Thứ Ba, 25 tháng 2, 2014

Capture     Cách mạng Việt Nam có thể giành thắng lợi cuối cùng trước hai kẻ thù là thực dân đế quốc, xóa bỏ hoàn toàn chế độ phong kiến, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của quốc gia dân tộc trước mưu đồ xâm lấn của kẻ thù nhân tố chính quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng đó là sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đó là điều không thể chối cãi!. Gần 85 năm qua, kể từ ngày ra đời, cho đến nay, Đảng đã lãnh đạo toàn thể dân tộc đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, đã chứng minh cho một chân lý của lịch sử là chỉ có Đảng Cộng sản Việt Nam, chính đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam, đại diện cho lợi ích của toàn dân tộc mới xứng đáng là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội.


     Trong giai đoạn hiện nay, trước những thời cơ và thách thức to lớn mà xu thế toàn cầu hóa mang lại, Đảng ta đã và đang tự chỉnh đốn, để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới. Mỗi đảng viên theo đó cũng phải nỗ lực, cố gắng hơn nữa để rèn luyện về phẩm chất và đạo đức cách mạng để thực sự là “nô bộc”, là “đầy tớ trung thành” của nhân dân. Một cuộc phát động lớn trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đã được tiến hành và đến nay, những thành tựu ban đầu của phong trào này đã góp phần củng cố và phát huy hơn nữa niềm tin của quần chúng nhân dân vào Đảng và từng cán bộ, đảng viên. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ăn sâu, bám rễ trong lòng mỗi người con nước Việt, trong đó, vai trò nêu gương của người đảng viên càng trở nên quan trọng và cần thiết.


     Thời gian qua, dư luận trong và ngoài nước đồng tình ủng hộ và tham gia mạnh mẽ vào công tác chỉnh đốn Đảng. Ủng hộ Chính phủ trong cuộc chiến đấu tranh chống tham nhũng. Có không ít những cán bộ, đảng viên bị nhân dân phát giác, đấu tranh vì thói tham nhũng, cửa quyền. Đảng ta đã kịp thời xử lý khai trừ những “con sâu bệnh” này ra khỏi Đảng đồng thời xử lý nghiêm minh, công khai trước toàn dân theo đúng quy định của pháp luật. Hành động kiên quyết này của Đảng cho thấy quyết tâm của Đảng Cộng sản Việt Nam trong việc xây dựng và chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng ta thật sự là chính đảng cách mạng, trong sạch và lành mạnh, xứng đáng với trọng trách và sự tin tưởng của toàn dân tộc.


     Hoạt động tự phê bình và phê bình đã được thực hiện một cách nghiêm túc trên tình thần xây dựng, đoàn kết, giúp nhau cùng tiến bộ. Nhiều Nghị quyết của Đảng được quán triệt, thực hiện một các sâu sắc từ trên xuống dưới trong toàn hệ thống chính trị. Những ý kiến đóng góp của quần chúng nhân dân vào hoạt động của Đảng và từng đảng viên được coi trọng. Lần đầu tiên, Việt Nam tổ chức thành công bỏ phiếu tín nhiệm. Hành động này là tiếng chuông, là động lực thúc đẩy cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước thực hiện tốt hơn nữa trọng trách được giao, thực sự là “nô bộc”, là “đầy tớ” trung thành của nhân dân.


     Những nỗ lực của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian qua được cả xã hội thừa nhận, những thành tựu đã đạt được trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc được dư luận trong và ngoài nước tôn vinh. Toàn dân tộc Việt Nam tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, tin tưởng vào con đi lên CNXH. Tuy rằng, trong giai đoạn hiện nay, Việt Nam đang trong thời kỳ quá độ đi lên CNXH, còn nhiều vấn đề bức xúc trong xã hội chưa được quan tâm giải quyết hoặc giải quyết chưa triệt để. Nhưng với một chính đảng cách mạng chân chính như Đảng Cộng sản Việt Nam, thì nhân dân ta vẫn đang và sẽ mãi đặt niềm tin vào Đảng và ngọn lửa niềm tin đó sẽ không bao giờ tắt.


     Minh Ngọc


8 nhận xét:

 1. sau bao nhiêu năm xây dựng và bảo vệ tổ quốc Đảng ta đã đạt được những thắng lới rất lớn,thắng lợi cách mạng tháng 8 năm 1945,thắng lợi trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc,cả những thắng lợi trong sự nghiệp đổi mới,đó đều là những thành tựu vĩ đại,hiện nay các bọn phản động và thế lực thù địch đang ra sức xuyên tạc,nói xấu Đảng ảnh hưởng trực tiếp đến nền an ninh quốc gia an toàn trật tự xã hội,mong mọi người đề cao cảnh giác để không bị che mắt bởi các chiêu trò của chúng

  Trả lờiXóa
 2. gần 85 năm qua Đảng ta đã lãnh đạo toàn thể dân tộc đi từ thắng lợi vĩ đại này đến thắng lợi vĩ đại khác,thắp sáng ngọn lửa niềm tin cho chúng ta yên tâm để xây dựng đất nước,trước những thời cơ và thách thức to lớn mà xu thế toàn cầu hóa mang lại,chúng ta cần phải chủ động hơn nữa, nỗ lực, cố gắng hơn nữa để cùng nhau chung tay xây dựng đất nước giàu mạnh sanh vai với cường quốc năm châu

  Trả lờiXóa
 3. Đảng cộng sản Việt Nam ra đời là sự chọn lựa của lịch sử, sự chọn lựa của nhân dân. từ khi ra đời, Đảng cộng sản Việt Nam đang hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình đối với đất nước. Đảng Cộng sản Việt Nam là ngọn lửa của niềm tin, là sự chọn lựa và đang nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của quần chúng nhân dân

  Trả lờiXóa
 4. Những nỗ lực của Đảng Cộng sản Việt Nam trong thời gian qua được cả xã hội thừa nhận, những thành tựu đã đạt được trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc được dư luận trong và ngoài nước tôn vinh. Toàn dân tộc Việt Nam tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, tin tưởng vào con đi lên CNXH. Đảng Cộng sản Việt Nam luôn là niềm tin, là ngọn lửa soi đường cho dân tộc ta.

  Trả lờiXóa
 5. chỉ có Đảng Cộng Sản Việt Nam mới xứng đáng là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội,trải qua bao thăng trầm lịch sử,Đảng ta đã giành được rất nhiều thành tựu vĩ đại,chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng rằng,Đảng còn làm được nhiều hơn thế nữa,nhân dân vẫn đang và sẽ mãi đặt niềm tin vào Đảng và ngọn lửa niềm tin đó sẽ không bao giờ tắt

  Trả lờiXóa
 6. dantronglua muonnam16:33 11 tháng 3, 2014

  Đảng Cộng Sản Việt Nam là ngọn lửa của niềm tin,Đảng đã lãnh đạo và cầm quyền với tất cả sự xứng đáng và chính đáng, được thừa nhận, được ủng hộ, được giúp đỡ, được bảo vệ, được tin tưởng bởi tuyệt đại đa số nhân dân,hiện nay thế lực thù địch và bọn phải động đang ra sức nói xấu xuyên tạc bôi nhọ Đảng để thực hiện mưu đồ chính trị,chúng ta là những người có hiểu biết đặc biệt là các bạn trẻ chúng ta hãy làm chủ với chính kiến của mình trên những gì mà bạn đã được học từ khi lọt lòng cho đến khi ngồi trên giảng đường và cả sau này khi bạn trưởng thành,tuyệt đối đề cao cảnh giác không rơi vào bẫy địch

  Trả lờiXóa
 7. Đảng là đội tiền phong của giai cấp vô sản, phải làm cho giai cấp mình lãnh đạo được dân chúng, bản chất giai cấp công nhân của Đảng được thể hiện trước hết ở hệ tư tưởng của Đảng là chủ nghĩa Mác Lênin, ở lý tưởng và mục tiêu của Đảng là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, cuối cùng là chủ nghĩa cộng sản, lý tưởng và mục tiêu đó phải được cụ thể hoá từng bước thành đường lối và chính sách cơ bản của Đảng.

  Trả lờiXóa
 8. […] Đảng Cộng sản Việt Nam – ngọn lửa của niềm tin!. […]

  Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm