Thứ Sáu, 17 tháng 1, 2014Đất nước mở cửa hội nhập đi liền với các giá trị văn hóa của thế giới cũng được du nhập vào Việt Nam, đó là lẽ tất yếu của thời kỳ mở cửa. Nó cũng làm nảy sinh ra vấn đề nên tiếp thu các giá trị nào và nên bài trừ các giá trị nào mà “hòa nhập nhưng không hòa tan”. Làm sao cho các giá trị đó không xung khắc với đặc trưng của nền văn hóa truyền thống dân tộc, không đi ngược lại với lợi ích Quốc gia và quan trọng nhất là nó không là yếu tố làm rối loạn, gây ảnh hưởng đến sự phát triển của đất nước. Giá trị “dân chủ” phương Tây mà chúng ta bàn cãi lâu nay là một trong những giá trị mà chúng ta cần phải xem xét.
          Dân chủ là một xu thế tất yếu, là một xu hướng tiến bộ của nhân loại. Nhưng để có được dân chủ phải có một tiến trình đi từ thấp đến cao. Dân chủ phải phù hợp với xã hội và quan trọng nhất là dân chủ phải không ảnh hưởng đến lợi ích Quốc gia dân tộc, nó phải là một thành tố cần được sự điều chính để phù hợp với từng bước tiến của đất nước. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể hiểu được điều đó. Trong những năm gần đây đã có hiện tượng những người tự xưng danh là “nhà dân chủ” để truyền bá, phát động các phong trào dân chủ một cách tự phát gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của đất nước.
        Việc truyền bá các giá trị dân chủ do các “nhà dân chủ” thực hiện trong thời gian gần đây thực chất không phải là hành động vì những mục tiêu, hay lý tưởng cao đẹp của những cá nhân muốn cho đất nước phát triển. Những hành động gần đây của các “nhà dân chủ” đang chứa đựng đằng sau đó là những âm mưu chính trị. Họ truyền bá các giá trị dân chủ tư sản, giá trị tự do dân chủ phương Tây vào Việt Nam nhằm tạo ra một luồng gió mới, gây ra những phản ứng đa chiều trong nhân dân nhằm chạy theo cái mới, từ đó gây rối loạn đất nước để các “nhà dân chủ” trục lợi. Thực tế thì diễn biến của cái gọi là “phong trào dân chủ” diễn ra trong thời gian gần đây là kích động, lôi kéo nhân dân biểu tình chống Đảng, Nhà nước với các lý do như đòi tự do dân chủ, đòi biểu tình yêu nước, xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về kinh tế, chính trị, đối ngoại, tôn giáo, dân tộc.  Mục tiêu cuối cùng của các “nhà dân chủ” là muốn lợi dụng dân chủ như một nước cờ chính trị để “làm tiền” và “tiến thân” hơn là vì sự phồn vinh của đất nước hay sự thịnh vượng của dân tộc.
         Xét dưới góc độ giá trị thực tế mà nó đem lại cho nhân dân thì đó là con số không, không những chẳng giúp ích gì cho đời sống nhân dân, không giúp ích gì cho sự tiến bộ của đất nước mà còn gây nên sự rối ren cho nội bộ, gây mất đoàn kết, chia rẽ. Nhân dân phần đông không ai tin theo phong trào dân chủ kiểu này bởi bản chất của các phong trào này đều là do sự cầm đầu, chủ mưu của những kẻ lưu manh chính trị mặt dày có sự giật dây của nước ngoài. Chỉ một số ít dại dột, bị lừa phỉnh nên tin theo. Còn những kẻ đi theo phong trào dân chủ nhiệt tình thì xét cho cùng cũng chỉ vì tiền mà ngoại bang đem lại. Điểm mặt trong các cuộc biểu tình chống chính quyền, những vụ thị uy dân oan đòi đất…đều góp mặt đầy đủ các gương mặt khả ố của giới rận như Nguyễn Quang A, Tương Lai, Bùi Hằng…Đây là các “nhà dân chủ” chuyên nghiệp.
      Người dân không tin theo bởi vì cái thứ dân chủ xa vời trời Tây do mấy vị kia mang lại chẳng ai hiểu. Những thứ dân chủ tự do vô lối kia chẳng thích hợp với văn hóa truyền thống Việt Nam. Nhân dân cần những thứ thực tế, những giá trị sát với đời sống đem lại lợi ích thiết thân cho họ. Chẳng hạn như ngày xưa Đảng thực hiện khẩu hiểu “người cày có ruộng, đả đảo thực dân”, ngày nay Đảng đề ra khẩu hiệu xây dựng một “xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”… phù hợp với lợi ích của nhân dân nên nhân dân tin theo. Còn bây giờ cuộc sống đang yên đang lành, nhân dân đang ra sức xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc ai lại dại dột đi tin theo mấy thứ dân chủ ngoại lai làm gì. Bởi nếu các giá trị “dân chủ” thực sự tốt đẹp, tiến bộ thì nhân dân sẽ tự biết cách để tiếp thu mà không cần ai phải đưa đẩy chào mời như các “nhà dân chủ” vẫn làm.
     Con người chúng ta làm gì đi chăng nữa, phấn đấu gì đi chăng nữa thì xét cho cùng cũng vì hạnh phúc của bản thân và gia đình, vì những lợi ích thiết thân của họ. Lợi ích thiết thân của mỗi người dân Việt Nam đó là độc lập, tự do, hạnh phúc chứ không phải là những cuộc biểu tình bạo động hay chửi bới chính quyền theo các nhà dân chủ. Những giá trị mà các nhà dân chủ vẫn lôi kéo, dụ dỗ, lừa mị nhân dân đi theo không bao giờ phù hợp với nguyện vọng của người dân Việt Nam hiện nay. Vậy nên xin các nhà dân chủ đừng ép buộc nhân dân nữa.
       Rise Up

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm