Thứ Năm, 6 tháng 2, 2014

     Tôn giáo với tính cách là một hình thái xã hội, xuất hiện từ rất sớm, gắn liền và mang đậm bản sắc văn hóa các quốc gia dân tộc trên thế giới mà nó có mặt. Ở Việt Nam, tôn giáo du nhập từ xa xưa, gắn chặt với quá trình xây dựng và bảo vệ đất nước, trải qua các giai đoạn cách mạng và có bước phát triển thăng trầm trong lịch sử. Nét độc đáo là, nước ta vừa có tôn giáo du nhập vừa có tôn giáo nội sinh, các hình thức tôn giáo mới du nhập vào xã hội, được đón nhận, góp phần làm giàu thêm tính đa dạng tôn giáo ở Việt Nam. Các tôn giáo có quá trình phát triển đan xen, tác động ảnh hưởng lẫn nhau, cùng chung sống hòa bình, là một trong những yếu tố làm nên nét phong phú, đa dạng cho nền văn hóa dân tộc nước nhà. Tôn giáo ở Việt Nam luôn được tôn trọng, ưu ái và bảo đảm các quyền lợi; trên cơ sở quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật nhất quán của Đảng, Nhà nước ta và pháp luật quốc tế là ngày càng nâng cao hơn nữa quyền tự do, dân chủ trong tôn giáo. Đến nay, sau gần 70 năm thành lập nhà nước XHCN, bên cạnh những thành tựu chung trên các lĩnh vực của đất nước, bất cứ ai còn nghi ngờ về vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam, khi đặt chân đến nước ta đều phải ngỡ ngàng trước những đổi thay, sự phát triển nhanh, mạnh về mọi mặt.


     Theo số liệu thống kê của Ban Tôn giáo Chính phủ, đến năm 2013, Việt Nam hiện có hơn 80 triệu dân, trong đó có khoảng 24 triệu tín đồ tôn giáo (chiếm 30% dân số cả nước), 13 tôn giáo với 37 tổ chức tôn giáo được Nhà nước công nhận, cấp đăng ký hoạt động; khoảng 83 nghìn chức sắc và nhà tu hành, hơn 250 nghìn chức việc trông coi việc đạo ở khoảng 25 nghìn cơ sở thờ tự trên cả nước. Việt Nam cũng là môi trường thuận lợi cho sự phát triển các tôn giáo, có đầy đủ các tôn giáo lớn trên thế giới như: Phật Giáo, Công giáo, Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, Tin Lành, Hồi giáo… với khoảng 90% dân số có đời sống tín ngưỡng, tôn giáo. Ngoài ra, còn có hàng chục triệu người theo các tín ngưỡng truyền thống dân tộc.


     Đi đôi với sự phát triển chung của đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội, vấn đề tự do trong tôn giáo ở Việt Nam cũng đang dần hoàn thiện, không ngừng phát triển mạnh mẽ, tăng cường và ngày một mở rộng. Số lượng các tổ chức tôn giáo được công nhận và đăng ký hoạt động được Nhà nước Việt nam công nhận tư cách pháp nhân không ngừng tăng. Nhiều công trình thờ tự, các cơ sở sinh hoạt tôn giáo tiếp tục được xây dựng, trùng tu, tôn tạo với kiến trúc đồ sộ và hiện đại nhằm phục vụ tốt hơn nữa hoạt động tôn giáo của nhân dân ta nói chung, người nước ngoài nói riêng. Bên cạnh đó, các hoạt động báo chí, in ấn, xuất bản báo chí, tạp chí, bản tin, với nhiều bản sách thể hiện qua các hình thức phong phú như: Sách, báo, tạp chí, các đĩa ghi hình, ghi âm… bằng ngôn ngữ tiếng Việt, tiếng dân tộc thiểu số nhằm tạo mọi điều kiện để các tín đồ có điều kiện tiếp thu và sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo thuận lợi.
[caption id="attachment_2248" align="aligncenter" width="550"]Nhiều hoạt động tôn giáo ở Việt Nam diễn ra sôi nổi, vui tươi. (Ảnh minh họa) Nhiều hoạt động tôn giáo ở Việt Nam diễn ra sôi nổi, vui tươi. (Ảnh minh họa)[/caption]

          Nhiều tổ chức, cá nhân khi đến thăm, làm việc, khảo sát thực tế đã thừa nhận việc đảm bảo quyền con người, trong đó có quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam đạt được nhiều tiến bộ. Đoàn Ủy ban Tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ, do Phó chủ tịch Ủy ban Michael Lewis Cromartie dẫn đầu thăm Việt Nam, nhận xét: “Tự do tôn giáo, tín ngưỡng ở Việt Nam đã được mở rộng và có nhiều tiến bộ, nhiều điểm đáng khích lệ…”. Thượng nghị sĩ Mỹ Jim Webb, trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam mới đây, cũng đánh giá: “Cho dù vẫn còn những quan điểm cá nhân về một vài vụ việc cụ thể liên quan đến tự do tôn giáo tại Việt Nam, nhưng không thể phủ nhận những tiến bộ về tự do tôn giáo tại Việt Nam…”. Gần đây, Việt Nam trúng cử với số phiếu cao nhất vào Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc (nhiệm kỳ 2014-2016) đã cho thấy sự ghi nhận, đánh giá cao của cộng đồng quốc tế đối với chính sách, nỗ lực và thành tựu mà Việt Nam đạt được trong đảm bảo các quyền con người, trong đó có quyền tự do tôn giáo.          Việt Nam cũng là nơi có nhiều sự kiện, ngày lễ tôn giáo, tín ngưỡng diễn ra mạnh mẽ, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, không khí trang trọng, môi trường vui tươi và lành mạnh trong đời sống tinh thần, xã hội của nhân dân như: Đại hội của Giáo Hội phật giáo, Tin Lành…; các ngày lễ lớn như Phật đản, Noel, Phục sinh… Đồng thời, mối quan hệ giữa các tôn giáo Việt Nam với các tổ chức tôn giáo quốc tế không ngừng được mở rộng theo chiều sâu, đa dạng hóa, liên kết chặt chẽ với các dòng giáo trong nước và ngoài nước.


          Cùng với nhiều thành tựu to lớn khác, cho thấy các kết quả trên đây là minh chứng sống, rõ nhất cho quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam; đồng thời cũng là “cú đấm thép” đập tan các luận điệu xuyên tạc “Việt Nam vi phạm tự do tôn giáo”, cho rằng “tình trạng tự do tôn giáo vẫn tồi tệ”, bóp méo, nhào nặn, thêm thắt cho Việt Nam “đàn áp tôn giáo” (điển hình như các vụ: giáo xứ Thái Hà – Hà Nội, gần đây nhất là vụ giáo xứ Mỹ Yên, tỉnh Nghệ An…); vu cáo trắng trợn Việt Nam “đàn áp và bỏ tù những người Mông và dân tộc thiểu số Tây Nguyên theo đạo tin Lành… bắt các tín đồ tôn giáo phải bỏ đạo”, “phân biệt đối xử giữa các tôn giáo; từ đó tổ chức đánh giá thiếu thận trọng, khách quan, phản ánh sai lệch về tình hình tự do tôn giáo để đưa Việt Nam vào danh sách “các nước đặc biệt quan tâm” về tự do tôn giáo (CPC)…


Công trình kiến trúc tôn giáo đồ sộ, hiện đại. (Ảnh minh họa)Công trình kiến trúc tôn giáo đồ sộ, hiện đại. (Ảnh minh họa)


          Nghiên cứu chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước ta về tín ngưỡng, tôn giáo, có thể thấy rõ, Đảng, Nhà nước ta luôn khuyến khích, tạo mọi điều kiện và bảo trợ cho các hoạt động tôn giáo, tín ngưỡng, góp phần thực hiện tiến bộ, văn minh tiên tiến xã hội, từng bước đưa tôn giáo hội nhập quốc tế, trong đó có quyền tự do tôn giáo.


          Nghị quyết Đại hội XI của Đảng chỉ rõ: “Tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và không tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân theo quy định của pháp luật”; đồng thời xác định chủ trương: “Phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của các tôn giáo; động viên các tổ chức tôn giáo, chức sắc, tín đồ sống tốt đời, đẹp đạo, tham gia đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. (1)


          Điều 24 (Chương II) của Hiến pháp năm 2013 quy định: “Mọi người có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Các tôn giáo bình đẳng trước pháp luật. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Không ai được xâm phạm tự do tín ngưỡng, tôn giáo hoặc lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật”. (2)


          Điều 1, Pháp lệnh về Tín ngưỡng, Tôn giáo khẳng định chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam “Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào. Nhà nước bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân. Không ai được xâm phạm quyền tự do ấy. Các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật. Công dân có tín ngưỡng, tôn giáo hoặc không có tín ngưỡng, tôn giáo cũng như công dân có tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau phải tôn trọng lẫn nhau”… (3)


          Có thể khẳng định, ở Việt Nam, mọi tôn giáo được tạo điều kiện, mọi công dân được tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tôn giáo trên cơ sở quy định của pháp luật.  Mỗi tôn giáo, mỗi tín đồ phải sống “tốt đời, đẹp đạo”, đồng hành cùng dân tộc và tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện, xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an ninh, an toàn xã hội ở địa bàn tôn giáo. Âm mưu và thủ đoạn hoạt động lợi dụng vấn đề tự do tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước ta của các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước cần phải lên án, nghiêm khắc trừng trị theo tinh thần thượng tôn pháp luật, góp phần đảm bảo lợi ích quốc gia, dân tộc Việt Nam trong tình hình mới./.


     Sen Hong


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


(1), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2011.


(2) Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 2013.


(3) Pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo, UBTVQH, 2004.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm