Thứ Năm, 27 tháng 2, 2014

Capture

           Từ lâu người ta đã biết tới thuật ngữ về phản biện xã hội, nhưng chính thức khái niệm này được đề cập một cách cụ thể là trong Văn kiện Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ X. Văn kiện đã đưa ra đầy đủ nội hàm và khẳng định một cách chắc chắn về một chủ trương đúng đắn mới trong thực hiện dân chủ hóa xã hội Việt Nam. Trong đó nêu rõ “Phản biện xã hội là hoạt động phân tích, lập luận, đánh giá trên cơ sở khoa học và thực tiễn của xã hội về tính hợp lý, tính đúng đắn của các chủ trương, các quyết định của các lực lượng lãnh đạo và quản lý xã hội”. Điều cơ bản nhất của phản biện xã hội thể hiện tính đúng đắn và tích cực của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân; từ đó để chính đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; tiến tới thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chủ trương, chính sách đưa Việt Nam phát triển nhanh và bền vững, xây dựng một cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho toàn dân.


          Với chủ trương đúng đắn như vậy, phong trào phản biện xã hội được quan tâm thực hiện một cách triệt để. Vai trò của nhân dân trong đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước được khẳng định. Nhân dân không chỉ là người thực hiện, chấp hành chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước. Điều quan trọng hơn, nhân dân được đóng góp ý kiến vào xây dựng đường lối, chính sách, về các vấn đề nảy sinh trong xã hội. Minh chứng cho chủ trương tốt đẹp này, có thể kể đến việc thiết lập các “đường dây nóng” 24/24 giờ tiếp nhận các thông tin, phản ánh của nhân dân. Nhiều cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước, trực tiếp xuống địa bàn, tiếp xúc với bà con nhân dân. Nhiều chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước đã thu hút được sự quan tâm, đồng tình ủng hộ, đóng góp ý kiến và tích cực tham gia thực hiện của toàn dân… Gần đây nhất là việc trưng cầu ý kiến góp ý của toàn dân về Hiến pháp 1992 sửa đổi. Nhân dân đóng góp ý kiến trong nhận xét đánh giá về cán bộ, đảng viên, về việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Phòng trào “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” được quán triệt sâu sắc và từng bước đem lại hiệu quả. Những hoạt động đó, dù lớn hay nhỏ cũng góp phần thực hiện chủ trương dân chủ hóa xã hội của Đảng và Nhà nước ta.


          Phản biện xã hội là một nội dung quan trọng thể hiện sự dân chủ hóa trong cuộc sống. Tuy nhiên, với cái nhìn lệch lạc về bản chất tốt đẹp của Nhà nước, sự nhận thức thiếu và yếu về vấn đề dân chủ, một số đối tượng cả trong và ngoài nước đã và đang có những hành động chống phá Đảng, Nhà nước và cách mạng Việt Nam. Có thể “vạch mặt” kể tên một số đối tượng như Huỳnh Ngọc Chênh, Lê Công Định, Nguyễn Phương Uyên, Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Văn Lý… Sự nhìn nhận sai lầm về dân chủ, thậm chí là ngộ nhận của số đối tượng này về thứ dân chủ được hiểu và làm ở các nước phương tây. Chúng ra sức hô hào đòi dân chủ phi chính trị, dân chủ thượng thừa; vu khống, xuyên tạc về chủ trương dân chủ hóa xã hội của Đảng và Nhà nước ta; phủ nhận những thành tựu về dân chủ của xã hội Việt Nam. Không dừng lại ở đó, chúng kêu gọi các tổ chức phản động lưu vong, các thế lực thù địch bên ngoài hỗ trợ, hậu thuẫn làm chỗ dựa để chống phá. Các đối tượng chống đối trong nước cũng nhân cơ hội này để “đứng lên” nhằm đánh bóng tên tuổi, trông chờ nguồn tài trợ từ bên ngoài.


          Trong những lời lẽ “cuồng ngôn”, xuyên tạc về dân chủ, các đối tượng chống đối luôn có ý thức “vin” vào tư tưởng “Phản biện xã hội” để lừa bịp dư luận xã hội cả trong và ngoài nước. Đáng tiếc cho chúng là âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc và những thủ đoạn đen tối của các đối tượng xấu đã bị quần chúng nhân dân phát giác, phản đối, nhiều đối tượng xấu lần lượt phải gánh chịu sự trừng phạt đích đáng của xã hội. Phần lớn số đối tượng hoạt động vì dân chủ nhân quyền khi phải đối mặt với sự thật về những thành tựu dân chủ ở Việt Nam, đối mặt với làn sóng phản đối mạnh mẽ của dư luận, đều đã thành khẩn khai báo, nhận rõ sự sai lệch, mù quáng trong cách nhìn nhận đánh giá của bản thân, và cầu mong sự khoan hồng của pháp luật. Điều đó càng chứng tỏ rằng, đại đa số đối tượng đang có những hành động chống đối về dân chủ thực sự thiếu kiến thức, sự hiểu biết về dân chủ. Thậm chí đó là sự mù mờ, nghờ nghệch trong nhận thức về quyền dân chủ của người dân trong xã hội


          Phản biện xã hội là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, thể hiện bản chất tốt đẹp của Đảng và Nhà nước trong thực thi dân chủ ở Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, toàn dân tộc Việt Nam đã đoàn kết thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu trong phát triển kinh tế xã hội. Kinh tế đạt bước phát triển nhanh, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện và từng bước được nâng cao; môi trường xã hội được tạo dựng tốt; quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân được đảm bảo thực hiện tốt. Những thành tựu về dân chủ xã hội không chỉ được quần chúng nhân dân Việt Nam trong và ngoài nước thừa nhận, mà dư luận quốc tế ghi nhận. Vì vậy, chúng ta cần phải có cách nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan về tình hình thực thi dân chủ trong nước; hiểu đúng về ý nghĩa của phản biện xã hội; từ đó nêu cao ý thức cảnh giác với hoạt động tuyên truyền, xuyên tạc của số đối tượng xấu về dân chủ đồng thời lên án, đấu tranh mạnh mẽ với những hành động sai trái của số đối tượng này.


           Hàm Rồng


8 nhận xét:

 1. cái mà các nhà rận chủ yêu nước ấy đang làm là tuyên truyền phản động , xuyên tạc sự thật thì có chứ phản biện cái gì , có thể dùng luôn chữ "lộng ngôn" , lúc nào cũng ra rả kêu gọi dân chủ nhân quyền với yêu nước , nhưng thực chất chỉ toàn nói xấu , bêu riếu cán bộ lãnh đạo nhà nước , phỉ báng chính quyền , phải chăng đó là yêu nước

  Trả lờiXóa
 2. Phản biện xã hội là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, thể hiện tính dân chủ ở Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, toàn dân tộc Việt Nam đã đoàn kết thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu trong phát triển kinh tế xã hội. Phản biện xã hội góp phần đưa mặt đúng, mặt trái của xã hội ra ngoài ánh sáng để mọi người tranh luận tạo sự phát triển trong việc tập hợp ý kiến của mọi người.

  Trả lờiXóa
 3. Những luận điệu mà các đối tượng blog khi nói về Đảng, chế độ nước CHXHCNVN một cách trái chiều và không đúng trung thực, đó không phải là phản biện mà đó là dàn dựng , xuyên tạc và nói xấu về chế độ ta. Công nhận, những luận điệu đấy chúng luôn nói rằng đó chỉ là quan điểm cá nhân nhưng rõ ràng là thể hiện ý chí của bọn " zả tiền" . Thực sự những "phản biện" mà mọi người nhầm lẫn đi ngược với sự phát triển của xã hội và làm suy thoái nó

  Trả lờiXóa
 4. chan troi ruc ro02:30 5 tháng 3, 2014

  Phản biện xã hội là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước. Nó sẽ thực sự tốt đẹp khi người dân sử dụng đó vào các mục đích hoạt động đúng đắn còn khi người ta dùng nó vào các mục đích xấu thì nó sẽ trở nên tiêu cực. Những kẻ dùng phản biện xã hội để chống phá Đảng nhà nước tuyên truyền những tư tưởng lệch lạc sai trái thì thật là đáng lên án. Chúng ta hãy nhận thức đúng đắn thể nào là phản biện xã hội để thực hiện nó cho tốt.

  Trả lờiXóa
 5. Phản biện xã hội đúng là một con dao hai lưỡi. Đối với những ai biết dùng với mục đích chính đáng thì nó sẽ là một việc tốt đẹp đối với xã hội còn với những kẻ lợi dụng điều đó để thực hiện mục đích xấu xa của chúng thì đây quả thật là một tội ác. Chúng ta cần phải cảnh giác trước các hoạt động xấu xa của những kẻ đó không để cho chúng đạt được mục đích xấu xa của mình.

  Trả lờiXóa
 6. Trong đời sống, người dân có thể còn gặp nhiều bức xúc hay khúc mắc về các vấn đề nảy sinh trong xã hội nên người dân có quyền gửi phản ánh xã hội đến với chính quyền Đảng nhà nước để đóng góp, góp ý cho Đảng về đường lối chính sách chủ trương. Đây thực sự là một hoạt động tốt mà chúng ta cần phải phát huy vừa đem lại quyền lợi cho người dân vừa làm cho Đảng ngày càng gần gũi với người dân hơn.

  Trả lờiXóa
 7. canh dong bat tan03:09 5 tháng 3, 2014

  Đảng muốn được nhân dân ủng hộ thì Đảng phải gần dân chăm lo cho cuộc sống nhân dân và phải lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của quần chúng nhân dân. Khi có người dân phản ánh thì Đảng phải lắng nghe. Có qua những lời đóng góp xây dựng của nhân dân thì Đảng mới tiến bộ ngày càng hoàn thiện hơn. Đó là một điều mà tất cả chúng ta đều hướng tới, đều mong đợi.

  Trả lờiXóa
 8. phản biện xã hội là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, thể hiện bản chất tốt đẹp của Đảng và Nhà nước trong thực thi dân chủ ở Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, toàn dân tộc Việt Nam đã đoàn kết thực hiện thắng lợi nhiều mục tiêu trong phát triển kinh tế xã hội. Nhưng phải hiểu như thế nào cho đúng với từ phản biện xã hội. Không như những kẻ rận chủ lợi dụng phản biện xã hội để xuyên tạc, chống lại sự phát triển của đất nước mình.

  Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm