Thứ Hai, 3 tháng 2, 2014

  “Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng, một mùa xuân tươi tràn ánh sáng khắp nơi nơi. Đảng đã đem về tuổi xuân cho nước non, vang tiếng hát ca chứa chan niềm yêu đời”

[caption id="attachment_2225" align="aligncenter" width="311"]84 năm mùa xuân của đảng                          84 năm mùa xuân của Đảng[/caption]


          Mùa Xuân về rạo rực khắp phố phường làng bản, rạo rực lòng người. Từ bao giờ cứ mỗi độ xuân về, chúng ta lại thốt lên tự trái tim mình: “ Mừng Đảng, Mừng Xuân”. Đảng sinh ra vào một mùa xuân và đã mang đến cho dân tộc Việt Nam những mùa xuân bất tận. Đảng là biểu tượng của mùa xuân, và trong tràn ngập sắc xuân có lồng lộng sắc cờ hồng của Đảng. Đã 84 mùa xuân, chúng ta có Đảng. Từ khi thành lập, Đảng đã vững tay chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua biết bao thác ghềnh gian lao thử thách, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác để đưa đất nước ta sánh vai với các cường quốc năm châu trên thế giới.


          Từ ngàn đời nay, trong đời sống tinh thần của mỗi người dân Việt Nam, mùa Xuân luôn tượng trưng cho sức mạnh, sự trẻ trung và những gì tốt đẹp nhất "Một năm bắt đầu từ mùa xuân". Và cách mạng Việt Nam cũng bắt đầu từ một mùa xuân, đó là mùa xuân năm 1930 Đảng ta ra đời như một vầng dương tỏa sáng, như ngọn đuốc hào quang xua đi cái đêm dài nô lệ của dân tộc, và từ đây ngọn đuốc ấy mãi mãi soi sáng dẫn lối, đưa đường, đưa con thuyền cách mạng đến bờ vinh quang.
"Đảng là mùa xuân, Đảng là mẹ hiền, Đảng cho ta sáng mắt, sáng lòng", những lời ngợi ca ấy nhân dân ta dành cho Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu sáng lập và rèn luyện trong 84 năm qua, hoạt động của Đảng gắn liền với sự nghiệp cách mạng vẻ vang và sự phát triển bền vững của dân tộc Việt Nam anh hùng. Chặng đường đó không ít những mùa xuân để lại những dấu ấn khó quên trong lịch sử cách mạng của dân tộc. Để ngày nay chúng ta lật lại những trang sử của cách mạng Việt Nam chúng ta có cảm tưởng như những sự kiện lớn có tính bước ngoặt trong cách mạng Việt Nam đã hẹn cùng mùa xuân để rồi một mùa xuân chúng ta lại làm nên những chiến công huy hoàng.


          Vừa mới ra đời, tuy lực lượng còn rất nhỏ bé, nhưng Đảng ta đã đi sâu vào các tầng lớp nhân dân, tuyên truyền, vận động, tổ chức và lãnh đạo quần chúng liên tiếp dấy lên ba phong trào cách mạng rộng khắp cả nước, từ cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh 1930 - 1931, đến cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 rồi sau đó là cao trào cứu nước 1941 - 1945 thể hiện sức mạnh vĩ đại, lực lượng cách mạng to lớn của giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và toàn thể dân tộc Việt Nam. Tuy ra đời trong những năm đen tối nhất của dân tộc, song Đảng ta đã vươn tới tầm cao trí tuệ của thời đại là chủ nghĩa Mác - Lênin. Chính sự kết hợp tuyệt vời giữa chủ nghĩa Mác và truyền thống yêu nước bất khuất của dân tộc đã đưa Đảng Cộng sản Việt Nam nhanh chóng đi sâu vào quần chúng nhân dân cả nước. Sau 15 năm thành lập, với khoảng 5.000 đảng viên, với đường lối cách mạng đúng đắn, sáng tạo của Đảng và sự lãnh đạo thiên tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tháng Tám năm 1945 nhân dân ta đã làm nên cuộc cách mạng thần kỳ giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc, lập nên Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Và ngay từ những ngày Chính quyền non trẻ của nhân dân ta vừa ra đời đã phải cùng lúc chống ba loại giặc: giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm, nhân dân ta chỉ với dáo mác, gậy gộc lại phải chấp nhận một cuộc kháng chiến trường kỳ với kẻ thù hung bạo, có sức mạnh vật chất gấp nhiều lần. Song, kỳ lạ thay trong vô vàn khó khăn ấy, vận mệnh nước nhà như “nghìn cân treo sợi tóc”, dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta, quân đội ta đã trưởng thành nhanh chóng, càng đánh càng mạnh, cuối cùng kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng lẫy lừng Điện Biên Phủ rung động năm châu, chấn động địa cầu. Thực dân Pháp bại trận, đế quốc Mỹ thay chân hòng thực hiện chủ nghĩa thực dân mới, nhưng đế quốc Mỹ đã vấp phải quyết tâm sắt đá "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" và đường lối chiến tranh nhân dân bách chiến bách thắng của Đảng, một lần nữa Đảng ta động viên toàn dân tộc đứng lên tiến hành cuộc kháng chiến cứu nước long trời lở đất, và tiếp tục giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, thực hiện thành công phương châm chiến lược trong bài thơ “ Thơ Chúc Tết Xuân Kỷ Dậu 1968” của Bác Hồ vĩ đại:


                                     “Nǎm qua thắng lợi vẻ vang,


                                     Nǎm nay tiền tuyến chắc càng thắng to.


                                     Vì độc lập, vì tự do,


                                     Đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào.


                                     Tiến lên! Chiến sĩ, đồng bào,


                                     Bắc-Nam sum họp, xuân nào vui hơn”


          Cả dân tộc ta kiên cường đứng dưới ngọn cờ của Đảng, được sự ủng hộ và giúp đỡ của bạn bè quốc tế và nhân loại tiến bộ, dẫn đến thắng lợi huy hoàng bằng cuộc Đại thắng mùa Xuân 1975, non sông đất nước ta thu về một mối, dân tộc Việt Nam được vinh dự đứng trong hàng ngũ tiên phong chống đế quốc, là biểu tượng của lòng dũng cảm, là lương tri, là phẩm giá loài người trong thế kỷ XX. Thắng lợi đó còn thể hiện tầm tư tưởng vĩ đại của Bác, bản lĩnh, trí tuệ của Đảng ta, sự đoàn kết, ý chí quyết tâm và lòng nhân hậu của dân tộc Việt Nam, mở ra một trang vàng chói lọi, kỷ nguyên độc lập tự do tiến lên Chủ Nghĩa Xã Hội của dân tộc ta.


          Có thể nói, thế kỷ XX đã để lại bao dấu ấn đầy kỳ tích, Đảng ta lại tiếp tục sứ mệnh vinh quang dẫn dắt soi đường cho nhân dân ta đi qua những mùa xuân khó khăn khắc phục hậu quả chiến tranh, nghèo nàn lạc hậu, để tiến hành công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước. Tương lai tươi sáng của Việt Nam được thực tiễn chứng minh bằng những thành tựu vượt bậc của 28 năm đổi mới trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại, an ninh quốc phòng, chúng ta chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, tăng cường hợp tác trên nhiều mặt. Việt Nam đã trở thành nước có nền kinh tế phát triển năng động thuộc hàng bậc nhất Đông Nam Á, sớm hoàn thành sự nghiệp Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa đất nước, tạo ra thế và lực mới cho đất nước tiếp tục đi lên với triển vọng tốt đẹp.


          Đất nước ta dưới sự lãnh đạo của Đảng đã trải qua biết bao mùa xuân huy hoàng dựng nước và giữ nước, ngày nay vẫn đang tiến những bước vững chắc trên con đường Chủ Nghĩa Xã Hội, giá trị lịch sử to lớn của những mùa xuân ấy sẽ mãi mãi nở hoa, kết trái, được khắc ghi trong trái tim mỗi con người Việt Nam. Để có được nền độc lập, bình yên hôm nay cũng không thể thiếu được những đóng góp không nhỏ của lực lượng Công An Nhân Dân (CAND). Ra đời trong mùa Xuân của Đảng, lực lượng CAND nhanh chóng trở thành lực lượng xung kích trọng yếu, luôn kề vai sát cánh với nhân dân và dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã trở thành thanh bảo kiếm của Đảng của nhân dân trong sự nghiệp giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ an ninh quốc gia trong từng giai đoạn cách mạng và đặc biệt là trrong thời kỳ đổi mới, hội nhập quốc tế của đất nước hiện nay, lực lượng CAND luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, góp phần làm nên những mùa xuân hào hùng của dân tộc.


          Mừng Đảng Cộng Sản Việt Nam quang vinh, mừng Xuân Giáp Ngọ 2014, mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sỹ CAND và nhân dân ta đầy ắp niềm vui, hạnh phúc, bởi nhân dân ta, tổ quốc ta luôn có Đảng lãnh đạo, có tư tưởng của Bác soi đường, nhân dân ta càng thêm tin tưởng và tự hào về Đảng quang vinh với sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và tình yêu đất nước, niềm tin vào Đảng không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu để chèo lái con thuyền Việt Nam cập bến vinh quang, lực lượng CAND mãi mãi là thanh bảo kiếm anh hùng của Đảng của nhân dân ta, là tấm khiên vững chắc bảo vệ Đảng và nhân dân, đập tan những âm mưu thâm độc của kẻ thù. Với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, đất nước ta sẽ vững bước tiến lên con đường Chủ Nghĩa Xã Hội trong thời kỳ đổi mới, đoàn kết, hội nhập và phát triển bền vững. Để mỗi mùa xuân đến đất nước ta thêm tỏa sáng năm châu, trở thành bức thành trì vững mạnh của nền hòa bình nhân loại.


Sen Hong


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm