Thứ Hai, 5 tháng 5, 2014

sep        Gần đây, có nhiều bài viết về hoạt động chống lại các nền dân chủ tại nhiều nước của cái gọi là "Quỹ quốc gia hỗ trợ dân chủ - NED" của Mỹ. Tại sao một tổ chức có tên và tôn chỉ mục đích "hỗ trợ dân chủ" lại có hành động chống lại các nền dân chủ ở các nước khác. Xin nêu ra đây một số thông tin về NED để cộng đồng xem xét, hiểu thêm bản chất của nó.


       "Quỹ quốc gia hỗ trợ dân chủ" - National Endowment for Democracy (NED) là một tổ chức phi chính phủ của Mỹ. NED thành lập năm 1983 với mục đích công khai là hòa bình, hữu nghị, giúp đỡ nhân đạo cho các nước "chưa có nền dân chủ rộng rãi". Người sáng lập NED là Các Getsmen (Carl Gashman). Ngân sách hoạt động do Quốc hội Mỹ cung cấp. Phương thức hoạt động là phối hợp với CIA (có nguồn cho rằng do CIA chỉ đạo) và Bộ Ngoại giao Mỹ tài trợ cho các tổ chức "dân chủ" ở các nước và hướng hoạt động của các tổ chức này theo Mỹ; hỗ trợ cho các lực lượng chống cộng sản tại các nước XHCN thực hiện hoạt động bạo loạn, lật đổ và can thiệp vào công việc nội bộ của các nước này.
Như vậy, tôn chỉ mục đích của NED thực chất là một công cụ của Mỹ để chống lại các nước không theo Mỹ (chưa theo nền dân chủ kiểu Mỹ). Từ khi thành lập, NED đã có mặt tại nhiều nước và khu vực trên thế giới với hoạt động rất đa dạng: tài trợ cho Đài Châu Âu tự do, Đài Veritas thực hiện phát các bài, chương trình tuyên truyền chống CNXH; hoạt động tài trợ cho các đối tượng thân Mỹ nắm quyền trong cuộc bầu cử ở Nicaragoa năm 1990; tài trợ cho Công đoàn đoàn kết ở Ba Lan chống nhà nước XHCN Ba Lan, loại bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Ba Lan năm 1989; hỗ trợ cho các lực lượng chống chủ nghĩa xã hội chống phá cách mạng ở các nước XHCN thuộc Đông Âu, Liên Xô (trước đây).
Tổng hợp từ các nguồn tin trên các báo cho thấy: Trong lịch sử gần 30 năm hoạt động của NED, tổ chức này đã từng gây ra nhiều biến cố chính trị ở Mỹ Latinh, Liên Xô cũ, các cuộc "Cách mạng sắc màu”, "Cách mạng đường phố” ở Serbia (2000), Grudia (2003), Ucraina (2004), Kyrgyzstan (2005)… vào những năm đầu thế kỷ XXI và gần đây đe dọa cả an ninh nước Nga. Đáng lên án, những năm gần đây, NED đã vươn vòi bạch tuộc bơm tiền, hà hơi, tiếp sức, hậu thuẫn cho nhiều phần tử phản động, khủng bố cực đoan người Việt đang lưu vong ở Mỹ, Pháp… chống Việt Nam. Năm 2006, Chính phủ Nga đã tố cáo NED giật dây một số tổ chức phi chính phủ (NGO) nước ngoài can thiệp công việc nội bộ nhằm thực hiện âm mưu, ý đồ và hoạt động gây bất ổn tại nước này. Tổng thống Nga V.Putin lúc bấy giờ đã ban hành đạo luật quản lý chặt chẽ hoạt động của NGO nước ngoài tại Nga. Chính những hành động của Chính phủ Nga, đã bị NED lên án là độc tài. Chưa dừng lại ở đó, NED đã với vòi bạch tuộc xuất khẩu, áp đặt dân chủ Mỹ và phương Tây sang châu Á. Thực tiễn chứng minh NED đã thò tay khuấy nên những xáo trộn bất ổn chính trị ở khu vực Tây Tạng của Trung Quốc.
Ở Việt Nam, từ những năm 1990, NED đã chỉ đạo cơ sở chân rết của mình là "Viện vận động dân chủ cho Việt Nam" (IDV) do Đoàn Văn Toại làm Giám đốc, "Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam" do Võ Văn Ái cầm đầu (cả hai đối tượng Đoàn Văn Toại và Võ Văn Ái đều là những Việt kiều, thành viên các tổ chức phản động người Việt lưu vong, có hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam quyết liệt). Ngoài ra NED còn cung cấp tài chính cho Quỹ Ford Foundation,... thực hiện mục đích nhằm đưa Việt Nam trở thành quốc gia "dân chủ, đa nguyên, đa đảng"...
Về thực chất, NED là một tổ chức nhằm thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình" của Mỹ và khi cần thiết, sẵn sàng hỗ trợ, kích động gây bạo loạn, biểu tình và lật đổ chính phủ các nước để tạo dựng chính quyền lãnh đạo thân Mỹ.
Các tổ chức chính trực thuộc NED:
1. Viện cộng hòa quốc tế (International Republican Institute - IRI). Viện cộng hòa quốc tế (International Republican Institute - IRI) là tổ chức trực thuộc hệ thống của NED, thành lập năm 1984, do Giôn Mác Kên (John Mc Cain), Thượng Nghị sĩ Đảng Cộng hòa làm chủ tịch. Ngân sách hoạt động của IRI do Quốc hội Mỹ tài trợ thông qua đầu mối NED. Mục đích hoạt động của IRI là triển khai các chương trình giáo dục luật pháp phục vụ việc nâng cao hiểu biết về pháp luật cho các chính đảng ở nước ngoài, trong đó đáng chú ý là hoạt động đào tạo liên quan đến bầu cử. IRI đã thỏa thuận với IDV (Viện vận động dân chủ cho Việt Nam) và tài trợ cho tổ chức này triển khai chương trình giáo dục luật pháp ở Việt Nam với ý đồ thúc đẩy dân chủ hóa tại Việt Nam.
2. Viện dân chủ quốc gia về các vấn đề quốc tế (National Democratic Institute for International Affairs - NDI). Viện dân chủ quốc gia về các vấn đề quốc tế (National Democratic Institute for International Affairs - NDI) là tổ chức phi lợi nhuận thuộc hệ thống NED, thành lập năm 1983. Mục đích nhằm mở rộng dân chủ theo kiểu Mỹ trên khắp thế giới. NDI được Quốc hội Mỹ tài trợ thông qua đầu mối NED để thực hiện cái gọi là "chuyển" nền dân chủ Mỹ sang các nước. Năm 1994, NDI đã triển khai các dự án tác động dân chủ tại Việt Nam, mở đầu của dự án là thực hiện các chương trình về quyền phụ nữ trong xã hội Việt Nam và vấn đề môi trường.
3. Viện công đoàn tự do (Free Trade Union Institute - FTUI). Viện công đoàn tự do (Free Trade Union Institute - FTUI) là tổ chức thuộc NED, thành lập năm 1983 với mục đích cải thiện môi trường lao động trong các tập đoàn kinh tế của Mỹ ở nước ngoài và tài trợ cho các tổ chức lao động cánh tả ở một số nước hoạt động phá hoại. Thành phần ban lãnh đạo của FTUI đa số là các phần tử cực đoan, có thái độ thiếu thiện chí với Việt Nam. Trong FTUI có bộ phận "Phụ trách các vấn đề quốc tế" (IAD), lúc đầu bộ phận này hoạt động do nguồn tài chính của CIA. Sau này, nguồn tài chính do Quốc hội Mỹ cung cấp thông qua Cơ quan phat triển quốc tế (USAID) của Mỹ và NED.
4. Trung tâm doanh nghiệp tư nhân quốc tế (Centre for International Private Enterprise - CIPE)
Trung tâm doanh nghiệp tư nhân quốc tế (Centre for International Private Enterprise - CIPE) là tổ chức phi lợi nhuận thuộc NED. Thành lập năm 1983 với mục đích thông qua việc tài trợ cho các doanh nghiệp tư nhân ở các nước đang phát triển để thúc đẩy cải cách dân chủ và kinh tế các nước này theo hướng thị trường (tự do tư bản chủ nghĩa). Ngân sách hoạt động do Quốc hội Mỹ cung cấp. Năm 1993, CIFE đã tài trợ cho IDV 86.000USD để triển khai dự án "Giáo dục kinh tế thị trường tại Việt Nam" (Dự án VFEP) với mục đích giúp thành phần kinh tế tư nhân phát triển, phục vụ theo ý đồ của Mỹ.
Cùng với 4 tổ chức trên, nhiều nguồn tin còn cho rằng, trên thực tế từ nhiều năm qua, NED còn hợp tác chặt chẽ với các cơ quan tình báo nước ngoài, như: Cơ quan Tình báo Anh (MI-6) và Cơ quan Tình báo Australia (ASIS)… để vươn chiếc vòi bạch tuộc thực thi các sứ mệnh phổ biến, xuất khẩu hoặc gây áp lực can thiệp nội bộ trong việc áp đặt kiểu dân chủ Mỹ ra thế giới.
Hoạt động của NED tại Việt Nam:
NED triển khai các dự án tại Việt Nam chủ yếu thông qua IDV và Quỹ Ford (Ford Fundation) và tài trợ kinh phí cho các tổ chức phản động lưu vong người Việt chống phá Việt Nam trên lĩnh vực dân chủ, nhân quyền.
1. Viện vận động dân chủ cho Việt Nam (Institute for Democracy in Vietnam - IDV). Thành lập tháng 01 năm 1987, IDV chính thức hoạt động tháng 6 năm 1987. IDV là hiệp hội tư bất vụ lợi, phi chính trị, hoạt động như một cơ quan nghiên cứu. IDV là tổ chức đầu tiên hỗn hợp Mỹ - Việt qui tụ được những thành phần có quan điểm khác nhau trong chiến tranh Việt Nam và gồm cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa. Một số nhân vật trí thức, nghị sĩ, cựu chiến binh Mỹ và cả một số phần tử chống cộng phản động người Việt lưu vong trở thành thành viên của IDV. Chủ tịch danh dự là John Mc Cain - Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa và hai Hạ nghị sĩ Đảng Dân chủ Mỹ: Robert Mrazek và Stephen Solarz. Chủ tịch đoàn gồm John Mc Cain và John Roche. Ban Giám đốc gồm: Giám đốc điều hành Đoàn Văn Toại, Peter Rosenblait, Mathew Chanoff. Trụ sở chính: Washington. Cơ quan ngôn luận của IDV là báo Việt Nam mới. Xuất bản bằng tiếng Việt và tiếng Anh.
IDV được chính phủ Mỹ ủng hộ với chủ trương đối thoại và đấu tranh thẳng với Nhà nước Việt Nam trong tinh thần xây dựng, ôn hòa và thẳng thắn về nhân quyền, dân chủ tự do và những vấn đề liên quan đến hai nước. Tuy nhiên mục đích thực tế của IDV là kích động dân chúng ở Việt Nam đấu tranh đòi "dân chủ", nhân quyền, hình thành tổ chức chính trị đối lập, chia sẻ quyền lãnh đạo với Đảng Cộng sản Việt Nam; vận động đòi kinh doanh, mở rộng quan hệ đối ngoại nhằm mục tiêu cải tổ dân chủ một cách hòa bình bằng phương thức đấu tranh chính trị kết hợp với vận động mềm dẻo, chống hoạt động có tính chất bạo động lật đổ hoặc liên minh với các tổ chức bạo động khác trong quá trình đấu tranh; làm cho nhân dân Mỹ hiểu rõ về Việt Nam, giúp Chính phủ Mỹ xây dựng đường lối đối ngoại liên quan đến Việt Nam.
2. Ford Fundation. Quỹ Ford được thành lập năm 1936 bởi Edsel Ford. Cha của ông là Henry Ford, người sáng lập ra tập đoàn ô tô nổi tiếng Ford Motor. Trong những năm đầu tiên, Quỹ hoạt động ở Michigan dưới sự điều hành của các thành viên trong gia đình. Cam kết thực hiện theo tôn chỉ và tầm nhìn, các nguồn lực vận động được của Quỹ đều được dùng cho khoa học, giáo dục, vào mục đích từ thiện hay phúc lợi công cộng. Được thành lập như một di sản của Edsel và Henry Ford, Quỹ Ford là một tổ chức có ban quản trị độc lập, hoạt động phi chính phủ, phi lợi nhuận và tách biệt hoàn toàn với công ty Ford Motor.
Quỹ Ford có mặt ở Việt Nam từ năm 1973, trụ sở tại 236 Pasteur Sài Gòn. Hoạt động theo kế hoạch của chính quyền Ngụy quyền Sài Gòn. Từ năm 1980, Trưởng đại diện Ford tại BăngKôk (Thái Lan) vào Việt Nam đặt bước đi đầu tiên cho Quỹ triển khai dự án tại Việt Nam sau khi thống nhất đất nước. Từ năm 1992 đến nay, Quỹ Ford triển khai nhiều dự án tại Việt Nam.
Các dự án của Quỹ Ford ở Việt Nam tập trung vào các lĩnh vực:
- Đào tạo về kinh tế: mở lớp đào tạo tại Việt Nam (cử giảng viên vào Việt Nam giảng dạy) hoặc tài trợ học bổng cho các nhà kinh tế sang Mỹ, các nước thuộc ASEAN học tập.
- Nghiên cứu cải cách kinh tế: hỗ trợ học giả Việt Nam, Mỹ nghiên cứu cải cách kinh tế Việt Nam theo kinh tế thị trường tự do kiểu Mỹ; hỗ trợ chính sách và đào tạo chuyên môn về cải cách kinh tế; hỗ trợ, cung cấp thông tin cho các nhà hoạch định chính sách của Việt Nam nghiên cứu đề ra chính sách cải cách kinh tế.
- Nghiên cứu cải cách chính trị: hỗ trợ chính trị và cải cách chính trị ở Việt Nam theo Mỹ; tài trợ cho các đoàn đi tham quan, nghiên cứu ở nước ngoài...
- Vấn đề nhân quyền: hỗ trợ đào tạo các học giả, chuyên gia trẻ về nhân quyền; tổ chức hội thảo về luật, bộ máy pháp luật và nhân quyền; nghiên cứu đề xuất phương pháp vận động nhân quyền cho Việt Nam.
- Hỗ trợ đào tạo các vấn đề quốc tế: cấp học bổng sang Mỹ nghiên cứu về quan hệ quốc tế; tài trợ cho cán bộ ra nước ngoài hội thảo...
- Ngoài ra, Quỹ Ford còn thực hiện các dự án khác như thúc đẩy quan hệ Việt nam - Hoa Kỳ; Vấn đề phụ nữ và giải phóng phụ nữ; Chương trình tài nguyên, môi trường...
3. Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam
Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam do Võ Văn Ái thành lập và cầm đầu. Sau năm 1975 trước làn sóng người Việt chạy ra nước ngoài, Võ Văn Ái đứng ra thành lập “Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam” tại Pháp, rồi tự phong cho mình chức chủ tịch. Đồng thời lôi kéo vài nhà văn, nhà báo vào cuộc để khuếch trương thanh thế và cho ra mắt tạp chí Quê Mẹ làm phương tiện tuyên truyền.
Võ Văn Ái (còn có những tên khác như Nguyễn Thái, Thi Vũ, Trần Phổ Minh..., mà ông ta sử dụng để viết báo, làm thơ) sinh năm 1935 tại Thừa Thiên - Huế, dân tộc Kinh, là Phật tử. Tuy nhiên, Võ Văn Ái là kẻ đam mê sắc dục, nỗi đam mê này trở thành “bệnh lý”, vì thế luôn bị tín đồ Phật giáo lên án.
Võ Văn Ái nguyên là bác sĩ; viết văn, làm thơ, làm báo với các bút danh: Nguyễn Thái, Thi Vũ, Trần Phổ Minh..., và làm chính trị giật dây! Về chính trị, Võ Văn Ái là một kẻ cơ hội ôm chân ngoại bang chống lại dân tộc, cầu vinh không hơn không kém. Việc làm táng tận lương tâm của Ái là những hoạt động với mục đích chống Cộng nhưng thực chất là chia rẽ Phật giáo nước nhà. Chính Thượng Phối Sư Thông Trần (Houston - Texas - Hoa Kỳ) đã vạch mặt Võ Văn Ái: “Hắn đứng ở chỗ có lợi nhất, bất cứ đó là chỗ nào! Năm 1953, thấy Pháp sắp thua thì Võ Văn Ái lăm le theo Việt Minh, bị Việt Minh không nhận, đuổi về thì theo phe Ngô Đình Diệm để được du học. Khi có phong trào cứu trợ thuyền nhân vượt biển thì theo thầy Nhất Hạnh, cướp được trụ sở mà Đảng Cộng sản Pháp đã cho phong trào cứu trợ này mượn, thì lại hất thầy Nhất Hạnh luôn và biến thành cơ sở Quê Mẹ để tranh đấu cho nhân quyền kiểu Mỹ. Tổ chức xưng danh "Giáo hội Phật giáo Việt nam thống nhất" là con ngựa cho Võ Văn Ái cưỡi để xông pha trận mạc”. Sự thực là như vậy. Võ Văn Ái nhờ tướng Nguyễn Ngọc Lễ, lúc đó là trùm công an dưới chế độ Ngô Đình Diệm đùm bọc và nâng đỡ, nên Ái mới được du học. Bản chất Võ Văn Ái lộ ra từ đó.
Năm 1978, khi Bernard Kouchner, Chủ tịch tổ chức "Thầy thuốc không biên giới Pháp" dùng con tàu mang tên "Đảo ánh sáng" đi vớt người vượt biển, thì Võ Văn Ái đã tích cực tham gia cổ vũ cho tổ chức này. Ông ta dùng địa chỉ nhà mình làm nơi quyên tiền ủng hộ, và đã thu được hơn 200 triệu frăng (tiền Pháp). Tuy nhiên, số tiền thực tế đến tay "người vượt biển" lại không bao nhiêu, mà chủ yếu Võ Văn Ái tiêu xài cá nhân dưới danh nghĩa chi phí để đi nơi này, nơi kia, tuyên truyền vận động. Nắm được thông tin cụ thể, báo chí Pháp liên tiếp đăng nhiều bài tố cáo khiến kế hoạch "quyên góp" của Võ Văn Ái phải ngưng lại nửa chừng. Năm 1983, Võ Văn Ái cho chào đời "Ủy ban bảo vệ quyền làm người Việt Nam".
Tạp chí "Quê Mẹ" của Ái có nội dung như văn nghệ, văn hóa, chính trị, thơ văn... do chính Ái viết dưới nhiều bút danh khác nhau và vài tác giả khác cộng tác. Quê Mẹ lúc ấy không gây được ảnh hưởng nhiều. Chỉ đến khi nhận được sự tài trợ của National Endowment for Democracy (NED), một tổ chức của người Mỹ, từ đó Quê Mẹ bắt đầu đổi hướng.
Theo các nguồn tin công khai, trang Web của NED nêu danh sách cụ thể: Năm 2004 cấp cho Võ Văn Ái: 70.000USD; 2005: 70.000USD; 2006: 97.000USD; 2007: 107.000USD; 2008: 107.000USD và 2009: 97.000USD.
Với số tiền NED bơm cho Võ Văn Ái, chúng ta dễ nhận thấy ra ngay ý đồ thực sự của tổ chức này đối với Việt Nam. Từ nguòn tài chính của NED, nhiều năm qua, Võ Văn Ái đã hối thúc nhóm “Quê mẹ” gia tăng các hoạt động chống phá cách mạng Việt Nam như vu cáo, tuyên truyền xuyên tạc chống Việt Nam nổi lên chủ yếu trên lĩnh vực gọi là dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo trên mạng Internet hoặc một số diễn đàn nhỏ về nhân quyền quốc tế.


Chiến Công


12 nhận xét:

 1. Mỹ lắm tổ chức nhỉ, lại còn có cả quỹ quốc gia hỗ trợ dân chủ cơ à, ghê nhỉ, chắc phong trào dân chủ ở đây kém quá, không phát triển được nên người ta lập ra quỹ để phát triển phong trào này ở đây đây mà. Thế mà mấy nhà dân chủ tại Việt Nam lại cứ thích đi nói tốt đẹp về Mỹ, lại còn đến Mỹ để điều trần về tự do dân chủ nữa chứ. Thật sự là chẳng thể nào hiểu nổi nữa rồi

  Trả lờiXóa
 2. Xuất ngày quỹ này quỹ nọ, thực tế là nếu để đấu tranh cho dân chủ, tự do thì chẳng cần quỹ này hay quỹ kia làm gì. Nếu nó tốt đẹp thế thì cần gì phải dùng nhiều tiền như vậy. Nhìn số tiền của cái quỹ này cấp cho ông Võ Văn Ái kìa, số tiền đó so với Mỹ thì là quá nhỏ, nhưng so với Việt Nam thì lại rất lớn. Với số tiền lớn như vậy thì sự thật về cái gọi là đấu tranh đó vó vẻ như là không đúng cho lắm nhỉ

  Trả lờiXóa
 3. Mấy cái quỹ kiểu này lúc nào cũng mang những mục đích tốt đẹp, nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Rõ ràng là người Mỹ họ vẫn chưa thể quên được thất bại tại Việt Nam họ vẫn rất mong muốn có cơ hội báo thù, và họ vẫn đang tiến hành những hoạt động ấy. Bằng chứng là họ vẫn âm thầm tài trợ cho mấy tổ chức phản động để họ có những hành động chống phá đất nước ta. Rất nhiều tổ chức đã được thành lập và lớn lên bởi chính tay người Mỹ, và đến giờ, số lượng tổ chức ấy ngày càng nhiều hơn

  Trả lờiXóa
 4. Lại một tổ chức phi nghĩa được lập ra dưới danh nghĩa của một tổ chức rất là hoành tráng, cái gì mà quỹ quốc gia hỗ trợ dân chủ. Gọi là quỹ quốc gia của Mỹ, nhưng mỹ có bao giờ sử dụng cho người dân nước mình để đấu tranh đâu, xuất ngày thấy tài trợ cho người dân các nước khác để họ đấu tranh, chống phá, làm suy yếu đất nước đó để họ có cơ hội đi cướp đây mà. Cũng tội nghiệp cho người Mỹ, khi mà người dân của họ lại không được thực hiện những cuộc đấu tranh như nhân dân các nước khác rồi

  Trả lờiXóa
 5. Gọi là quỹ quốc gia nhưng người dân Mỹ có bao giờ được hưởng phúc lợi từ quỹ này đâu, bởi trong đất nước này làm gì có cái gì gọi là tự do dân chủ mà đấu tranh. Tổng thống nói thế nào thì là thế nấy thôi, thế nên mới có chuyện thỉnh thoảng lại có vài người cầm súng ra giữa đường xả liên tiếp vào mọi người cho đến khi bị bắt mới thôi hay là nhiều vụ đánh bom cũng xảy ra ở đây. Thử hỏi, nếu ở Mỹ tốt đẹp thì sao lại xảy ra những chuyện như vậy. Tốt nhất là người Mỹ nên giải quyết những vấn đề của mình trước đi rồi mới giải quyết chuyện người khác

  Trả lờiXóa
 6. Việc thành lập ra các tổ chức phi chính phủ ở Mỹ thường liên quan đến công tác ngoại giao của đất nước này! thông qua các tổ chức phi chính phủ dưới cái danh là tổ chức dân chủ, nhân quyền Mỹ có thể thâm nhập và nội bộ của bất cứ một đất nước nào mà có thể gây cản trở trên con đường ngoại giao và đồng minh của mình.
  Chúng ta thấy đó một tổ chức mang tính chất là "Quỹ quốc gia hỗ trợ dân chủ" lại là một tổ chức hạn chế dân chủ trên thế giới. Mỹ đang thực hiện việc thâu tóm thế giới thâu tóm thông tin bằng các của riêng mình

  Trả lờiXóa
 7. chúng ta đang nghĩ tới có một tổ chức phi chính phủ thật công minh, chính xác để thúc đẩy các hoạt động nhân quyền trên thế giới và chắc chắn rồi chúng ta chỉ chờ đợi tổ chức đó từ LHQ còn dưới một tổ chức khác thì thực hiện việc bảo vệ hay hỗ trợ dân chủ thì chuyện đó đang nằm ngoài khả năng của một tổ chức. bởi đằng sau là cả một thế lực đang thâu tóm để thực hiện theo ý đồ của đất nước đó.
  thật nguy hiểm nếu một đất nước nào đó nhận sự giúp đỡ dân chủ như vậy, họ có thể phải trả giá bằng việc mất đi xã hội dân chủ mà người dân đang hướng đến

  Trả lờiXóa
 8. Thì ra đây là một tổ chức xã hội trá hình của Mỹ nhưng thực chất hoạt động của chúng là tài trợ cho những kẻ phản động trong nước ta để thực hiện những việc làm chống phá Đảng và Nhà nước ta. Chúng ta đã tìm ra được bản chất của chúng thì phải làm sao ngăn chặn được những hoạt động của chúng khi đó bọn phản động không còn nguồn sống thì ắt chúng sẽ phải ngừng những hoạt động của mình lại.

  Trả lờiXóa
 9. Những tổ chức này chắc chắn có liên hệ mật thiết với chính phủ Mỹ, chúng chỉ là công cụ để chính phủ Mỹ thực hiện những âm mưu của chúng mà thôi. Việt Nam chúng ta là một nước theo chế độ xã hội chủ nghĩa nên luôn bị Mỹ tìm mọi cách để chống phá, chúng muốn kìm hãm sự phát triển của xã hội chủ nghĩa để chúng lôi kéo được nhiều phe cánh hơn.

  Trả lờiXóa
 10. Với những khoản tài trợ khổng lồ thế này thảo nào những kẻ đầu đường xó chợ chúng đi theo bọn phản động nhiều thế. Chúng bị những đồng tiền lôi kéo vào những hoạt động đen tối của những tổ chức phản động. Nhưng những đồng tiền không phải làm từ công việc lương thiện thì đến khi bị bắt vào tù chúng cũng chẳng làm được gì cả đâu.

  Trả lờiXóa
 11. Những tổ chức mang danh tổ chức xã hội nhưng thực chất là những công cụ của Mỹ thực hiện những hoạt động chống lại nước ta. Chúng luôn lợi dụng vấn đề dân chủ nhân quyền để can thiệp vào nước ta. Những việc chúng làm không mang lại được nhiều lợi ích cho đất nước ta mà chỉ mang lại cho đất nước ta những nguy cơ tiềm ẩn về những hoạt động phản động chống chính phủ mà thôi.

  Trả lờiXóa
 12. Cần vạch mặt những hoạt động của những tổ chức này cho nhiều người được biết hơn nữa để luôn làm thất bại mọi âm mưu trong hoạt động của chúng. Khi càng nhiều người biết đến thì những hoạt động của chúng sẽ không thể nào có thể làm ảnh hưởng đến đất nước ta được, chúng sẽ vấp phải những sự chống đối quyết liệt đến từ những người con yêu nước.

  Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm