Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

chủ tịch Trương Tấn Sang

        Nhân kỷ niệm 69 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2014) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2014); Kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có bài viết quan trọng về nhiệm vụ thiêng liêng bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Trong đó, người có nhấn mạnh rằng “Chỉ sợ nhân dân mất niềm tin vào Đảng, Nhà nước và chế độ”.


        Là một thanh niên trẻ tuổi thuộc thế hệ người Việt Nam sinh ra và lớn lên trong thế kỷ XXI hiện đại, cá nhân tôi luôn hiểu và tin rằng, chỉ có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Nhà nước và chế độ Xã hội chủ nghĩa Việt Nam mới chính là con đường đi đúng đắn, phát triển đất nước và dân tộc.


        Ngày mùng 02 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trịnh trọng tuyên bố với thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam độc lập, tự do và khẳng định toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để bảo vệ nền tự do, độc lập ấy. Suốt 69 năm qua, nhân dân ta đã vượt qua biết bao khó khăn, thử thách để xây dựng, phát triển đất nước, nâng cao đời sống nhân dân. Đồng thời, chúng ta cũng đã phải hy sinh biết bao xương máu, đánh bại mọi kẻ thù xâm lược để bảo vệ nền độc lập tự do, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.


        Ngày nay, trong bối cảnh diễn biến phức tạp của tình hình khu vực và trên thế giới, hơn bao giờ hết, đòi hỏi chúng ta phải phát triển nhanh, bền vững, nâng cao sức mạnh tổng hợp, nội lực của đất nước về mọi mặt; đồng thời phải luôn nêu cao cảnh giác, kiên quyết bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong bất cứ hoàn cảnh nào. Đây là nghĩa vụ thiêng liêng và cao cả của chúng ta trước các thế hệ cha anh đi trước để lại. Không những vậy, sự kế thừa và phát huy truyền thống yêu nước, bất khuất, kiên cường của dân tộc, bằng sự nỗ lực phấn đấu không ngừng phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, nâng cao sức mạnh tổng hợp và uy tín quốc tế của đất nước, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh quốc tế, lấy lợi ích quốc gia, dân tộc làm mục tiêu cao nhất, nhân dân ta nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, bảo vệ vững chắc tổ quốc.


        Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc là nhiệm vụ thường xuyên, hằng ngày, hằng giờ không được phép sao nhãng, lơ là. Nó là cuộc đấu tranh lâu dài, kiên trì, bền bỉ với những khó khăn, thử thách to lớn. Đây là sự nghiệp của toàn dân, của mọi người Việt Nam, nhưng Đảng và Nhà nước ta, những người lãnh đạo và quản lý đất nước, có vai trò và trách nhiệm to lớn.


        Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của gần 30 năm đổi mới mà nhân dân ta đạt được khiến chúng ta hãnh diện và tự hào, bạn bè quốc tế ngưỡng mộ. Song, chúng ta vẫn còn những hạn chế như: nền kinh tế nước ta còn tụt hậu, cuộc sống của đồng bào ta ở nhiều vùng, nhiều đối tượng còn rất khó khăn; vẫn còn tệ tham nhũng, lãng phí, thiếu trách nhiệm, thói quan liêu hống hách cửa quyền với nhân dân, tình trạng trù dập, ức hiếp người dân lương thiện, gây bất bình trong nhân dân. Đây chính là những điều đã làm xói mòn lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ ta, là mầm họa đối với độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.


        Tròn 45 năm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng ta phải tiếp tục học tập và làm theo những lời dạy trong Di chúc của Bác đoàn kết trên cơ sở Cương lĩnh, Điều lệ, quan điểm, đường lối, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, trên cơ sở bảo vệ lợi ích của dân tộc, của đất nước, vì sự ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Phát huy tinh thần và truyền thống vẻ vang của cuộc Cách mạng Tháng Tám vĩ đại, tiếp tục học tập và thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đó, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đoàn kết một lòng thành một khối vững chắc, nỗ lực phấn đấu, nhất định sẽ vượt qua mọi khó khăn thử thách, xây dựng nước ta sánh vai với các cường quốc năm châu và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Đó không chỉ là sự khẳng đinh tuyệt đối sức mạnh, con đường đúng đắn mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã chọn lựa cho dân tộc, cho đất nước mà còn là truyền thống vốn quý của Đảng ta.


        Trước những giá trị vô cùng to lớn mà Đảng, Nhà nước và chế độ Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục mang lại cho đất nước, cho dân tộc này, thiết nghĩ, mọi người Việt Nam dù ở bất cứ nơi đâu cũng đều đặt niềm tin tưởng tuyệt đối ở nơi đây. Đó thực sự là thước đo lòng yêu nước của mỗi chúng ta lúc này.


        Đất Tổ


32 nhận xét:

 1. Là bất cứ ai cũng vậy, từ những vị Nguyên thủ quốc gia, đến những người tri thức trẻ tuổi, thậm chí là cả những người nông dân Việt Nam thì chúng ta sẽ luôn và mãi mãi đặt chọn niềm tin vào Đảng Cộng sản Việt Nam, vào con đường mà chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn lựa. Không thể nói Đảng ta luôn hoàn thành suất sắc nhiệm vụ, luôn đúng đắn và đặt được tất cả mọi thành công trong sự phát triển. Tuy nhiên, biết nhận ra khuyết điểm đó mới là một Đảng tiên tiến. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, muôn năm!

  Trả lờiXóa
 2. Trải qua bao nhiêu thăng trầm lịch sử của dân tộc, bao sự kiện lớn lao của dân tộc , chúng ta đều có sự đóng góp, vai trò của Đảng Cộng Sản VIệt Nam, đó là điều mà chúng ta không thể phủ nhận, chúng ta cần tiến hành nhiều hơn nữa những hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cũng như hiệu quả của tổ chức Đảng.

  Trả lờiXóa
 3. Muốn trở thành một người trưởng thành, chúng ta đã từng là một đứa trẻ, muốn trở thành một con người chín chắn hơn, chắc hẳn chúng ta đã vấp ngã, va vấp nhiều lần. Việc xây dựng một chế độ cũng vậy mà thôi. muốn có được thành quả tốt đẹp trong tương lai thì chúng ta biết cách chấp nhận vấp ngã, nhưng sẽ đứng dậy bước đi mạnh mẽ hơn.

  Trả lờiXóa
 4. Kết quả của cuộc thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ là sản phẩm tất yếu của toàn bộ quá trình đấu tranh lâu dài, gian khổ của dân tộc Việt Nam vì độc lập, tự do và CNXH. Nó bắt nguồn trước hết từ sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, sự lãnh đạo chiến lược và sách lược tài tình của Ban chấp hành Trung ương và Bộ chính trị. chúng ta không được phép quên đi những công lao to lớn đó.

  Trả lờiXóa
 5. Vai trò, sứ mệnh của Đảng từ lúc thành lập đến nay là không thể phủ nhận, đó là điều mà chúng ta không được phép quên, là môt phẩn của lịch sử dân tộc Chúng ta, những người được sống trong bình yên hôm nay đó chính là nhờ vào Đảng với những chính sách hết sức đúng đắn của mình.

  Trả lờiXóa
 6. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của gần 30 năm đổi mới mà nhân dân ta đạt được khiến chúng ta hãnh diện và tự hào, bạn bè quốc tế ngưỡng mộ. Vẫn còn đó là những hạn chế , những yếu kém, nhưng điều mà chúng ta làm được thì lớn hơn như thế rất nhiều.

  Trả lờiXóa
 7. Nếu không có đảng cộng sản thì sẽ không có nước Việt Nam như ngày nay mà có thể đang phải chịu cảnh bị đô hộ hay đang chìm trong chiến tranh như những nước trung đông hay Ukraina hiện nay. Bởi vậy chúng ta phải tin tưởng tuyệt đối vào đảng cộng sản Việt Nam, dù còn nhiều vấn đề nhưng chúng ta sẽ từ từ giải quyết và sẽ ngày càng vững mạnh và trở thành một nước xã hội chủ nghĩa theo đúng nghĩa của nó

  Trả lờiXóa
 8. không đơn giản23:47 23 tháng 8, 2014

  Đảng cộng sản Việt Nam được thành lập từ năm 1930 và đã trải qua hơn 80 năm tuổi đời và đã trải qua biết bao khó khăn và biến cố. Chính vì thế nên Đảng ta có thừa kinh nghiệm để lãnh đạo đất nước đi theo một chiều hướng tốt hơn. Nếu bây giờ không tin vào đảng cộng sản mà lại đi tin vào một số người nào đó do bất mãn hay có tư tưởng chống đối thì với sự non nớt của họ thì họ có thể làm được gì cho đất nước và có chắc là hơn đảng được không?

  Trả lờiXóa
 9. Đất nước ta từ khi giải phóng cho tới nay đã có biết bao sự thay đổi, phần lớn là những thay đổi tích cực. Đó là nhờ vào đường lối lãnh đạo sáng suất của Đảng cộng sản Việt Nam. Dẫu vẫn còn đó những tồn tại nhưng đó cũng là điều tất yếu bởi chúng ta phải lần từng bước đi mà thôi, không dựa được vào ai cả. Thế cho nên chúng ta phải thông cảm cho đảng và phải tuyệt đối tin tưởng vào đảng cộng sản

  Trả lờiXóa
 10. Không biết nếu nhân dân mất niềm tin vào Đảng cộng sản thì đất nước ta sẽ rơi vào đâu. Một đảng cầm quyền đã được hơn 80 năm, trải qua biết bao nhiêu sóng gió với biết bao nhiêu kinh nghiệm lãnh đạo đất nước mà lại không tin thì có thể tin vào ai được. Chẳng nhẽ lại tin vào ba cái đảng vớ vẩn được sự trợ giúp của nước ngoài, mục đích để chống phá đảng cộng sản mà chúng vẫn hay nói trên mấy tờ báo hải ngoại đấy sao? Chúng thì biết gì về lãnh đạo đất nước chứ

  Trả lờiXóa
 11. Trải qua bao nhiêu thăng trầm lịch sử của dân tộc, bao sự kiện lớn lao của dân tộc , chúng ta đều có sự đóng góp, vai trò của Đảng Cộng Sản VIệt Nam, đó là điều mà chúng ta không thể phủ nhận, và Đảng luôn là chỗ dựa vững chắc cho chúng ta vì thế chúng tôi luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo này.

  Trả lờiXóa
 12. Trước những giá trị vô cùng to lớn mà Đảng, Nhà nước và chế độ Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục mang lại cho đất nước, chúng ta là những con dân đất Việt luôn tin tưởng hoàn toàn vào sự lãnh đạo sáng suốt này.

  Trả lờiXóa
 13. các bạn DLV nói thật chí phải !!!

  Trả lờiXóa
 14. từ khi thành lập đến nay Đảng đã làm tốt vai trò lãnh đạo cảu mình khi dẫn dắt nhân dân thắng hai của chiến của dân tộc rồi tiếp tục đưa ra các chính sách đường lối đúng đắn để phát triển kinh tế ổn định chính trị xã hội.vì thế chúng tôi luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng..

  Trả lờiXóa
 15. Trải qua bao nhiêu thăng trầm lịch sử của dân tộc, bao sự kiện lớn lao của dân tộc ắc hản trong tưng con ngừời chúng ta cũng đã nhận rõ được vai trò lãnh đạo của đảng. vì vậy đừng vì những lời lẽ của những kẻ xấu hay bất kỳ việc gì mà giao động rồi mất lòng tin vào đảng vì điều đó sẽ là cơ hội để bọn xấu lợi dụng để phá hoại đất nước ta.

  Trả lờiXóa
 16. trước những thành quả to lớn mà Đảng đã và đang mang lại cho nhân dân ta thì chúng ta cũng đã nhận rõ được vai trò lãnh đạo cảu đảng là không thể thay thế.vì một đất nước Việt Nam giàu mạnh hơn chúng ta phải tiếp tục tin vào Đảng tin vào vai trò lãnh đạo vào cach chính sách mà đảng đề ra.

  Trả lờiXóa
 17. chúng ta hãy nhìn vào những thành quả mà đảng và nhà nước đã mang lại cho chúng ta. mặc dù vẫn có những thiếu sót trong từng bước đi nhưng chúng ta đừng vì điều đó mà mất long tin vào đảng , nhà nước vì điều đó sẽ khiến cho đất nước ta đi xuống mà thôi. hãy cùng nhau đoàn kết vì mục tiêu xây dựng đất nước giàu mạnh.

  Trả lờiXóa
 18. Nước ta đã trải qua bao nhiêu thăng trầm lịch sử,bao nhiêu cuộc chiến mà chúng ta vẫn đứng vững,vậy mà có một số kẻ mới được sinh ra,chưa sống được bao nhiêu đã có những hành động phản bội đất nước.hãy cùng nhau xây dựng đất nước,giữ vững niềm tin với đảng và nhà nước để chúng ta ngày càng hạnh phúc hơn.

  Trả lờiXóa
 19. Nếu đã đi theo chế độ thì tôi nghĩ là người dân chúng ta phải tin tưởng vào Đảng và Nhà nước Việt Nam,có tin tưởng thì mới có phát triển.Lịch sử nước ta là cả một bề dày nên Tôi nghĩ,Chúng ta đi được đến ngày hôm nay thì không có gì mà phải nghi ngờ nữa cả.

  Trả lờiXóa
 20. chúng ta ắc hẳn ai cũng biết mọt điều là nhờ có sự tin tưởng vào đường lối chủ trương chính sách của đảng tin tưởng vào đường lối mà đảng đặt ra mà chúng ta đã giành được độc laaph đi từ chiến thắng này tới chiển thắng khác. vì vậy ,mỗi chúng ta đừng bào giờ mất lòng tin vào đảng vì một đất bước việt nam ngày càng phát triển

  Trả lờiXóa
 21. chúng ta không nên tin những lời bịa đặt của những kẻ bán nước hại dân mà mất lòng tin vào đảng vào nhà nước, chúng ta hãy tin vào những gì mà Đảng nhà nước đã mang lại cho chúng ta. công lao đó không ai có thể phủ nhận được. vì vậy để đất nước chúng ta có thể phát triển hơn thì hãy luôn giữ long tin tuyệt đối vào đảng cộng sản

  Trả lờiXóa
 22. đảng đã đi cùng dân tộc giúp dân tộc trải qua bao nhiêu thăng trầm biến cố của lịch sử. chúng ta không thể phủ nhận vai trò lãnh đảng trong sự nghiệp bảo vệ đất nước cùng với đó là sự đoàn kết toàn dân tộc đã giúp chúng ta giành lại độc lập từ tay những kẻ xâm lược.

  Trả lờiXóa
 23. để đạt được những thành quả như ngày hôm nay công to lớn là nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của đảng giups chúng ta đi từ chiên thắng này đến chiến thắng khac vì vậy chúng ta đừng bào giờ mất long tin vào khả nawg lãnh đạo đất nước của Đảng cộng sản đừng để bọn xâu kích động mà có những hành vi chống đối lại nhà nước

  Trả lờiXóa
 24. Là một công dân của đất nước này,tôi luôn luôn tin tưởng vào Đảng lãnh đạo.Một đảng cầm quyền đã được hơn 80 năm, trải qua biết bao nhiêu sóng gió với biết bao nhiêu kinh nghiệm lãnh đạo đất nước mà lại không tin thì có thể tin vào ai được.Nhờ có Đảng mới có chúng tôi của ngày hôm nay.

  Trả lờiXóa
 25. Nhà nước ta thật sự là Nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, được toàn dân tin cậy, ủng hộ. Làm được như vậy thì dù công việc to lớn mấy, khó khăn mấy, chúng ta cũng nhất định thắng lợi.thanh niên chúng ta hãy vững niềm tin với Đảng để cùng nhau xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh hơn nữa

  Trả lờiXóa
 26. Cả nước đang là một công trường lớn, tấp nập và rộn rã ngày đêm. Cả dân tộc Việt Nam hồ hởi, đoàn kết tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng lòng đem hết trí tuệ và sức lực làm nên những mùa xuân đầy ắp triển vọng.Mãi mãi niềm tin với Đảng

  Trả lờiXóa
 27. . Kết tinh chiến công, thành quả của mấy nghìn năm dựng nước và giữ nước, đồng thời tận dụng các cơ hội thuận lợi chưa từng có đã mở ra hiện nay, chúng ta sẽ đưa đất nước tiến nhanh, tiến mạnh và bền vững trong sự hội nhập quốc tế sâu rộng, toàn diện, thị trường cạnh tranh đa dạng, nhiều chiều.

  Trả lờiXóa
 28. thậm chí là cả những người nông dân Việt Nam thì chúng ta sẽ luôn và mãi mãi đặt chọn niềm tin vào Đảng Cộng sản Việt Nam, vào con đường mà chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn lựa. Không thể nói Đảng ta luôn hoàn thành suất sắc nhiệm vụ, luôn đúng đắn và đặt được tất cả mọi thành công trong sự phát triển.

  Trả lờiXóa
 29. nhân dân ta đạt được khiến chúng ta hãnh diện và tự hào, bạn bè quốc tế ngưỡng mộ. Vẫn còn đó là những hạn chế , những yếu kém, nhưng điều mà chúng ta làm được thì lớn hơn như thế rất nhiều.Nếu bây giờ không tin vào đảng cộng sản mà lại đi tin vào một số người nào đó do bất mãn hay có tư tưởng chống đối thì với sự non nớt của họ thì họ

  Trả lờiXóa
 30. Hãy tin vào Đảng ???

  Trứơc những cái thối nát, yếu kém ngày càng đựơc phô bài
  Nhiều kẻ tuy thừa nhận điều này như một tất yếu
  Nhưng lại hô hào khuyên người khác nào là:
  Hãy tin tửơngvào Đảng, hãy tin vào Bác
  Rồi nào là Bác và Đảng có công lãnh đạo nhân dân ta đánh giặc
  Chẳng lẽ ta đi đạp đổ nhà nứơc XHCN , phủ nhận xương máu cha anh???

  Vâng cứ cho là Bác, Đảng có công như viện dẫn ở trên (?)
  nhưng không thể vì thế mà buộc dân phải tin, phải cho lãnh đạo mãi

  Ví như: Anh Hùng áo vải Nguyễn Huệ,
  đã lãnh đạo nhân dân ta đánh đuổi ngoại xâm,
  lật đổ triều đình thân Trung Quốc nên đựơc tôn làm vua
  Nhưng qua đời sau của Nguyễn Huệ đã thối nát
  thì bị lật đổ hay thay đổi là tất yếu
  Và những nịnh thần không thể bù lu bù loa mà rằng
  Hãy tin vào triều đình, hãy tin vào Nguyễn Huệ
  Nghĩa quân và Nguyễn Huệ có công đánh giặc dành độc lập tự do
  Lật đổ triều đình là phủ nhận công lao , xương máu cha anh
  Bla la

  Trả lờiXóa
 31. làm môt cuộc khảo sát lớp trẻ những người tri thức tôi tin chắc rằng không dưới 60% còn tin vào đảng.

  Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm