thức sai lầm về chủ nghĩa Mác – Lênin. Sự sụp đổ đó nó kéo theo sự sụp đổ vào niềm tin của những người cộng sản, sự chống phá điên cuồng của các nước trong khối Tư bản chủ nghĩa đối với các nước xã hội chủ nghĩa còn lại trong đó có Việt Nam chúng ta.


       Sự cô lập về kinh tế, tài trợ các tổ chức phản động chống phá Việt nam không làm chúng ta sụp đổ mà trái lại. Chúng ta nhận thức sự cần thiết về đổi mới, cần đổi mới toàn diện trên cơ sở, cốt lõi chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Chính vì sự đoàn kết, vững tin như vậy mà chúng ta đã vượt qua những khó khăn, gian lao để từng bước đạt đến thành tựu như hôm nay. Hiện nay, đứng trước yêu cầu về hội nhập và phát triển chúng ta luôn phải có những bước điều chỉnh về chính sách cho phù hợp yêu cầu của thế giới và khu vực và thực tế Đảng và Nhà nước đã đưa ra nhiều văn bản pháp luật liên quan đến cải cách thể chế chính trị Việt Nam để từng bước phù hợp và phát triển. Tuy nhiên, các thế lực thù địch và bọn tội phạm bán nước luôn lợi dụng các yếu tố này để kích động, chia rẽ, phá hoại nhà nước ta nhằm tư lợi, nhằm ôm chân nước ngoài để phá hoại đất nước, chủ quyền, tự do dân tộc ta mà điển hình là trường hợp thư ngỏ 61 trên Blog Boxitvn.


       Thứ nhất: Chúng ta phải xác định chúng ta xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa không theo một mô hình nào cả. Xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Trung Quốc khác hoàn toàn ở nước ta, chúng ta lấy chủ nghĩa Mác- Lênin làm cốt lõi và áp dụng vào tình hình Việt Nam. Thế nên chúng ta mới có chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh ( được Bác Hồ áp dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào tình hình thực tiễn của Việt nam). Trong xây dựng chủ nghĩa xã hội không có mâu thuẫn giai cấp và đấu tranh giai cấp mà hai vấn đề này thực tế đều tồn tại trong xã hội có giai cấp Tư bản chủ nghĩa có, xã hội chủ nghĩa cũng có mà mục tiêu chúng ta xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa là xã hội không có giai cấp, đây mới chính là lý tưởng, là mục tiêu mà chúng ta đang hướng đến. Không phải dĩ nhiên mà nâng cao quyền con người, vì hoà bình là mục tiêu phấn đấu của nhân loại, không phải dĩ nhiên mà cuốn sách của Các-mác là một trong những cuốn sách bán chạy nhất trong thế kỷ 21. Và muốn đạt được điều đó không cách nào khác cần trải qua và xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội. Do đó, những ai phê phán chủ nghĩa xã hội là sai lầm, là ngu ngốc và không hiểu biết.


       Thứ hai: Trong xây dựng cái mới luôn gặp phải những khó khăn, vấp ngã và đôi khi sẽ còn khó thành công hơn khi bên cạnh có những kẻ luôn rình rập phá hoại, bán nước. Nhìn vào lịch sử của các nước như Mỹ và phương Tây chúng ta không chỉ nhìn vào những sai lầm, xuất phát từ thiếu hiểu biết mà chúng ta thấy ở đó là những tư lợi, lợi ích của nhóm nhỏ được đánh đổi bằng xương máu, sức lao động của nhân dân lao động. Còn nếu ai nói trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta không mắc sai lầm thì nói quá viển vông, chúng ta phải đi từ từ, kiên trì đi lên chủ nghĩa xã hội trên cơ sở lợi ích nhân dân chứ không phải đánh đổi bằng những sự giàu có của nhóm nhỏ, sự giàu có của tầng lớp tư sản. Mục tiêu xây dựng của chủ nghĩa tư bản hiện nay là gì? Khi những người khai sáng ra chủ nghĩa tư bản đang hàng ngày dày thêm sự giàu có của mình bằng công lao, bóc lột lao động của nhân dân, có lẽ mục tiêu tối thượng của chủ nghĩa tư bản là làm giàu cho giai cấp tư bản. Nếu không thử hỏi, nếu không có giai cấp tư bản chống lưng, làm sao làm lãnh đạo, làm người đứng đầu của một nhà nước. Do đó, đừng vin vào những sự khiếm khuyết để trách, để phá hoại đất nước, sai lâm đó chỉ làm cho chúng ta nhanh chóng mạnh mẽ và kiên trì trên con đường đã chọn.


       Thứ ba: Các chủ trương và chính sách của Đảng và Nhà nước đưa ra là dựa trên sự cân nhắc toàn vẹn lợi ích của toàn dân tộc trên cơ sở cân nhắc giữa cái được và cái mất, giữa hoà bình, tự do yên ấm cho nhân dân cũng như chủ quyền dân tộc. Vì vậy đừng có đứng đó mà phán quyết các chính sách của Nhà nước đối với các vấn đề của xã hội. Các chính sách đưa ra đều dựa trên sự suy tính của tất cả những người uy tín được nhân dân ủng hộ vậy chẳng lẽ bằng mấy con người ngồi đấy mà phán quyết lung tung. Thêm vào đó, miệng lưỡi những con người này luôn nói rằng lịch sử chúng ta gặp những sai lầm, chỉ trích những sai lầm, vì vậy sao không tự nghĩ rằng những chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước ta hiện nay lúc nào cũng đặt trong lò lửa, cho nên luôn phải thận trọng, để không bị những thế hệ đi sau trách cứ.


       Quá trình xây dựng và phát triển nhà nước Việt Nam là quá trình gian lao, phức tạp, tràn đẩy xương máu không thua gì hai cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm với đế quốc Pháp và Mỹ. Cho nên, những loại người chỉ biết phá hoại Nhà nước ta hay ngồi động não suy nghĩa, hay nghĩa rằng một hành động nhỏ của mình sau này gây nên hậu quả cho con cháu mình đứng trong bể khổ thì sẽ như thế nào? Vì vậy, chưa làm gì cho đất nước thì xin hãy đứng phá hoại những công lao của thế hệ đi trước, công lao của những người đã và đang giữ gìn hoà bình, độc lập và dân tộc.


       Hiệp Sĩ


21 nhận xét:

 1. nhìn sự sụp đổ của Nga Xô viết ở trước kia là niềm tin là nền tảng cho chúng ta không thể đi theo vết se đổ đó, hay nhìn lại xem đất nước xô viết nga tại sao đất nước lại bị sụp đổ phải làm sao mà nhà nước ta không đi theo con đường đó đó là việc mà chính chúng ta đang nhận thấy được đang làm được và cũng có thể khắc phục được nếu không thì cơ quan lãnh đạo quá yếu kém

  Trả lờiXóa
 2. đối với đất nước ta đang trong quá trình đi lên theo con đường chủ nghĩa thì bao nhiêu chông gai đang chờ chúng ta thế lực thù địch ngoài lẫn trong đang khiến cho nhà nước lâm vào khủng hoảng nếu như con đường chúng ta không đúng , con đường chính sách lãnh đạo của nhà nước đang bị 1 ai đó điều phối đó là 1 trong những nguyên nhân mà khiến liên xô sụp đổ

  Trả lờiXóa
 3. đất nước liên xô đã sụp đổ hay bức tường đông đức cũng đã sập đi, sập mất vậy là nguyên nhân ở đâu , nguyên nhân , là ở chính nội bộ cơ quan của chính nhà nước chính trong lòng cơ quan lãnh đạo đảng, chia bè phái, chia của cải nhà nước tham nhũng tham hết của nhân dân và không được thống nhất theo cái gì cả, nên việc sụp đổ là điều quá đương nhiên so với những gì đã và đang mất đó hãy đánh giá và kiểm soát chính trong lòng nội bộ ta

  Trả lờiXóa
 4. Cải cách chính trị để tạo tiền đề cho cải cách kinh tế và xã hội. Cải cách là để đưa đất nước phát triển chứ không phải đi vào con đường bùn đen. Đó là mục đích của cải cách

  Trả lờiXóa
 5. Đất nước ta đang trên đà phát triển vị thế và vai trò của Việt Nam ngày càng được thể hiện trên thế giới. Nguyên nhân nước Nga tan vỡ hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa, những nhà lãnh đạo cũng mâu thuẫn với nhau, chia bè chia phái, còn chúng ta với sự lãnh đạo của Đửng chúng ta sẽ phát triển đất nước ngày càng to đẹp, phát triển hơn.

  Trả lờiXóa
 6. Các chính sách đưa ra đều dựa trên sự suy tính của tất cả những người uy tín được nhân dân ủng hộ vậy chẳng lẽ bằng mấy con người ngồi đấy mà phán quyết lung tung. chả nhẽ nhân dân không biết không phân biệt được đâu đúng đâu sai mà phải nhờ đến sự chim lợn của chúng mày chúng mày chỉ có thể đi xuyên tạc mà thôi

  Trả lờiXóa
 7. đúng thế cải cách mà đi vào bùn đen thì đi vào làm gì chả có thể làm gì được mà nhân dân cũng không ủng hộ điều đó và cũng cán bộ nhân dân nào có thể đồng ý đi theo con đường bùn đen cả đó là điều mà làm giảm đi sự uy tín của cán bộ của cơ quan lãnh đạo đảng và nhà nước nên chả dại gì mà nhà nước ta có thể làm được điều đó cả chả làm gì cả

  Trả lờiXóa
 8. chính trị là các mà có thể đưa nhà nước đi vào chỗ nguy hiểm hoặc là đưa đất nước đi lên nhưng theo Các Mác lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh thì nhà nước đang làm cho đất nước theo con đường đúng với chính sách, phù hợp với điều kiện đi lên của dân tộc của nhà nước xã hội chủ nghĩa , tất cả mọi người đều ủng hộ

  Trả lờiXóa
 9. chúng ta không thể phủ nhận là đường cải cách của chúng ta là sai bởi vì những năm tháng qua chúng ta đã khẳng định con đường mà chúng ta đã đi là hoàn toàn đúng rồi đúng hết tất cả mọi chuyện với nước có nền kinh tế đang trên đường của chúng ta là hoàn toàn đúng là con đường sẽ mở ra những gì mà chúng ta sẽ cần đến,

  Trả lờiXóa
 10. chúng ta sẽ đưa đến nhà nước đầy đủ hết những yếu tố mà theo như cascmac-lenin đã từng mơ ước đó là điều mà chúng ta sẽ làm được chúng ta làm được hết mà không phải đưa lên những gì mà như thế lực phản đông từng nói từng mớ là nhà nước ta sẽ sụp đổ sẽ làm cho đất nước này chìm xuống chúng ta nguyện làm tất cả để bảo vệ tổ quốc

  Trả lờiXóa
 11. Để cải cách và đưa ra một con đường đi đúng đắn cho một đất nước, một dân tộc đâu phải là dễ dàng gì đâu, cái quan trọng nhất là phải có được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, có như vậy thì làm gì cũng sẽ thắng lợi thôi. Nến lấy bài học từ các nước đông âu và liên xô đi trước làm bài học đắt giá.

  Trả lờiXóa
 12. Để cải cách được thể chế chính trị không phải đơn giản, nó phải được sự đồng thuận từ trên xuống dưới, được sự ủng hộ của nhân dân, đoàn kết toàn dân sẽ tạo nên sức mạnh vô dịch cho cả dân tộc

  Trả lờiXóa
 13. Mỗi nước một khác mà , làm gì có hai đất nước nào hoàn toàn giống nhau cơ chứ , kể cả có chung nền tảng phát triển là xã hội chủ nghĩa , nhưng mà đặt vào mỗi hoàn cảnh khác nhau của những nước khác nhau thì cũng mang màu sắc khác nhau của mỗi nước chứ , làm sao mà giống nhau được

  Trả lờiXóa
 14. Phát triển , thay đối là quy luật của tự nhiên để tồn tại mà , thay đổi là điều cần thiết đã thành quy luật của những sự sống , đất nước thì cũng vậy thôi mà , không khác được , luôn luôn cần phải có những sự thay đổi , sự phát triển theo hương tích cực , có như vậy đất nước mới đi lên được chứ

  Trả lờiXóa
 15. Đúng rồi đó , cải cách là điều cần thiết nếu như mà chế độ hiện tại còn nhiều thứ cần phải thay đổi , cần phải cải cách để mà phát triển theo một hướng tốt đẹp hơn nhiều , đó là điều rất cần thiết đối với chúng ta , nhưng mà không thể nào để cho những cái kẻ xấu lợi dụng chuyện này được cả

  Trả lờiXóa
 16. Đồng ý là nước nào thi cũng vậy cả mà thôi , chẳng có nước nào là không có sự cải cách thể chế chính trị cả , nhưng mà ở đâu thì vẫn luôn luôn có những kẻ lợi dụng việc đó để mà tiến hành chống đối , đưa ra những cái luận điệu sai trái , lừa bịp để mà phá hoại việc này đay mà , đúng là luôn có những kẻ xấu

  Trả lờiXóa
 17. Những lần trước cũng vậy , ví dụ như việc sửa đổi hiến pháp lần trươc , chúng cũng đòi xóa bỏ điều 72 trong hiến pháp để bọn chúng tự do thích làm gì thì làm đây mà , việc này có lẽ là cũng đã được đoán trước rồi còn gì nữa , bọn chúng sẽ không bỏ qua một cơ hội béo bở như thế này để mà chống phá đâu

  Trả lờiXóa
 18. Với đám rận chủ rận con phản động thì chỉ có chính sách nào có lợi cho chúng, phục vụ cho chúng thì chúng mới coi là hay là đúng, còn lại thì chúng cứ tròn nói ra vuông, xuyên tạc, bóp méo đủ kiểu. Cái gì mà đưa đất nước vào bùn đen? Cái lúc đất nước bị cái đám đang bơm tiền bơm gạo cho chúng vùi dập, ông bà cha mẹ chúng cũng lầm than thì chúng có khi còn chưa ra đời. Thế mà bây giờ chúng lại quay lưng cắn lại chính nơi sinh ra chúng, nuôi chúng lớn lên. Bọn chúng chính là những kẻ đáng bị ném xuống bùn hơn ai hết.

  Trả lờiXóa
 19. Bàn về thể chế chính trị ở Việt Nam thì rõ ràng hiện nay có rất nhiều người đang nhầm, đặc biệt là giới dân chủ, những kẻ ấy thực ra một phần là thiếu hiểu biết, thực sự không hiểu gì về đường lối chính trị của đất nước mà chỉ hiểu khơi khơi hoặc nghe theo những mô típ của người trong đám chúng hay chửi hay nói thì hùa vào học theo.

  Trả lờiXóa
 20. Hiện nay Việt Nam đang xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa nhưng chúng ta xây dựng nhà nước của riêng chúng ta, đặc biệt không giống với nhà nước của Liên Xô, không giống với Đông Âu, càng không giống với Trung Quốc, hay triều tiên... Mỗi quốc gia ấy đều có một con đường riêng, Việt Nam cũng vậy.

  Trả lờiXóa
 21. Con đường xây dựng đất nước quả là gian truân, nhiều người không hiểu nhìn vào thường có một câu hỏi rất thiếu suy nghĩ rằng: tại sao cũng cùng một thời gian như các quốc gia khác, những nước khác họ đến bây giờ đã phát triển vượt bậc thì tại sao Việt Nam lại kém phát triển hơn. Những người ấy thực ra không biết rằng chúng ta không giống những nước đi, việc của chúng ta là xây dựng đất nước từ đầu chứ không dựa theo bất cứ mô hình có sẵn nào cả,

  Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm