Thứ Hai, 22 tháng 12, 2014

quân đội VN


       “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng” (Hồ Chí Minh)


      Cách đây 70 năm, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng và chỉ thị của Lãnh tụ Hồ Chí Minh, ngày 22/12/1944, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - đội quân chủ lực đầu tiên, tổ chức tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam, được thành lập tại Cao Bằng. Đây là một sự kiện lịch sử trọng đại của cách mạng Việt Nam. Quân đội nhân dân Việt Nam là một đội quân kiểu mới do Đảng Cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức, lãnh đạo, giáo dục và rèn luyện, mang bản chất giai cấp công nhân, tính dân tộc và tính nhân dân sâu sắc, có mục tiêu chiến đấu vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Với ý nghĩa đó, ngày 22/12 hàng năm đã trở thành ngày truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam.


      Kể từ khi ra đời, Quân đội nhân dân Việt Namvới nhiều tên gọi khác nhau như: Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân; Giải phóng quân; Vệ quốc đoàn (Vệ quốc quân); Quân đội quốc gia Việt Nam và Quân đội nhân dân Việt Namđã cùng toàn dân lập nên bao chiến công chói lọi. Trong thời chiến, với những chiến dịch Việt Bắc, chiến dịch Biên giới (1950); chiến lược Đông Xuân 1953-1954 với chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” đánh bại quân thực dân Pháp xâm lược. Cho đến trận “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” hay Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, Quân đội nhân dân Việt Nam đã hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất Tổ quốc, đưa cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Trong thời kỳ hòa bình,Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt cùng toàn dân giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, thành quả cách mạng và chế độ xã hội chủ nghĩa, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Quân đội nhân dân luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đập tan mọi âm mưu và hành động xâm phạm chủ quyền biên giới, biển đảo của Tổ quốc, thực hiện sáng tạo, có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng, các công trình có ý nghĩa chiến lược của đất nước. Quân đội tích cực tham gia các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng hệ thống chính trị và đời sống văn hóa cơ sở, nhất là các địa bàn trọng điểm, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và biên giới, hải đảo góp phần quan trọng vào sự nghiệp củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, tăng cường “thế trận lòng dân”và thế trận “quốc phòng toàn dân”. Quân đội luôn là lực lượng đi đầu trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn và giải quyết hậu quả chiến tranh.


       Trải qua 70 năm chiến đấu, xây dựng, trưởng thành và phát triển, đối mặt với biết bao thử thách khắc nghiệt, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn luôn tỏ rõ bản lĩnh của một quân đội cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu; một lực lượng chính trị đặc biệt, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Quân đội nhân dân Việt Nam không chỉ là một đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động mà còn là đội quân văn hóa, là hình mẫu của quân đội cách mạng. Trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, dù phải chịu hy sinh và đương đầu với âm mưu thâm độc, kẻ thù nguy hiểm, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn nhất mực trung thành, tin tưởng tuyệt đối sự lãnh đạo của Đảng, chủ động sáng tạo, mưu trí dũng cảm, quyết chiến, quyết thắng, gắn bó máu thịt với nhân dân, thương yêu đồng chí, đồng đội, kỷ luật nghiêm minh. Dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, được sự yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân, kế thừa và phát huy tinh thần yêu nước và nghệ thuật quân sự của dân tộc để vượt qua muôn ngàn gian lao, thử thách, Quân đội nhân dân Việt Nam đã cùng toàn dân làm nên thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa và làm tròn nghĩa vụ quốc tế vẻ vang, lập nên những chiến công hiển hách, làm rạng rỡ lịch sử dựng nước và giữ nước của cha ông ta, của dân tộc ta.


      Hiện nay, Trước những vấn đề mới, những yêu cầu ngày càng cao củatình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp; những thách thức từ tranh chấp lãnh thổ, chủ quyền biển đảo tiếp tục gia tăng. Các thế lực thù địch tăng cường thực hiện “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và “xã hội hóa” lực lượng vũ trang nhân dân..v.v… Chúng ta đã tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Lực lượng vũ trang nhân dân nói chúng và lực lượng quân đội nói riêng luôn tập trung nỗ lực phấn đấu, mạnh mẽ, quyết tâm hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.


       70 năm đã qua, một chặng đường lịch sử vẻ vang khép lại, chúng ta tin tưởng rằng Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ không chỉ tiếp tục giữ được hình ảnh của mình mà còn tiếp tục phát huy hơn nữa trọng trách mà Đảng và Nhà nước giao phó. Như vậy mới xứng danh “Bộ đội cụ Hồ”!!!


         Đất Tổ.


28 nhận xét:

 1. Trải qua 70 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, cùng với những chiến công mãi mãi ghi vào lịch sử dân tộc như những biểu tượng sáng ngời về một quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, phục vụ, quân đội ta đã xây đắp nên những truyền thống cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ

  Trả lờiXóa
 2. Quốc phòng Việt Nam là nền quốc phòng toàn dân, bao gồm tổng thể các hoạt động về chính trị, kinh tế, ngoại giao, quân sự, văn hoá, khoa học… của Nhà nước và nhân dân để tạo nên sức mạnh toàn diện, cân đối, đồng bộ, trong đó sức mạnh quân sự là đặc trưng, lực lượng vũ trang là nòng cốt, nhằm giữ vững hoà bình, ổn định đất nước, ngăn chặn các hoạt động phá hoại, gây chiến, đẩy lùi nguy cơ chiến tranh, đồng thời sẵn sàng đánh bại chiến tranh xâm lược dưới mọi hình thức và quy mô.

  Trả lờiXóa
 3. Cùng với lực lượng Công an nhân dân, Quân đội nhân dân Việt Nam xứng đáng là cánh tay đắc lực bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân.
  Nhân dịp 70 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, xin gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công đến tất cả các đồng chí.

  Trả lờiXóa
 4. Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân là dịp để chúng ta ôn lại lịch sử vẻ vang của dân tộc và những chiến công oanh liệt của quân và dân ta; khơi dậy niềm tự hào dân tộc, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách; ra sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh

  Trả lờiXóa
 5. Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, Quân đội nhân dân Việt Nam đã chứng tỏ với thế giới được vị thế của mình khi đánh thắng những đội quân xâm lược hùng mạnh trên thế giới để giải phóng đất nước, cũng như góp phần giữ gìn và phát triển đất nước trong thời bình.

  Trả lờiXóa
 6. Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt cùng toàn dân giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, thành quả cách mạng và chế độ xã hội chủ nghĩa và chúng ta tự hào về quân đội nhân dân việt nam

  Trả lờiXóa
 7. một đất nước muốn phát triển ổn định thì phải có một quân đội hùng mạnh đủ sức bảo vệ tổ quốc sẵn sàng phá tan mọi âm mưu phá hoại của kẻ thù và luôn trung thành với tổ quốc và nhân dân thì quân đội ta là như thế,trải qua những cuộc đấu tranh giành độc lập bảo vệ tổ quốc thì càng chứng tỏ điều đó

  Trả lờiXóa
 8. Trải qua 70 năm chiến đấu, xây dựng, trưởng thành và phát triển, đối mặt với biết bao thử thách khắc nghiệt, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn luôn tỏ rõ bản lĩnh của một quân đội cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành với Đảng với nhân dân,chúng ta càng thêm tự hào về quân đội nhân dân ta

  Trả lờiXóa
 9. Mong rằng quân đội ta ngày càng hùng mạnh!

  Trả lờiXóa
 10. Đã qua 70 năm hình thành và phát triển,quân đội nhân dân Việt Nam đã trải qua biết bao nhiêu là biến động của lịch sử.và để đất nước có được hòa bình và ổn định như ngày hôm nay thì quân đội nhân dân đóng vai trò đặc biệt quan trọng.trong tình hình hiện nay chúng ta cần phải chú trọng đầu tư hơn nữa để xứng danh với những thành tích đã đạt được và đáp ứng với tình hình của thế giới.

  Trả lờiXóa
 11. Trải qua 70 năm chiến đấu, xây dựng, trưởng thành và phát triển, đối mặt với biết bao thử thách khắc nghiệt, Quân đội nhân dân Việt Nam luôn luôn tỏ rõ bản lĩnh của một quân đội cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu; một lực lượng chính trị đặc biệt, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

  Trả lờiXóa
 12. Quân đội nhân dân Việt Nam luôn luôn tỏ rõ bản lĩnh của một quân đội cách mạng, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu; một lực lượng chính trị đặc biệt, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Chúng ta cần phải thấy hạnh phúc và tự hào vì có một lực lượng quân đội như vậy để bảo về cuộc sống của ta như bây giờ

  Trả lờiXóa
 13. Trước những biến đổi của thế giới đặc biệt là những động thái của các nước lớn muốn nhăm nhe đến lãnh thổ của Việt Nam, Lực lượng vũ trang nhân dân nói chung và lực lượng quân đội nói riêng luôn tập trung nỗ lực phấn đấu, mạnh mẽ, quyết tâm hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Và mỗi công dân Việt Nam cần phải phans đấu và giúp sức để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

  Trả lờiXóa
 14. 70 năm đã qua, một chặng đường lịch sử vẻ vang khép lại, chúng ta tin tưởng rằng Quân đội nhân dân Việt Nam sẽ tiếp nối được những thành công mà quân đội chúng ta đã làm được, và cũng vì thế mà có thể phát huy hết được khả năng của mình để làm tốt nhiệm vụ đó là bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ nhân dân Việt Nam trước những âm mưu của kẻ thù

  Trả lờiXóa
 15. Trong thời bình này, tuy không phải trực tiếp cầm súng để chiến đấu bảo vệ tổ quốc nhưng vai trò của Quân đội trong bảo vệ chủ quyền vẫn rất quan trọng, nhất là bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ trên Biển đông.

  Trả lờiXóa
 16. Suhao lunglangtreo05:02 25 tháng 12, 2014

  Xin chúc tất cả các chiến sỹ quân đội nhân dân Việt Nam có sức khỏe, vững tin để hoàn thành tốt nhiệm vụ cao cả của mình là bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ đất nước và góp phần xây dựng đất nước ngày càng giầu mạnh.

  Trả lờiXóa
 17. “Bộ đội cụ Hồ” tên gọi giản dị, gần gũi mà linh thiêng và cao quý. Đó không chỉ là tên gọi của niềm tin và lòng yêu thương của quần chúng nhân dân dành cho những người lính mà hơn hết đó còn là phần thưởng cao quý nhất mà nhân dân đã trao tặng cho sự mưu trí, sáng tạo, tinh thần yêu nước, ý chí quyết tâm, sẵn sàng hi sinh xương máu để đổi lại độc lập, tự do, hòa bình thống nhất cho toàn dân tộc

  Trả lờiXóa
 18. Việt Nam chúng ta là đất nước yêu chuộng hòa bình, phát triển quân đội không vì mục đích gây chiến tranh hay xâm lược, chúng ta xây dựng và phát triển quân đội theo đường lối “tự vệ, phòng ngừa” , chính những hành động ngang ngược , bất chấp luật pháp quốc tế đe dọa đến chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ đất nước của Trung Quốc đã bắt buộc chúng ta phải đầu tư cho quân đội

  Trả lờiXóa
 19. Quân đội nhân dân Việt Nam đã giành được nhiều thắng lợi to lớn trong hai cuộc kháng chiến của dân tộc. Đồng hành cùng toàn Đảng và toàn dân ta làm nên những chiến công hiển hách và vẻ vang. Quân đội ấy có cách đánh, nghệ thuật quân sự đặc biệt. Cuộc chiến tranh dựa vào lòng dân, dựa vào dân để phát triển lực lượng,dựa vào dân để đánh thắng quân thù

  Trả lờiXóa
 20. Từ những ngày đầu tiên giữa rừng Trần Hưng Đạo, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập với 34 chiến sĩ, trang bị vũ khí sơ sài. Lực lượng vũ trang đó đã không ngừng lớn mạnh, đi từ không đến có, phát triển từ yếu đến mạnh và luôn sẵn sàng thực hiện những nhiệm vụ của cách mạng , bảo vệ sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân

  Trả lờiXóa
 21. Quân đội Nhân dân Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập lãnh đạo và rèn luyện, mang bản chất cách mạng của giai cấp công nhân, có tính nhân dân, tính dân tộc sâu sắc và tinh thần quốc tế cao cả. Mọi hoạt động của quân đội ta đều phục vụ mục tiêu lý tưởng của Đảng vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân.

  Trả lờiXóa
 22. Tia chớp vàng21:16 23 tháng 1, 2015

  Với vai trò là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, Quân đội nhân dân Việt Nam tự hào vì đã có đóng góp xứng đáng vào những thành tựu chung của đất nước trong gần 30 năm đổi mới, nhất là từ năm 2005 đến nay. Đó là, quân đội đã nắm chắc và dự báo đúng tình hình liên quan đến quốc phòng - an ninh; chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng và Nhà nước hoạch định đường lối, chủ trương, chính sách, ra Nghị quyết về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

  Trả lờiXóa
 23. Trong những năm qua, lực lượng Quân đội nhân dân đã tham mưu với Đảng và Nhà nước đề ra đối sách phù hợp, xử lý linh hoạt, đúng đắn các tình huống phức tạp, các vấn đề nhạy cảm về quốc phòng - an ninh, trong quan hệ đối nội và đối ngoại, không để đất nước bị động, bất ngờ về chiến lược, đồng thời không để cho các thế lực thù địch lợi dụng, chống phá; giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và quan hệ tốt với các nước láng giềng; bảo đảm sự ổn định chính trị - xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

  Trả lờiXóa
 24. Quân đội ta trung với Ðảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng" - đó là lời Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người khẳng định bản chất cách mạng của Quân đội nhân dân Việt Nam

  Trả lờiXóa
 25. Quân đội nhân dân Việt Nam không phải là đội quân mạnh nhất thế giới nhưng, chính đội quân này đã đánh bại những cường quốc mạnh nhất trên thế giới. Bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, thành quả cách mạng và chế độ xã hội chủ nghĩa . Tất cả người dân Việt Nam về quân đội của đất nước anh hùng.

  Trả lờiXóa
 26. 70 năm qua quân đội nhân dân Việt Nam đã cống hiến rất nhiều cho đất nước Việt Nam. Đáng tự hào nhất chính là đánh bại đế quốc Mỹ và thực dân Pháp trong hai cuộc kháng chiến bảo vệ độc lập tự do của dân tộc. Đây chính là niềm kiêu hãnh và tự hào nhất của quân đội nhân dân VIệt Nam.

  Trả lờiXóa
 27. 70 năm xây dựng và trưởng thành, quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng lớn mạnh và trưởng thành. Những chiến công huy hoàng và vẻ vang vẫn còn đây. Quân đội nhân dân VIệt Nam sẽ tiếp tục phấn đấu, tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống của cha ông trước đây.

  Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm