Thứ Ba, 11 tháng 3, 2014

[caption id="attachment_2326" align="alignleft" width="300"]đảng cộng sản Việt Nam, Hồ Chí Minh      Con đường chính nghĩa của cách mạng Việt Nam[/caption]

          Dân tộc Việt Nam đang đi trên con đường chính nghĩa được khám phá từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Trước đó, trong đêm trường nô lệ nhiều tổ chức, đảng phái theo đường lối phong kiến và tư sản cũng đã “thử sức” với vai trò lãnh đạo quần chúng nhân dân. Nhưng những hành động của những cá nhân và tổ chức chính trị này mới chỉ dừng lại là những hành động yêu nước, khi mà con đường cách mạng dân tộc chưa được khám phá và làm sáng rõ. Từ khi Đảng ta ra đời, một con đường cách mạng rõ ràng với tương lai tương sáng đã được xác định. Sự ra đời của Đảng Cộng sản, là sự lựa chọn tất yếu của lịch sử. Vì vậy, Đảng ra đời, sự nghiệp cách mạng Việt Nam đã được cứu cánh. Ngọn lửa sáng chân lý của Đảng không chỉ làm thức tỉnh cả dân tộc, là ngọn lửa kết dính của tình đoàn kết công nông mà lớn hơn, ngọn lửa đó đã xua tan đêm đen nô lệ, soi sáng con đường đưa nhân dân Việt Nam đấu tranh phá bỏ những tàn dư của chế độ phong kiến lạc hậu, giành chiến thắng trước những kẻ thù sừng sỏ thực dân, đế quốc.


          Dân tộc trải qua hơn 30 trong cuộc chiến tranh thần thánh (9 năm chống Pháp, 21 năm trường kỳ đánh Mỹ cứu nước) vượt qua bao khó khăn tưởng chừng như ngàn cân treo sợi tóc để làm nên những điều không thể. Dù có những sai lầm trong quá khứ, nhưng Đảng ta đã kịp thời sửa sai, và sau những lần như vậy, vai trò và uy tín của Đảng ngày càng được củng cố và nâng cao trong suy nghĩ và hành động của mỗi người con đất Việt. Con đường dân tộc Việt Nam đã trải qua trong chiến tranh là con đường đầy máu xương, nước mắt. Nhưng con đường đó cũng thật vẻ vang và hào hùng. Đấu tranh chống kẻ thù ngoại xâm, bảo vệ sự toàn vẹn và thống nhất của tổ quốc là một cuộc đấu tranh thần thánh. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta đã đi những bước đi thật vững chắc, thật hào hùng đánh thắng thực dân, đế quốc. Những chiến thắng vẻ vang trên con đường chính nghĩa đó được dư luận tiến bộ trên thế giới ngợi ca, hình ảnh đất nước và con người Việt Nam xuất hiện và được đề cao trên thế giới.


          Sau khi thống nhất đất nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, cả dân tộc ta tiếp tục vững bước trên con đường chính nghĩa. Đất nước ta đã vượt qua thời kỳ khó khăn, khủng hoảng trầm trọng về kinh tế để mở cửa nền kinh tế và hội nhập để vươn ra thế giới. Gần 30 năm qua, đất nước chúng ta đã có bước phát triển mạnh mẽ, cuộc sống của người dân đã được cải thiện đáng kể và thay da đổi thịt hàng ngày. Nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đã được tổ chức và tiến hành thực sự đảm bảo các quyền tự do dân chủ, phát huy tính chủ động sáng tạo, là động lực thúc đẩy mọi cá nhân và toàn xã hội phát triển. Kinh tế phát triển khá trong những thời điểm khó khăn, nhất là trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế hiện nay. Tuy nhiên, với những chính sách đúng đắn, chúng ta tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc Việt Nam sẽ đứng vững và vượt qua mọi khủng hoảng để xây dựng thành công CNXH trong tương lai.


          Một con đường chính nghĩa đã được khám phá và khẳng định ngay từ chính thực tiễn cách mạng Việt Nam. Con đường chính nghĩa đó không phải là con đường rải đầy hoa hồng, mà đó là con đường đầy khó khăn, thử thách. Nhưng điều quan trọng là đích đến cuối cùng trên con đường dân tộc Việt Nam đang đi là một xã hội ước mơ – xã hội XHCN tiến tới xã hội cộng sản. Thực tại, chúng ta đang trong thời kỳ quá độ, đi lên CNXH, trong giai đoạn này, xã hội Việt Nam còn tồn tại nhiều vấn đề phức tạp chưa được giải quyết một cách triệt để. Ở đâu đó trên đất nước vẫn có những tiêu cực, bức xúc của người dân liên quan đến những vấn đề trong xã hội... tất cả những vấn đề phức tạp đó là thực tế của xã hội. Tuy nhiên, người dân Việt Nam vẫn dành sự tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và vào con đường phát triển CNXH, tin tưởng vào hệ thống quan điểm tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng của chủ tịch Hồ Chí Minh. Những khó khăn, những tồn tại của xã hội sớm hay muộn cũng sẽ được Đảng và cả dân tộc tháo gỡ, giải quyết một cách triệt để vì đó chính là bản chất tốt đẹp của Đảng Cộng sản và của Nhà nước Việt Nam “của dân, do dân và vì dân”.


          Để vững bước trên con đường chính nghĩa đó, dân tộc Việt Nam đoàn kết, chung sức một lòng, bên Đảng Cộng sản, đấu tranh phản bác mạnh mẽ các hoạt động tuyên truyền chống phá sự nghiệp cách mạng của các thế lực thù địch trong và ngoài nước. Con đường chính nghĩa dù có nhiều chông gai thử thách, nhưng đó chính là con đường mà lịch sử cách mạng Việt Nam đã lựa chọn. Con đường đó đưa mọi người dân Việt Nam đến một xã hội mơ ước. Xã hội XHCN tiến tới xã hội cộng sản không chỉ là mơ ước của người dân Việt Nam mà đó còn là ước mơ của dư luận tiến bộ trên thế giới. Trên con đường chính nghĩa đó, chỉ gọi tên duy nhất một lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội đó là Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là sự khẳng định được minh chứng từ lịch sử. Vì vậy, con đường chính nghĩa cũng chính là sự khẳng định có giá trị thời đại của Đảng Cộng sản Việt Nam!


           Minh Ngọc


4 nhận xét:

 1. không đơn giản23:03 11 tháng 3, 2014

  Nhìn vào lịch sử đất nước ta có thể thấy, đoàn kết dân tộc chính là sức mạnh của đất nước chúng ta, nếu chúng ta biết đoàn kết một lòng thì nhất định sẽ đưa đất nước phát triển được. Nếu còn những suy nghĩ theo kiểu chia rẽ, phá hoại như của một số người hiện nay, cứ thấy đất nước khó khăn là ra sức soi mói, nói xấu thì sẽ chẳng bao giờ chúng ta thoát khỏi tình trạng này được.

  Trả lờiXóa
 2. Con đường chính nghĩa của cách mạng Việt Nam đã được toàn thể dân tộc lựa chọn, chính vì thế, chúng ta phải kiên định đi theo con đường này, dù nó có chông gai, khó khăn thế nào, dù cho các thế lực xấu, các thế lực ngoại bang thù địch có chống phá thế nào thì chúng ta cũng không được từ bỏ. Có cố gắng, có hy sinh thì thành quả sau này cũng xứng đáng hơn. Hiện tại, chúng ta đang rơi vào hoàn cảnh khá là khó khăn, và cần nhất lúc này là sự đoàn kết của toàn dân tộc, để khắc phục những khó khăn này

  Trả lờiXóa
 3. Đất nước hiện nay đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn, nó cũng là cái khó khăn chung của toàn thế giới, đó là cuộc khủng hoảng kinh tế, nó làm cho kinh tế của nhiều nước kiệt quệ, kém phát triển. Để giải quyết tình trạng này, chúng ta phải tin tưởng vào những đường lối của Đảng, không được có những tư tưởng chống phá, hay chán nản, con đường nào mà chẳng có chông gai, không được thấy khó mà nản, phải vực dậy đất nước, như những gì mà chúng ta từng làm trong lịch sử

  Trả lờiXóa
 4. Là trung thành tuyệt đối với Đảng Cộng Sản. Tuân theo đường lối đúng đắn của Đảng trong thực hiện củng cố, phát triển nước nhà. Toàn đảng, toàn dân, toàn quân đồng lòng chung sức xây dựng và bảo vệ tổ quốc VN XHCN.

  Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm