Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2013

Capture


     Hiện nay, một trong những luận điệu được các thế lực thù địch nói chung, các tổ chức phản động nói riêng rêu rao, tuyên truyền đó là “đòi xóa bỏ điều 4 Hiến pháp”, “thực hiện đa nguyên đa đảng ở Việt Nam”... Điển hình là bài viết của một số đối tượng chống đối như Lê Hiếu Đằng, Huỳnh Ngọc Chênh... Với những người ít hiểu biết, mới nghe qua thì cũng có mấy cái cũng tàm tạm, hay hay. Nhưng xét một cách tổng thể và sâu xa thì vấn đề đa nguyên đa đảng ở đây chúng ta cần có cái nhìn đúng đắn, khách quan, từ đó thấy được âm mưu của các thế lực thù địch khi đề cập về vấn đề này.


     Trước hết, có thể thấy rằng, mọi quy định của pháp luật Việt Nam từ lớn đến bé trước khi ban hành đều tham khảo ý kiến của đại đa số nhân dân. Và trên thực tế, đại đa số đồng bào các dân tộc đều nhất trí với sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối của Đảng Cộng sản Việt Nam (hay nói cách khác người dân đồng ý với điều 4 Hiến pháp). Điều này xuất phát từ vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam - người cầm lái con thuyền cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Thực tiễn cách mạng đã chứng minh, Đảng Cộng sản Việt Nam với sự đồng tình, ủng hộ của quần chúng đã đánh tan biết bao kẻ thù hùng mạnh và hoàn toàn đủ sức lãnh đạo đất nước phát triển đi lên. Trong giai đoạn hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam đang có nhiều đổi mới, dân chủ hơn, có cơ chế chính sách hợp lòng dân, làm cho dân tin, cán bộ đảng viên ngày càng phấn đấu gương mẫu. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" được ban hành ngày 16/1/2012 nhằm tiến hành phê bình và tự phê bình đối với các cá nhân và tập thể, tập trung vào ba vấn đề cấp bách: 1. Ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; 2. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhất là ở cấp Trung ương, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế; 3. Xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm cá nhân người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và mối quan hệ với tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị.  Nghị quyết Trung ương 4 thực sự đã được tiến hành một cách nghiêm túc và đã đem lại hiệu quả cao, thể hiện sự nghiêm túc và tạo sự chuyển biến mới trong công tác xây dựng Đảng. Như vậy, có thể thấy rằng, một đảng hay đa đảng không đánh giá được tình trạng dân chủ ở một nước, mà nó phụ thuộc vào bản chất của đảng đó.


     Thứ hai, nếu Việt Nam thực hiện "đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập” sẽ biến thành cơ hội cho các thế lực thù địch nói chung, bọn phản động  nói riêng lợi dụng, kích động đấu đá, phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc và kết quả là sẽ biến thành những mất mát cho nhân dân mà không thể bù đắp được. Bởi vì, trong nước cũng có kẻ xấu, ngoài nước cũng có kẻ xấu, bọn chúng đang tìm mọi cơ hội để kích động  nhân dân tổ chức bạo động, biểu tình gây phức tạp tình hình ở nước ta và các thế lực bên ngoài sẽ có cơ hội để tạo cớ can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam.


     Chỉ cần làm một phép tính đơn giản thôi sẽ thấy ngay được ý đồ đen tối mà các thế lực thù địch suốt ngày lảm nhảm về đa nguyên đa đảng. Giả sử chúng ta đồng ý đa nguyên đa đảng, sẽ có rất nhiều tổ chức phản động, nhiều phần tử xấu ào ào nhảy vào thành lập đảng của mình, rồi tiến hành các hoạt động xấu, tiến hành cạnh tranh không lành mạnh... Như vậy, xã hội sẽ trở nên loạn lạc và tầng lớp chịu nhiều thiệt thòi nhất là quần chúng nhân dân.


     Thứ ba, thực tế một số nước trên thế giới đã chứng minh sự không hợp lý của đa nguyên đa đảng. Ở nhiều nước thực hiện chế độ đa nguyên đa đảng nhưng những quyền cơ bản của công dân vẫn không được đảm bảo, tình hình chính trị của những nước đó phức tạp, không ổn định vì tranh giành quyền lực và người dân phải chịu hậu quả. Hoặc ở ngay nước Mỹ, mặc dù có rất nhiều đảng nhưng trên thực tế chỉ có hai đảng đại diện cho quyền lợi cho giai cấp tư sản Mỹ thay nhau cầm quyền lãnh đạo đó là: Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ mà thôi. Ở một số nước khác, đa nguyên đa đảng đã làm cho tình hình xã hội phức tạp do thành lập phe nhóm, cạnh tranh không lành mạnh.


     Do vậy, mỗi người dân hãy có cái nhìn nhận đúng đắn về vấn đề này, không để các thế lực thù địch lôi kéo, lừa bịp nhằm thực hiện âm mưu đen tối của chúng.


LAT


13 nhận xét:

 1. Vấn đề đa nguyên đa đảng là vấn đề mà các thế lực thù địch luôn tìm cách khơi gợi và kích động quần chúng nhằm gây mất ổn định chính trị tại Việt Nam. Đây là một thủ đoạn hết sức nguy hiểm của kẻ địch mà mỗi người dân chúng ta phải hết sức tỉnh táo và đề phòng.

  Trả lờiXóa
 2. Cái này chuẩn:
  Chỉ cần làm một phép tính đơn giản thôi sẽ thấy ngay được ý đồ đen tối mà các thế lực thù địch suốt ngày lảm nhảm về đa nguyên đa đảng. Giả sử chúng ta đồng ý đa nguyên đa đảng, sẽ có rất nhiều tổ chức phản động, nhiều phần tử xấu ào ào nhảy vào thành lập đảng của mình, rồi tiến hành các hoạt động xấu, tiến hành cạnh tranh không lành mạnh… Như vậy, xã hội sẽ trở nên loạn lạc và tầng lớp chịu nhiều thiệt thòi nhất là quần chúng nhân dân

  Trả lờiXóa
 3. Đây rõ ràng như ban ngày là chiêu bài của các thế lực thù địch rồi. Âm mưu của chúng là gây nên tình trạng bất ổn về chính trị ở Việt Nam để tìm cách chống phá, can thiệp. Do vậy, với tình hình ở nước ta, phải kiên quyết không chấp nhận đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập.

  Trả lờiXóa
 4. Tôi nhất trí với tác giả rằng: một đảng hay đa đảng không đánh giá được tình trạng dân chủ ở một nước, mà nó phụ thuộc vào bản chất của đảng đó.

  Trả lờiXóa
 5. Đa đảng nghe thì hay, nhưng bài học từ Thái Lan, đất nước bên cạnh chúng ta đủ cho chúng ta thức tỉnh. Một Đảng mà Đảng thật sự cách mạng như ĐCS Việt Nam, một cuộc sống bình yên và hạnh phúc như hiện tại thì chẳng phải đó chính là điều tốt đẹp nhất mà chúng ta đang có và cần phải giữ không

  Trả lờiXóa
 6. Ngọn lửa hồng16:45 3 tháng 12, 2013

  sáng nay, thấy thủ tướng Thái Lan có vẻ như sẽ nhượng bộ với người biểu tình chống chính phủ mới biết sự phức tạp khôn lường của đa đảng đối lập. Nhân dân sẽ được gì nếu không phải đó là cuộc sống bị ảnh hưởng, kinh tế sa sút, bị kéo theo những khủng hoảng chính trị liên miên như ở Thái Lan

  Trả lờiXóa
 7. Thanh niên yêu nước16:47 3 tháng 12, 2013

  Người Việt Nam chỉ cần một chính đảng và chính đảng đã, đang và sẽ mãi mãi được người Việt Nam lựa chọn là Đảng Cộng sản Việt Nam và đó chính là sự lựa chọn tất yếu, khách quan, sự lựa chọn đúng đắn của lịch sử

  Trả lờiXóa
 8. Với Đảng và chế độ chính trị mà người đảng viên đã lựa chọn và phấn đấu bằng thái độ dứt khoát, sự tự chủ, độc lập, sáng tạo trong mọi hoạt động, bản lĩnh chính trị của Đảng ta là vừa kiên định mục tiêu, con đường xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, vừa biết mềm dẻo, linh hoạt, sáng tạo ở từng chặng đường để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của từng giai đoạn lich sử.

  Trả lờiXóa
 9. Một trong những vấn đề trước hết hiện nay là xây dựng Đảng ngang tầm với nhiệm vụ cách mạng trong thực tế, nêu rõ, mục tiêu, phương hướng chính xác đã được xác định, giải pháp, kế hoạch tổ chức thực hiện rõ ràng cũng đã được vạch ra, tiếp tục tin tưởng, quyết tâm hành động, tổ chức thực hiện một cách có tổ chức, dũng cảm, quyết liệt của cả hệ thống chính trị để có biến chuyển tích cực trong thực tế.

  Trả lờiXóa
 10. Nhân danh công lý05:53 1 tháng 9, 2015

  Một người nông dân cũng có thể thấy rằng: nếu Việt Nam thực hiện “đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập” sẽ biến thành cơ hội cho các thế lực thù địch nói chung, bọn phản động nói riêng lợi dụng, kích động đấu đá, phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc và kết quả là sẽ biến thành những mất mát cho nhân dân mà không thể bù đắp được.
  Do đó, không thể để chúng hoàn thành âm mưu của mình với luận điệu nguy hiểm đó

  Trả lờiXóa
 11. Nhân danh công lý06:04 1 tháng 9, 2015

  Nếu chế độ Đa nguyên chính trị đa đảng đối lập thật sự tốt đẹp và hoành tráng đến vậy. Tại sao ở nước đó vẫn còn tình trạng đói ngèo thiếu ăn dù đó có là nước Mỹ to lớn nhất thế giới.
  Sự tranh giành quyền lực giữa các đảng vô tình đẩy người dân vào thế lưỡng nan. Thậm chí gây thù chuốc oàn với nhau bởi tinh thần ủng hộ của họ là khác nhau

  Trả lờiXóa
 12. Người tử tế06:08 1 tháng 9, 2015

  Chúng ta không thừa nhận những thành tích mà chế độ Tư bản đạt được trong quá trình tiến hóa của toàn nhân loại. Ở đó vũ khí, công nghệ,...được chú ý đầu tư trên cơ sở của mỗi quốc gia.
  tuy nhiện, hiện trên thế giới vẫn tồn tịa nhiều hệ thống chính trị chỉ ra rằng: Không một chế độ nào là tuyệt đối hóa, tối ưu hóa. Do đó, việc lựa chọn con đường phát triển dù là một đảng thì đó vẫn mãi là ý nguyện của lòng dân

  Trả lờiXóa
 13. Mỗi quốc gia có quyền lựa chọn định hướng phát triển đó là quyền tài phán cao nhất của quốc gia đó trên trường quốc tế. Tren cơ sở nguyện vọng lòng dân, nước Việt Nam lữa chọn con đường tiến lên xã hội chủ nghĩa. Đó là chế độ chiếm thiểu số trong toàn các dân tộc trên thế giới.
  Tuy nhiện, lại là một trong số các quốc gia có mức độ an ninh tốt, ít xảy ra xung đột, khủng bố và các tệ nạn kinh hoàng khác.
  Như vậy, Đâu là chế độ toàn diện hơn?

  Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm