Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

-Tâm Ngôn-

Trao đổi với các vị “nhân sĩ trí thức” về cái gọi là “Tuyên bố nghị định số 72/2013/NĐ-CP vi phạm hiến pháp, pháp luật việt nam và công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia

     Nghị định số 72/2013/NĐ-CP của Chính phủ về “Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng” được Chính phủ ban hành ngày 15/7/2013 nhằm thay thế cho Nghị Định số 97/2008/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên Internet và Thông tư liên tịch số 02/2005/TTLT/BCVT-VHTT-CA-KHĐT giữa Bộ Bưu chính viễn thông, Bộ Văn hóa thông tin, Bộ Công an và Bộ Kế hoach và Đầu tư về “Quản lý đại lý Internet” và Thông tư liên tịch số 60/2006/TTLT-BVHTT-BBCVT-BCA ngày 01/6/2006 giữa Bộ Văn hóa thông tin, Bộ Bưu chính viễn thông và Bộ Công an về “Quản lý trò chơi trực tuyến (online games)”. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, là cơ quan tham mưu trực tiếp cho Chính phủ ban hành Nghị định này, thì Nghị định 72 được ban hành là nhằm tiếp tục thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ Internet tại Việt Nam. Đồng thời, các quy định được bổ sung, hoàn thiện tại nghị định này nhằm đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật, cũng như tạo dựng môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch cho các doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực này.

     Tuy nhiên, với cái nhìn thiên kiến đối với Đảng và Nhà nước, một số người, đứng đầu là một số “nhân sĩ, trí thức” –”những nhà dân chủ ở Việt Nam” (những danh từ mỹ miều mà các trang mạng nước ngoài dành cho số người này) đã cho ra đời cái gọi là “Tuyên bố Nghị Định số 72/2013/NĐ-CP vi phạm Hiến pháp, pháp luật Việt Nam và các Công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia” được đăng tải lần đầu tiên trên trang Boxitvn.blogspot.com và lập ra một email có tên là phandoinghidinh72@gmail.com nhằm kêu gọi mọi người ký tên nhằm phản đối Nghị Định 72 của Chính phủ. Tính đến ngày 26/8/2013, theo trang Boxitvn.blogspot.com đã có “những” 545 người ký tên ủng hộ.

     Vậy thực chất có hay không việc ban hành Nghị Định 72 của Chính phủ là vi phạm Hiến pháp, pháp luật Việt Nam và Công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia theo những gì mà cái gọi là “Tuyên bố phản đối Nghị định” đưa ra ? Hay đối với các vị “nhân sĩ, trí thức” với cái nhìn thiên kiến của mình, thì tất cả cái gì của Đảng, Nhà nước ban hành nhằm quản lý xã hội đều là vi phạm dân chủ, nhân quyền?

     Trong bài viết này, kẻ hậu bối xin phép có đôi lời với các vị như sau:
Tuyên bố của các vị cho rằng:

Một số nội dung sai trái của Nghị định 72 là:

I. Tại các Khoản 3, 4, 5 điều 20 “Phân loại trang thông tin điện tử”, quy định: “3. Trang thông tin điện tử nội bộ là trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp thông tin về chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, dịch vụ, sản phẩm, ngành nghề và thông tin khác phục vụ cho hoạt động của chính cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đó và không cung cấp thông tin tổng hợp.

4. Trang thông tin điện tử cá nhân là trang thông tin điện tử do cá nhân thiết lập hoặc thiết lập thông qua việc sử dụng dịch vụ mạng xã hội để cung cấp, trao đổi thông tin của chính cá nhân đó, không đại diện cho tổ chức hoặc cá nhân khác và không cung cấp thông tin tổng hợp.

5. Trang thông tin điện tử ứng dụng chuyên ngành là trang thông tin điện tử của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ứng dụng trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình, thương mại, tài chính, ngân hàng, văn hóa, y tế, giáo dục và các lĩnh vực chuyên ngành khác và không cung cấp thông tin tổng hợp”.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

“19. Thông tin tổng hợp là thông tin được tổng hợp từ nhiều nguồn thông tin, nhiều loại hình thông tin về một hoặc nhiều lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội”.

II. Điều 22. Cung cấp thông tin công cộng qua biên giới.

1. Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nước ngoài khi cung cấp thông tin công cộng qua biên giới có người sử dụng tại Việt Nam hoặc có truy cập tại Việt Nam cần tuân thủ các quy định của pháp luật của Việt Nam. 2. Bộ Thông tin và Truyền thông quy định cụ thể về cung cấp thông tin công cộng qua biên giới”.

Những nội dung trên trái ngay với Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Việt Nam, trong đó:

Điều 4. Giải thích từ ngữ “17. Trang thông tin điện tử (Website) là trang thông tin hoặc một tập hợp trang thông tin trên môi trường mạng phục vụ cho việc cung cấp, trao đổi thông tin.” Điều 2 qui định Đối tượng áp dụng chỉ là “tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tại Việt Nam”

     Nhưng đọc toàn bộ đoạn trong Tuyên bố này tôi không hề thấy được điều trái qui định ở đây mà bản Tuyên bố nói là gì. Mong các vị làm rõ điều này.

     Phải chăng các vị cho rằng các trang thông tin điện tử được qui định tại các khoản 3,4,5 của Điều 20 là không phục vụ cho việc cung cấp và trao đổi thông tin. Nếu các vị cho rằng như vậy, thì mong các vị đọc lại hộ tôi những thuật ngữ “cung cấp”, “trao đổi” và “thông tin” trong Từ điển Tiếng Việt. Thực chất các qui định này của Nghị Định 72 chỉ là sự cụ thể hóa qui định về Trang thông tin điện tử được qui định tại Luật Công nghệ thông tin năm 2006. Mặt khác, tại Điều 2 của Nghị Định 72 thì Đối tượng áp dụng là”Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng, trò chơi điện tử trên mạng, bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin” điều này hoàn toàn không trái gì với Luật Công nghệ thông tin mà các vị đưa ra. Xin hỏi các vị là tổ chức cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài trực tiếp tham gia hoặc có liên quan đến việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet, thông tin trên mạng, trò chơi điện tử trên mạng, bảo đảm an toàn thông tin và an ninh thông tin có phải là tổ chức, cá nhân Việt Nam, tổ chức cá nhân nước ngoài tham gia hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tại Việt Nam hay không??? Nếu không phải xin các vị giải thích hộ tôi “hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tại Việt Nam là gì?. Thực là không hiểu các vị nữa, thế mà sao các vị vẫn Tuyên bố, vẫn ký được là làm sao?

     Cũng tại Tuyên bố, các vị kết luận một cách hùng hồn rằng “Như vậy, các Khoản 3, 4, 5 Điều 20 “Phân loại trang thông tin điện tử”, Điều 22 “Cung cấp thông tin công cộng qua biên giới” tiềm ẩn nguy cơ bị vận dụng tùy tiện để ngăn cấm công dân Việt Nam thực thi các quyền tự do ngôn luận, tự do tìm kiếm, thu nhận và chia sẻ thông tin đã được bảo đảm bởi Hiến pháp Việt Nam và các công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia”.

     Vậy xin các vị giải thích cho rõ ràng “nguy cơ bị vận dụng tùy tiện để ngăn cấm công dân Việt Nam thực thi các quyền tự do ngôn luận, tự do tìm kiếm, thu nhận và chia sẻ thông tin đã được bảo đảm bởi Hiến pháp Việt Nam và các công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia” ở đây là gì. Các Điều, Khoản trong Nghị Định 72 mà các vị đưa ra làm gì có Điều, Khoản nào ngăn cấm công dân Việt Nam thực thi các quyền tự do ngôn luận, tự do tìm kiếm, thu nhận và chia sẻ thông tin. Và không có Điều, khoản nào quy định như vậy thì làm gì tồn tại cái mà các vị gọi là “nguy cơ vị vận dụng tùy tiện để ngăn cấm công dân Việt Nam thực thi các quyền tự do ngôn luận, tự do tìm kiếm, thu nhận và chia sẻ thông tin”.

     - Phải chăng theo ý của các vị rằng các loại trang thông tin được quy định tại khoản 3,4,5 của Điều 20 “không cung cấp thông tin tổng hợp” có nghĩa là ngăn cấm quyền tự do ngôn luận, tự do tìm kiếm, thu nhận thông tin. Nếu đúng như vậy, thì các vị đã nhầm rồi. Tôi xin nói với các vị rõ: việc quy định “không cung cấp thông tin tổng hợp” với nghĩa rõ ràng là 3 loại hình trang thông tin điện tử này không được trích dẫn nguyên văn hay đúng hơn là trích lại toàn văn các nguồn tin trên báo chí chính thức. Quy định này nhằm chấm dứt tình trạng lấy lại tin bài trên các báo, đăng nguyên văn mà không xin phép, rồi đôi lúc còn sửa đổi nội dung, giật tít mang tính câu khách của nhiều trang mạng. Đây là chuyện bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Đúng như, trong buổi họp báo giới thiệu Nghị định 72, chiều ngày 31/7, Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng đã phát biểu: “Những thông tin tổng hợp, thông tin chính thức của các cơ quan báo chí còn liên quan đến vấn đề bản quyền, vấn đề của cơ quan báo chí, không thể lấy từ chỗ này đặt sang chỗ kia được, mà phải trích dẫn, xin phép, đồng ý. Hay, thông tin của các cơ quan Đảng, Nhà nước hoặc của các tổ chức, không thể lấy đưa lên rồi làm thành tin tức của mình được. Đấy là qui định chung về Luật Dân sự và qui định của pháp luật về Luật Sở hữu trí tuệ”. Rõ ràng, vấn đề mà những quy định này của Nghị định 72 đang muốn đạt được chính là vấn đề bản quyền, hoàn toàn khác so với cách hiểu của các vị là việc ngăn cấm tự do ngôn luận, tự do tìm kiếm, thu nhận thông tin.

     - Tuyên bố của các vị cho rằng quy định tại Điều 22″Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nước ngoài khi cung cấp thông tin công cộng qua biên giới có người sử dụng tại Việt Nam hoặc có truy cập tại Việt Nam cần tuân thủ các quy định của pháp luật của Việt Nam” là trái với quy định của Điều 19 Tuyên ngôn nhân quyền của Liên hiệp quốc năm 1948 và Điều 19 của Công ước Quốc tế về các quyền Dân sự và Chính trị 1966 mà Việt Nam tham gia 1982. Vậy cũng xin phân tích cho các vị hiểu rõ như thế này: Điều 19 Công ước quốc tế về quyền Dân sự và Chính trị quy định “(2) Mọi người đều có quyền tự do phát biểu quan điểm; quyền này bao gồm quyền tự do tìm kiếm, tiếp nhận, và phổ biến mọi tin tức và ý kiến bằng truyền khẩu, bút tự hay ấn phẩm, dưới hình thức nghệ thuật, hay bằng mọi phương tiện truyền thông khác, không kể biên giới quốc gia. Đồng thời, cũng quy định (3) Việc hành xử quyền tự do phát biểu quan điểm (ghi ở khoản 2 nói trên) đòi hỏi đương sự phải có những bổn phận và trách nhiệm đặc biệt. Quyền này chỉ có thể bị giới hạn bởi pháp luật vì nhu cầu:a. Tôn trọng những quyền tự do và thanh danh của người khác. b. Bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự công cộng, sức khỏe công cộng hay đạo lý”. Như vậy, rõ ràng là quyền này có thể được Chính phủ các quốc gia thành viên của Công ước giới hạn trong luật pháp quốc gia của mình khi quyền này có thể xâm phạm đến quyền tự do và thanh danh của người khác hoặc xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự công cộng, sức khỏe công cộng hay đạo lý. Điều đó, có nghĩa rằng quy định của Điều 22 Nghị Định 77 không hề trái với nội dung Điều 19 cuả Công ước quốc tế về quyền Dân sự và Chính trị. Rõ ràng việc “các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân nước ngoài khi cung cấp thông tin công cộng qua biên giới có người sử dụng tại Việt Nam hoặc có truy cập tại Việt Nam mà nội dung thông tin xâm phạm đến quyền tự do và thanh danh của người khác, xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự công cộng, sức khỏe công cộng hay đạo lý là hành vi trái phép và bất kỳ quốc gia nào cũng phải ngăn cấm. Liên hệ như thế này nhé, xin hỏi các vị “nhân sĩ, trí thức” rằng nếu hàng xóm nhà các vị ngày nào cũng đứng từ bên nhà chửi bới, lăng mạ, hạ nhục gia đình các vị, thì các vị có vỗ tay, tán thưởng và ủng hộ cái “tự do ngôn luận” của hàng xóm các vị không?

Tóm lại, nói thẳng thắn là các vị chưa đọc kỹ, chưa hiểu rõ những quy định của Nghị Định 72 mà các vị đã vội kết luận một cách hàm hồ, mang tính chất chống đối như vậy, thì thật không xứng với cái danh xưng của các vị tẹo nào cả. Vì vậy, mong các vị hãy suy nghĩ kỹ trước khi hành động, kẻo cái mác GS, TS, nhân sĩ, trí thức của các vị cũng chỉ là “hữu danh mà vô thực” mà thôi.
Hà Nội, ngày 27/8/2013

7 nhận xét:

 1. Như chúng ta cũng đã biết một điều rằng những quy định những luật lệ hay một nghị định nào đó muốn đưa ra thì nó cũng đều xuất phát từ những yêu cầu của thực tiễn mà thôi. Ở đây cũng như thể trước sự phát triển bùng nổ của Internet cũng như lợi ích và tác hại của nó thì đã đặt ra cho nhà nước cũng như các cơ quan quản lí những vấn đề cần phải giải quyết. Vì thế nên việc ra nghị định này cũng chỉ là đáp ứng yêu cầu thực tiễn mà thôi nó giúp cho nhà nước quản lí vấn đề này một cách có hiệu quả hơn điều đó cũng có nghĩa là mong muốn tốt nhất cho nhân dân chứ có gì sai trái đâu chứ.

  Trả lờiXóa
 2. từ lâu thì theo nhận định của mọi người thì những kẻ tự xưng là nhân sĩ trí thức, thực ra toàn là những kẻ chống đối mạo danh mà thôi, đúng là họ có học thức thật, nhưng tư tưởng của họ thì thực sự là tệ hại, họ luôn luôn mang ý định chống đối đất nước việt nam, chống đối dân tộc việt nam chúng ta

  Trả lờiXóa
 3. những đám tạp nham tự nhận mình là nhân sĩ trí thức gì gì đó có học mà chẳng có khôn, chúng có phát ngôn được điều gì cho ra hồn đâu, toàn là nói ngang, chống đối, đúng là lũ vô tích sự, lũ bán nước hại dân, sống chỉ tổ thêm chật đất mà thôi

  Trả lờiXóa
 4. những người tự nhận mình là những nhân sĩ trí thức hãy dừng ngay những hành động của mình lại, không quan tâm các vị tự gọi mình là ông trời ông tướng gì, nhưng nếu các vị mà vẫn tiếp tục có những hành động sai trái như vậy, thì chắc chắn một đều là các vị sẽ phải trả giá rất đắt đấy

  Trả lờiXóa
 5. đành rằng những người tự gọi là nhân sĩ trí thức này luôn có âm mưu chống phá đất nước ta rồi, điều này là quá rõ ràng, tuy nhiên cũng cần phải phản bác những ý kiến của họ một cách hết sức thuyết phục, để cho nhân dân việt nam có thẻ hiểu được sự sai trái của họ

  Trả lờiXóa
 6. những ông gọi là nhân sĩ trí thức này thì đưa ra nhiều tuyên bố lắm, cũng dễ hiểu thôi, bởi mọi người đều có cảm nhận đó là công việc của họ thì phải, bởi có thấy họ làm ăn gì đâu, chỉ toàn nghĩ ra mấy trò chống phá đất nước cũng như phản đối những quy định của nhà nước ta mà thôi

  Trả lờiXóa
 7. Nhân danh công lý20:49 11 tháng 8, 2015

  Mọi nghị định mà Đảng và chính quyền ban hành đều đã được các cơ quan ban hành giám sát và đánh giá hết sức nghiêm túc và xét thấy chúng cần cho công tác đảm bảo an ninh. Do đó, những kẻ phản đối ở đây có thể hiểu chúng là ai? chúng là những kẻ lợi dụng sự tự do trên internet để tiến hành các hoạt động chống phá nhà nước ta và việc ban hành Nghị định trên là rào cản để chúng có thể tiến hành các hoạt động của mình.

  Trả lờiXóa

Tổng số lượt xem trang

Tìm kiếm Blog này

Nổi bật trong tuần

Bài đăng nổi bật

Đọc thêm