Thứ Tư, 10 tháng 6, 2015

hi


       Trong bài viết trên danlambao, tác giả Lê Dủ Chân đã có sự so sánh giữa chủ nghĩa tư bản ở một số nước và chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam cùng với những nước khá. Xin thưa với ông, những gì ông nói trong bài viết về một chế độ ở Việt Nam là hoàn toàn bịa đạt. Ông lấy những ví dụ về một số tồn tại và hạn chế của Việt Nam để phỉ báng và nói xấu Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam và chủ nghĩa cộng sản của C.Mác-Lênin sẽ không bao giờ bị xóa sổ mà sẽ còn phát triển vì nó là quy luật. Quy luật tất yếu của quá trình phát triển.


       Theo ông nói, tại sao ngày nay lại có nhiều người chống cộng sao? Số lượng chống cộng hay nói cách khác đó chính là hội phản động đội lốt dân chủ, đội lốt người vì nhân quyền được Mỹ và các nước phương Tây bơm tiền, được chúng cho vài đồng bạc rồi thao túng nói xấu chế độ, xuyên tạc lịch sử và vu khống lãnh đạo nhà nước hòng làm cho người dân Việt Nam mất niềm tin vào Đảng vào chế độ này, nhưng xin thưa với ông điều đó sẽ không bao giờ xảy ra vì Đảng Cộng sản là của nhân dân, do nhân dân bầu và tất cả vì sự ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Ông hỏi tại sao vẫn có nhiều người chống cộng ư? Vì họ và những người như ông ăn tiền của tư bản và ngồi sủa thuê cho tư bản, những người đại diện cho bản chất của tư bản – một hình thái kinh tế xã hội thấp kém hơn, với sự xuất hiện của chủ nghĩa xã hội, tư bản chủ nghĩa đang đứng bên bờ của sự diệt vong nên mới tích cực hoạt động đấu tranh để chống lại cái mới, cái tiến bộ. Tư bản chủ nghĩa mới là sự bảo thủ mới là sự cùng cực của loài người.


        Chúng ta đã biết, quy luât phát triển của loài người sẽ đi qua 5 hình thái kinh tế xã hội. Đó là, cộng sản nguyên thủy, chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa và cuối cùng là cộng sản chủ nghĩa. Đi ngược dòng lịch sử, năm 1566 cách mạng tư sản Hà Lan nổ ra - là cuộc cách mạng tư sản đầu tiên trên thế giới, mở ra cho một loạt các cuộc cách mạng tư sản sau này. Đây cũng là dấu mốc đánh dấu sự chuyển giao lịch sử giữa thời kỳ Trung cổ và Cận đại. Về phương diện dân tộc, đã giải phóng Hà Lan khỏi sự thống trị của bên ngoài. Từ đây, Hà Lan trở thành một quốc gia độc lập và phát triển. Về phương diện giai cấp, cách mạng tư sản Hà Lan đã dọn đường cho tư bản chủ nghĩa phát triển, thể hiện sự thắng thế của giai cấp tư sản đối với giai cấp phong kiến, báo hiệu sự suy vong của giai cấp phong kiến.


        Về phương diện thế giới, cách mạng tư sản Hà Lan đã ảnh hưởng tới nhiều cuộc cách mạng tư sản nổi tiếng sau này như Cách mạng tư sản Anh, Cách mạng Pháp và Cuộc chiến tranh giành độc lập ở Bắc Mỹ. Trước đó, khi mới chớm nở xuất hiện chế độ tư bản chủ nghĩa, chết độ phong kiến cũng biết rằng họ đang đứng bên bờ của sự diệt vong và những người theo chế độ phong kiến ra sức chống phá tư bản để bảo vệ phong kiến - cái hình thái kinh tế xã hội thấp kém hơn tư bản. Cũng giống như bây giờ, các đối tượng phản động được các nước tư bản chủ nghĩa bơm tiền để rồi ra sức chống phá chế độ xã hội chủ nghĩa. Điều đó là điều dễ hiểu, nhưng thưa với ông, khi nó đã là quy luật rồi thì đằng nào tư bản chủ nghĩa cũng diệt vong thôi.


        Chế độ tư bản chủ nghĩa mạng nặng về sự bóc lột sức lao động của giai cấp công nhân, vơ vét, làm giàu trên chính lưng của đồng loại mình - con người. Vì thế nó luôn là hình thái kinh tế xã hội thấp kém hơn xã hội chủ nghĩa. Chính vì vậy, sứ mệnh của giai cấp công nhân là phải vùng dậy đào huyệt chôn chủ nghĩa tư bản, đem lại sự tự do bình đẳng và bắc ái cho loài người.


        Trong bài viết, ông có sự so sánh giữa xã hội Việt Nam và xã hội một số nước ở phương Tây. Xin thưa với ông, ông nên học lại về nhận thức chính trị cho sáng về cái đầu óc. Sự khác nhau về chế độ xã hội chủ nghĩa và tư bản chủ nghĩa là sự khác nhau về bản chất, không phải ai giàu có hơn thì người đó đang ở hình thái kinh tế xã hội tiến bộ hơn. Đó là sự khác nhau về an sinh xã hội có được đảm bảo không? Có sự bóc lột sức lao động không? Toàn thể nhân dân có được ấm no hạnh phúc không?


        Để chứng minh về bản chất của tư bản chủ nghĩa tôi sẽ lấy Mỹ - quốc gia mà ông luôn ca ngợi vì cái sang của chủ nghĩa tư bản làm ví dụ. Để xem như thế có phải cái chế độ vì dân, do dân hay không?


        Ai cũng biết Mỹ là một nước giàu nhất thế giới, nói đến Mỹ ai cũng nghĩ là một sự choáng ngợp vì khối tài sản giàu có. Tuy nhiên ai cũng phải ngạc nhiên khi biết rằng có một lực lượng chỉ chiếm 2% dân số Mỹ nhưng lại nắm đến 98% tài sản và ngược lại 98% người dân còn lại thì chỉ có 2% khối lượng tài sản. Một điều ngạc nhiên nữa là giới siêu giàu của Mỹ chỉ phải đóng thuế 17% thu nhập trong khi những người khác lại phải đóng thuế từ 35%-41%. Như vậy, có công bằng?? Không những thế, trong những năm 60 của thế kỷ trước thu nhập của giới nhà giàu Mỹ gấp 125 lần người nghèo, tuy nhiên sau 50 năm con số này là 288 lần. Một điểm đáng chú ý là, số lượng người nghèo ở Mỹ đang gia tăng một cách nhanh chóng, hiện nay số người nghèo ở nước Mỹ tăng từ 40 triệu người năm 2008 lên 50 triệu người sau 5 năm chiếm 16.1% dân số. Nạn thất nghiệp thì tăng cao, những người nghèo ở đây không chỉ nghèo do thiếu ăn, thiếu mặc hay thiếu tiền sinh hoạt mà nghèo ở Mỹ là nghèo vô gia cư. Theo báo cáo cục thống kê, 91% người nghèo ở Mỹ vô gia cư, thất nghiệp.


        Như vậy, một câu hỏi đặt ra là vậy Mỹ giàu như vậy, tài sản đi đâu hết? Xin thưa tất cả khối tài sản khổng lồ năm trong túi bọn tư bản hết. Cái con số 2% nắm đến 98% tài sản là biết rồi. Chính cái bản chất của tư bản là vơ vét, là bóc lột sức lao động của công nhân làm giàu cho một nhóm ít người, chế độ tư bản là vậy đấy.


        Còn ở Việt Nam: đất nước phải gồng mình chống đỡ chiến tranh,  chiến tranh đã tàn phá Việt Nam, bao nhiêu ngừoi phải hy sinh để chống lại đế quốc xâm lược, giành lại sự tự do, xiềng xích bóc lột của bọn thực dân và bọn tư bản. Để đến năm 1975, đất nước ta giải phóng và thống nhất, từ đó mới tập trung để phát triển kinh tế, xã hội.


        Còn việc xóa đói giảm nghèo và nâng cao an sinh xã hội luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm đặc biệt nên đã giành được những kết quả rất quan trọng. Thành tựu xóa đói giảm nghèo đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thực hiện công bằng xã hội. Điều đó đã được Ngân hàng Thế giới (WB) và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đã tổ chức công bố Báo cáo Giám sát toàn cầu 2008, đưa ra đánh giá toàn diện về tiến trình thực hiện các mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ (MDGs) cũng như các chính sách và hành động ở các quốc gia. Theo đó Việt Nam giảm được 75% tỷ lệ hộ nghèo, từ 58,1% năm 1990 xuống còn 14,5% năm 2008. Việt Nam được nhìn nhận là quốc gia thành công trong việc thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên hiệp quốc. Theo Bộ lao động thương binh và xã hội công bố năm 2010:


         - Thu nhập của nhóm nghèo tăng 1,45 lần so với 2005;


         - Các xã đặc biệt khó khăn, xã nghèo có đủ cơ sở hạ tầng thiết yếu


         - 6 triệu lượt hộ nghèo được vay tín dụng ưu đãi


         - 4,2 triệu lượt hộ nghèo tập huấn về khuyến nông lâm ngư


          - 1,5 triệu người nghèo được miễn giảm phí học nghề


          - 15 triệu người được khám chữa bệnh miễn phí khi đau ốm


         - 19 triệu lượt học sinh nghèo được miễn, giảm học phí, tiền xây dựng trường


         - 500 nghìn hộ nghèo được hỗ trợ xóa nhà tạm


         - Tỷ lệ chênh lệch thu nhập giữa nhóm giàu và nhóm nghèo là xấp xỉ 10 lần


        Với đà này, tỷ lệ người nghèo ở Việt Nam sẽ tiếp tục giảm, tạo nên sự công bằng, bắc ái đem lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân.


         Còn với bản thân ông, tôi khuyên ông hãy biết trân trọng môi trường ổn định hòa bình mà hiện nay Việt Nam đang có, Việt Nam hiện nay đang một đảng cầm quyền và như vậy sẽ tạo nên sự ổn định chứ không như những nước đa nguyên đa đảng mà ông ca ngợi, giờ đang bất ổn, thậm chí có những nước khủng hoảng nội chiến kéo dài (chẳng hạn Ukraine) gây cho nhân dân cuộc sống lầm than, khốn khổ. Tư bản chủ nghĩa là vậy, nên có ca ngợi nữa cũng chẳng tốt đẹp hơn khi mà bản chất của nó là bóc lột sức lao động của công nhân, của người dân để làm giàu cho một nhóm nhỏ - giới cầm quyền tư bản.


            Chiến Thắng


18 nhận xét:

 1. Đã đọc qua bài của anh ta. không có tính thuyết phục nào, ngược lại thấy anh ta là một tay tiêu cực bênh hoạn. Cái gì cũng chê bai, cũng bác bỏ, anh ta cho rằng chỉ anh ta mới là tốt nhất thôi. Một con người bênh tật

  Trả lờiXóa
 2. Tư bản chủ nghĩa bản chất của nó là bóc lột sức lao động của công nhân, của người dân để làm giàu cho một nhóm nhỏ – giới cầm quyền tư bản. Nên nếu ai đang thần tượng hóa cái tư bản chủ nghĩa đó thì cần phải xem lại

  Trả lờiXóa
 3. Nhân danh công lý20:34 11 tháng 6, 2015

  Trong thời gian vừa qua, Không khó để ta có thể bắt gặp vài nhà "hoạt động" như Lê Dủ Chân. Nhưng theo cái nhìn của cá nhân tôi. Bọn này đều có chung một cách suy luận logic theo kiểu vô học. Chúng thường lấy vài điểm tồn tại bất cập và sau đó là quy kết, quy nạp lại để bôi nhọ, nói xấu Nhà nước Việt Nam ta. Vậy nhưng tai hại hơn là chúng nghĩ rằng mình là nhà thông thái và hoạt động của chúng là đang góp phần xây dựng nước Việt Nam ta.

  Trả lờiXóa
 4. Một thực tế khách quan là chủ nghĩa xã hội sẽ thay thế cho chủ nghĩa tư bản, cho dù vào thời điểm này chủ nghĩa tư bản vẫn còn phát triển, nhưng những dấu hiệu suy thoái cũng đã dần xuất hiện và đang có chiều hướng gia tăng.

  Trả lờiXóa
 5. Bất cứ xã hội, chế độ nào cũng có những người muốn đi ngược lại tư tưởng của số đông, một là vì họ quá xuất chúng, hai là họ ghen tức vì quyền lợi của mình không được đáp ứng và tôi không nghĩ tác giả bài viết trên Danlambao thuộc loại đầu tiên. So sánh các chế độ với nhau thì ông cứ so sánh rồi sẽ nhận ra đâu mới là sự thật.

  Trả lờiXóa
 6. Trên danlambao có không biết bao nhiêu là rận chủ hoạt động chống phá chính quyền, nhà nước Việt Nam, dùng những luận điệu phản động, những thông tin bịa đặt để nói xấu chính quyền, nói xấu Đảng ta. Người dân đọc những bài viết đó hy vọng có thể tỉnh táo, không bị chúng lừa dễ dàng như vậy.

  Trả lờiXóa
 7. Lý giải rằng tại sao mình chống cộng ư, Lê Dủ Chân thì cũng chỉ là một trong những rận chủ hoạt động phản động, chống phá chính quyền, nói xấu nhà nước Việt Nam, Chân chống cộng cũng chỉ là vì tiền mà đất nước tư bản kia trả cho Chân chứ đâu phải vì tự do dân chủ gì. Rận chủ nào mà chả như vậy, vì tiền có thể phản bội đất nước, phản bội dân tộc.

  Trả lờiXóa
 8. Lê Dủ Chân viết bài trên danlambao thì chắc chắn cũng là một kẻ rận chủ, hoạt động chống phá chính quyền, bịa chuyện để nói xấu nhà nước ta, nói xấu cán bộ nhà nước, chứ chẳng phải là người hoạt động vì tư do dân quyền gì cả. Bài viết của Chân chỉ toàn thấy những luận điệu phản động, cái nhìn thiển cận, soi mói nói xấu chứ không hề thấy được đánh giá khách quan ở đâu cả.

  Trả lờiXóa
 9. Thật không hiểu Lê Dủ Chân lấy đâu ra những ví dụ đó mà viết trên danlambao, đúng như tác giả nói những thứ Chân viết chỉ thấy những điều vô lý, không thấy điều gì là thật, có lẽ đó chỉ là những thứ Chân tưởng tượng ra, nhằm thực hiện cái nhiệm vụ chống phá mà nhà nước tư bản giao cho.

  Trả lờiXóa
 10. Không biết Lê Dủ Chân lấy đâu ra những ví dụ đó, bịa đâu ra những thứ đó mà viết trên danlambao, đúng như tác giả nói những thứ Chân viết chỉ thấy những điều vô lý, không thấy điều gì là thật, có lẽ đó chỉ là những thứ Chân tưởng tượng ra, nhằm thực hiện cái nhiệm vụ chống phá mà nhà nước tư bản giao cho.

  Trả lờiXóa
 11. Bài viết quá sát đáng. Dân chủ, công bằng mà 2% người nắm giữ tới 98% tài sản của cả nước. Dân chủ, công bằng mà số người nghèo ngày càng gia tăng. Đa nguyên, đa Đảng mà như các nước Trung Đông, Ucraina thời gian vừa qua thì kinh sợ thật. Nước ta đang yên bình, hạnh phúc thế này? Liệu có ai muốn thay đổi để đạt được như các nước vừa nêu trên?

  Trả lờiXóa
 12. Chỉ thiểu số nhóm 2% người mà chi phối cả đất nước. Nền dân chủ, công bằng chúng ta tiến đến đâu phải như vậy đâu. Hơn nữa, vấn đề đa nguyên, đa đảng, tranh giành quyền lực giữa các Đảng lãnh đạo đất nước như thời gian vừa qua ở các nước Ả Rập thật sự phải trả giá quá đắt. Họ quá dễ dàng bị kích động để gây ra thảm cảnh cho đất nước

  Trả lờiXóa
 13. Đúng là chúng ta luôn phải học hỏi những cái hay, cái đẹp của thế giới để phát triển. Học hỏi về khoa học kỹ thuật, công nghệ,...của các nước tư bản phát triển để áp dụng vào đất nước mình là hoàn toàn hợp lý nhưng chúng ta không học theo mô hình thể chế của các nước tư bản đó đó vì những hạn chế của nó chúng ta đều đã nhìn thấu rồi.

  Trả lờiXóa
 14. Liệu rằng phát triển kinh tế có đi đôi với tự do và công bằng xã hội? Điều đó chưa chắc đã đúng, ít nhất trong thời đại hiện nay. Chúng ta đều thấy đất nước Mỹ hùng mạnh về kinh tế và quân sự như vậy nhưng công bằng ở đâu khi 98% người dân chỉ được nắm 2% tài sản của xã hội, tự do, nhân quyền ở đâu khi nhà tù guantanamo khét tiếng vi phạm nhân quyền???

  Trả lờiXóa
 15. Xã hôi luôn tồn tai hai mặt, cái đạt được và cái chưa đạt được, ở xã hôi tư ban có sự phát triển kinh tế vượt trội đang chiến ưu thế ở thời điểm này, tuy nhiên họ đang phải đối mặt với nhiều vấn đề xã hội như chệnh lệch giàu nghèo, tệ nạn xã hội, khủng hoảng kinh tế... Và theo xu hướng phát triển thi xã hội tư bản sẽ được thay thế bằng một xã hội tiến tiến và ưu việt hơn đó là xã hội chủ nghĩa, ở đó những vấn đề xã hội, con người được quan tâm, được đảm bảo quyền lợi bình đẳng và phát triển!

  Trả lờiXóa
 16. những cái tên như Lê Dủ Chân và một số tên dân làm báo khác thật ra là một lũ được các thế lực thù địch bên ngoài lôi kéo và bơm tiền để chúng hoạt động chống phá nước ta thôi,chúng bị các giá trị tư bản phương tây làm cho mờ mắt chứ không thấy những xấu xa tồi tệ thâm hiểm các tư bản chủ nghĩa đâu ở đó chỉ có bóc lột người thôi.

  Trả lờiXóa
 17. các bọn tư bản phương tây do chúng bóc lột người ở các nước nhỏ và thuộc địa nên chúng giàu thôi,nước ta do phải chiến tranh để bảo vệ dân tộc nên đất nước bị tàn phá do chiến tranh quá nhiều nên còn nhiều khó khăn thôi,đừng bao giờ so sánh tư bản với chúng ta,bởi nước ta là một dân tộc anh hùng thà chết chứ không chịu cúi đầu làm nô lệ cho kẻ khác,đó mới chính là người việt nam

  Trả lờiXóa
 18. những tên như Lê Dủ Chân và một số những tên khác của dân làm báo chúng đang sùng bái những giá trị của chủ nghĩa tư bản ,bị làm mờ mắt bởi những giá trị tầm thường,chúng đâu hiểu sự tự do của một dân tộc không bao giờ chịu khuất phục và giá trị con người là trên tất cả,chế độ chủ nghĩa xã hội mới thực sự là vì con người.

  Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm