Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2013

KhaiMaiDHDTQLanXIP1


          Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam là văn bản pháp luật có giá trị cao nhất trong hệ thống pháp luật của Nhà nước. Hiến pháo đang có hiệu lực được kì họp thứ 11, Quốc hội khóa VIII thông qua năm 1992. Trước đó, còn có Hiến pháp năm 1946, 1959 và 1980.


          Ngày 28 tháng 11 năm 2013, với 97% đại biểu tán thành, toàn văn dự thảo Hiến pháp sửa đổi đã được Quốc hội thông qua. Đây là sự kiện lớn mang tính chất lịch sử của thời kì xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hội nhập quốc tế, đưa đất nước phát triển đồng thời cũng thể hiện quá trình làm việc cần mẫn, tâm huyết, tận tụy của các đại biểu quốc hội được của cử tri trong và ngoài nước, các ngành, các cấp và cả hệ thống chính trị tham gia. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã khẳng định: “Hiến pháp thể hiện tinh thần đổi mới và là bản Hiến pháp được chuẩn bị với tinh thần như vậy nên đã thể hiện được ý Đảng, lòng dân”.


          Việc thông qua Hiến pháp mới là niềm hân hoan của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, trước mắt chúng ta là vô vàn các công việc có liên quan đến việc thực thi Hiến pháp như: bổ sung sửa đổi một số luật, pháp lệnh và văn bản qui phạm pháp luật cho phù hợp với Hiến pháp và đặc biệt là đưa Hiến pháp vào thực thi ở trong toàn dân trên tất cả các lĩnh vực của đời sống.


          Việc soạn thảo, lấy ý kiến đóng góp toàn dân và thông qua Hiến pháp sửa đổi đã đòi hỏi một sự cố gắng nỗ lực to lớn của cả hệ thống chính trị, nhưng sau khi Hiến pháp được thông qua, làm thế nào để Hiến pháp được thực thi kịp thời, nhanh chóng, hiệu quả và đúng đắn là một câu hỏi lớn. Trong khi đó, các thế lực thù địch vẫn đang tiếp tục các luận điệu chống phá, lợi dụng việc sửa đổi, bổ sung này để tuyên truyền, rêu rao các luận điệu sai trái đòi hỏi chúng ta phải đặc biệt chú trọng đến công tác bảo vệ việc thực thi Hiến pháp. Theo thời gian tới chúng ta cần làm tốt các công việc sau:


          Thứ nhất: Đảm bảo cho mọi người dân trong xã hội đều nắm được tinh thần cơ bản của Hiến pháp sửa đổi. Có thể nói việc sửa đổi Hiến pháp là kết quả cuộc lấy ý kiến lớn trong toàn dân, vì vậy Đảng và Nhà nước cũng như các địa phương phải bằng mọi biện pháp và hình thức để nhân dân có thể nâng cao nhận thức và hiểu biết về Hiến pháp sửa đổi. Có thể thực hiện qua việc mở các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, ytrao đổi, lớp học phổ biến Hiến pháp cho mọi người. Bên cạnh đó nên mở một đợt tuyên truyền lớn và rộng rãi trên các phương tiện truyền thông đại chúng, mở các cuộc thi tìm hiểu Hiến pháp sửa đổi trong học sinh, sinh viên, công nhân, viên chức.


          Thứ hai: Nhanh chóng hoàn thiện các công việc có liên quan đến việc thực thi Hiến pháp. Cụ thể là: hoàn thiện bộ máy các cơ quan nhà nước đặc biệt về chức năng nhiệm vụ để phù hợp Hiến pháp mới, tiếp tục sử đổi bổ sung các văn bản qui phạm pháp luật theo Hiến pháp sửa đổi, quá trình sửa đổi bổ sung này cần có sự tập trung lớn của các nhà làm luật và ý kiến toàn dân phù hợp với ý chí và nguyện vọng của nhân dân.


          Thứ ba: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân, tránh các luận điệu xuyên tạc sai trái của các thế lực chống phá.


          Thứ tư: Nêu cao vai trò của các cơ quan nhà nước trong bảo vệ việc thực thi Hiến pháo, trước hết là Quốc hội. Ủy ban pháp luật nên có bộ phận đảm bảo thực thi hiến pháp, ngăn chặn các hành vi vi hiến. Trách nhiệm của cơ quan tố tụng và trách nhiệm cơ quan chuyên môn của Quốc hội giám sát thực thi hiến pháp như quyền bào chữa của bị can, bị cáo. Chúng ta thấy các hình thức ép cung, mớm cung vẫn xảy ra. Do vậy, nếu người dân có quyền bào chữa, trưng cầu luật sư ngay từ đầu sẽ hạn chế những sai sót.


          Hiến pháp mới là thành tựu đánh dấu bước phát triển mới của đất nước nhưng mức độ của thành tự và sự phát triển đó còn tùy thuộc và việc được tôn trọng và phát huy hiệu quả thế nào trong thực tiễn cuộc sống. Do đó, hơn bao giờ hết đặc biệt trong giai đoạn đầu của việc thực thi Hiến pháp hiện nay, bảo vệ việc thực thi Hiến pháp sẽ không là nghĩa vụ của riêng ai.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm