Thứ Tư, 19 tháng 8, 2015

Capture


       Trên cơ sở đã có sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt và nhận thấy thời cơ lịch sử đã chín muồi, Đảng Cộng sản Đông Dương và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã quyết định phát động cuộc Tổng khởi nghĩa trên phạm vi cả nước về tay nhân dân. Cuộc Tổng khởi nghĩa đã nổ ra ở khắp các tỉnh, thành và nhanh chóng giành được thắng lợi trong khoảng hai tuần lễ với ba mốc quan trọng: 19/8 khởi nghĩa ở Hà Nội; 23/8 khởi nghĩa ở Huế; 5/8 khởi nghĩa ở Sài Gòn. Sự ra đời của lực lượng Công an nhân dân ngay từ những ngày đầu Tổng khởi nghĩa đã chứng tỏ sự cần thiết của một lực lượng chuyên chính trong việc bảo vệ Đảng, bảo vệ thành quả mới giành được, sự tất yếu khách quan được thể hiện:


       - Hệ thống chính quyền cách mạng mới được thành lập từ Trung ương đến địa phương nhưng chưa được củng cố. Ngày 16/8/1945 Đại hội Quốc dân họp ở Tân Trào quyết định thành lập Uỷ ban dân tộc giải phóng (có chức năng như một chính phủ lâm thời) do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc làm chủ tịch. Một tuần sau khi giành thắng lợi các đồng chí trong ban thường vụ từ Tuyên Quang về đến Hà Nội. Ngày 25/8 danh sách chính phủ lâm thời được công bố. Ngày 2/9/1945 chính phủ lâm thời nước Việt Nam dân chủ cộng hoà do Hồ Chí Minh làm chủ tịch ra mắt quốc dân trong buổi lễ Tuyên ngôn độc lập, như vậy chính quyền cách mạng ở Trung ương mới chỉ được thành lập hai tuần lễ. Bộ máy nhân sự ở từng bộ cũng thiếu và phức tạp, khó khăn về kinh tế, tài chính, nạn đói, thất nghiệp càng tạo thêm áp lực cho chính quyền mới thành lập. Ở các địa phương, phần đông những người tham gia chính quyền là những cán bộ hoạt động cách mạng, chưa từng được học, đào tạo về kỹ năng điều hành, quản lý chính quyền còn hạn chế. Sức đề kháng của hệ thống chính quyền các cấp còn yếu rất cần sự hỗ trợ của lực lượng chuyên chính. Công an nhân dân ra đời chính là lực lượng chủ yếu để bảo vệ chính quyền, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đó.


      - Do các lực lượng thực dân, đế quốc, phát xít và phản động ra sức chống phá. Ngay sau khi Chính phủ lâm thời ra mắt quốc dân, gần 20 vạn quân Tưởng đã tràn vào đóng quân từ vĩ tuyến 16 trở ra Bắc, nhiệm vụ là để giải giáp quân Nhật, quân Tưởng còn kéo theo hai tổ chức “Việt Quốc” và “Việt Cách” tràn vào nước ta. Người đứng đầu quân Tưởng còn công khai chống phá cách mạng, tuyên bố “Diệt Cộng, Cầm Hồ” (tiêu diệt Cộng sản, cầm tù Hồ Chí Minh) để đưa hai tổ chức này thành lập chính phủ thân Tưởng. Thứ hai, khoảng 8,3 vạn quân Nhật đã hạ vũ khí đầu hàng Đồng minh, đạo này đã ở Việt Nam 5 năm nên khá thông tỏ tình hình tại chỗ và có một số lượng đáng kể người Việt làm việc cho chúng tiêu biểu là Chính phủ của Trần Trọng Kim được quân Nhật dựng lên hồi tháng 3/1945 sau khi Nhật đảo chính Pháp. Tuy quân Nhật đã đầu hàng nhưng vẫn thực hiện mệnh lệnh chống phá nhà nước dân chủ cộng hoà của quân Tưởng và quân Anh. Thứ ba, khoảng 15.000 quân Anh ở Việt Nam tích cực tiếp tay cho quân Pháp trở lại xâm lược như cho quân Pháp mặc quân phục Anh, cầm cờ và đi cùng quân Anh đổ bộ vào Sài Gòn thả các tù binh Pháp do Nhật giam giữ, cung cấp vũ khí cho số tù binh này, gây khó khăn cho hoạt động chính quyền cách mạng Sài Gòn. Thứ tư, đó là quân Pháp tuy mất hết quyền lực nhưng Pháp vẫn nuôi ý đồ quay trở lại thống trị Việt Nam. Chính phủ Pháp vẫn cho các sỹ quan Pháp nhảy dù xuống miền Bắc, các tàn quân Pháp đã thành lập các tổ chức ẩn náu, đồn trú bên Lào, ở các đảo lúc nào cũng rục rịch hoạt động chính quyền non trẻ. Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá chưa bao giờ trên đất nước Việt Nam cùng lúc lại có nhiều quân đội các nước như bấy giờ, chưa kể số Việt gian thân Tưởng, Pháp, Nhật và các tổ chức phản động khác đang tìm cách chống lại chính quyền. Nguy cơ thù trong giặc ngoài, tình thế “ngàn cân treo sợi tóc” đe dạo trực tiếp đến sự tồn vong của chính phủ lâm thời nước Việt Nam mới. Do đó, để bảo vệ Đảng, chính phủ và nhân dân, sự ra đời của công an nhân dân là một tất yếu khách quan.


      - Công an nhân dân ra đời để phối hợp với các lực lượng chuyên chính, tư pháp khác bảo vệ chính quyền, bảo vệ chế độ. Lực lượng đầu tiên phải kể đến là quân đội. Quân đội làm nhiệm vụ bảo vệ đất nước nhưng cũng bảo vệ chính quyền. Tuy nhiên, quân đội ta lúc đó là một đội quân vừa mới ra đời số lượng ít ỏi, vũ khí thiếu thốn, chắp vá lạc hậu, thiếu cán bộ chỉ huy được đào tạo qua trường lớp, thiếu kinh nghiệm tác chiến… trong bối cảnh đó công an nhân dân là lực lượng chủ yếu phối hợp với quân đội làm tròn chức năng nhiệm vụ chống giặc ngoại xâm, bài trừ nội phản, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ. Trong khi các cơ tư pháp chuyên trách chưa kịp tổ chức thành lập, thì sự ra đời của công an nhân dân 19/8/1945 cho thấy là cấp thiết phải có để bảo vệ chính quyền và nhân dân.


      - Công an nhân dân ra đời trong những ngày Tổng khởi nghĩa thực sự đã trở thành lực lượng xung kích đặc biệt đáng tin cậy của Đảng, nhà nước và nhân dân. Dù hoàn cảnh ra đời, tên gọi, hình thức hoạt động của Công an nhân dân mỗi địa phương có thể khác nhau nhưng đều có chức năng bảo vệ chính quyền mới giành được, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vốn đang rất rối ren phức tạp. Lực lượng công an đã cùng nhân dân tiến hành cuộc khởi nghĩa giành chính quyền, góp phần quan trọng vào bảo vệ thành công Lễ tuyên bố độc lập ngày 2/9/1945, bảo vệ ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên, trấn áp các hành động chống phá của thù trong giặc ngoài một cách hiệu quả. Hơn 15 tháng từ ngày tuyên bố độc lập đến ngày Toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 19/12/1946 có sự đóng góp to lớn, quan trọng của lực lượng công an. Chiến công hiển hách và sự trưởng thành, lớn mạnh không ngừng của lực lượng công an nhân dân trong những ngày đầu khó khăn, gian khổ hiểm nguy chứng tỏ sự đúng đắn về chủ trương tổ chức chỉ đạo của Đảng, chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc thành lập lực lượng công an nhân dân.


      Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng công an nhân dân đã ghi tên vào những trang sử hào hùng của dân tộc. Đảng, Nhà nước, nhân dân luôn ghi nhớ những công lao to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Không chỉ trong thời kháng chiến mà cả trong thời bình máu của lực lượng công an nhân dân vẫn chảy vì sự bình yên cuộc sống của nhân dân, gác cho dân vui chơi, thức cho dân ngủ ngon, lấy hạnh phúc nhân dân làm niềm tin lẽ sống của lực lượng công an nhân dân. Trên mọi nẻo đường của đất nước đều in dấu chân của công an nhân dân, từ nơi phức tạp, nóng bỏng đến những nơi hy sinh thầm lặng. Hãy trân trọng giá trị của hòa bình, khắc ghi sự hy sinh của những người chiến sỹ đã ngã xuống vì hoà bình và cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.


        Chiến Thắng


7 nhận xét:

 1. Dù là trong thời kỳ chiến tranh hay trong thời bình thì vai trò của công an vô cùng quan trọng, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, trấn áp mọi loại tội phạm. chúng ta thử đặt một câu hỏi nếu không có công an một ngày thì đất nước ta sẽ ra sao. Trong thời bình vai trò của công an càng quan trọng hơn lúc nào hết, tình hình tội diễn biến phức tạp, tính chất nguy hiểm, manh động, nếu công an không phát huy hết vai trò của mình trong quá trình điều tra phá án dễ bỏ lọt tội phạm. Nhân ngày kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống công an nhân dân Việt Nam chúc các đồng chí luôn giữ vững niềm tin vào Đảng, Nhà nước, bảo vệ vững chắc nhà nước Việt Nam. chế độ xã hội chủ nghĩa.

  Trả lờiXóa
 2. Nhân danh công lý04:26 24 tháng 8, 2015

  Lực lượng CÔNG AN NHÂN DÂN là những người chỉ biết Dảng còn mình còn, Đảng mất mình mất. đó là những người sống vì lý tưởng với niềm hân hoan nhưng đầy trách nhiệm. thức cho dân ngủ, canh cho dân chơi. Đó là lý tưởng sống của họ! tôi yêu công an Việt Nam

  Trả lờiXóa
 3. Người tử tế16:16 25 tháng 8, 2015

  Có một sự thật khá đau lòng là Không chỉ trong thời kháng chiến mà cả trong thời bình máu của lực lượng công an nhân dân vẫn chảy vì sự bình yên cuộc sống của nhân dân, gác cho dân vui chơi, thức cho dân ngủ ngon, lấy hạnh phúc nhân dân làm niềm tin lẽ sống của lực lượng công an nhân dân. ĐIều đó minh chứng cho sự hi sinh thầm lặng của người công an cách mệnh.

  Trả lờiXóa
 4. Sự ra đời của lực lượng CÔNG AN NHÂN DÂN là hệ quả tất yếu trong công cuộc bảo vệ tổ quốc, chính quyền còn non trẻ. Trong khi đó các thế lực thù địch ngày đêm thực hiên các hoạt động gây phương hại tới hoạt động cũng như tôn cỉ của chúng ta.
  Do đó, sự ra đời của lực lượng công an đã kịp thời khắc phục những hạn chế, đồng thời triệt tiêu các điều kiện mà các thế lực thù địch ngày đêm tiến hành.

  Trả lờiXóa
 5. Ngắm nhìn kỹ bức ảnh Bác Hồ với những người có lẽ là những người công an đầu tiên của đất nước cảm thấy một cảm xúc đặc biệt, cách đây 70 năm, ngành công an đã ra đời, đơn sơ và giản dị như vậy thôi. Cảm thấy yêu đất nước mình, đất nước bình dị và hồn hậu, sự phát triển ngày nay đều đi lên từ những bắt đầu đơn sơ ấy, cảm thấy đất nước mình thật thần kỳ biết bao nhiêu

  Trả lờiXóa
 6. Lực lượng công an ra đời là điều tất yếu, họ không chỉ là những người bảo vệ chính quyền, bảo vệ chế độ mà còn bảo vệ cả cho người dân, cuộc sống thường ngày hối hả, người ta thường sống vội vã, mọi điều đều lướt qua và ít ai để ý thấy những người công an vẫn ngày đêm thầm lặng dõi theo từng chuyển biến của xã hội, bảo vệ cho xã hội ổn định, cuộc sống của người dân được bình yên.

  Trả lờiXóa
 7. Mình có một đứa em trai và nó mới tuyên bố với cả nhà là sau này sẽ trở thành một chú công an, cả nhà mọi người ai cũng vui và tự hào, đối với những gia đình như gia đình mình thì những người công an rất được quý trọng, nếu bạn không phạm pháp và vi phạm luật thì cũng sẽ thấy kính trọng họ như thế thôi, những đóng góp của họ cho xã hội lớn lao biết nhường nào, còn những người vi phạm thì luôn tìm cách vùi dập công an để khỏi phải thú nhận việc mình phạm luật

  Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm