Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2014

[caption id="attachment_2225" align="alignleft" width="300"]84 năm mùa xuân của đảng cộng sản việt nam, hồ chí minh, đoàn kết Đảng viên cần hành động[/caption]

          Một chính đảng cách mạng là sự lựa chọn tất yếu khách quan của lịch sử cách mạng Việt Nam là một thực tế khách quan được cả dân tộc Việt Nam và bạn bè quốc tế thừa nhận. Vấn đề đặt ra là làm sao để một chính đảng cách mạng với những đường lối, chính sách tốt đẹp như Đảng Cộng sản Việt Nam có thể củng cố niềm tin, sự gắn kết máu thịt với quần chúng nhân dân và tiếp tục đạt được những thành tựu lớn lao hơn nữa trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng. Trả lời cho câu hỏi này là một điều không dễ dàng. Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh thời từng nhắc nhở mỗi đảng viên Đảng Cộng sản là “một chính đảng thực sự cách mệnh khi mỗi đảng viên cách mệnh”. Vậy là đã rõ, một đảng cách mạng là không đủ, điều quan trọng hơn là mỗi đảng viên trong chính đảng đó cần phải thực sự là tấm gương mẫu mực, là công bộc của nhân dân.


          Trong thời kỳ quá độ đi lên CNXH hiện nay ở Việt Nam, nước ta gặp rất nhiều khó khăn và thử thách. Nền kinh tế phát triển còn chậm và chưa thật sự bền vững do sự tác động tiêu cực của khủng hoảng kinh tế thế giới trong những năm qua. Nhiều vấn đề phức tạp nảy sinh trong xã hội chậm giải quyết hoặc chưa giải quyết triệt để; vấn đề cán bộ tham nhũng còn xảy ra; tình trạng khiếu kiện phức tạp kéo dài vẫn còn tồn tại; dân chủ nhân quyền còn chưa được thống nhất về cách hiểu cách làm; dân tộc tôn giáo còn tiềm ẩn nhiều vấn đề cho kẻ địch lợi dụng chống phá. Những vấn đề tồn tại xã hội đó, phần nào đã tác động tiêu cực vào suy nghĩ và hành động của quần chúng nhân dân, thậm chí là tác động vào một bộ phận đảng viên là suy giảm lòng tin của nhân dân vào Đảng, vào sự nghiệp cách mạng. Đó là cơ hội cho các thế lực thù địch trong và ngoài nước tiến hành các hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước, gây mất ổn định xã hội.


          Những năm trở lại đây, Đảng ta tăng cường quan tâm ban hành nhiều chủ trương, đường lối, chính sách phát triển kinh tế xã hội. Những chính sách đúng đắn này đã mang lại hiệu quả tích cực. Minh chứng cho điều đó là sự phát triển vào mức khá của Việt Nam trong tình trạng ảm đạm của nền kinh tế thế giới. Đời sống của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao rõ rệt. Các hoạt động phúc lợi xã hội được quan tâm. Chương trình xóa đói giảm nghèo được tiến hành rộng khắp và mang lại hiệu quả tích cực. Nhiều vấn đề bức xúc trong xã hội được quan tâm, tháo gỡ và giải quyết triệt để. Vấn đề cán bộ tham nhũng được quan tâm điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Những việc làm đó, đã góp phần quan trọng củng cố và nâng cao niềm tin của quần chúng nhân dân vào Đảng Cộng sản Việt Nam.


          Không dừng lại ở đó, để thực sự trở thành một chính đảng cách mạng, Đảng ta đã quan tâm xây dựng và chỉnh đốn đảng, nâng cao năng lực, phẩm chất và sức chiến đấu của từng cán bộ đảng viên. Nhiều Nghị quyết liên quan đến công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng được ban hành. Đảng viên được phát huy tính chủ động sáng tạo, đồng thời cũng được giáo dục, nâng cao năng lực, phẩm chất để thực sự là tấm gương cho quần chúng nhân dân. Nhân dân đánh giá cán bộ đảng viên thông qua những việc làm cụ thể, thông qua tự phê bình và phê bình trước quần chúng. Nhân dân được tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, được Đảng thể chế hóa tâm tư nguyện vọng vào chủ trương, đường lối chính sách phát triển kinh tế xã hội. Những điều đó, đã góp phần tạo dựng niềm tin của nhân dân với Đảng Cộng sản và với từng cán bộ đảng viên.


          Trước những phức tạp mới nảy sinh của tình hình khu vực và thế giới, sự tác động mạnh mẽ của mặt trái cơ chế thị trường, âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch đòi hỏi mỗi cán bộ đảng viên phải tự đổi mới mình, thật sự xây dựng cho mình tác phong quần chúng, “gần dân, thân dân”, thực sự trở thành công bộc của nhân dân. Muốn như vậy, trong suy nghĩ và hành động của mỗi cán bộ đảng viên cần phải ý thức được rằng, tất cả những gì mình làm là vì một cuộc sống tốt đẹp cho nhân dân, hi sinh lợi ích của bản thân vì lợi ích chung của toàn xã hội. Qua cuộc sống hàng ngày, hãy thật sự lành mạnh, trong sạch, giản dị, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, phải thực sự cầu thị, lắng nghe ý kiến đóng góp của nhân dân để sửa đổi và hoàn thiện mình về phẩm chất và năng lực. Có như vậy, mỗi đảng viên mới thực sự cách mạng. Đó là cơ sở để Đảng Cộng sản Việt Nam mãi là chính đảng cách mạng, là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội trong lòng quần chúng nhân dân. Vì những điều đó, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam cần phải hành động!


Minh Ngọc


1 nhận xét:

  1. xã hội Việt Nam còn tồn tại nhiều vấn đề phức tạp. Trong đó, dư luận cũng nhiều lần bức xúc bởi hành động của số cán bộ, đảng viên vi phạm pháp luật. Tham nhũng, cửa quyền là căn bệnh chưa được chữa trị triệt để. Gần đây, Việt Nam mạnh tay trong xét xử các vụ đại tham nhũng gây tiếng vang trong dư luận... Niềm tin của nhân dân vào Đảng Cộng sản đã được củng cố. để tiếp tục nâng cao vai trò của Đảng Cộng sản, mỗi đảng viên tất yếu phải tự đổi mới, nâng cao ý thức tu dưỡng rèn luyện. có như vậy mới không phụ tấm lòng, niềm tin của nhân dân vào Đảng

    Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm