Thứ Ba, 3 tháng 2, 2015

IMG_0477


       Hôm qua, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015).


       85 năm qua, dù con đường đi lên có lúc quanh co, phức tạp, dù Đảng ta có lúc phạm khuyết điểm, sai lầm, nhưng do có bản lĩnh vững vàng, thực sự khiêm tốn, cầu thị, Đảng ta nghiêm túc tự phê bình, sửa chữa khuyết điểm, được nhân dân tin yêu, ủng hộ, cho nên Đảng đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, không một thế lực nào ngăn cản nổi.


       Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Chủ tịch UBTWMTTQ Việt  Nam Nguyễn Thiện Nhân; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự.


       Trong diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu bật ý nghĩa lịch sử trọng đại của sự kiện ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam -3/2/1930.Cách đây 85 năm đã diễn ra một sự kiện trọng đại đối với đời sống và vận mệnh của dân tộc Việt Nam - Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản Việt Nam họp từ ngày 03- 07/02/1930 ở bán đảo Cửu Long, Hương Cảng (Trung Quốc).Kể từ thời điểm lịch sử này, Đông Dương Cộng sản Đảng (17/6/1929), An Nam Cộng sản Đảng (11/1929) và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn (01/01/1930) hợp nhất thành một Đảng duy nhất lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.


       Tổng bí thư còn nhấn mạnh, Đảng ta ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta. Cuộc khủng hoảng về đường lối và sự bế tắc về con đường cách mạng đã được giải quyết với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương làm cách mạng vô sản, gắn cách mạng giải phóng dân tộc với cách mạng xã hội chủ nghĩa, gắn mục tiêu độc lập dân tộc với mục tiêu chủ nghĩa xã hội, gắn cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới.


       Thực tiễn phong phú của cách mạng Việt Nam trong suốt 85 năm qua đã chứng minh sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng nước ta, đồng thời chính trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta được tôi luyện, thử thách và không ngừng trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm để ngày càng xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lãnh đạo cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân. Ở Việt Nam không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách cam go để đưa dân tộc đến bến bờ vinh quang.


       Nhìn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng ta trong 85 năm qua, ôn lại những khó khăn, gian khổ, sự hy sinh vô bờ bến cùng những thắng lợi vẻ vang mà nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta càng trân trọng quá khứ, nâng niu giữ gìn những thành quả của cách mạng, càng thấm thía và biết ơn vô hạn công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu; càng thấu hiểu, tin yêu và tự hào thêm về dân tộc ta - một dân tộc anh hùng, thông minh và sáng tạo; tự hào về Đảng ta - Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh một lòng một dạ chiến đấu, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.


       Hiện nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta đang ra sức phấn đấu thực hiện Cương lĩnh của Đảng, Hiến pháp của Nhà nước, đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở cửa hội nhập quốc tế, thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.


       Bối cảnh quốc tế và tình hình trong nước bên cạnh mặt thuận lợi, thời cơ, cũng có nhiều khó khăn, thách thức đan xen. Chúng ta đứng trước nhiều vấn đề mới phải xử lý, nhiều việc hết sức phức tạp phải giải quyết. Tình hình đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, hơn bao giờ hết, phải phát huy cao độ truyền thống yêu nước và cách mạng, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, để xây dựng Tổ quốc ta ngày càng đàng hoàng hơn, tươi đẹp hơn. Sự phấn đấu kiên cường, sáng tạo của toàn dân, của các  ngành, các địa phương, các thành phần kinh tế là nhân tố cực kỳ quan trọng đối với sự phát triển đất nước ta. Đảng ta phải ra sức đẩy mạnh việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, làm tròn trách nhiệm là đội tiên phong lãnh đạo sự nghiệp cách  mạng trong thời gian tới.


          Đất Tổ


40 nhận xét:

 1. Đảng ta là người lãnh đạo tuyệt đối và duy nhất của nước Việt Nam!!!!

  Trả lờiXóa
 2. Đảng cộng sản Việt nam từ khi thành lập đến nay luôn làm tốt nhiệm vụ của mình, đó là đập tan ách thống trị của thực dân pháp và đế quốc Mỹ. Giờ đây, khi đất nước bước vào thời đại mới, thời đại phát triển thì Đảng vẫn giữ một vai trò hết sức quan trọng, luôn đưa ra những đường lối, chủ trương đúng đắn

  Trả lờiXóa
 3. Đảng ta đã được 85 năm tuổi, và những gì Đảng đã làm cho đất nước ta là vô cùng to lớn. Quả thật nếu như không có sự ra đời của Đảng cộng sản thì không biết bây giờ đất nước ta sẽ ra sao, khi vẫn phải chịu dưới sự đô hộ của thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

  Trả lờiXóa
 4. Đảng cộng sản Việt Nam là lực lượng tiên phong trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Chính nhờ Đảng thì chúng ta mới có thể giành lại được độc lập, tự do như ngày hôm nay. Và bây giờ thì Đảng lại vẫn giữ vai trò trong việc đưa ra những đường lối phát triển kinh tế của đất nước

  Trả lờiXóa
 5. Mặc dù đã được 85 năm tuổi, nhưng Đảng ta vẫn còn rất nhiều việc phải làm nếu như muốn đưa nước ta lên một tầm cao mới, sánh vai với các cường quốc năm châu. Không những vừa phải xây dựng đất nước, còn phải chống lại sự đe dọa từ các thế lực thù địch nữa. Thế cho nên cần phải có sự tập trung hơn nữa từ Đảng

  Trả lờiXóa
 6. 85 năm xây dựng và phát triển đã qua, trước mắt chúng ta vẫn còn rất nhiều việc phải làm để tiếp tục phát triển đất nước sánh vai với các cường quốc trên khu vực và trên thế giới. Không chỉ phát triển về mặt kinh tế, xã hội, mà cả về mặt văn hóa nữa, chúng ta phải đưa văn hóa Việt nam ra toàn thế giới

  Trả lờiXóa
 7. Trước mắt là vừa xây dựng và phát triển đất nước, chúng ta còn phải chống lại những luận điệu xuyên tạc, chống phá đất nước, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng của các thế lực thù địch, của tàn dư chế độ cũ nữa. Không thể để chúng chống phá thành quả cách mạng mà ông cha ta đã đổ biết bao sương máu mới giành được như thế này

  Trả lờiXóa
 8. Đảng cộng sản Việt Nam đã trải qua 85 năm xây dựng và phát triển, cũng gặp không ít những khó khăn gian khổ, do vấp phải những đối thủ hùng mạnh như pháp và Mỹ. Nhưng bằng những đường lối chỉ đạo đúng đắn, Đảng đã lãnh đạo nhân dân đánh bại quân xâm lược để giành lại độc lập, tự do cho dân tộc

  Trả lờiXóa
 9. Nhờ vào sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam thì dân tộc ta mới đánh đuổi được bọn giặc ngoại xâm là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cũng như đánh bại chính quyền tay sai Ngụy quân ngụy quyền để mang lại sự độc lập, tự do cho dân tộc. Chúng ta phải biết ơn và luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng

  Trả lờiXóa
 10. Có việc gì mà không gặp khó khăn chứ, khó khăn càng nhiều thì lúc thành công sẽ càng có ý nghĩa. Bởi vậy tôi tin rằng, với 85 năm xây dựng và phát triển thì Đảng ta sẽ tiếp tục có những đường lối chỉ đạo đúng đắn, tiếp tục đưa nước ta phát triển vượt bậc hơn nữa, vượt qua thời kỳ khủng hoảng này

  Trả lờiXóa
 11. Đảng Cộng Sản Việt Nam vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc cho đất nước kể từ ngày thành lập, Đảng đã dẫn dắt đất nước gặt hái nhiều thành công trong nhiều lĩnh vực. Phải nói rằng Đảng luôn hoàn thành tốt những nhiệm vụ của mình. Mong rằng Đảng sẽ tiếp tục là điểm tựa cho đất nước và nhân dân, sẽ đạt được nhiều thành công cho đất nước.

  Trả lờiXóa
 12. Ngoài việc phát triển đất nước về nhiều mặt, đảm bảo cuộc sống cho người dân, Đảng ta còn phải giải quyết vấn đề khi những kẻ phản động, những thế lực thù địch luôn tìm mọi cách gây khó khăn cho đất nước, cho nhân dân ta. Mong rằng trong thời gian tới Đảng sẽ đưa ra thêm những chủ trương, chính sách hiệu quả để giải quyết vấn đề này.

  Trả lờiXóa
 13. Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng đã giải phóng đất nước trong thời gian bị các nước đế quốc đô hộ, cũng chính nhờ sự lãnh đạo ấy mà đất nước ta từng bước phát triển như ngày hôm nay, chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng vào Đảng rằng sẽ đưa đất nước phát triển hơn nữa, sẽ là điểm tựa vững chắc cho người dân và đất nước, để cùng nhau vượt qua khó khăn trong thời kỳ đổi mới hiện nay.

  Trả lờiXóa
 14. 85 năm một chăng đường không thể nói ngắn đối với sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam, trải qua bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu biến động trong lịch sử nhưng Đảng ta vẫn giũ trọn được niềm tin của nhân dân, giúp cho đất nước càng ngày càng phát triển và phồn vinh thịnh vượng

  Trả lờiXóa
 15. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xứng đáng là đại biểu trung thành cho lợi ích của toàn dân tộc Việt Nam, là hạt nhân lãnh đạo kết nối sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của sự nghiệp cách mạng và là “Người chèo lái con thuyền cách mạng” của dân tộc vượt qua mọi khó khăn, sóng gió, đưa toàn thể dân tộc đi tới thắng lợi

  Trả lờiXóa
 16. Đảng ta ra đời là bước ngoặt to lớn trong lịch sử cách mạng, đánh dấu một mốc son chói lọi trên con đường phát triển của dân tộc ta. Cuộc khủng hoảng về đường lối và sự bế tắc về con đường cách mạng đã được giải quyết với sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam chủ trương làm cách mạng vô sản, gắn cách mạng giải phóng dân tộc với cách mạng xã hội chủ nghĩa, gắn mục tiêu độc lập dân tộc với mục tiêu chủ nghĩa xã hội

  Trả lờiXóa
 17. trong tình hình hiền nay , các thế lực thù địch luôn ra sức chống phá sự nghiệp xây dựng đất nước ta , do đó Đảng ta phải ra sức đẩy mạnh việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, làm tròn trách nhiệm là đội tiên phong lãnh đạo sự nghiệp cách mạng trong thời gian tới.

  Trả lờiXóa
 18. Đảng là niềm tin tất thắng cho toàn dân tộc ta, đảng hơn bao giờ hết cũng chèo lái con thuyền của dân tộc đi theo con đường đúng nghĩa đâu phải như ai kia xưng mình là tổ chức việt tân chó má suốt ngày đi rêu rao bêu xấu toàn dân tộc mình mà không thấy nhục hay sao, thật đáng buồn

  Trả lờiXóa
 19. 85 năm xây dựng và phát triển đã đưa đảng ta đến những con đường mới đến những chân trời mới đất nước ta trải qua nhiều năm ách đô hộ và xâm chiếm của thực dân phong kiến nhưng được sư lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam nên chúng ta đã đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác

  Trả lờiXóa
 20. trải qua 85 năm hình thành và phát triển đảng đã cho chúng ta thấy được sự quan trọng của mình trong dẫn dắt đưa đất nước ta đi lên sánh bước cùng các cường quốc năm châu trên thế giới đối với đảng ta mà nói đó là quá trình hết sức khó khăn và mong được vượt qua các thử thách đó

  Trả lờiXóa
 21. đã không ít khó khăn trải qua trong quá trình dẫn dắt của đảng nhân dân luôn luôn tin tưởng vào sự dẫn dắt đó, nếu như không có đảng thì không có nhà nước việt nam ta hiện nay, đối với mỗi người dân mà nói đảng đã đi vào trong tim và sống mãi

  Trả lờiXóa
 22. chế độ phong kiến thực dân xâm lược đến nước ta đều đã bi thua tan tác từ 1 nhà nước không đủ ăn không đủ mặc ấm thì giờ đây đất nước ta đã là thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ 2 thế giới, bây giờ không còn ăn no mặc ấm mà chuyển sang ăn ngon mặc đẹp rồi đó là nhờ sự lãnh đạo của đảng

  Trả lờiXóa
 23. sự thực mà nói đảng còn rất nhiều việc để làm chứ không phải là lúc đảng nghỉ ngơi hay chùn bước, nước ta tuy là đang có những động thái phát triển nhưng điều đó là chưa đủ để có thể đưa đất nước ta đi lên mạnh mẽ có thể sánh vai với các nước năm châu được, càng phải cố gắng hơn nữa

  Trả lờiXóa
 24. Nhân kỷ niệm 85 năm thành lập Đảng. Một chặng đường xây dựng và phát triển thì mình cũng góp thêm vào công trình liên quan. Hi vọng sang 90 năm thành lập công trình mới lần sau sẽ có thêm phần khởi sắc.

  Trả lờiXóa
 25. đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước đang được nhân dân hết sức quan tâm, vậy đến khi nào nước ta mới chính thức trở thành nước tiền công nghiệp đây, sự đi lên công nghiệp hóa nó càng phải có những biện pháp hay hơn chính sách phù hợp hơn nữa mới có thành quả cao trong công nghiệp

  Trả lờiXóa
 26. những dự định trong tương lai và sắp tới sẽ đưa đất nước ta lên tầm cao mới sẽ có đóng góp không nhỏ của đảng của nhà nước ta đâu, hãy làm hết sức mình có thể cho đất nước ta đi lên sớm chủ nghĩa cộng sản đến lúc đó của cải dư thừa ai cũng có hết thì nhân dân sẽ được hưởng sung sướng

  Trả lờiXóa
 27. 85 năm qua là khoảng thời gian cũng không phải là ngắn mà cũng không phải là dài việc đảng ta được hình thành và phát triển đó là sự nguyện vọng mong ước của nhân dân đối với nhân dân mà nói sự lãnh đạo của đảng là sáng suốt nhất, là hiệu quả nhất trong mọi cuộc đấu tranh xây dựng

  Trả lờiXóa
 28. đối tôi mà nói có đảng mới có tôi, đảng đã cho tôi cuộc sống ngày hôm nay, con người tôi đi đâu cũng lấy đảng làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động để thực hiện niềm đam mê niềm yêu thương dân tộc này để có thể đóng góp nhiều hơn nữa cho toàn dân tộc

  Trả lờiXóa
 29. đảng là niềm tin tốt thắng, là cuộc sống của tôi đã cho tôi bao nhiêu ước mơ để tôi có thể chạm vào đó, tôi nguyện sẽ cố gắng được đứng trong hành ngũ của đảng để có thể đưa đất nước này đi lên nhiều hơn nữa đất nước ta phải càng ngày mới được mới có thể tự hào khoe "2 chữ VN" trên toàn thế giới

  Trả lờiXóa
 30. kể từ khi thành lập đến nay đã 85 năm.Đảng cộng sản VIệt Nam vẫn luôn là con thuyền chèo lái cách mạng,dưới sự lãnh đạo đó thì đất nước ta đã và đang phát triển một cách vượt bậc.dù cho các thế lực thù địch vẫn còn đang tìm cách chống phá nhưng Đảng sẽ mãi vững mạnh và lãnh đạo đất nước.

  Trả lờiXóa
 31. Đảng cộng sản Việt Nam đã trải qua 85 năm xây dựng và phát triển.trải qua biết bao nhiêu là khó khăn gian khổ nhưng Đảng vẫn luôn vững mạnh và luôn nhận được niềm tin tuyệt đối của nhân dân,trong bối cảnh hiện nay dưới sự chống phá của các thế lực thù địch thì Đảng rất cần sự tin tưởng tuyệt đối của nhân dân.

  Trả lờiXóa
 32. toàn dân hãy luôn một lòng đoàn kết, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, cùng nhau bảo vệ Đảng, tỉnh táo trước âm mưu thâm độc của kẻ thù và hãy chung tay tiêu diệt, vạch trần âm mưu phá hoại của chúng, hãy vì một đất nước Việt Nam hoà bình, ổn định và phát triển, vì Độc lập tự do và sự toàn vẹn chủ quyền của Tổ quốc Việt Nam thân yêu!

  Trả lờiXóa
 33. đảng cộng sản việt nam đã mang lại cuộc sống bình yên cho nhân dân và cũng có rất nhiều người muốn cũng không vào được đây đâu cho nên cũng có không ít kẻ ghen tị chứ không phải chuyện đùa đâu. Những việc làm của đám rận dân chủ cũng chỉ có cái mục đích chống phá chứ chẳng làm được thêm cái điều gì có thể thoả mãn cho cái mục đích chống phá đó đâu.

  Trả lờiXóa
 34. người xa lạ23:25 15 tháng 2, 2015

  trải qua 85 năm xây dựng và phát triển, Đảng cộng sản Việt Nam đã đạt được rất nhiều thắng lợ trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, tiêu biểu là những thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, thống nhất đất nước, và những thắng lợi trong công cuộc phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

  Trả lờiXóa
 35. Trải qua chặng đường đầy gian nan, khó khăn, Đảng cộng sản Việt Nam đã lập được rất nhiều chiến công vang dội, những thắng lợi lừng lẫy khắp toàn cầu, năm nay chúng ta kỉ niệm 85 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, đây là lúc chúng ta ôn lại những khó khăn, gian khổ, sự hy sinh cùng những thắng lợi vẻ vang mà nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng.

  Trả lờiXóa
 36. Đảng cộng sản ra đời sau ông nội mình. Nhưng cùng với thời kỳ lịch sử. Ngồi nghe ông kể hồi xưa khi Đảng mới thành lập có muôn vàn khó khăn. và ban đầu số đảng viên ít lắm. Sau 85 năm giờ đảng lớn mạnh hơn rồi.

  Trả lờiXóa
 37. mặt trời mọc05:51 20 tháng 2, 2015

  Trong suốt quá trình hình thành và phát triển, Đảng cộng sản Việt Nam có vai trò vô cùng quan trọng, Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời là bộ phận của hệ thống chính trị. Đảng phải gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân về những quyết định của mình.

  Trả lờiXóa
 38. yêu tổ quốc05:54 20 tháng 2, 2015

  Đảng ta luôn luôn củng cố, phát huy, nhận thức, vị trí và vai trò của mình, Đảng ta luôn khẳng định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, sự nghiệp sống còn trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng, đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, coi đây là quy luật tồn tại và phát triển của đảng ta.

  Trả lờiXóa
 39. người xa lạ05:57 20 tháng 2, 2015

  Đảng cộng sản Việt Nam có bản chất giai cấp công nhân và tính tiên phong, ngày nay đảng cần phải nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức cách mạng trong sáng.

  Trả lờiXóa
 40. Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Bác Hồ đã đem lại tự do cho dân tộc Việt Nam và đưa đất nước ta từng bước phát triển như ngày hôm nay. Trải qua chặng đường đầy gian lao và khó khăn để có những thắng lợi, đã 85 năm trôi qua giờ là lúc chúng ta ôn lại để có thể niềm tin và niềm tự hào vào sự lãnh đạo của Đảng.

  Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm