Thứ Tư, 18 tháng 9, 2013

Vũ Công Anh
      Trong hệ thống pháp luật VIệt Nam bao gồm nhiều ngành luật chuyên ngành khác nhau, mỗi ngành luật độc lập lại có những đối tượng điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh riêng để thực hiện vai trò quả lý, ổn định xã hội theo chức năng nhiệm vụ của mình. Trong tất cả các ngành luật của nước ta nếu coi luật Hiến Pháp là cơ sở để các ngành luật khác từ đó cụ thể hóa ra đối tượng và phạm vi điều chỉnh của mình thì luật hình sự là ngành luật cơ bản, trọng yếu, có tính chất xương sống trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

Tại sao chúng ta lại có thể khẳng định luật hình sự là ngành luật xương sống trong hệ thống pháp luật việt Nam?

     Trước hết xuất phát từ đối tượng điều chỉnh “đặc biệt” của Ngành luật hình sự là quan hệ xã hội giữa nhà nước và người phạm tội. Khi trên thực tế có sự kiện tội phạm xảy ra thì xuất hiện một loại quan hệ giữa nhà nước và chủ thể của hành vi phạm tội đó được ngành Luật Hình sụ điều chỉnh. Hay nói cách khác đối tượng tác động của luật hình sự là những cá nhân thực hiện hành vi phạm tội mà được coi là tội phạm. Tội phạm là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định trong bộ luật hình sự tại Khoản 1, điều 8, bộ luật hình sự 1999 được sửa đổi bổ sung năm 2009. Trong thực tế tình trạng tội phạm diễn ra rất phổ biến và mức độ nguy hiểm cho xã hội ngày càng gia tăng, chính tội phạm là căn nguyên của sự sụp đổ chế độ chính trị của một đất nước nếu tình trạng gia tăng tội phạm trong lĩnh vực an ninh quốc gia, hay chính nó là đối tượng làm gia tăng sự bất ổn xã hội nếu tình trạng gia tăng tội phạm tính mạng, sực khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người, xâm phạm quyền tự do của nhân dân, dân chủ, mâu thuẫn trong nhân dân làm cho dân chúng bất an, làm xáo trộn nền kinh tế, làm cho nền kinh tế biến động và là nguy cơ xảy ra “nền kinh tế bóng bóng” nếu tình trạng tội phạm về ma túy về buôn lậu gia tăng, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế. Nhưng với đội tượng điều chỉnh riêng biệt của luật hình sự và phương pháp điều chỉnh đặc thù của nó là mệnh lệnh – phục tùng, áp đặt đơn phương cho người thực hiện hành vi phạm tội thì luật hình sự đã phần nào ổn định được chế độ chính trị, nền kinh tế và xã hội của nước ta từ trong thời kỳ phong kiến đến ngày nay. Và khi luật hình sự là công cụ kiểm soát hiệu quả các hành vi trong xã hội thì nền kinh tế ngày càng phát triển hơn và nước ta dần trở thành nước có nền chính trị ổn định bậc nhất thế giới như hôm nay.
      Cơ sở thứ hai dùng để xác định tính chất xương sống của ngành luật hình sự là nếu QPPL của các ngành luật độc lập khác vừa điều chỉnh vừa bảo vệ cùng một nhóm QHXH nhất định được quy định cụ thể trong ngành luật đó thì ngành luật hình sự chỉ duy nhất điều chỉnh một nhóm QHXH giữa nhà nước và người phạm tội nhưng lại làm nhiệm vụ bảo vệ nhiều loại QHXH khác nhau được các ngành luật khác điều chỉnh. Tức là nó chính là “cái khung” pháp lý để bảo vệ, duy trì hoạt động của các ngành luật khác và giúp những ngành luật chuyên ngành thực hiện chức năng của mình một cách hiệu quả để góp phần vào ổn định đất nước thực hiện được ý đồ chính trị của giai cấp cầm quyền một cách tuyệt đối. Đưa xã hội và khuôn khổ pháp lý một cách dễ dành hơn.

 


      Căn cứ để khẳng định tính chất xương sống cơ bản của ngành luật hình sự ở nước ta là quá trình hình thành nhà nước gắn liền với sự ra đời và phát triển của ngành luật hình sự. Cụ thể ta biết trong lịch sử hình thành của các triều đại phong kiến Việt Nam HTPL được gắn liền đồng nhất với Hình Luật hay chính là luật hình sự. nếu ngành luật hiến pháp chỉ xuất hiện ở nước ta sau năm 1945 khi đất nước có bản hiến pháp đầu tiên xuất hiện quy định các vấn đề cơ bản của một đất nước thì Luật hình sự ra đời gắn với các triều đại phong kiến việt Nam. Trong đó có hai bộ hình luật điển hình là Quốc Triều hình Luật và Hoàng Triều Luật lệ của triều đại nhà Lê và nhà Nguyễn. Cũng đồng ngĩa với việc điều chỉnh, bảo vệ xã hội gắn liền với việc sử dụng hình luật là công cụ hiệu quả nhất để duy trì củng cố thế lực của một triều đại. Đó là một căn cứ quan trọng để từ đó xã hội được đi vào khuôn khổ pháp luật như mong muốn của nhà cầm quyền.
      Cơ sở quan trọng để khẳng định tính chất xương sống của ngành luật hình sự trong HTPL Việt Nam là xuất phát từ vai trò, chức năng hay là nhiệm vụ của ngành Luật hình sự. Tại điều 1 BLHS quy đinh nhiệm vụ của Bộ Luật hình sự: “Bộ luật hình sự có nhiệm vụ bảo về chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của nhân dân, bảo về quyền bình đẳng giữa đồng bào các dân tộc, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, bảo vệ trật từ pháp luật xã hội chủ nghĩa, chống mọi hành vi phạm tội; đồng thời giáo dục mọi người ý thức tuân theo pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm..
      Để thực hiện nhiệm vụ đó, Bộ luật hình sự quy định tội phạm và hình phạt đối với người phạm tội.” xuất phát từ quy định trên ta thấy rõ được chức năng nhiệm vụ của Luật hình sự là chức năng bảo vệ, chức năng phòng và chống tội phạm và chức năng giáo dục mọi người tuân thủ theo pháp luật. Luật hình sự bảo về các quan hệ xã hội quan trọng cần thiết cho sự ổn định và phát triển của xã hội trước sự xâm hại của tội phạm. Đây là chức năng cơ sở cho tính xương sống của Luật hình sự, bởi dưới sự bảo về của ngành luật hình sự thì các ngành luật khác điều chỉnh các QHXH khác như luật dân sự điều chỉnh QHPL dân sự, Luật hành chính điều chỉnh QHPLHC liên quan đến chấp hành điều hành, … mới có thể điều chỉnh đưa QHPL của mỗi chuyên ngành đi vào cuộc sống một cách dễ dàng, không bị xâm hại hay phát huy được vai trò của chuyên ngành luật riêng biệt.
      Như ta đã biết “xây mà chống, chống mà xây”, tức có bảo vệ, phòng chống được tội phạm các hành vi xâm hại đến nền móng của một đất nước như thể chế chính trị, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, nền kinh tế… thì nhân dân mới có điều kiện học tập, phát huy được lòng yêu nước của mình để kiến cuốc, xây dựng đất nước đưa dất nước đi lên một tầm mới. Hơn nữa, luật hình sự còn có chức năng giáo dục, răn đe con con người có ý thức chấp hành những quy định của luật hình sự nói riêng và pháp luật Việt Nam nói chung. Luật hình sự quy định những chế tài hình sự cho đối tượng thực hiện những hành vi VPPLHS hay nói cách khác tội phạm sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý, được quy định trong BLSH. Nhưng việc các cá nhân này chịu trách nhiệm hình sự không phải nhằm mục đích xử phạt để trừng trị người phạm tội mà còn nhằm mục đích giáo dục họ và giáo dục mọi người nói chung. Cũng chính qua chức năng giáo dục ý thức con người mà luật hình sự thực hiện chức năng phòng ngừa tội phạm một cách hiệu quả. “ Răn đe, giáo dục, cảm hóa, cải tạo người phạm tội trở thành người lương thiện; qua đó, bồi dưỡng cho mọi công dân tinh thần, ý thức làm chủ xã hội, ý thức tuân thủ pháp luật, chủ động tham gia phòng ngừa và chống tội phạm.”(trích lời nói đầu BLHS). Với chức năng này luật hình sự đã khăng định tính chất xương sống của chuyên ngành mình, bởi với chức năng này đã tạo ra một hành lang “cứng” “khuôn mẫu” để cho xã hội đi vào một trật tự nhất định để từ đó nhân dân được phát huy tối đa quyền làm chủ của mình, thể hiện đất nước của dân do dân vì dân.
      Tính chất xương sống được phát huy hiệu qua thông qua một bộ máy công cụ hiệu quả như hệ thống nhà tù, trại giam, lực lượng vũ trang An ninh quân đội… góp phần cho những quy định của BLHS dễ dàng được thực hiện và phát huy có hiệu cảu trong đất nước ta.
     Nếu ví HTPL Việt Nam là một ngôi nhà thì Luật hình sự đóng vai trò là nền móng để xây dựng ngôi nhà đó, nền móng có vững chắc thì ngôi nhà mới vững chắc chống chọi được phòng ba bão táp, để con người trong ngôi nhà đó an cư lạc nghiệp và ngược lại nền móng bị phá vỡ thì ngôi nhà không thể bền vững.

21 nhận xét:

 1. Tôi Yêu Việt Nam05:48 19 tháng 9, 2013

  Với vai trò to lớn của luật hình sự thì việc xóa bỏ tuyên bố 258 là không thể, là không hợp lý, nó chỉ tạo thuận lợi cho bạn phản động chống phá nhà nước ta. Vì vậy bảo vệ quy phạm pháp luật hình sự là tiền đề cho sự ổn định chính trị và xã hội của nước ta.

  Trả lờiXóa
 2. hiện nay tình hình tội phạm diễn ra càng nghiêm trọng và phức tạp vì vậy phạm vi điều chỉnh và bảo vệ của luật hình sự cần được mở rộng hơn nữa, để thực hiện được chức năng, nhiệm vụ của mình. Và hơn nữa là chúng ta bên cạnh mở rộng bộ luật hình sự thì cần xử lý nghiệm minh và triệt để hơn tội phạm.

  Trả lờiXóa
 3. Luật hình sự chỉ được áp dụng khi có hành vi phạm tội diễn ra. vì vậy chỉ cần nhân dân ý thức được hành vi của mình thì sẽ không xâm hại đến các quan hệ pháp luật hình sự bảo vệ. Nhà nước áp dụng luật hình sự với mục đích là bảo vệ xã hội, đất nước mà cụ thể hơn chính là quyền của con người. Vì vậy chúng ta cần tôn trọng và thực hiện nghiêm chỉnh nó.

  Trả lờiXóa
 4. Luật hình sự Việt Nam là một trong những bộ luật hoàn chỉnh nhất của hệ thống pháp luật Việt Nam từ trước đến này, nó quy định hầu như là tất cả những tội mà hay xảy ra trong cuộc sống.Có thể nói nó là xương sống của hệ thống pháp luật Việt Nam vì Nếu không có bộ luật hình sự thì tất cả những ngành luật khác sẽ không có căn cứ để xác định tội danh như thế nào cả

  Trả lờiXóa
 5. Luật hình sự Việt Nam là một trong những công cụ sắc bén, hữu hiệu để đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm, góp phần đắc lực vào việc bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, góp phần duy trì trật tự an toàn xã hội, trật tự quản lý kinh tế, bảo đảm cho mọi người được sống trong một môi trường xã hội và sinh thái an toàn, lành mạnh, mang tính nhân văn cao. Luật hình sự chính là nền tảng cho sự ra đời của những ngành luật khác

  Trả lờiXóa
 6. Bộ luật Hình sự là công cụ hữu hiệu của Nhà nước trong việc quản lý xã hội, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm, góp phần quan trọng trong việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo về lợi ich của Nhà nước, của các tổ chức và của công dân. Sau khi triển khai thi hành, đến nay cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, xu hướng hội nhập quốc tế của đất nước, thì càng ngày, bộ luật càng cho thấy tầm quan trọng của mình trong vấn đề duy trì an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội. Đó là một bộ luật có sức mạnh xương sống, cốt lõi trong các bộ luật ở Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 7. Luật hình sự là một bộ luật hết sức quan trọng trong hệ thống các bộ luật của Việt Nam hiện nay. Đó là sức mạnh của công lý nhằm đấu tranh với các thế lực thù địch, ngăn chặn một cách triệt để các hành vi xâm hại đến an ninh quốc gia cũng như xâm hại đến lợi ích hợp pháp của mỗi công dân. Đó là công cụ tốt nhất cho việc đảm bảo và giữ giàn trật tự an toàn xã hội.

  Trả lờiXóa
 8. Lỳ Đẳng Cấp22:53 19 tháng 9, 2013

  Bất cứ một quốc gia nào trên thế giới, để giữ được sự bình yên cho tổ quốc, cho dân tộc thì đều cần có những bộ luật cụ thể, đưa con người ta sống theo những chuẩn mực nhất định, không làm nguy hại đến an ninh quốc gia, và trật tự an toàn xã hội. Ở Việt Nam, bộ luật hình sự đóng giữ một vai trò hết sức quan trọng trong việc giữ vững an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, là công cụ để nhà nước đảm bảo tốt nhất cho các quyền lợi của người dân. Đó là một bộ luật mang tính nền móng và quan trọng bậc nhất trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

  Trả lờiXóa
 9. Để thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chế độ xã hội, trật tự xã hội, Nhà nước dùng nhiều biện pháp khác nhau vừa có tính thuyết phục vừa có tính cưỡng chế để đấu tranh, ngăn chặn những hành vi vi phạm pháp luật. Tùy theo tính chất, mức độ của các vi phạm pháp luật mà nhà nước lựa chọn sử dụng các chế tài thích hợp như: Dân sự, hành chính, kinh tế, hình sự... mà trong đó chế tài hình sự là nghiêm khắc nhất nhằm xử lý bất kỳ người nào có hành vi xâm phạm nghiêm trọng các lợi ích của Nhà nước, của xã hội và của công dân. và có tầm quan trọng bấc nhất trong các bộ luật hiện hành, là cái khung cho các bộ luật khác phát triển.

  Trả lờiXóa
 10. Tầm quan trọng của bộ luật hình sự thì chắc không phải nói nhiều chúng ta cũng biết. đó là một công cụ hữu hiệu để Đảng và nhà nước ta thực hiện các biện pháp quản lý, duy trì trật tự an toàn xã hội và các biện pháp giữ vững an ninh quốc gia. tính chất và vai trò của nó là không phải bàn cãi. tuy nhiên trong đó còn có những hạn chế nhất định mà chúng ta cần hoàn thiện hơn.

  Trả lờiXóa
 11. Với nhiệm vụ và chức năng to lớn của Luật hình sự thì chúng ta cần phải bảo vệ nó. Bảo vệ nó chính là bảo vệ nền tảng cho quyền và lợi ích của bản thân mỗi chúng ta. Vậy nên trước tuyên bố 258 về việc xóa bỏ điều 258 của bộ luật hình sự là không thể được, đồng ý hủy bỏ cũng chính là chúng ta đã phá vỡ lớp áo bảo vệ của chính chúng ta.

  Trả lờiXóa
 12. Bộ luật hình sự là một trong những bộ luật cốt lõi, mang tính nền tảng cho các bộ luật khác. nó là công cụ hết sức hiệu quả để cho nhà nước ta thực hiện các biện pháp quản lý, đảm bảo tối đa lợi ích của nhân dân ta. tầm quan trọng của nó là hết sức lớn lao. chúng ta cần phải tiếp tục phát huy thế mạnh của nó.

  Trả lờiXóa
 13. Trong thời đại công nghệ phát triển như vũ bão như hiện nay thì đất nước chúng ta xuất hiện rất nhiều tội phạm với nhiều hình thức và thủ đoạn khác nhau.Chính vì thế mà vai trò của ngành luật hình sự có vai trò rất to lớn trong xã hội ta hiện nay.Nó không chỉ mang tính răn đe mà còn dựa vào đó đánh giá mức độ nguy hiểm của hành vi của tội phạm trong xã hội để từ đó có các mức xử lí khác nhau.Chính vì thế nó không thể thiếu đối với mỗi quốc gia.

  Trả lờiXóa
 14. Thực sự thì nói thì ở đâu có con người sinh sống là ở đó có tội phạm.Chính vì thế luật hình sự là vô cùng quan trọng đối với một quốc gia nếu quốc gia đó muốn phát triển yên ổn.Những luật pháp mà nhà nước đưa ra sẽ có biện pháp răn đe những kẻ xấu có hành vi vi phạm pháp luật,gây ảnh hưởng đến của cải vật chất,tinh thần và thể xác của người khác.

  Trả lờiXóa
 15. Người ta nói ngành luật hình sự là ngành xương sống của ngành luật quả là không sai.Vì các luật khác đều dự trên luật hình sự mà phát triển ra.Ngành luật hình sự có yếu tố chủ chốt trong xã hội.Vì nó có vai trò hết sức to lớn,nó giữ vững an ninh trật tự của xã hội.

  Trả lờiXóa
 16. Mỗi ngành luật đều có vai trò và các lĩnh vực khác nhau trong đời sống xã hội.Nhưng chủ chốt nhất vẫn là ngành luật hình sự,vì luật hình sự quy định các mức tội về tội phạm gây ra.Như thế nó có thể kiểm soát tội phạm trong một quốc ra,nó có tính răn đe lớn trong xã hội.Nếu không có luật hình sự thì đất nước sẽ loạn,an ninh trật tự sẽ không còn được đảm bảo,việc xảy ra tội phạm là rất nhiều.

  Trả lờiXóa
 17. Những quy định những luật lệ của một chế độ một nhà nước nào cũng đều xuất phát từ những yêu cầu của thực tiễn mà thôi chứ chẳng ai có thể ngồi mà nghĩ ra được cả. Thế nên những luật lệ hãy những quy định của Nhà nước ta cũng thế nó cũng xuất phát từ thực tế để giúp cho Nhà nước ta quản lí một cách có hiệu quả nhất. Nếu chúng ta cứ tuân thủ pháp luật thì những luật lệ kia cũng chỉ là những quy định bình thường mà thôi.

  Trả lờiXóa
 18. Trong tình hình hiện nay khi mà các loại tội phạm có chiều hướng gia tăng thì luật hình sự Việt Nam có vai trò cực kì quan trọng.Nó không chỉ giúp xác định được các loại tội phạm đó mà nó còn giúp các cơ quan chức năng có thể xử lí nghiêm các hành vi phạm tội đó.Chính vì vậy mới nói bộ luật hình sự nước ta có tính chất xương sống.

  Trả lờiXóa
 19. Chúng ta cần khẳng định được vai trò vô cùng quan trọng của luật hình sự đối với nước ta.Tình trạng tội phạm đang trở nên phức tạp hơn bao giờ hết,đòi hỏi những nhà làm luật phải hết sức vất vả.Các ngành luật khác trong nước ta đều dựa vào bộ luật hình sự mà hình thành nên.Vì vậy mà nói bộ luật hình sự việt nam thật sự là một bộ xương sống không thể thiếu được.

  Trả lờiXóa
 20. hien nay toi pham xuat hjen rat nhjeu nen chug ta can phai can than.va truoc mat la bo luat hjh su phai no luc hon rat nhju nua.phai quyet tam nhan chjm dj nhug doj tuog gay bat on cho xa hoj.

  Trả lờiXóa
 21. Nhân danh công lý06:01 29 tháng 9, 2015

  Được vi như là hành lang pháp lý phục vụ đắc lực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước: Luật hình sự quy định những chế tài hình sự cho đối tượng thực hiện những hành vi VPPLHS hay nói cách khác tội phạm sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý, được quy định trong BLSH. Nhưng việc các cá nhân này chịu trách nhiệm hình sự không phải nhằm mục đích xử phạt để trừng trị người phạm tội mà còn nhằm mục đích giáo dục họ và giáo dục mọi người nói chung.

  Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm